Gewoonten kunnen alleen veranderen door goede informatie

Geweten en Gewoonten

De milieucrisis schijnt veroorzaakt te worden door foute gewoonten van ons mensen.  Niet alleen als het gaat om het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen, plastic, pesticiden, giffen voor de reiniging en verzorging van lijf en huis, maar vooral ook als het gaat om voeding.[1] Onmogelijk te veranderen, wordt door sommigen beweerd. De bevolkingsaantallen laten afnemen wordt door bepaalde mensen als de enige oplossing gezien, [2] en dit is heel vaak ook beleidsbepalend, [3] wat de meest ondenkbare gevolgen heeft. Zo worden allerlei invalshoeken gebruikt om bevolkingsgroei te laten afnemen, en worden oplossingen voor energie- en gezondheidsproblemen verzwegen en gesaboteerd.

Maar is de mens per definitie schadelijk voor de aarde en zijn gewoonten wel zo onveranderlijk? Welke gewoonten moeten we dan veranderen, en hoe doen we dat? Wat is het verband tussen geweten en gewoonten? Is er echt wel sprake van overbevolking?[4] Of worden we met zijn allen voor de gek gehouden?[5] In veel landen is er immers sprake van een bevolkingsafname. [6]Waarom is dat dan? En hoe zit het dan wel?

Hoe het ook zij, als onze zogenaamd onveranderlijke gewoonten de reden zijn dat de ene na de andere onmenselijke maatregel wordt genomen om de bevolkingsaantallen te drukken, is het heel nuttig om te beginnen met kijken hoe onveranderlijk onze gewoonten werkelijk zijn, en wat er moet veranderen om mensen van milieuvervuilend, milieubevorderend te maken.

Gewoonten als het gaat om hoe mensen eten worden beïnvloed door de gebruiken van hun cultuur, overtuigingen of van het gebied waar ze opgegroeid zijn, waar ze op dat moment wonen , waar ze ooit geweest zijn, van gehoord hebben, recepten die ze ontwikkeld of overgenomen hebben van anderen, en ook door wat ze denken dat goed is. Goed voor hun gezondheid en goed voor het milieu. En zo worden gewoonten ook bepaald door het geweten.

Bij eten met geweten kun je, behalve aan de geweldige blog  van Hanneke van Veghel  [7]  aan heel veel denken. Het kan gaan om het je houden aan een dieet voor je eigen gezondheid. Maar eten met geweten heeft ook andere aspecten. Eten is immers ook een sociale bezigheid, en daardoor doortrokken van geschreven en ongeschreven regels. Als kind in Nederland leer je bijvoorbeeld netjes je bord leeg te eten wat er ook op ligt, met vaak een geëmotioneerde uitleg  van hoe gelukkig je wel niet moet zijn dat je iets te eten hebt, omdat er landen  in de wereld zijn waar kindjes omkomen van de honger. Je mag dan ook nooit zeggen dat je honger hebt, want dat hebben alleen kinderen in arme landen. Wij hebben hooguit “trek.” Dan krijg je dus ook een morele druk erbij om kritiekloos alles te eten wat je voorgeschoteld krijgt.

Tenminste als het geen traktatie is. Dan krijg je weer een hele andere druk, van juist niet te veel eten, en ook het kleinste stukje taart nemen wanneer je als eerste mag kiezen, anders ben je onbescheiden. En als je voor je gezondheid een bepaald dieet moet volgen, dan komen zware termen als “zondigen”snel om de hoek kijken wanneer je een keertje iets eet wat niet mag volgens dat dieet.

Eten en geweten zijn dus continu op vele manieren met elkaar verbonden, en geweten heeft alles te maken met het goed willen doen. En hoe dat goed doen dan ingevuld wordt is weer afhankelijk van kennis en overtuiging. Overtuiging is aangenomen informatie en  kennis is zowel doorleefde overtuiging als doordachte ervaring. Als het goed is heeft dit dus invloed op je overtuigingen. Immers, als de ervaring leert dat een overtuiging niet klopt, dan laat je het vallen, en laat je jouw overtuiging beïnvloeden door je ervaring.

Geweten  wat eten betreft heeft dus te maken met wat als beleefd wordt gezien, wat gezond is, wat goed is voor de aarde, wat het minste milieu druk geeft, en wat het minste leed geeft aan mens en dier. En wat dat dan is heeft alles te maken met overtuiging, en dat is weer afhankelijk van de informatie die je krijgt.Goede informatie, en handelen naar je eigen ervaringen en kennis zijn logische elementen van gewetensvol handelen, en dus ook van eten met geweten. Daarmee vorm je de juiste overtuigingen en verzamel je de juiste kennis om te handelen in het belang van je gezondheid en dat van de planeet.

Maar juist dat goede informatie krijgen over gezond en goed eten is zo ontzettend lastig. Je kan er meer dan vijfentwintig jaar lang mee bezig zijn om het kaf van het koren te scheiden, en nog regelmatig op nieuwe informatie stuiten. Je moet ook bij blijven, want met elke nieuwe ontwikkeling kunnen de feiten weer net even anders liggen, en daaraan zal je je dan ook weer aan moeten passen.

Geweten is  dus afhankelijk van informatie en ervaring, en kan door misinformatie gemanipuleerd worden. Het is daarom belangrijk om je steeds bewust te zijn van de bron van de informatie, en of ze het hele verhaal vertellen. Als de opdrachtgever van een onderzoek groot financieel belang heeft bij een bepaalde uitkomst van dat onderzoek, dan kun je ervan uit gaan dat de conclusies gemanipuleerd gaan worden in de richting van wat gunstig is voor de opdrachtgever. Financiële belangen kunnen dus een kink in de kabel geven als het gaat om het verband tussen geweten en gewoonte.

Bijna altijd is het een kwestie van overal de lokaasjes van waarheid vandaan halen zonder in de haak van leugen te bijten. Op die manier kun je tot ontdekkingen komen die zelfs de specialisten op wiens onderzoeken je jouw conclusies baseert kennelijk ontgaan zijn, omdat ze meer bezig waren met hun product promoten dan met zoeken naar oplossingen voor het probleem waar jij de oplossing voor zocht.

Zo kreeg ik het voor elkaar om een dieet – en verzorgingssysteem te vinden wat tegen de meest uiteenlopende kwalen en zelfs tegen levensbedreigende ziektes werkt, simpelweg door giffen te mijden en het lichaam te voorzien van de voedingsstoffen die nodig zijn in combinaties waardoor het lichaam de voedingsstoffen op kan nemen. Het heet de g4dv en is gratis en voor niks, volledig en zonder verplichtingen te  vinden op https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/[8]

Het is bekeken en goed bevonden door verschillende artsen, en het is me uitgelegd door één van hen waarom het niet heel verbazend is als een leek die zich in voeding en verzorging verdiept snel meer weet dan artsen of diëtisten. Een arts krijgt in de hele studie maar zoń drie uur college over voeding en de opleiding van diëtisten wordt beïnvloedt door bedrijven met eigen belangen,[9] zoals de junkfood industrie.[10]

Maar waarom is de g4dv dan niet beroemd en wordt het niet alom toegepast? Dat kan je je afvragen. Ik was eerlijk gezegd ook verbaasd over de ontkennende reacties die ik kreeg van mensen die zelf  na het opvolgen van de adviezen razendsnel van zorgelijke knobbels waar voor kanker gevreesd werd afgekomen waren, en van anderen die ook met eigen ogen gezien hadden hoe goed het werkt. Te eenvoudig? Te voor de hand liggend? Gewoon laten staan wat giftig is en eten wat je lichaam nodig heeft, en wat ook nog eens goed is voor het milieu? En voor artsen te griezelig om hun naam aan te verbinden, ook al zien ze dat het werkt, vanwege het keurslijf waarin ze gehouden worden door verzekeringsmaatschappijen en de farmaceutische industrie, met de continue dreiging van hun licentie verliezen,  [11] of erger?[12]

Loop je misschien tegen de Calvinistische resten van onze samenleving aan? Dat het leven lijden moet zijn, en dat je niet logisch na mag denken? En breek je misschien allerlei onbewust nog in het Nederlands collectief geweten ronddolende regels, en vinden mensen dat je een aansteller bent en het hoog in je bol hebt als je zelfs maar probeert iets positiefs te doen? En dat ook nog eens zonder afzien?

Zou dat de reden zijn dat een Wim Hof [13]wel aandacht krijgt met de kwellingen waar die hij kankerpatiënten laat doorstaan? Of zou het zijn omdat zijn methode geen enkele financiële reus tot verandering oproept?  Weer deed er een bekende Nederlander aan mee,[14] zelfs nadat Wubbo Ockels overleed.[15] Mark Bos[16] is helaas ook al overleden.[17]  [18] Laat Wim Hof mensen toch helpen aan een gifvrij gezond dieet. Daar is ook inzet en doorzettingsvermogen voor nodig. Het is immers gewoon bekend hoe schadelijk  de giffen die aan eten worden toegevoegd zijn voor de gezondheid en voor het milieu[19]  Maar misschien krijgt hij dan wel minder vrij spel. Immers, als het gaat om kankerremedies zijn de echte remedies verboden en juist de schadelijke nonremedies verplicht gesteld. [20]

Zo worden bij chemotherapie juist kankerverwekkende stoffen ingespoten om mensen zogenaamd beter te maken.[21] De bijwerkingen van chemotherapie liegen er niet om.[22] Foto’s van wat die stoffen doen met de huid zijn niet voldoende om mensen ervan te overtuigen te stoppen met chemotherapie.[23] De gewoonte is dan toch sterker dan de feiten. Wat dat betreft zijn de evenzeer  onlogische alternatieve therapieën waar mensen  in schijnen te trappen[24] nog onschuldig vergeleken met de reguliere vergiftigingen.

Wat zou erachter zitten? Dat is wat je je afvraagt als overtuiging niet beïnvloedt wordt door informatie en zelfs niet door ervaring. De lobby van grote bedrijven die de schadelijke werking van toevoegingen in het eten ontkent? Big pharma, [25] die achter elkaar echte genezingen verbiedt en saboteert? [26] De junkfood industrie?[27] De psychiatrische industrie? [28] De olie industrie?[29] De palmolie industrie?[30] De nucleaire industrie? [31] Of de vleesindustrie, zoals Cowspiracy[32] ons wil doen geloven? Als doordachte, wetenschappelijk onderzochte, door de ervaring bevestigde methodes die werkelijk genezing brengen achter elkaar genegeerd worden[33] besef je des te beter dat het niet gaat om genezing, en dat dit voort kan komen uit de overtuiging  dat de mens per definitie schadelijk zou zijn voor de natuur, en elke invalshoek wordt gebruikt om de  mensheid te decimeren,[34]  of het nou gaat om nep ziektes met dure nepremedies, vaccinaties[35], giffen in voeding of andere vormen van onderdrukking. De reuzen vechten met elkaar en proberen elkaar de zwarte piet toe te schuiven, zodat hun eigen bijdrage gerelativeerd wordt. Aan ons om de waarde te bepalen van wat ze vertellen , de reden te vinden van wat ze verzwijgen, en wie er baat hebben bij wat ze wel en niet zeggen.[36]

Zo is het bijvoorbeeld prima dat een documentaire als Cowspiracy[37] aangeeft dat de intensieve veehouderij voor ongehoord veel milieudruk zorgt, en op te merken dat het opvallend is dat milieu organisaties niets zeggen erover. Die nemen we dan ook weer mee, en ik zal vast één dezer dagen alleen de waterkefir optie van het omega 3-6-9 mengsel geven. En voor de rest is er ook veel nuttige informatie over overbevissing te vinden. En het feit dat in de gebieden waar hongersnood is vaak wel veevoer voor rijke landen wordt verbouwd is ook schrijnend. Andere cijfers die genoemd worden, zoals dat als er zo doorgegaan wordt de oceanen in 2048 visloos zullen, zijn, en dat de intensieve veehouderij voor 51% van de CO2 uitstoot en voor 91% van de kap van oerwouden zorgt tonen aan dat er echt niets moet veranderen, en de reacties van de milieu organisaties zijn verbazend. De 1100 anti intensieve veeteelt activisten die in de laatste twintig jaar vermoord zouden zijn in Brazilië geven ook te denken. [38]Hoe zou dat gaan? Controlled opposition, waar mensen eerst gepest, geïsoleerd en dan vermoord worden? Te afschuwelijk voor woorden.

Maar waarom dan niets over de grote hoeveelheden voedsel die weggegooid worden, [39] het voedsel dat in arme landen wordt verbouwd, en de grond die door de enorme vraag wordt uitgeput? Vaak ook met zelfs voor de biologische landbouw verboden giffen.[40] Dat werpt weer een heel nieuw perspectief  op het bord moeten leeg eten vanwege de hongersnood in andere delen van de wereld.

En waarom niets over Monsanto,[41] en genetische manipulatie?[42] En waarom niets over de nuttige kanten van mest, en van de gunstige energie ratio van eieren? Is het zodat wie een eigen moestuintje wil beginnen minder kans van slagen heeft? Alle grote bedrijven hebben immers baat bij een volledig van hun afhankelijke mensheid, en zelfvoorzienendheid , op welk terrein dan ook, geeft een onafhankelijkheid waar ze niet op zitten te wachten.

Zou de angst voor overbevolking toch een rol spelen, en zou er daarom bewust toegewerkt worden naar een genocide? In Cowspiracy wordt gezegd dat  er plaats genoeg voor alle mensen, maar de intensieve veehouderij en overbevissing moeten stoppen, en er moet gestopt worden met milieuvriendelijke oplossingen voor energievoorziening tegenhouden.

Bij Cowspiracy hoef je niet ver te zoeken als je ziet wie de hand boven het hoofd gehouden wordt. Ze geven het zelf aan.  Bill Gates en Monsanto zijn twee handen op één buik.[43] Bill Gates streeft naar het omlaag brengen van de bevolkingsaantallen [44], en ook Monsanto gebruikt overbevolking als excuus waarom het niet zo’n ramp zou zijn dat het giffen verkoopt alsof het eetbare producten zouden zijn.[45]

Hoe zit het dan eigenlijk met die bevolkingsaantallen? Als je de cijfers erbij haalt, hoeveel vierkante meter heb je dan per persoon? [46]  De oppervlakte van de aarde is 510 vierkante kilometer. Als je dat in land en water oppervlakten verdeeld kom je op 149 miljoen vierkante kilometer land, en 361 miljoen vierkante kilometer water. [47] Daar zitten ook bergketens en andere onherbergzame gebieden bij, dus als we dan voor het gemak uitgaan van 100 miljoen vierkante kilometer, oftewel 100 biljoen vierkante meter , kom je bij de huidige bevolkingsaantallen van tegen de 750 miljard inwoners[48] op een oppervlakte van meer dan 13000 vierkante meter per persoon, en bij de gevreesde 9 miljard tot een oppervlakte van meer dan 11000 vierkante meter per persoon. [49]Dat is nog altijd een stuk meer dan de 675 vierkante meter per persoon die met de door Cowspiracy beoogde veganisme.[50] En met die 400 vierkante meter tuin die nodig zou zijn om zelfvoorzienend te leven lukt het dan ook wel.[51] De meer dan 12150[52] vierkante meter die nodig zijn per persoon die elke dag vlees eet op worden bij een bevolking van 9 miljard wel een probleem, alleen al vanwege ruimte gebrek.[53] Dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele andere nadelen van vlees eten, zowel voor het milieu[54] als voor de gezondheid, als over het feit dat de mens van nature 100% herbivoor is[55], zoals Gary Yourovsky[56] van PETA zegt. [57]  Goed punt, maar ik heb hem daarnaast ook wel eens voorverpakte producten horen promoten met soja,[58] en dat is echt niet goed voor je gezondheid, [59]en gemanipuleerde soja geeft ook grote milieudruk.

Het argument dat mensen gewoonten niet zouden kunnen veranderen is niet helemaal waar. Mensen passen zich voortdurend aan. Dat is juist één van onze sterke kanten. [60]  Als mensen overtuigd zijn van de schadelijke effecten van bepaalde als voeding verkochte producten zowel voor hun gezondheid als het milieu, zoals door intensieve veehouderij gekweekt vlees,  en als ze op de hoogte zijn van wat er werkelijk in junkfood zit, dan stoppen ze daar meestal onmiddellijk mee.[61] Nu  de WHO officieel rood vlees als kankerverwekkend heeft bestempeld zal dat alleen maar sneller gaan. [62]Gezonde mens-, milieu-, en diervriendelijke alternatieven zijn er ook al bedacht.[63] De zorg is dus waarschijnlijk niet om de verwarrende invloed van die informatie, maar omdat het opbloeien van de mensheid niet werkelijk is waar het om gaat, en vaak zelfs bewust wordt tegengewerkt. Op het moment dat de waarheid toch aan het licht komt, dan wordt er nog geprobeerd om via andere wegen de waarheid een draai te geven, zoals met overdrijving, alsof elk dierlijk product slecht voor het milieu zou zijn en dierenleed zou geven. Dat is natuurlijk niet waar. Mits kleinschalig zijn dieren juist onontbeerlijk voor het laten slagen van een moestuin. Ze houden de grond gezond vanwege hun gewoel erin, eten onkruid op waardoor je minder hoeft te maaien en dus ook weer brandstof bespaart, ze houden de grond vruchtbaar door hun mest, en kunnen ingezet worden om ongedierte weg te houden. Zo word je dus alsnog het bos in gestuurd als privé persoon die het goed wil doen.

Ze willen juist een sfeer creëren waar degenen die het goed proberen te doen als de outcasts worden neergezet. Dat wordt tot in het onhoudbare volgehouden, en zodra dat niet meer lukt wordt de informatie op een ongenuanceerde manier gebracht waardoor je nog steeds niet uitkomt bij wat het beste is.  Politiek en grote bedrijven zijn zich dus  juist enorm bewust van de invloed van informatie op gewoonten. Waarom geweld gebruiken om volken te onderdrukken, als je door wat misinformatie ervoor kan zorgen dat mensen zichzelf de das om doen? Zou dat een rol spelen bij export producten wel vol additieven gooien, terwijl dat met producten voor eigen volk niet gebeurt?[64] Vandaar dat overheden en multinationals informatie steeds proberen te controleren en manipuleren. Geen toeval, dat in 2014 de hele wetenschappelijke redactie van de VPRO ontslagen werd. [65] Op kritische vragen zitten informatiemanipuleerders immers niet te wachten. Ze zijn daarin echter erg kortzichtig. Al zouden ze erin slagen de wereldbevolking te verminderen, hoe fijn is het leven als je genocide op je geweten hebt? En de aarde die ze verzieken is wel dezelfde waarop ze hopen dat hun kinderen en verdere nakomelingen later leven.

Je ziet elke keer die koppeling gemaakt worden tussen vervuiling en de mens, maar daar zit een schakel tussen, namelijk de grote industrieën.[66]

Milieuvervuilend zijn is niet onlosmakelijk verbonden met  het menszijn. De mens kan in perfecte harmonie met de natuur leven, en het is mogelijk dat de natuur beter af is met de mens dan zonder. Vele samenlevingen zijn daar in het verleden al in geslaagd. Groot industriëlen en overheden hebben met het schoolsysteem mensen kunstmatig en vaak gepaard met geweld uit die harmonie gerukt om ze op te leiden tot arbeiders en ambtenaren,[67] en ze saboteren nu ook geregeld schone oplossingen voor de milieu en energie problemen. [68]

En nu diezelfde grote industrieën en overheden voor het voldongen feit van de door hun veroorzaakte vernietiging van het milieu staan wijten ze dat aan overbevolking, terwijl met de moderne middelen die we nu tot onze beschikking hebben de kennis om in harmonie met de natuur te leven makkelijker dan ooit te verkrijgen en te verspreiden is.

Zo jammer dat er van mensen accepteren als alles overheersende en het recht op alles vernietigende wezens  nogal eens naadloos overgegaan wordt naar mensen als onderaan staand met populatievermindering als enige oplossing. Waarom geen tussenweg, waarin mensen goddelijk en belangrijk zijn, en juist daarom zich goed moeten verzorgen en zich goed  moeten gedragen naar andere mensen en alle andere levensvormen toe? Samenwerken voor grote dreigingen voor de mensheid  is echt een must, en volgens Neil de Grasse Tyson  om nog meer redenen belangrijk, ook om dit op technisch zeer hoogstaande wijze te doen[69]. [70] Het hele Apophis verhaal zou ook nog een soort test voor de mensheid kunnen zijn of we vooruit zijn gegaan of al onze energie hebben gestopt in elkaar en de aarde en al het leven vernietigen. Dat laat ook zien dat terug gaan naar het stenen tijdperk geen optie is. We moeten  ook om de uitdagingen vanuit de ruimte aan te kunnen  ons optimaal, technologisch hoog ontwikkelen, in harmonie met elkaar en de natuur.

Velen van ons zijn opgegroeid met het misantropische mensbeeld van een aarde wat beter af is zonder de mens.[71] Maar wetenschappers  bevestigen juist de gunstige invloed van de mens op de natuur. In de oudheid waren het mensen die planten en zaden uitwisselden die bij hebben gedragen tot de grote biodiversiteit  van de oerbossen. En ze zien de mens ook als oplossing voor de ecologische crisis waarin delen van de wereld zich bevinden

Het is dus niet persé de mens, maar vooral door bepaalde overheden, instituten en grote industrieën opgedrongen levenswijze, die nu nog steeds kunstmatig in stand wordt gehouden, die gezorgd heeft en nog steeds zorgt  voor de ellende waar grote delen van de aarde nu te maken heeft.[72]

Als er opgehouden wordt  met de slechte leefgewoonten verplicht te maken, en mensen zelf hun weg terug mogen vinden naar een levenswijze die in balans is met de natuur, dan kan de aarde zeker genezen.  Er zijn vele mooie initiatieven daarvoor.[73] Als die tendens doorgang mag vinden  komt het echt wel helemaal goed met de aarde, niet ondanks maar dankzij de mens. Dat alle mensen met goede intenties zich moeten verenigen om hun dromen om te aarde te helen  waar te maken, dat is iets waar allen die zich buigen over de crisis het over eens zijn, hoe groot de problemen ook zijn. [74]

Robin L. Chazdon Professor aan de Universiteit van Connecticut[75] zegt “Restoration of soil fertility may be a prerequisite for forest recovery on sites with severely degraded soils. Despite evidence of rapid forest recovery following large-scale deforestation, many degraded areas of today’s tropics will require human assistance to recover forest structure, species composition, and species interactions typical of mature tropical forests.”[76]

Met de mens wordt dan natuurlijk wel wat anders dan de grote industrieën die nu juist voor de ontbossing en voor de mono culturen en de genetische manipulatie zorgen. Dat zijn bedrijven, die elke menselijkheid op alle manieren uit de werknemers stampen. Ook een logisch gevolg van de minachting voor individualiteit. Gewetenloze winstbejag is funest voor mens en natuur, en liefde voor de natuur heeft ooit de oerbossen helpen vormen en is ook de sleutel voor herstel van de natuur en de mensheid nu.

Mensen als Marc van Roosmalen[77], en Jane Goodall[78],  en de talloze initiatieven om dieren en natuur te beschermen, ecologisch verantwoorde levenswijzen erop na  te houden, [79]zijn levende bewijzen van de kracht van individuen die vanuit eer en geweten handelen.

We kunnen dus ons voordeel doen met de elkaar bevechtende reuzen, mits we ook blijven opletten wat ze niet vertellen, en onze eigen conclusies trekken. En het is ook fijn dat gestopt is met de natuur zelf verwijten wat door bedrijven gedaan wordt. Eerst was de zon de grote boosdoener, maar toen een twintig jarig onderzoek onder 30.000 vrouwen aantoonde dat vrouwen die de zon opzochten langer leefden dan wie de zon meden, moest er weer een nieuwe gezocht worden.[80]

Uiteindelijk hangt het allemaal samen. Wat slecht voor de aarde is meestal ook slecht voor ons. Wij zijn immers ook een stukje aarde. En wat slecht voor ons is, is uiteindelijk ook slecht voor de kinderen en kleinkinderen van de financiële reuzen. Misschien kan dat als argument erin gegooid worden mochten TTIP, TPP, CETA en IFDF er ondanks de massale protesten toch komen en mensen gearresteerd worden voor goede informatie geven. Fundamentele mensenrechten gaan dan nog minder betekenen dan nu, en informatie mag dan niet meer openbaar zijn.[81] De recente overwinning van Geen Peil[82] en de overwinningen op Monsanto[83] en Shell[84] geven  reden tot optimisme dat TTIP, TPP, CETA en IFDF er niet door zullen komen en dat er hoop voor onze aarde is. Ze zullen zich best achter de oren krabben waarom er hiertegen opeens wel protest is. Bedrijven en overheden zijn immers millennia met kinderroof[85] en genocide weggekomen zonder overweldigende protesten die groot genoeg waren om het tegen te gaan.

Nu TTIP. TPP, CETA en IFDF er nog niet zijn en informatie nog vrij toegankelijk is kan je nog kijken welke groente- en fruitsoorten het minste gif hebben[86], maar je moet daarbij er rekening mee houden dat ook biologische boeren giffen mogen gebruiken. [87] Ongeveer de helft van de biologische boeren gebruikt echt geen gif. [88] Het wordt aangeraden om zelf bij biologische boeren te kijken en te kopen om er zeker van te zijn dat ze geen gif gebruiken. [89] Maar zelf verbouwen is dus het beste, en zonder vleesconsumptie is daar dus niet eens zoveel land voor nodig. [90] Zo is er meer dan genoeg land voor elk van ons, zelfs bij de meest de grootst mogelijke nu voorziene bevolkingsexplosies, zoals ook voorgerekend in de g4dv.[91]

De morele druk van alles eten wat je voorgeschoteld krijgt is er één die volwassenen overigens niet opgelegd krijgen door een kind wat met een zandtaartje naar ze toe komt. Het kind is wat dat betreft verstandiger dan de meeste volwassenen, want het verwacht geen moment van de ander dat die zijn of haar zandtaartje op eet, en is zich er volledig van bewust dat het geen werkelijk eetbaar product is, ook al heeft het precies de vorm ervan. Want veel meer voedingswaarde dan een hap zand heeft de rotzooi wat voedsel genoemd wordt vaak niet, en het is misschien wel nog veel giftiger door alle genetische manipulaties,  bestrijdingsmiddelen en toevoegingen. En hetzelfde geldt voor alle misinformatie die ons van alle kanten wordt opgediend, en alle ruis om alle goede informatie heen. Het onderscheid maken is veel werk, maar, zolang TTIP en CETA niet doorgedrukt worden,  zeker niet ondoenlijk.

De kunst is om zondebokloos[92] over te gaan van mens-, dier en milieuvernietigende gewoonten naar mens-, dier,- en milieuvriendelijke gewoonten. Ook die intensieve veehouders, varkensboeren, overbevissers, oliegiganten, palmolie exploitanten  zullen immers een mens-, dier,- en milieuvriendelijke manier moeten vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Het heeft geen zin om te gaan praten over middeleeuwse methodes als het gaat om de berechting en beoordeling van wie die deze gigantische milieudruk op hun geweten hebben. Een eerlijke berechting zal moeten bepalen in hoeverre het willens en wetens is gebeurd. Fundamentele mensenrechten gelden ook voor wie dit op hun geweten hebben.

En degenen die hun geld verdienen met zaken die de wereld en de mensheid slopen zouden zich misschien af kunnen gaan vragen of dit nu echt wel is wat ze willen. Wat dat betreft denk ik dat de rondvliegende ledematen bij de welbekende tekst van Christus niets te maken hadden met zelfmutilatie, maar met de onkreukbare houding die je geacht wordt te hebben als de keus moet worden gemaakt tussen je portemonnee en je geweten, met daarbij nog de garantie dat als je naar je geweten leeft je niets te kort zal komen ook, terwijl als je je geweten blijft negeren je je altijd leeg zal voelen, hoeveel je ook denkt te bereiken. [93]

En misschien heb je als ziekenhuisdirectie wel al voor tien jaar apparaten gekocht voor een methode om kanker te bestrijden die niet blijkt te werken. Dat is nog geen reden om te gaan liegen erover en natuurlijke remedies die wel werken tegen te houden. Apparaten kunnen altijd voor iets ingezet worden wat wel goed is. Zelfs kernwapens zouden ingezet kunnen worden om eventuele op aarde afvliegende meteorieten van hun koers te brengen. Dus alles kan best nog een nuttige functie hebben, en te ver een bepaalde route opgegaan zijn hoeft geen reden te zijn om geen ommekeer te maken.

Maar het kan niet zo zijn dat de wereld op zijn kop blijft staan, en de straffen uitgedeeld blijven worden aan wie goed doen terwijl wie kwaad doen ongebreideld door mogen gaan, en ook nog eens wetten blijven aanpassen op hun roekeloze omgang met de natuur en hun medemens, en de informatiestromen zo blijven manipuleren dat onduidelijk blijft wat de weg naar een gelukkig gezond leven voor iedereen is.

Alle informatie over deze zaken gaat ons allemaal aan en dient vrijelijk toegankelijk  en vrijelijk deelbaar te blijven dan wordt het geweten overeenkomstig de werkelijkheid, en de gewoontes bevorderlijk voor mens, dier en milieu in plaats van schadelijk. En vrijheid van informatie en van meningsuiting zal nodig blijven, want wat vandaag waar is kan morgen al weer niet kloppen, omdat omstandigheden steeds veranderen. Als een maatregel iedereen betreft, moet iedereen ook inspraak hebben. Zo zijn fundamentele mensenrechten ook onlosmakelijk verbonden met gezondheid en milieu. Om een goed project te laten mislukken hoeft er maar één klein onderdeeltje niet te kloppen. En een dieet hoeft maar op één punt niet gezond te zijn, en je hebt er last van. Kom er dan maar eens achter welk punt dat is. Dat is steeds opnieuw een hele zoektocht, en je wordt langzamerhand een detective om steeds dat ene te vinden wat niet goed is. Ieders alertheid is dus vereist om tot steeds weer tot het optimaal goede en gezonde te komen, en er voor te waken dat er gedaan wordt alsof er een keus gemaakt moet worden tussen gezondheid, menslievendheid en milieu, en dat om de aarde te redden mensen en /of dieren opgeofferd moeten worden. Dat hoeft nooit.  Keer op keer blijkt weer dat de gezondste oplossing ook de mens-, dier- en milieuvriendelijkste is. Zelf uit ijdelheid kan je komen op het milieu vriendelijkste, aangezien de g4dv ook keer op keer blijkt te werken tegen huidproblemen, haaruitval en zelfs kaalheid terug te draaien.[94] Je kan er rustig van uit gaan dat de missende puzzelstukjes steeds zullen komen uit onverwachte hoek. Als er weer zondebokken ergens worden gecreëerd, zou het zomaar kunnen dat juist zij degenen zullen zijn met de antwoorden.

Of ze komen juist met meer beroerde ideeën, zoals Allan Savory. Ooit, en dat geeft hij zelf toe, verantwoordelijk voor het neerschieten van veertigduizend olifanten,[95] zogenaamd om verwoestijning tegen te gaan. Nu is hij bezig met een project om veeteelt te introduceren om verwoestijning tegen te gaan.  [96] Gelukkig zijn er dan wakkere mensen die uitleggen waarom dat een heel slecht idee is. [97]Ook daarom blijft intelligente open discussie[98] met iedereen die maar wil deel wil nemen blijft altijd belangrijk.

Het helpt ook niet om extreem vijandig te doen tegen oude gewoonten, of om middelen die voorhanden zijn te radicaal af te wijzen. Met begrip voor het oude, en dat liefdevol sturen naar het gewenste kom je veel verder dan met spiritueel snobisme.[99]We zullen het dus nog even met de oude middelen doen om de nieuwe te ontwikkelen.  Dus die vervuilende vervoersmiddelen zullen nog even gebruikt moeten worden om te helpen de niet vervuilende te ontwikkelen. Als je niet meer wil praten met wie vlees eten, hoe kan je ze ooit overtuigen van het belang van een vleesloos dieet? En als je elke vorm van vrijheid van meningsuiting afwijst, bijvoorbeeld omdat computers nu nog  soms draaien op vervuilende energie, of omdat je geen van de petitie sites vertrouwt maar ook niets onderneemt om een platform te bouwen wat je wel betrouwbaar vindt,  hoe wil je dan kennis verspreiden en actie ondernemen om tot een betere wereld te komen? Overdrijving is nooit goed, ook niet in deze zaken. Het is dus een fijne lijn tussen vastberadenheid om tot die betere wereld te komen en zowel niet zo ver gaan dat je de vooruitgang onmogelijk maakt als niet zo slap worden dat het kei hard de verkeerde kant op blijft gaan.

Dus, om terug te komen op de vragen van het begin van dit artikel: nee, er is geen overbevolking, en als we het één en ander aan onze gewoonten veranderen, dan is de hele milieu crisis ook goed onder controle te krijgen.  Dat kan met goede informatie ondersteund door goede methoden.[100] Mensen zijn er erg goed in om hun gewoonten aan te passen aan hun geweten. Dat weten de grote bedrijven en politici die beweren dat we dat niet kunnen ook wel, vandaar dat ze over elkaar heen tuimelen om ons te overtuigen van datgene wat ze denken dat in hun straatje past, ook al moeten ze de waarheid darvoor met geweld van ons weghouden, en als dat niet lukt, in ieder geval verdraaien. Dat goede gewoonten niet zo makkelijk doorgang vinden is dus niet zozeer aan apathie te wijten, maar aan het fanatisme waarmee accurate informatie en wie dat wil geven door overheden en coöperaties met andere belangen wordt tegen gehouden. Tegen alle pessimistische geluiden in blijkt keer op keer publieke opinie weldegelijk invloed te hebben op beleid, dus ware informatie blijven zoeken en delen en vredelievend en standvastig opkomen voor wat waar en goed is, is niet alleen zinvol, het is cruciaal, voor alles en iedereen.

Anna de Geus – de Heer[101]


[64] https://youtu.be/fFQ-FoFWP14?t=1159 . bij minuut 19:19 : de kaviaar voor Nederland zit vol toevoegingen, die voor Duitsland niet. Zou houdbaarheid het enige argument zijn om toevoegingen te gebruiken die slecht zijn voor de gezondheid en het gedrag beïnvloeden?

Advertisements
Standard
Mandatory Child Abuse and Governmental Abduction of Children in The Netherlands

No More Turning Away

No More Turning Away

Screenshot_uithuisplaatsing Jaimey

Sylvano met wond

girl humiliated in youth care

Brandon chained to wall in youth care

Mandatory Governmental Child Abuse

Introduction

While there is no excuse for taking children away from their own parents, since in all cases, children who are forced to leave their parents are worse off than if they could grow up with their parents, this horrible practice continues to take place in countries that claim to consider themselves civilized.

90% of the children who are taken away from their parents and put in youth care institutions end up as drug addicts, homeless people and  prostitutes and they have a much higher chance of committing suicide.

So only 10% of the children who have been forced to leave their parents and are put in youth care institutions  do not end up in these horrible circumstances, but these children are also worse off than children with similar backgrounds who are allowed to grow up in their own homes.

You would think that these facts being common knowledge  would cause the violent abductions of children by police to stop and be revoked right away. But there is a huge disconnect between known facts and policy, and today, youth care and police are still  taking children away from their parents by force.

The main focus of this essay is on the Netherlands, but  these horrors take place in many other so called civilized  countries as well, and some of these are also mentioned in this essay.

The problem is huge, but the solutions are not that complicated to achieve. Hopefully the information given here will help.

Youth Care (Jeugdzorg)  is the Dutch version of a part of Child Protection Services, the other parts being AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling , which is the Dutch Hotline for Child abuse) and Kinderbescherming (Child Protective Services) . Lately , they operate together under the name Veilig Thuis (Safe at Home) and they use other names as well, but it is just the name and a few organisational details that have changed. It’s still the same people using the same methods as in the past. In this essay, the name Youth Care is used.

No More Turning Away.

Mandatory Governmental Child Abuse

Introduction.

Mass abductions of Children from Families in the Netherlands by Youth Care and Police.

Are children separated from their families often in the Netherlands?.

You may think there must be big problems with children or families for these measures to be taken.

Surely there must be something wrong with these families and children for the children to be taken away from their own families so brutally?.

Who are targeted? Are there any common characteristics?.

How does this targeting and isolating children and families work?.

What is obligatory schooling and how does it contribute to governmental kidnapping of children?.

Where are children taken to when they are violently taken away from their families? They must take the children to very perfect places if fine children are taken involuntarily from fine families to grow up there instead of home. There must be much evidence that children are better off there than at their own homes.

Isolation, medication and torture in Youth Care facilities.

Anti-conception for ten year old girls and medical experiments on children in Youth Care facilities.

Four times more chance of sexual abuse in foster care and in Youth Care facilities than when children grow up in their own family.

Within Youth Care , children are often dragged from one address to the next Inferior educational options in Youth Care facilities.

Children disappear from Youth Care facilities often.

What about the children who really do need help? Are these institutions good for them?.

Even in the best of circumstances, just the fact of being separated from their birth parents is very bad for children’s mental and physical health.

Then why are perfectly fine children being taken away from their perfectly fine families and taken to these horrible facilities or foster homes where they are not safe?.

There must be tons of complaints about these institutions.

Has any of this been researched?.

What happens with the results of the research?.

Spins and Cover ups.

Disconnect between research results and practice.

Why is the government so fanatical about having children put in these terrible Youth Care  facilities even if they have fine families of their own and even if there is nothing wrong with the children. Maybe the facilities are horrible, but in the end children are better off there than at home?.

How can this government induced oppression of Dutch families take place?

Family law is not evidence based.

Lawlessness in Dutch Society.

Doesn’t any one speak up against the terrible violations of human rights for children and families in the Netherlands? Stentor September 29th 2014

Other sites where parents try to get honest information are:

Are there any results from these efforts?

Surely the Netherlands is not the only country in the world where government induced child abuse occurs?

The Netherlands are hindered by fourteen evils that send it in a downward spiral

How can this overt Governmental oppression of Dutch families and children be going on for so long?

Mentality.

How long has this abuse of children and families been going on in the Netherlands?

Large scale government facilitated child robberies and sexual abuse scandals in the Netherlands.

Why are children and families being Oppressed on such a large scale?

How do these factors work together to form the astronomical abuse of children that has been going on for ages, and the ending of which is not in sight?

But then how can Unicef say that Dutch children are the happiest children in the world?

Turn around..

So who do we turn to?.

Full circle.

Suggestions for Solutions.

Why so much emphasis on the Universal declaration of Human Rights from 1948?

How can this work now?

Conclusion

Mass abductions of Children from Families in the Netherlands by Youth Care and Police

Can you bear to listen to these heart-wrenching cries? They come from children being robbed from their families in the Netherlands. The abduction of Anastasia and Nikolai,the then nine-year-old twins of Jelena Antonova, Ilja N.B.’s mother, was the first to be filmed and spread on Internet. Here we see Hans , Irme van der Heijden’s son being robbed from his mother by policemen and social workers. Here we hear Sylvano Bontekoe being hauled off to a Youth Care facility when he clearly lets everyone know he only wants one thing, to be with his mother.

 Here is Jaimey, being taken away by the police to a secret address.

Are children separated from their families often in the Netherlands?

The Netherlands have the highest percentage of children placed outside of their homes in Europe. The total number of children in foster care in 2013 was 21.606 , and 9490 new children were taken out of their houses that year.  The heart breaking stories of governmental child abductions in the Netherlands are all over the internet https://www.youtube.com/watch?v=BBIZUQGUD7I

You may think there must be big problems with children or families for these measures to be taken.

But this is not always the case. The teachers spoke highly of Jelena Antonova’s children Nikolai and Anastasia. In the following interview one of their teachers also says these are well-behaved, hard working students with plenty of extra curricular activities and friends, so they were perfectly normal in every way. Their mother took excellent care of them and they always were well behaved, well groomed and tidy.

The photo shoots taken of Hansje and his mother speak for themselves. A beautiful mother, with a beautiful, healthy, lovely child. Sylvano is even said to be giftedThe papers describe him as being athletic, articulate social and who knows how many other talents he has. He has a perfectly fine mother who has every right to have her children live with her or so the experts say. Sylvano was supposed to live with his mother. That is what the experts at the Child Protective Agency in Holland thought. But Governmental youth care thought it was better to observe him for a short period after which he was supposed to go back to his mother. They never let him go back though.

Christel and Jeroen also lost their children in this manner. Youth Care agencies are known to ignore truth, research, expert opinions, or even court orders for that matter. That is when the conclusion is that children should live with their own parents.

This is also proven by the case of Arlette Heskes, who’s five month old baby was ripped from her chest by a squat team. Even after the court had ruled that her child was wrongfully taken away and should be returned to her immediately, the  youth care  agency kept her child, and still has him to this day. He is now ten years old, and she still has not gotten him back. Remzi Cavdar was forced to stay in a home for retarded children, Even after this was proved by an IQ test, they refused to let him go. He too was held there against court orders.

And on the facebook page made for Jaimey there are many pictures and video’s showing him as a happy child who obviously felt very safe with his parents, making the total lack of necessity for the drastic measure taken to haul him away from them obvious.

Surely there must be something wrong with these families and children for the children to be taken away from their own families so brutally?

Not necessarily. One anonymous telephone call from a vengeful co worker, neighbour, father in law, teacher or even a complete stranger can be enough for parents to lose their children forever to foster homes and foster families. The court sessions are mock hearings where judges blindly follow the advice of low skilled Youth Care workers who are not under oath and who have often never met the family they are advising the judge about personally, and who work for agencies that have huge financial interests in robbing children from families and institutionalising them. Research shows that the reports are often full of big mistakes, but there is no way to correct them. The unskilled  youth care workers upon who’s advice judges place children outside of their homes are not under oath in the court rooms, and neither real experts nor the parents nor the children are heard. Thus children are taken away from their parents wrongfully.

The government knows this is happening, and many high standing researches and respected scholars confirm it.

The problem of mandatory child abuse in the Netherlands, is huge and complex, but the solution is simple.Here is an analysis of the problem and a plan for a solution.

Who are targeted? Are there any common characteristics?

Targeted families come in all shapes and sizes, in all levels of intelligence, in all races and religions. Being wealthy or well educated may prevent being targeted but is also no insurance that people will be left alone by youth care agencies.

Being a single parent, going through a divorce or having anything that resembles a real problem like a child who is bullied in school or financial problems gives youth care agencies an excuse for coming in, but having no problems is no guarantee they will not either create a problem or make something up to get their hands on people’s children.

And it also seems that who is targeted depends on the social prejudices of the school. Thus Protestants and Jews in Catholic schools, Muslims in public schools, but this is a personal observation, not a well documented and well researched fact like the rest of the information is.

How does this targeting and isolating children and families work?

Targeting families can happen any way imaginable. Anonymous phone calls, and most often   schools are the avenues which most frequently bring families in touch with youth care workers.

Often times the reasons are completely beyond the parent’s or children’s control, or even caused by the ones profiting from the remedies themselves.

This mother got a reprimand from the child protection agency after having her child be rejected by six schools and quitting her job to get her child in a school.

And here a mother nearly loses both her children to youth care , just because of not being able to find a school for one of them. Not because of her own short comings, but because youth care would sabotage her efforts.

Thus schools would accept her child, but then youth care would come in and talk to the school, and suddenly they would not want the child to attend the school any more. It is a well known problem that youth care agencies make many mistakes in their reports, and thus say untrue things about children. Even though she is a teacher herself, she is not allowed to teach him. And if there is a problem with one child, Youth Care just goes ahead and takes away all children. Here is the interview she gave for a Dutch magazine in September of 2014.

Hugo and Enrique Claesen took to the international waters to avoid being put under government surveillance for not having a school.

Kadeesha is a girl with a rare metabolic disease who was placed outside of her home because her doctor filled in a form saying her parents were retarded, while this was untrue.She found her own lawyer to help her go back home, but after two years, still has not succeeded.

This family just has some financial problems. The child protection agency says their children are fine and well looked after, but still Youth Care tries to push them into signing forms so they can take away their kids.

This child was taken away from a school where he had happily gone to for the past three years. He was brought to a secret location for six weeks, like always happens when children are removed from their parents. This is done to loosen the bonds between them, as if a bond between a parent and child is something harmful which must be broken.Youth care does not seem to mind  that this is completely contrary to common sense experience  and tons of scientific evidence.

Mikey Max is a seven year old boy who has also been taken away from his mother because , according to the Youth Care agency, he was too fond of his mother. They thought he needed to learn to be more negative about his mother and more positive about his father.The foundation that was started to get him back to his mother was forbidden in the Netherlands.

Auxilia Silva Dos Santos daughter Sue Ellen was taken away because of a misunderstanding. Here is a petition with the whole story.

Nora Yörükseven’s child was also robbed from her.Here she is speaking at a protest against Youth Care March 31st 2013.

Paolo en Benilda Beretta,  had formal custody of their grandchildren,  the children of their deceased daughter, but the Dutch Youth Care institutions would not let their grandchildren live with them.

And Jaimey had no school, but did get home schooling and was up to date on all subjects. Nevertheless his not having a school was used as a reason to take him away from his home.

So these are not parents who do not care for their children.

Youth care does the same each time. They say children will be taken for a short time, but then are never given back. And there are many, many more like them.

What is obligatory schooling and how does it contribute to governmental kidnapping of children?

Obligatory schooling is different from obligatory learning. Obligatory learning means that children should have the chance to reach their highest potential. This is a sensible rule that applies to all countries. Obligatory schooling means children have to be at a state approved school for a certain amount of time, regardless of what they learn or if it is good for them.

This is a consequence of a very rigid interpretation of the obligatory schooling law of 1969. Few countries have obligatory schooling, and the ones that do usually have less rigid rules as to what schools should be like.

Here the schooling laws are listed per country. The Netherlands are one of the few countries which have obligatory schooling. Only recently schools are being obligated to guarantee children are not bullied.

Unfortunately the methods schools use are proven to be counter productive, and to worsen bullying rather than relieving it. Dutch schools are known to be very unresponsive to children’s and parent’s calls for help when a child is being bullied. Even when this unresponsiveness leads to a child’s death, schools are often reluctant to apologise for their failure to protect children, or even their own part in the bullying.

This happened with Fleur Bloemen, Livia van Beelen, who’s parents are bewilderd at the incompassionate way the school reacted . Here is a list of seventeen bullying related deaths of school children. In all the cases schools have reacted unempathetically. Children who have been bullied to death are often being buried or cremated without their intestines or brains Autopsies are often done without parents’ permission. The deceased child’s intestines and brains are often thrown out along with the other hospital rubbish after autopsies are done.

Most parents do not even know obligatory schooling exists and just take their children to school because they want them to be well educated and don’t want them to miss out on anything. They usually don’t find out about the rigid obligatory schooling policies until for some reason or another there are problems in school, and instead of getting help they get threats of fines , and even risk having their children taken away from them.

In these state approved schools, at age seven, children get graphic sexual education, without telling the children about the different kinds of love, like love that parents have for children or brothers and sisters have for one another, where there is no sexuality involved at all, while the bond is very deep and great.

This age inappropriate sexual education may cause Dutch children to become repulsed by grown ups as well as members of the other sex. The standardized obligatory schooling programs are very unsuitable for gifted children, so they are at high risk of being bullied or dropping out and getting in trouble with juvenile care agencies because of mandatory schooling, which forbids children to miss any school, and restricts them to levels controlled by tests owned by commercial companies which may not be questioned by teachers.

Scholastic Aptitude  tests, called Cito Tests are tests which function it is to determine the level a child may be schooled in. Even teachers are not allowed to question or correct these tests. Children are obligated to follow the level determined by these vague tests and their teachers. If they try for a higher level through home schooling, they are seen as breaking the law, and risk being put in  Youth Care facilities. Isolating children and families is very easy for Dutch headmasters of schools.

They have so many choices in how to go about isolating and eliminating children and no risk whatsoever to get caught, since there is not a thing parents or children can do about it. And other parents and children stay clear of targeted children and parents out of fear they might be the next victims. Thus headmasters rule the lives and futures of children completely. Any parents, teachers or students showing any kindness to targeted students and/or parents can count on punishments, which can be given without limitation.

And total control they have, since Youth Care workers, who’s salary depends on how many children they can get into Youth Care are lurking about in every school. So there is often nothing people can do about being targeted by Youth Care agencies.

These rules do not apply to certain schools, which are only open to children of people who work in big companies or who are in the European Parliament, where children are schooled from 4-18 and then get a degree, which allows them to go to the university Children attending European schools have much less chance of being targeted. These are schools   which do not have the same rules ordinary schools.

So only children of employees of international company’s can attend, and they have an education from 4 to 18 years of age, after which pupils can attend universities.. If non-elite children happen to come in these schools, the schools are shut down immediately. And non-elite schools are also shut down if they try to have rules that are less damaging and restrictive for children. In ordinary schools strict tests at age eleven determine which level children can follow for the rests of their lives. If these schools try to operate by the rules of European schools, they get closed down. European schools which happen to be attended by other children are also closed down. The private schools for the normal public often have eccentric philosophies, which makes them more like tiny sects than schools. This is caused by the requirements that must be met in order for a private school to be started in the Netherlands. Home schooling can only be asked for before the age of five, and is reassessed every year.

A very stressful ordeal for home schoolers. Many schools in rural area’s are being closed because there are to few children, and so the funding stops. Being without a school is also a reason for being placed outside of the home, since home schooling is seldomly allowed in the Netherlands. This favouring of mass schooling over home learning is not backed by research. On the contrary. Research after research proves that home schooled children are intellectual and socially better off of their mass schooled peers. They also have better future perspectives. So children are not safe in schools, because of Youth Care hunting around there in search of new victims, using essay topics and school doctors because of privacy not being respected, as can be read here and here, And they are not safe outside of schools, because having no school can be a reason for Governmental Child Protection (Jeugdzorg) to take children away from their parents. At present , there 17000 Dutch children who are not going to school, who all risk being taken away from their families by Youth Care and police.

Where are children taken to when they are violently taken away from their families? They must take the children to very perfect places if fine children are taken involuntarily from fine families to grow up there instead of home. There must be much evidence that children are better off there than at their own homes.

Wrong again. The children often become estranged from their families, are prematurely sexualised, start abusing drugs, become criminal, and get no help whatsoever, while these facilities are supposedly the safe places judges send children to who are not safe at home. Here is a secret film of such a home.

Isolation, medication and torture in Youth Care facilities

First the children are hauled off to secret addresses where they must stay for six weeks with no contact with friends or family.

Then they are either brought to Youth Care facilities or foster homes. Almost all children receive psychiatric medication. Torture is protocol in Youth Care  facilities. An example of the torture measures they have is something some call waterboarding for children.

This is a procedure where the group leaders are allowed to take a child outside in cold weather with bare arms and bare feet until the child does what the leaders wants. Leaders have a pass permitting them to execute this type of torture. In these Youth Care facilities, children are allowed to be forced on the ground with their arms held on their back. That is also protocol. Care facilities have isolation chambers. They’re not ashamed of it, as you can see in this documentary. And this while even time outs are proven to be bad for children. Also notice the intimidating and unempathetic way in which this Youth Care worker speaks with this poor child. girl humiliated in youth care

They have a way for using euphemisms for their own unacceptable behaviour and using harsh terms for completely normal behaviour, in an attempt to make their own unacceptable measures seem OK, and to make perfectly fine behaviour seem criminal or pathological.

Thus in the juvenile prisons, where children are often put because there is lack of space in the closed institutions, children can be submitted to “ visitations” at any given moment. “ Visitations” mean that children have to strip to the nude to be checked for drugs, also internally in their private spots. Very humiliating and disturbing. Understandably, children are often very upset after such experiences.

Another torture method, being bound to beds, is referred to as “gefixeerd slapen” or “ fixed sleeping” . This practice is also confirmed in this debate in the Dutch House of Representatives. As a rule children are drugged in these facilities. The abuse they suffer on top of that in foster care and institutions demolishes these children spiritually, mentally and physically.

Anti conception for ten year old girls and medical experiments on children in Youth Care facilities

In Youth Care facilities, it is not unusual for girls to get anti conception from age thirteen, and sometimes from age ten, in the form of Depo-Provera, injected every three months. People who have been in these youth care facilities when they were growing up speak of having had experiments done on them, and see the following as evidence  medical experiments are still being done on children from homes.

Four times more chance of sexual abuse in foster care and in youth care facilities than when children grow up in their own family

The high percentage of rapes of children in foster care were rumours that were confirmed by a government study, the, Samson Committee which presented its shocking results in November of 2012. Children in government care had a four times higher chance of being raped.[1] There is a documentary of a foster home where 77 children were brought, while Youth care agencies knew that the stepfather was raping children. More about this here. The inspection of juvenile prisons is one big show, since the institutions know when the inspectors are coming.

Within youth care, children are often dragged from one address to the next

Here a man who grew up in youth care facilities looks back on his experiences and says how it makes him feel now he is an adult.

Inferior educational options in youth care facilities

In youth care facilities, only the lowest of educations can be followed. This is especially sad when you realize that because of the role of schools in getting children into youth care, and the fact that schools are very unsuited for gifted, often gifted children are put in youth care facilities/

Children disappear from youth care facilities often

Children also disappear frequently from the youth care facilities they are brought to. When parents are worried, often the police do nothing to find the children, and won’t even put out an amber alert.

But when the parents are OK with the children fleeing institutes because they were being abused there, and they assume that the parents helped the children escape, they put the parents and everyone they think is involved in jail and search everywhere for the children, even using international search warrants.

The estimates for the number of missing children for 2010 was 13.288 (see page 4 of this report by the National Children’s Advocate of the Netherlands). So while most children, the police hardly do anything to help find them, while the parents are worried sick. But for Sylvano, where the mother felt better about him being somewhere in hiding than if he remained in the institute, the Dutch ministry of justice went all out in their search for him.

What about the children who really do need help? Are these institutions good for them?

If children really do need help, youth care institutions chain them to walls, as happened to Brandon and Jolanda.

[1] http://www.nu.nl/binnenland/2799771/veel-kindermisbruik-in-jeugdzorg.html http://jeugdzorg-perikelen.jouwweb.nl/commissies Brandon chained to wall in youth care This is what Dutch youth care institutes do with children who really do need help. 18 year old Brandon was tied to a wall for three consecutive years. And he is not the only one. Around 400 children live like this in Dutch youth care institutes.

Even in the best of circumstances, just the fact of being separated from their birth parents is very bad for children’s mental and physical health

It is known that being separated from their families of origin gives much trauma and even physical damage to children, and nearness to the birth parents is essential for brain development. It is also known that children are better off in their own families, even if they are dysfunctional, than they are in foster homes.

Children living in far from perfect families of their own also have much better chances of having happy life once they are adults themselves than children who grew up in foster care and institutions. They also have a better chance of reaching adulthood, since the suicides among children who grew up in foster care are extremely high.

The claim that it is less harmful for the child if it is taken away directly after birth, since then it supposedly has had no chance to bond is false, because research has proved what mothers know since the beginning of time: bonding with the birth mother begins in the womb, from the moment of conception and has thus taken place long before the actual birth of a child. So there is no excuse or justification for these mass abductions of children.

Then why are perfectly fine children being taken away from their perfectly fine families and taken to these horrible facilities or foster homes where they are not safe?

Since the amounts of money made off of children in youth care are astronomical. many believe that the main incentive is financial.  Here is a document that says it lists all the amounts per child in youth care. And here it says what the total amounts for the nation. Empty cells in youth care institutions and juvenile prisons means these institutions get financial problems,

Figures of €80.000,- a year per child mentioned insiders, but judging from this document, locking a child up in closed youth care facility means youth care receives €500,- a day from the government, so that’s €182.500,- a year per child. Youth care institutes really need this money and get into trouble if they do not fill all the prison cells. Children are spoken of as ways to earn money, and youth care agencies do not benefit from helping children. They do benefit greatly from making and keeping them ill. There are examples of politicians saying that youth care agencies need to be profitable (i.e. “productie draaien)

Secondly the low or no skilled workers of these youth care agencies are taught the opposite of what science and research tells us. So if science proves that a strong bond with the parents is crucial for a child’s development, even going as far as causing brain damage in children if children are taken away from their biological parents, youth care workers learn that a strong bond with the mother is detrimental to a child’s health, and actively work on separating children from parents, using the barbaric measures which invite the cries heard earlier.

Thus fully convinced of the superiority of their views, youth care workers present their reports to judges in court demanding children to be taken away from parents. Thirdly : court rulings are not based on truth. Those writing these reports have often never even met the child they are writing about. They are not under oath in the hearings, and the reports are often full of falsehoods, which are not even allowed to be corrected by experts, parents or others involved. That has to do with the difference between family law and criminal law. Besides that, thanks to article 120 in the constitution judges are not even allowed to check if verdicts are in accordance with the constitution or with international treaties.

There must be tons of complaints about these institutions

There are many many complaints. Families are devastated and appalled about the government induced child robberies, but filing complaints in youth care facilities as well as in schools is completely useless in the Netherlands. Complaints go to internal committees who are paid by the ones whom the complaint is against. So getting the complaint validated is nearly impossible. And even if it is validated, the outcome is nothing but an advice with which the youth care facility has to do nothing. Even if the highest authority for complaints in the Netherlands, which is the National Children’s Advocate (De Nationale Kinderombudsman) finds the complaint to be founded, it has no higher status than an advice, which institutions may ignore.

The same policy goes for hospitals, schools, and any governmental organisation in the Netherlands. But usually complaints don’t get past the internal complaint committees within institutions, which are everything but impartial, since they are on the pay role of the very institution Ordinary people are completely powerless in the Netherlands. This is a diagram of how complaints are usually handled in youth care.

Has any of this been researched?

Youth care is notorious for being very uncooperative when it comes to research, but much excellent research has been done and excellent reports have been written, saying exactly what needs to be done to improve youth care in the Netherlands, like this one by Q4C, or Quality for Children, in 2007. The conclusion of this research headed by Robert Linschoten in 2009 was that youth care lacks transparency . May 19th 2010 one of the conclusions of this research about the future of youth care was that schools needed to be more vigilant in searching for victims of child abuse. The research team consisted of::

 • – P.M.M. Heijnen, head of the group (PvdA)
 • – M.M. van Toorenburg (CDA)
 • – J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • – J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • – M.C. Langkamp (SP)
 • – I. Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD)
 • – R. de Mos (PVV)
 • – T. Dibi (GroenLinks)

  Samson Committee (commissie Samson) The shocking revelation of the Samson Commitee was that children in foster care were four times more likely to be abused than if they would be in their own home, and is backed by the research of the UCCHRresearch done in the US, proving children are better off in their own homes, even it is dysfunctional, Another research was done the atrocities in youth care institutes and found , and a report was written by De Nationale Kinderombudsman Is de Zorg Gegrond? It’s from December 2013. Here is a report of the Dutch Children’s Advocate of September 24th, 2014. with recommendations for improving youth care. A Test was done in the Dutch province Zeeland with helping children at home. Very successful. While placing children out of the home went up by 8% in the rest of the Netherlands, they dropped 50% there.

The research done on the subject of schooling “ Van leerplicht naar Leerrecht” the results of which were published May 16th 2013 was a research raised the hopes that something would be done about the rigid, outdated mandatory schooling system, which also so often leads to youth care. And De commisie Deetman , which the results of which were published in December of 2011 researches the large scale of child abuse in the catholic church. Other researches are into the negative effects of placing children outside of the home. It really has nasty effect on children’s health also. This research shows the negative effects of long term placement away from children’s own families: http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/gmw/2010/s.van.oijen/ This article says bonding already starts in the womb, so it is also very bad for babies to be taken away from their mothers: http://www.stroeckenverdult.be/site/upload/docs/HECHTING%20EN%20HECHTINGSSTOORNISSEN.pdf This Trimbos research into the quality of life of maltreated children should have been finished in March of 2014, but I see no results. http://www.trimbos.nl/projecten-en-onderzoek/projecten/63/9/63-907-the-quality-of-life-of-maltreated-children   Here are the numbers for children in foster care in the Netherlands: https://www.pleegzorg.nl/over-pleegzorg/factsheet/ https://www.pleegzorg.nl/media/uploads/over-pleegzorg/2013_factsheet_pleegzorg_def.pdf And here are the numbers for children in youth care in the Netherlands: http://www.nji.nl/nl/Factsheet-aantallen-budget-jeugd-zorg-volgens-brancherapporten-2013.pdf hofnarretje zeden zaak file:///C:/Users/wim/Downloads/hofnarretje%20zedenzaak%20(2).pdf Finkensieper file:///C:/Users/wim/Downloads/dubbelblind%20onderzoek%20van%20finkensieper%20(3).pdf Here is a documentary on this case, where a psychiatrist from the William Schrikker Group, youth care for children depicted as mentally retarded, forced girls in an institution to have sex with him and to masterbate, For 15 years he got away with this. https://www.youtube.com/watch?v=x95KdxONYhY#t=21 This is the same youth care facility that got away with keeping Remzi Cavdar, even though he was not mentally retarded at all. This brochure from KOG is on the fysical effects of taking children away from their families: https://issuu.com/tjwstrubbe/docs/gehechtheid__diagnostiek_en_jeugdzo?e=0

Here are some more numbers to give an idea about how many children this is: The Netherlands have the third most infant deaths of Europe One in one hundred. http://www.nu.nl/algemeen/1880856/babysterfte-nederland-bijna-hoogst-in-europa.html 17000 children without schools. http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/nieuws/systeemfouteninonsonderwijseenreactieophetartikelinbinnenlandsbestuuroproepdoorbraakthuiszitters Almost 17000 children without schools 2012-2013 http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/thuiszitters May 4th  2001 20.000 children were under surveillance http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/veel-meer-kinderen-onder-toezicht-voogd~a595649/

21.606 children are in foster families.. https://www.pleegzorg.nl/over-pleegzorg/factsheet/ In 2011 there was a total of 350208 of children between de 0 en 17 in youth care in the Netherlands. http://www.nji.nl/nl/Factsheet-aantallen-budget-jeugd-zorg-volgens-brancherapporten-2013.pdf The total number of children and youths between 0 and 17 years of age in 2002 was 1 119. 924. The older the children in youth care get, the worse they do in school. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4162-wm.htm Higher levels that give access to university are not even available in youth care facilities.

What happens with the results of the research?

Often the public gets excited, because research is being done , and their complaints and concerns are confirmed as being valid. You would think something would happen about the atrocities. But then it stops there and the government either uses the research very opportunistically only using the parts with which they can suppress people even further or they do cartwheels spamming the media with junk research to hide the results of the scholarly research and go ahead with bullying families around. Or the youth care facilities continue under a different name. Same people, same rules, same lack of rights for the children and families. And it is disappointing how many people fall for this trick.

Spins and Cover ups

Many tricks are used to mask the shockingly high percentages of child abuse in foster care and to keep the children coming into foster care in spite of them. After doing whatever they can to stop research from being done, after which teams are formed to make sure that abuse is likely to not be discovered, once the numbers are out they still have many tricks to stop them from becoming public.

 1. 1. After manipulating the conclusions and pretending the risk of sexual abuse for children in foster care was not four, but only two and a half times higher in youth care as in their own home home, Rieke Samson, the head of the Samson team, pretended only very disturbed children are in these foster homes, thus making it seem as though all this abuse is thus less terrible.

But often gifted children are placed outside of their homes because the school system is not geared towards their learning needs.

2.Second of all, junk studies were performed, where the strict definition of abuse used in the Samson committee of 2012, consisting of scholars, where abuse was determined as long term rape, was broadened into the absurd (people were allowed to decide themselves what they considered abuse) by a commercial company, without one scholar,   thus making an unwanted kiss given once by a pushy boyfriend be defined as sexual abuse, and making it seem as if the percentages of children being abused in the Netherlands was astronomically high. This is how they went about masking the shocking results of this study, an operation Samson victims predicted and feared. And what do you know? The political debates in the House of Representatives are not about the results from the Samson committee , but about the results from these non academic studies, and a broad panic emerges, because these studies show 119000 children are being abused in the Netherlands, that means one in every class room, and only 30000 are placed outside of the home. And campaigns start to find all these poor abused children in schools and sports facilities, because obviously they need to be searched actively, because only such a low percentage reports the abuse (of course you don’t report being kissed without wanting to. People usually can dump pushy boyfriends perfectly well on their own) .And , what makes it even more absurd, is when you compare the total number of even the artificially pumped up figures with that of the total number of children in youth care. That 350208, still a lot higher than even the artificial number of so called abused children, thus proving the ridiculousness of the campaigns to find abused children, while they do nothing about the abuse in foster care and institutions, and keep dragging fine children from their safe homes into these dangerous places. But new research shows that if the same broad definition used to pretend as if sexual abuse is so prevalent when children live at home, the sexual abuse in foster care is eighty times higher than if children live at home.

 1. 70.000 subsidy has been granted to the University in Groningen (RUG) for yet a new study, no doubt to cover up the horrible facts that are already known
 1. A disconnect between studies and practice. Thus policy makers don’t even listen to their own researches, since on page 18 it says that only 6% of children would tell a sports teacher they were being abused, and yet they want to use sport’s facilities as places to hunt down abused children. And here, it is seen that it is known that youth care facilities are unsafe , but sill children are no freed from these facilities, and they keep being put there against their will and also against that of their families. And while vaccines are proven to be ineffective, unsafe and in fact very damaging, a political groups consider obligating vaccines.Also in California . It leaves one wondering what they are up to, and whether it is ignorance or trickery. Same goes for toxins in food, toxic medication, and the trap that if parents refuse to have their children poisoned, that is considered an offence and children are taken away from them.

So the very personal questions masked as essay questions and the very personal school health services questions to find the children who are supposedly being molested have no function whatsoever, because there are already more than twice as many children in youth care then there are in trouble even according to the totally fake research. And everyone knows what happens when these children are found. No help, but they are put in youth care facilities, where they are not safe at all. Thus there is a disconnect between research and execution. And what has been proven to be best for children is often forbidden and what is proven to be harmful becomes mandatory.

 1. Other Spins are changing the tone of newspaper articles and interpretations of laws midway. This has also been done in the flight of Sylvano. While the Dutch law permits for people to help children who flee from abuse, as can be seen here in the discussion of articles 279 and 280 on page 56. Helping a child who is fleeing from abusers is not kidnapping and is allowed by Dutch law. Civil disobedience is also allowed by Dutch law as a means to protest inhumane policies. Yet the same Minister of Defence who thought reluctant apologies were sufficient for sixty years of abuse in governmental youth care sent search orders across the borders to find a boy fleeing from such an institution. People who are suspected in being involved, including the mother have been interrogated by the police, arrested, had their houses searched and are threatened with 9 and even 15 years of imprisonment. In the mean time the earlier newspaper articles , like the one from September 29th 2014 are removed from the website of the newspaper that published it, and new terms that are totally inappropriate for the situation are used, in which helping a fleeing child is called kidnapping, and being part of a criminal organisation.You can still see the name of that article in the menu, nut if you click on it, you get an empty page

Screenshot_2015-05-23_18-11-30 Screenshot_2015-05-23_18-23-51 And now, they have inserted a fake article for September 29th 2015, this one to be precise. It seems to have been copied from this one http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/28811_georganiseerde_groep_houdt_kinderen_weg_bij_jeugdzorg/ No picture of Sylvano, just some heavy terms, and pretence that youth care workers care one iota for the well being of children.The wounds on Sylvano’s face caused by youth care workers and the complete indifference with which his and his mother’s complaints about the abuse he suffered, along with all the other evidence against youth care facilities suggest otherwise. Such tricks are not appreciated by those who have fond memories of those who protected them when they were children hiding from the Nazi’s in World War II, and those who fled youth care themselves as children, and changing laws midway is not allowed according to the universal declaration of human rights. They also left out the article that Sylvano was home for Christmas with his mother, this one that is. And now he lives with a foster family who is friends with his mother, and he is with his mother on holidays and weekends. Not the same as really living with her, but much better than the detention Youth care had planned for him.  So what can the reason be? At the time what people were presented with besides the interview with Sylvano himself on September 29th 2014 were the video’s made of Sylvano himself, made at his hiding places,  an overview of which is given here by Kik de Jong on the website of Professor Heertje

 1. Attempts to control the internet and to outlaw freedom of speech,
 1. They pretend that youth care will change, but all they change is the name, so its new name, same game. And it’s also with the same people, hardly anyone was fired..
 2. Misinformation is  given on nutritional sites and by some health care professionals about physical ailments and physiological processes in the body to make it seem as though physical conditions which have nothing what so ever to do with abuse are caused by child abuse.See also http://www.scentses.isgezond.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=297200
 3. The same happens with the Shaken Baby Syndrom, where effects of vaccines are blamed on abuse, and surviving siblings are wrongfully taken from innocent parents.
 4. The united child rights agencies are going to Geneva to complain about the violation of children’s rights in the Netherlands. Here is the complaint they filed September 24th 2014 , and which is scheduled to be treated May 27th 2015. Not a word about the atrocities of the governmental child abductions, unless that is what they mean with selling children being legal in the Netherlands. And they seem to base their figures on the phony studies mentioned in point 2. of this list.
 5. Hundreds of thousands of children’s being systematically mistreated in youth care, deaths of children  in youth care facilities by bullying in schools, foster parents that systematically rape their foster children and keep getting new ones, these things are hardly mentioned, maybe one documentary, but that’s it. 80 babies raped at a child care centre, it is not seen as a reason to change anything, and the age that children are expected to go to child care centres.  However,the extremely rare cases  of children who die when they are with parents are mentioned again and again and are used as the reason for youth cares dictatorial rule over parents and families. In each case that children die in parents care, there are stories that youth care had played a part worsening bad situations as well, so even these deaths could be seen as the result of youth cares deplorable methods. Still these cases are used to give them more power , not less.
 6. There is a clear revolving door between youth care and Dutch politics. Many politicians get high paying jobs in youth care after their political office, and vice versa.
 7. Disconnect between research an practice (see following Chapter)

Disconnect between research and practice

There is an enormous disconnect between the outcome of studies and the practice. Even before the outcome of the Samson committee was known , the minister of family affairs was conducting research how to prevent sexual abuse in foster care, and the minister of justice who said how deplorable this sexual abuse sent search parties and arrest warrants across the borders to search for children fleeing these horrible institutions.
The same disconnect between research and practice is seen in the Remzi Cavdar case, where a boy with a normal IQ was locked up in an institution for retarded children, even though this institution had a very bad track record and was disqualified by the inspection many times.
Nevertheless he was not allowed to get reimbursed for his lost youth which he had to spend between retarded children in an institution. Probably due to the spins, youth care initiatives are thrown off course in their convictions, and tend towards more force, rather than less. And instead of giving parents and children more of say, law suits are started to keep people from spreading films with evidence of the human rights violations by youth care workers.
The advice is to blur the faces of human rights violating Child Protective Service agents you show in public on film  as you would do with any criminal, and to refer to article 7 of the Dutch constitution, where the laws for Freedom of Speech are stated. And instead of doing something about the human rights violations, the desperate measures parents take to try and get their children back, is called aggression, and the minister of health, Edith Schippers, who who was involved in fraud,, offers one million Euro’s to help Youth Care Workers handle aggression, as can be read here. This is the same Minister   and who has tried to take away the free choice in physician.. Luckily this was voted against by the Dutch senate.

Why is the government so fanatical about having children put in these terrible youth care facilities even if they have fine families of their own and even if there is nothing wrong with the children. Maybe the facilities are horrible, but in the end children are better off there than at home?

Nope! At 18, when the funding stops, the children are often thrown into the streets without proper educations or even survival skills. 90 % of children do not do well if they grow up. They usually end up in welfare, prostitution, drug abuse, they have the highest percentage of suicides, and for the very few who do make it, and who study and marry, the youth care agencies appear at their doorstep as soon as these former foster care children have children of their own to put their children in youth care facilities and foster homes. Sometimes immediately after birth. They call this“out of womb placements”. Since they know for a fact that these children have had no example at all of how proper parenting works, and since these children have been abused they assume they will be abusers themselves, which is the argument they use. Research proves what anyone with common sense knows: children are even better off in dysfunctional families of their own than in foster care. But as a rule, Dutch policy for families and children contradicts scientific facts. The maker of the documentary Alexandra, looked up her friends from the institution she had stayed in when she was growing up, and these images confirmed what is known. 90% of children who grew up foster care and institutions do not have happy lives. Ten times more chance of suicide, prostitution, and drug abuse.

How can this government induced oppression of Dutch families take place?

Family law is not evidence based

First of all, as in other countries where child abduction takes place such as England,Denmark ,

Norweigh and Sweden, family law in the Netherlands is very different from criminal law. Whereas criminal law is evidence based, family law is solely based on opinions of low skilled social workers. Others write reports based on their non –expert opinions , and based on these reports by people who have never even met the families themselves, judges decide that children should be taken out of their homes. So what the judge says in this program is simply not true. Judges only listen to youth care and do not listen to children, families or any experts they bring to testify. Youth care is not under oath in such mock hearings. The chances that the judges decision is in favour of children and families is minimal in these circumstances, but even if they do, youth care facilities tend to ignore these rulings, and then there is nothing people can do.. There is also no constitutional court in The Netherlands.

And not only that, but thanks to article 120 of the Dutch constitution, judges are forbidden to assess whether the laws and regulations are accordance with the constitution and the international treaties   Civil law is not allowed to use the law enforcement measures that are open to criminal law., but this happens anyway, not only with taking children away from their parents, but also when it comes to evicting families who are behind on their mortgage payments., even when there is no evidence that they have really done anything wrong. These are bureaucratic disputes that should be settled with bureaucratic measures, not with police force. According to the law the Dutch are allowed to practice civil disobedience when the authorities break laws, but the Dutch authorities ignore these laws and oppress those who obey international law and practice their fundamental human rights by protecting their children.

Lawlessness in Dutch Society

These vacuums are everywhere in Dutch society, along with obligations for the population to subdue themselves and their children to situations where are all absolutely powerless. This makes it very easy for criminals to fill up the positions from which they can practice their crimes from a position of authority, and even get paid while doing them. Laws are interpreted in such a way that people have no rights whatsoever, and schools have complete control over children’s lives and futures. There is not a thing parents can do about corrupt schools and cheating teachers and head masters.

Complaints can only be submitted to complaint committees, but the ones who are in complaint committees are either parents themselves with children who’s future is also in the hands of the head master, or they are close friends with the head masters. Even in the rare case that complaints against schools are accepted and the parents and students are found to be right, then still, the school has no obligation to do anything with the complaints. And the schools, in turn, are powerless against the earlier mentioned testing system, which is a monopoly by a commercial company, which is all about financial profit. It also seems that these companies demand loads of personal information about students, as can be seen in these articles: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/privacyschending-basisscholen-schaamteloos-en-naief http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/kamer-wil-weten-waarom-scholen-gegevens-afstaan http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/gegevens-leerlingen-bij-uitgevers-ouders-weten-vaak-van-niets http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ouders-stop-doorsluizen-gegevens-basisschoolleerlingen So in the end, everyone is powerless.

Schools who do not want to participate in the labelling, which used to bring huge financial profits to schools, are put under surveillance or even closed down entirely. When schools still got extra funding for labelling children (normally €5500 for an unlabelled child, up to €22.000, – for children with labels) schools went wild trying to put every imaginable label on children. Now schools get a fixed budget and no extra funding for problem students , and since then they stop accepting children who might need any extra care. It’s all pretty much the same for youth care agencies, since they will get their hands on the children anyway, whether it’s because of the labels or because the children are without schools, which, as we have seen before, is also a reason to take away children from families. Families are then burdened with a “gezinsvoogd” or family care taker, who basically takes over the parent’s right to educate the children, and who often takes the children away unannounced. The  family care takers are supposed to work according to the Deltamethod The reasons a gezinsvoogd finds for taking children away basically come down to their twisting and turning everything in such a way that parents seem worse than they are and taking their children away from them absolutely necessary. The child is then taken away to a secret location for six weeks, and then temporarily put in a foster family or a youth care institution. After that youth care always finds excuses not to give the children back, such as that the child is now used to his or her other location and it would not be in the child’s best interest to let him or her return home. Parents are absolutely powerless to do anything about this. They are caught in a web of deceit with people who earn more money when they can take children away from their parents than if they leave them with them.

Doesn’t any one speak up against the terrible violations of human rights for children and families in the Netherlands?

Many have voiced their utter disgust about how youth care operates. Researchers, professors, lawyers, politicians, parents, children, other family members, social workers, teachers, mostly everyone involved sees it is a horrible system.

Even if parents arranged for children to be placed in institutions themselves, they are disgusted with how youth care works, as can also be seen in the documentary Alexandra.

A big complaint against youth care facilities is that they act where they shouldn’t , and fail to act where they should. If there really is something wrong with children or families, youth care agencies often do nothing.

The common characteristic seems to be that they don’t listen to parents or children, but act based on assumptions. Ironically enough, they use the instances where they failed to act in spite of urgent warning signals as excuses to treat parents with even more contempt and have even less regard for their or their children’s wishes.

And often the cases that do go wrong have a history of blundering youth care workers, where many say that it was youth care that made the problems too big for families to handle, and the families would have been fine if youth care had not intervened. Professor de Swaan , (sociology, University of Amsterdam)called youth care child robbers in this article from1997, talks about this child theft by youth care agencies as a despicable phenomenon.

Professor Heertje (Economics, Erasmus University) is livid with the corrupt youth care, as can be read here, and has made it his mission to do something about the disastrous situation in juvenile care calls it an obscene impulse that is created by that is created by paying these enormous amounts of money for children in foster care. He has the website called :making youth care more humane

In 2009, public advocate Brenninkmeijer accused the Dutch Youth care of having a Personality Disorder itself and locking up children for no reason. Arlette Heskes  tours the country, to tell about the injustice that has been done to her and her son Leander, who is 11 now, and she still hasn’t gotten him back. For Hans there have been facebook actions, and like Arlette, his mother

Irme is now also an activist. This is a podcast of an interview with Irme from November 13th 2014.

Ilja went to Brussels. But heard they could do nothing. One of the Europarliamentarians urges for the abolishment of article 51 so that European agencies have the right to intervene in human rights violations of member states, but others warn that this also gives more power for illegal adoptions and child trafficking. Listen to Ilja’s answer to the European Parliament after they said they could not do anything.

And Sylvano, gave an interview in the newspaper with pictures from his hiding place to let his mother know he’s doing fine , leaves messages on internet to assure his mother he is safe and relieved to be away from the youth care facility where he was abused. Not that it helps much. His mother got arrested, a second time for giving shelter to her child who fled from his abusers in the home.

Here are Sylvano’s messages and facts surrounding his flight from his abusers. And here are facts surrounding his flight from the Youth Care facility where he was held without reason, abused and who went on to arrest his mother and a friend of hers and want to lock Sylvano up, going against all expert advice.

There is no reason to lock him up, and no reason to take him away from his mother. There is no question he really was abused. The picture of his wound can be found here, as well as the account of what youth care did with the complaint. The mother was allowed to see her son even less often.

The abuse Sylvano describes is protocol in such institutions, where holding techniques are used to subdue children. In the video’s and newspaper articles. Sylvano begs the police not to tease his mother, who has been arrested before in an earlier attempt of his to escape from the abuse children in Youth Care facilities are subjected to. artikel Stentor 29 september Zeg tegen Mamma dat alles goedkomt

Stentor September 29th 2014

The first time Sylvano tried to escape from the abuse at the youth care facility, his mother was arrested. So the second time he went to others and let his mother know he was OK through news paper articles and facebook messages. Instead of leaving him be the police have arrested not only his mother, but a friend of hers, as well as searching houses and demanding search warrants in foreign countries.

Children disappear from homes all the time, and parents normally are not even granted an amber alert for them, while they have no assurance whatsoever their children are alright. On the contrary. But it was hunting season on Sylvano.

Police went on a wild raid to find him, and are searching homes, arresting and interrogating any one whom they think might have aided him at any time.

Marcel Vervloesem, the founder of the werkgroep Morkhoven, speaks here at the Volks tribunal, a Dutch initiative which seeks to restore fundamental human rights in the Netherlands.

The Morkhoven committee is a private initiative which has tracked down many child porn networks in the Netherlands and Belgium.

The police are often reluctant to cooperate with him, and instead of being decorated for his outstanding achievements, he is being harassed by the government. Here are websites and blogs of people who speak up and try to do something about the human rights violations of children and families in the Netherlands: Irme’s site: http://hanshulpaannederlandseslachtoffers.wordpress.com/ KOG : http://www.stichtingkog.info/

They have an excellent brochure, called”Wegwijs in de jeugdzorg jungle” which is Dutch for “Finding your Way in the youth care jungle.” SOS jeugdzorg: http://www.sos-jeugdzorg.info/ Professor Heertje’s site:http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/ Darkhorse blog spot: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.fr/ http://jeugdzorg-perikelen.jouwweb.nl/ http://www.dus-sarah-morton.info/voor-wie-met-bureau-jeugdzorg-te-maken-heeft/

Other websites and blogs are:

http://www.martinvrijland.nl/

Here Martin Vrijland speaks specifically about youth care http://www.martinvrijland.nl/category/alles/jeugdzorg/page/2/

Here are some of the many facebook pages that protest agianst the atrocities in Youth Care:

https://www.facebook.com/pages/HANS-Hulp-Aan-Nederlandse-Slachtoffers/743735025677705?fref=ts

https://www.facebook.com/stopjeugdzorg?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Laat-Sylvano-bij-zijn-moeder-mogen-wonen/1499650286960379?fref=ts https://www.facebook.com/groups/OOR4U/?fref=ts

https://www.facebook.com/CavdarWSG?fref=ts

https://www.facebook.com/JeugdzorgSlachtoffers?fref=photo

https://www.facebook.com/HelpTheBerettas?fref=ts

Here some of the many facebookgroups:  https://www.facebook.com/groups/lerarenpestenleerlingen/?fref=ts ACTIE !!!!!!!!!!!!!Help Hansje terug naar zijn mamma https://www.facebook.com/groups/256762987860496/?fref=ts Jeugdzorg = kinderhandel https://www.facebook.com/groups/325810394215056/?fref=ts https://www.facebook.com/groups/1476656792572103/

And here we have organisations for safety in schools, since many suicides come from bullying in schools. There is no way to keep children safe there since the people where complaints can be filed are parents themselves the future of whose children depends on the opinion of the teachers. http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/home.html https://www.facebook.com/ikmaakbezwaar?fref=ufi

Political parties

https://www.facebook.com/pages/Wil-Nu/313002308885394?fref=ts https://www.facebook.com/desamenleving?fref=ts

Books: Ik Zal Nooit Meer Stout Zijn by Ada Busman

Wat Je Niet Verteld Is by Sara Morton

De Kern van de Economie by Professor Arnold Heertje  

Annie Berber en het verdriet van een Tedere Crimineel by Yvonne Keuls

Petitions

https://petities.nl/petitie/stop-machtsmisbruik-door-wsg-en-jeugdzorg

Films Huize Alexandra by Sarah Harkink documentaries

Laura who has been placed out of the home tells her story five years later

Help

http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306713

http://www.vooroudersdoorouders.nl/

https://www.sos-jeugdzorg.info/

Films of child abductions

https://www.youtube.com/watch?v=sX-WrmGE1Ls

Jaimey March 23rd https://www.youtube.com/watch?v=H8_gokwBvrs

Hans https://www.youtube.com/watch?v=9Fl0EFp6SwE

What Youth Care says about child abductions: What is said by Youth Care about taking Hans away: https://www.youtube.com/watch?v=9Fl0EFp6SwE

Hans wants to go back home with his mother: https://www.youtube.com/watch?v=aYzxHZ5T1PU Collage Never doubt met Heertje, Sylvano, Von en Marcel On the image above four of the large number of people who are dedicated to exposing the horrors of youtcare in the Netherlands and improving the safety of children and families. Professor Heertje from Humanisering van de Jeugdzorg, Sylvano Bontekoe, Via Von from Stop Jeugdzorgleugens and Marcel Vervloesem of the commissie Morkhoven are a few of the people who work very hard to let the world know how desperate the violation of the fundamental human rights of children and families is in the Netherlands.

Medical Doctors and lawyers are also speaking up against fraud

They have this website for parents who are accused of child abuse. http://www.shakenbaby.nl/ Many doctors believe that this syndrome is in fact  a result of vitamin C deficiency, possibly caused by vaccinations. They also have Het Manifest van de bezorgde Huisarts, (The Manifesto of the Concerned MD) http://www.hetroermoetom.nu/ March 11th 2015 the Doctors  nailed it to the door of the Ministry of Health

Other sites where parents try to get honest information are:

About schools: http://www.ouders.nl/ And http://oorvooru.wenst.nl/ deals with all human rights violations of children and families and attempts to give solutions, as does: https://uvrm.wordpress.com/

http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306713

http://www.takecare4.eu/

https://www.facebook.com/FACAVAC?fref=ts

http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/

About health: The oppression also reaches far into the medical world, where lies are told about physical processes in order to be able to launch unnecessary treatments and false labels on children.

These are unmasked in http://scentses.isgezond.nl/ Other sites that attempt to show better and healthier ways of living are: http://www.vaccinvrij.nl/ http://www.hetkanwel.net/

About giftedness: http://www.ieku.nl/

Protest songs: https://www.youtube.com/watch?v=NvcoGjJZY_g

So these are hard working , decent, respectful, caring, responsible  people, professionals, parents, who are speaking up for fundamental human rights, There are many more links to films, documentaries and websites below. The information and evidence are overwhelming. There is no question about the truth of these accounts, just a disconnect between known facts and policy.

Are there any results from these efforts?

November 24th 2014 the judge just decided that Nikolai and Anastasia may return home. Here is an English article about the whole story.

Sylvano was not allowed to go home to his mother, unfortunately, but he is allowed to stay with a befriended foster family, and he is allowed to go home every other weekend and on holidays, which is very much better than the group home he was in before and the closed institution they had planned for him.

Jaimey still is not home, still at an unknown address.

Arlette still doesn’t have her child back.

Hans is with his mother again.

Nora still doesn’t have her child back, nor do most other’s. So while it does seem that going public with governmental abuse helps, it still is not a guarantee that it can be prevented. Furthermore you see a lot of name changes in youth care, which seem to be out of shame for the negative image youth care has.

They now have the name Veilig Thuis or “Safe at Home” instead of Youth Care or Child Protective Services. Just like Ritalin is now called Medikin, but is still methyl fenidate, and so nothing really changes. It is still forced on children, no matter how toxic it is, even though it is known that most mental ailments in the DSM are made up. Politicians debate about the future of schooling, and ask for less rules. This was accepted in the Dutch parliament November 8th 22014, allowing for children to fulfil their educational obligation in other places than school. Since schools are important caterers to Youth care institutions, this is a huge improvement. This does not mean that this will also happen, since as we have seen, disobeying court orders and laws happens all the time in schools and youth care, and still children are being taken away from children for not fulfilling the obligatory schooling requirements. So when it comes to small victories for cases But in as far as policies go, the plans for oppressing children and families in 2015 are even worse than they were in 2014. And the efforts of youth care agencies are not geared towards improving the situation for children, but towards trying to keep people from exposing the abuse.

 The minister of justice Ivo Opstelten and his secretary Fred Teeven have stepped down from their office, but this was over another issue,

and besides Fred Teeven went back to work as an ordinary parliamentarian very soon afterwards. See also http://www.nu.nl/politiek/4007390/opstelten-en-teeven-stappen.html http://www.nu.nl/politiek/3745727/achtergrond-witwaszaak-teeven-cees-h.html Hopeful sounds also come from the Secretary of State for Education, where he says that schools should pay for home schooling. But unfortunately at the same time a very bleak picture is given of home schooling, while research upon research proves that home schooling is superior to mass schooling, not only intellectually but also for the social development of children. And The Netherlands needs to answer to the the Committee on the Rights of the Child in Geneva on May 27th of 2015, the article of NJI May 21 2015  says (NJI is the Dutch Youth Institute), May 21 2015 Large numbers of children in the Netherlands are victims of children s rights violations. In their annual report on Children’s Rights UNICEF and Defence for Children state the situation for vulnerable children in the Netherlands is alarming 79 percent of children in juvenile prisons has not been convicted but is there awaiting the verdict of judge. Sometimes this temporary takes longer than the whole punishment, is what children’s rights organisations say. According to child protection agencies, locking children up should only happen as a last resource. […] Also, last year 110 children disappeared from institutions, without it being known where they have gone The children’s rights agencies think the Dutch do not take children’s rights seriously and call on the Netherlands to officially protect children’s rights with legislation. On May 27th The Netherlands must answer to the Committee on the Rights of the Child in Geneva” Source: ANP, Defence for Children This seems good, but when you look at the report on https://www.defenceforchildren.nl/images/68/3827.pdf, you ger the same feeling as when the UN started complaining about the celebration of Sinterklaas.(See https://uvrm.wordpress.com/2013/11/17/my-letter-to-verene-shepherd/) You cannot imagine that such major issues are being ignored while minor, and even non issues are being emphasized. https://www.defenceforchildren.nl/p/152/4286/mo233-m80/%7Bpersbercht%7D-verontrustend-aantal-kinderrechtenschendingen-in-nederland This does not help to take away the feeling a show is being put on just so people feel something is happening, when in reality the situation is just made worse. More funding is not what is needed. That will just start the vicious circle up again, where profits are made from faking ailments. What is needed is that parents get the funding for their children, and the children get the funding when they are of age, and this funding to be allowed to be spent on education or health care, so there is no reason for faking ailments any-more. Perhaps the biggest accomplishment is that people feel less abandoned , and feel they have a place where they can voice their despair. This feeling of being heard seems to be going on world wide, and everywhere petitions are being started and are being successful for every possible goal. And it’s no longer just the well known environmental agencies that are standing up against big planet destroying ventures by multi nationals, or starting projects to save people, animals and the environment, but every one is starting to get involved. And that is exactly what is needed to make the oppression stop and turn things around for the better.

Surely the Netherlands is not the only country in the world where government induced child abuse occurs?

The Netherlands are said to have the highest percentage of children in foster care of all the European countries but horror stories about children being abducted by the government and being mistreated and sexually abused in youth care facilities can be found in every corner of the earth. England seems to have the same problem the Netherlands. This is an interview with Belinda Mc Kenzie, November 10th 2014.

At this moment, there is a court case against a number of British Members of Parliament who committed sex crimes against children. It’s called the Westminster paedophile ring. So sedation and rape of children in youth care facilities happens in England also, as is also shown in the Westminster paedophile dossier. In Ireland a mass grave with eight hundred mutilated baby corpses was found near a home for unwedded pregnant girls. Sweden has forced adoptions as well, In the United States governmental child abduction seems to be done more covertly, but the numbers of disappeared children are shockingly high. Ted Grunderson, an FBI agent who started giving lectures about covert governmental child abuse mentions The Finders In this [1]video he says 80+ children disappear every hour in the USA 4 million practising Satanism in the USA 60,000 human sacrifices per year in the USA. In the united States they tried to do the same, but people are awake there. And the US have the terrible problem of private prisons, that profit from having prisoners and lobby for bad legislation so that the prisons stay filled. The Kids for cash documentary shows how this works. https://www.youtube.com/watch?v=fcB6Z4U2HSY&feature=youtu.be And the medical harassment was  proved in the Maryanne Godboldo case, where CPS officers tried to take her child away because she refused to medicate her child. http://www.youtube.com/watch?v=qGbwnaCnHWs This is referred to as the therapeutic state. The safety of vaccinations is far from guaranteed, its dangers are  admitted and the benefits are very disputed, also by health care professionals like Dr Suzanne Humphries (see http://drsuzanne.net/dr-suzanne-humphries-vaccines-vaccination/)  Still Californian representatives are  voting on a bill today to obligate all parents to vaccinate their children! (see  http://www.naturalnews.com/049782_SB_277_medical_police_state_California_refugees.html) They have this petition https://www.change.org/p/californians-against-sb277-tell-your-representatives-that-you-are-considering-moving-out-of-ca-if-personal-belief-exemptions-for-vaccinations-are-removed?recruiter=54599931&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive#petition-letter, and like this facebook page  Californians for Vaccine Choice So governmental kidnapping of children for profit is a problem in the United States as well. There are 419 private prisons: https://www.youtube.com/watch?v=zSbusbaAGEI 7 percent of the prisons in the US is private. These prisons are seen as unsafe. They benefit from long prison sentences, and have lobbies which  push bills with legislation to ensure as many people go behind bars for as long as possible. With  2.3 million people behind bars, the US has the highest percentage of people in prisons in the world. https://www.facebook.com/photo.php? http://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-29456114 The bills are written according to ALEC Here is what John Oliver says about  ALEC. https://www.youtube.com/watch?v=aIMgfBZrrZ8 Here is more information on corruption in the US, among others child trafficking in the US, where judges make money on the institutions where they put children http://www.myfoxhouston.com/story/29010820/6-month-old-baby-dies-while-in-cps-custody http://medicalkidnap.com/2015/04/25/california-orange-county-cps-sued-for-kidnapping-more-than-5000-children/ https://www.facebook.com/nationalsafe.childcoalition?fref=ts http://www.latimes.com/local/california/la-me-children-psychotropic-meds-20150217-story.html#page=1 https://www.youtube.com/embed/FmN9aypq1Wo http://medicalkidnap.com/2015/04/27/senator-nancy-schaefer-did-her-fight-against-cps-corruption-cost-her-life/ http://medicalkidnap.com/2015/04/27/senator-nancy-schaefer-did-her-fight-against-cps-corruption-cost-her-life/ https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-human-trafficking http://medicalkidnap.com/2015/04/25/california-orange-county-cps-sued-for-kidnapping-more-than-5000-children/ Terrible treatment of children in institutions has always happened worldwide. fbid=770488096308616&set=a.271066022917495.73094.100000422987756&type=1 China takes children away at age three, and there are very gruesome forced abortions because of the one child only policy. Denmark and Norweigh also have accounts of this brutal youth care induced child abduction carried out by police officers. In Australia these abductions seem to be limited to aboriginals. In Russia door to door governmental abduction of children seems to be something that happened during fascism, but does not occur anymore. The Dutch crimes against families and children are a horror to them. So  child abuse and governmental abduction of children is not unique to the Netherlands.

EU Petitions Committee in Brussels on 11/11/2014 about Abolishing Forced Adoptions

The abuse of fundamental human rights leads to the following flaws in societies:

 1. Power without responsibility: for instance schools and youth care facilities, they get to do whatever they want but cannot held accountable.
 2. Responsibility without power: People are held responsible while having no power to do anything about it.
 3. Financial gain from failure and financial loss from success: people get rich when they break others down, and they get poor if they really help others. This is seen with lawyers, with youth care, with schools, even with swimming lessons and drivers licenses.
 4. Legal vacuums where the above is the case:There is absolutely no way to fight for ones rights in the above cases.
 5. Obligating of abuse: Children have mandatory schooling, but schooling works according to outdated methods. Schooling children according to the latest insights is illegal. Medicating children for diseases which don’t exist with medicine that has been proven to be poisonous can be ordered with court orders.
 6. Outlawing or sabotaging of honest means of survival:Thus people are not allowed to rent out their houses or their properties to honest people for a profit, and restaurants are not allowed have terraces outside. Stores have to buy ridiculously high rents which are impossible to afford, but house owners are nit allowed to ask rents that are
 7. High taxes without any choice what it is spent on
 8. Obligated high costs for health care with high risk,
 9. Manipulated elections
 10. Cartel forming
 11. Tiranny by not keeping the division and balance of powers
 12. Discrimination (like other rules for health care and schooling for different groups of the population)
 13. Biting the hand that feeds you and wanting food from the hand that hits you: While expressing disgust with the government many Dutch are not too proud to accept welfare from the same government they say they despise.
 14. Expecting answers from those that are considered incompetent: thus people will complain about the incompetence of the government but at the same time look to the government for solutions

How can this overt Governmental oppression of Dutch families and children be going on for so long

There are many reasons for this. Some have to do with history, others governmental pressure and politics, and yet others with a certain mentality which can be associated with the Dutch. Often one is caused by the other, and it is difficult to differentiate between causes, and he danger of over generalisation is always present, but I will give a shot at it any ways: History 1.A difference between the Netherlands and other countries , is that the Netherlands have never had a real revolution. Thus political awareness and caution for the potential abuse of power by governments is low, and systems to prevent this are either dysfunctional or absent.

 1. The fact that many Dutch are traders could be a reason why idealism is reluctantly tolerated, as long as it does not interfere with trade.
 2. The Dutch royal family is of German origin. They are the descendants of William of Orange, (Willem van Oranje) who freed the Dutch from the Spanish oppressors with the help of de Geuzen in 1530. In 1839 William the first reluctantly accepted to be king following Lodewijk Napoleon, Napoleon’s brother. Those claiming they are not because of the infertility of William the third, seem to forget that his wife Emma was a full cousin of William the third, and thus a van Oranje. William the first reluctantly agreed to take on this task, but the Oranjes were never very keen on governing the Netherlands and will probably not mind giving up their position. In fact. The conditions for abduction of the throne are laid out carefully, and involve their reclaiming the large crown territories, which are now public domain. I think it would be a missed chance if the royal family would lay down it’s powers, since the king is now the only one who is obligated by oath to safe guard the fundamental human rights of all the citizens of the Netherlands. He could use his power to demand children’s and family.

Governmental Pressure

 1. Intimidation of those who dare speak up about the human rights violations of families and children in the Netherlands has been going on for a long time in the Netherlands. From the very beginning parents were beingintimidated and silenced by judges, warning them to shut up about what was happening to them and their children, with the threat of never seeing their children again. This intimidation and bullying of families by judges and youth care agencies goes on to this day. This physician who devotes his time to helping out families who have conflicts with youth care, says that in 1989 judges were threatening parents with not allowing to see their children at all anymore if they spread a pamphlet warning people about the practices of youth care agencies.

Today instead of being listened to, people get court orders to remove content that is critical of youth care from internet and warnings and fines for mentioning names of youth care workers who have misbehaved towards families. Normally when children disappear from youth care facilities, the police do nothing. But if they assume people who are critical of youth care are involved with helping a child flee, they are arrested and their houses are searched by the police. Phones are tapped, computers hacked. They are treated as if they are the ones molesting children. But why would any one who would want to do such an outrageous thing to a child do so in secret with risks of getting punished and on their own costs, while anyone wanting to do harm to children can do so completely undisturbed, and get paid for it as well? Robert M. states he took the job at the pre school for the soul purpose of molesting children, and schools, pre schools and Youth Care facilities are the perfect place for child molesting in the Netherlands, since children and parents are powerless to protect children, and visits from inspectors are announced well in advance, so the chances of getting caught are minimal. 5.Governmental spying on citizens is most prevalent in the Netherlands of all countries in the world. Police break into computers. The places where people discuss the problems with youth care and think about solutions are filled with government spies who are continually sabotaging any cooperation by being very critical of anyone who tries to bring changes, and very intolerant of any criticism on the government. This is called “ controlled opposition.”

 1. There are those with ulterior motives, who do not want positive change at all, but who just want to use the youth care crisis to bring down the Netherlands. This may be because they are working for a political party that is not ruling at the moment and they want to sabotage the current party. Or it may be because of some belief system. They will have excellent information when it comes to criticizing the system, but become extremely hostile to anyone coming up with solutions.

7.Every time embarrassing facts about the Dutch are revealed by thorough research, junk research is performed to confuse people.

 1. Laws to ensure public control of government policy are broken all the time, which makes it hard to check if elections are being done honestly.
 1. Complaints are primarily handled in internal complaint committees by people who are on the pay role of the ones against whom the complaint is directed. But even the highest independent complaint committee can do no more than advise the authority, even if the complaining party is proved to be correct on all points. The authority (school, institution) may completely ignore this advice, and fundamental rights offending officials can not be fired, whatever they do. Thus Holland is a parliamental dictatorship. You can choose you dictators, or so it seems, but thanks to obligatory schooling and the youth care laws they want to implement in 2015, you cannot opt out of being under anyones dictatorship.
 1. The democratic rules through which the public can make sure that governments serve the public instead of themselves are systematically violated in the Netherlands, thus the ways to check if elections are done fairly are sabotaged and people trying to enforce them are treated badly. If they try anyway, corruption is revealed, as with the counting of the votes done by Geen Stijl
 1. There is a huge disconnect between research and policy and between management and practice. In fact, if research proves something to be beneficial, you can be pretty sure the opposite will be obligated very soon afterward.
 1. There is a huge disconnect between politicians, youth care officials and the public. While there are facebook pages and groups with thousands of members, united only by one thing, their utter contempt for this family destroying machine, youth care workers and politicians are patting each other on the back and giving each other compliments in public.
 1. There is also a disconnect between how foreign countries and international agencies view the Netherlands and the reality. How can the UN be bothered by a traditional celebration in the Netherlands, while children are really being dragged out of their houses and put in institutes where they are tortured.

14.The Dutch government has found a way of making money by fining people for trivialities, but leaving real crimes unsolved. Thus someone working on his car can expect a €1200,- fine if he spills anything on the street, but if two people on a motorcycle cause a mortal accident through ghost riding, no one is punished for lack of evidence who the driver was. However is someone is caught helping a runaway child, all those involved are threatened with nearly ten years imprisonment. As a comparison, the psychiatrist who did medical experiments and raped all girls in an institute for 15 years got six years imprisonment. Murderers have a 2% chance of getting caught in the Netherlands, but on the high ways maximum speeds change around every three hundred meters, unannounced, and 100% is caught. Policemen complain about the huge amount of fines they have to write. If people are late with paying a bill they get threatened with being kidnapped. Same goes for ridiculously high fines for parking tickets. Standing 5 minutes to long on the overpriced parking spaces gives a fine of €80.-, which rises to over €300,- if not paid soon enough The fining for parking tickets is left to commercial companies.

 1. Patronizing ways of the government. Schoolteachers are called masters, and the government wants to be like a daddy taking care of all the Dutch, coming into the room and telling people how to live. The worse things go, the closer they want to come, while they are the ones making the problems them selves and they really need to back off and start respecting people’s fundamental human rights.
 1. The Dutch media are completely government owned and government censored. Many of those who dare spread information which reveals the oppressive nature of the Dutch government or which reveals the corruption are either fired, persecuted, imprisoned, die suddenly and immediately proclaimed to have committed suicide.

Mentality

The following mentality can be found in many Dutch people. If it is forced or by choice is not always easy to tell:

 1. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” and “ schoenmaker houd je bij je leest”, which can be translated as “Just act normal, that’s foolish enough” and “Let the cobbler stick to his last” means being involved in anything outside your direct field of expertise is found ridiculous, as is any passion about anything. “Als je kop boven het maaiveld uitsteekt wordt die eraf gehakt” is an expression which does not even exist in other cultures, as far as I am aware of at least. It means about the same, that one should not dare be exceptional in any way, or you will be punished. Politics is seen as a profession instead of something that is everyones business and responsibility. The system is never questioned by most Dutch, and whatever happens, the ones questioning the system continue to be seen as theweirdo’s. It is possible this is a consequence of the deeply Calvinistic, thus Pauline roots of Dutch society, which in spite of growing secularism still has a deep mark in Dutch society. This submission to any system seems to be a result of the Pauline idea that all authority should be obeyed (see chart) . It is amazing this still prevails in much of Dutch society, even after there have been so many examples of cruel rulers. Amazingly enough 70 years after Hitler, and after the Nuremberg Trials saying “Befehl ist Befehl” and “ich habe es nicht gewusst” are no excuse for torturing people many Dutch still have this conviction. Nuremberg Principle IV states: “The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.”

Nevertheless in the Netherlands blind submission to authority is expected, and also accepted as an excuse for terrible crimes against children and families. This is combined with the idea of predestination, which calls any attempt to organise and do something about injustice unspiritual. This is also a Calvinistic/ Paulinistic idea that has spread into New Age like theories keeping all who are bothered by the injustice which families suffer in a fatalistic stronghold making any action impossible. Thus political involvement if you’re not a paid politician or any action to improve society is seen as unspiritual and activism is seen as aggressive and useless. The Dutch only allow themselves to go wild on Queens day, with soccer matches and the gay parade when they live in the North and carnival when they live in the South, otherwise they are reserved and restricted and find any emotion about anything weird. Thus anyone doing anything exceptional in the Netherlands , especially if it’s a female, can expect to be mocked like happened with Micky Nijboer at Pauw and Witteman after she and a group of friends saved a group of drowning horses.The police were considering using helicopters, but she achieved it on horseback with a couple of friends. So helicopters are used for saving horses escape from certain death and from finding children who have escaped from certain death. A horses life is clearly worth more than a child’s in the Netherlands.

18.Politicians, or people who want to study law are looked down on. Studying law is seen as something you do if you have no talents. Same goes for teaching.

19.Generally speaking, every class looks down on every member from another class. Manual workers look down on intellectuals and vice versa. This goes very far and very deep. Thus a child from a manual labour family who goes ion to an intellectual field risks being thrown out of his or her family entirely, and vice versa.

20. Dutch people of today tend to be pragmatic in their finding of solutions for violations of fundamental human rights. Thus they think that Robert M. repeats are solved by shallow measures like firing male preschool teachers. As if female pre schoolteachers are not just as capable as of catering to paedophiles as males are, especially with the complete lack of control in (pre) schools , youth care institutions and juvenile prisons. In the same way the solution of the youth care problems, which are known and have been researches, are seen as changing the names a little, in an operation called “transitie jeugdzorg”,( Youth care Transition) instead of getting to the core of the problem, which is the complete absence of ways for children and families to safe guard their fundamental human rights and the many ways the government forces them to be in places where there fundamental human rights are not respected one bit.

21.Interest in or knowledge of their own background and history is not a given in the Netherlands. This way of thinking is strengthened by keeping any history where regular individuals have made a positive difference in the Netherlands hidden from the public, so that the Dutch believe any action to improve things for society is useless.

22.Ideas of overpopulation are strong in the Netherlands. The idea that there are too many people on earth and that people have to be extinguished in order for the planet to survive.

23.The idea that earth needs to be destroyed in order for a new and better earth to come is also a silent belief in many Dutch which makes the motivation to save the earth and save people seem ridiculous to them.

24. Whenever research proves something is bad, the Dutch government makes it obligatory. In this way obligatory schooling was introduced right after television, and after the Stanford prison experiment done by Zimbardo proved how very bad it was to have one group of people be totally without rights in total submission towards another, as is the case within the school environment, obligatory schooling was reinforced. When the results came out that home schooled children performed better emotionally and intellectually than there school going peers, obligatory schooling became even stricter. And so they go on ignoring research after research, hollowing out the population more and more. They don’t seem to understand that kindness begins with knowledge. If you treat a cactus as though it were a papyrus, you will kill it even if your intentions are very good. Knowledge is essential to kindness, and in no way juxtaposes it.

25.A popular belief in Holland is that things grow bigger if you give them attention. Thus they think problems will disappear by ignoring them, and they consider people who want to do something about problems as negative. Even talking about problems because you want to do something about them is seen as negative and counter productive. Thus those doing harm are seen as less of a problem than wanting to do something about harm.

26.The Netherlands seem open and democratic, but in reality the old boys system is very strong there. They have their own schools and their own rules, and should an outsider wander in he or she is cast out like a poisonous rag. Family members can become outsiders from one day to the next simply for choosing the wrong partner or not obeying the rules mentioned above or having a jealous sibling who tells lies about them. And people are very sensitive to those mingling with the forbidden groups, and who you associate with can cause people to reject you. This is also traceable to Pauline thinking, where who you are is determined also by who you associate with., or even greet. And associating with a person of whom it is decided that he or she is an out cast is punished by becoming an out cast yourself. This also has consequences for politics, where division and balance of legislative, judicial and executive powers is actually explained as these powers ignoring each other.

 1. Any one who does anything authoritative in the Netherlands has been to a fraternity or serority, where they have hazing and rules of their own. Like tiny sects. There is rivalry between these groups, within these groups, and who ever does not belong to them is considered and outsider.
 1. They call the Dutch tolerant, but indifferent is a more appropriate word for many Dutch . Indifference hidden by great concern for those far away which makes it all the more incredible how they can be so cruel to those nearby. Thus someone can throw his son on the street for a stupid reason such as flunking his or her studies, but then will turn around and give a huge donation for some disaster far away.
 1. Appearance is everything to the Dutch. Being sloppy is considered far more serious than being insincere or rude. Sincerity is actually seen as naïve and foolish.
 1. Official  Dutch informational sites  aren’t careful about sources. A rumour is easily noted as science and science is easily ridiculed. Thus the term “ orthorexia nervosa” was coined as a joke by Steven Bratman and was noted as an actual disorder in the Dutch authoritative site for nutrition, as can also be read here.
 1. Many Dutch tend to see people as outsiders very quickly, and there is a great deal of misanthropy. Philanthropy is considered foolish, and dangerous, as earth is considered to be better off with less humans.
 1. In the Netherlands, anti Semitism did not start with WWII and did not end after it. The whole Dutch government, including the crown escaped to England as soon as the war broke out, leaving the government to the Nazis. The very few Jews returning from Nazi concentration camps were forced to pay taxes for the years they were in Nazi concentration camps, and continued to be sabotaged every step of the way while trying to build a life in the Netherlands after the war. War heroes returning from the concentration camps because of protecting Jews found their houses had been robbed and they lost elections to people who did nothing to help them, and this very moment, the grandson of the person who was responsible for greatly facilitating and thus augmenting the number of Jews persecuted in Amsterdam is now the minister of internal affairs. However, this could also be because of fraudulent elections.
 1. Many Dutch are confused about money. In the groups opposing youth care are those who make money from books they wrote about their own experiences, and these are easily seen as taking advantage of the situation, since many have become very wary of people making money at children’s expense. Thus an enormous distrust has come for all those making money in any way, leaving those who consider themselves sincere, broke, and those with constructive solutions often find themselves without support or even sabotaged by a large group who wants to improve the situation for children and families in the Netherlands, because no difference is made between making money at the cost of children or using your life to improve the situation and receiving some compensation for your efforts on the way.

34.The attitudes towards change can be confusing in the Netherlands, which can make cooperation difficult. Thus people who want change can still have very different ideas about how to bring this about. Perhaps the underlying chart could help prevent misunderstandings and help people work together better, if they are able to say beforehand where they would place themselves on the following chart symbolizing the circles of change: [1] https://www.youtube.com/watch?v=BplUD6kQYuUchart-of-attuitudes-towards-change-in-the-netherlands Thus you see it happening that people join in groups to discuss what changes need to be made. They think they are all on the same page, but from this chart it will become clear that people wanting change coming from the green circle (those who want to change the system) will have very different ideas than those coming from the blue one (those who want change for themselves, but not for the system) . And people in the yellow circle (people who want to build the new system on the old) will be mistaken for those in the black circle (people who do not want change because the system works for them), just because they are not negative about traditions, but actually they may be the most revolutionary of all, because the rules society says it’s following, and what it is actually doing is, is very far apart.

35. The majority of groups who want change are either -spammed with obscenities, which is understandable because of the atrocities people have to endure, but which does not help -or they are ridiculously subservient to the government, not allowing the least bit of criticism to government policy and immediately throwing people out -or they call for draconian measures and pretend that the whole system must be turned upside down while ignoring that it’s the government itself that is breaking the law and that only very small changes need to be made in order for justice to prevail -or while they make accurate analysis of what is wrong and conclude that the government is totally incompetent, they want to organize protests to demand from this very same government to do what they themselves conclude that the government has no skills for. -or they go off on theories of aliens and other esoteric matters which are so outrageous that intelligent discussion becomes impossible. -or they are totally cynical about any change ever being possible and ridicule anyone who wants to try -Any one standing up for fundamental human rights can expect gross opposition when they find any way of making al living from the principles they stand for. And if not they are accused of being perverts and much trouble is done to catch them doing something obscene or illegal, which is then Thus when you try to organize sensible legal action and real solutions, it is hard to get anyone interested. It is not radical enough for those wanting huge action, it’s not subservient enough for those who want the government to come up with all the answers and believe that if you’re not a paid politician, you should not concern yourself with governmental matters. How long has this abuse of children and families been going on in the Netherlands? Oppression of children and families can be traced back to the earliest beginnings of society, where those within the generally accepted convictions where accepted, and those outside of it were banned, whether it was because of some physical deformation or because of behavior or because of religion or because of ideas. Large scale government facilitated child robberies and sexual abuse scandals in the Netherlands Horrible abuse of children has a long history in the Netherlands as well as taking children away from parents has a long history in The Netherlands The Church incented abuse was because of seeing having children out of wedlock was a sin, which is also where illegal adoptions began. If children were born out of wedlock they were taken away from the mothers and either killed or put up for adoption. Then we have the abuse of children by priests, as was researched by de commissie Deetman We have the systematic abuse of girls in youth care facilities as happened at Zetten between 1959 and 1974 Then we have Robert M., the boss of the Amsterdam day care center “‘t hofnarretje,” where he abused at least 69 babies and young children. The Zandvoort affaire with Dutroux which also has roots in the Netherlands Here are more examples of large scale sexual abuse of children in institutions in the Netherlands. Why are children and families being Oppressed on such a large scale? If you notice that it seems like having children is treated as the worst possible crime, and it seems as though human life itself is being attacked, much as you would do with pests, through poisoning all food, through attacking those hardest who help most, and by exterminating nests, that’s a correct observation. Brock Chisholm, the Director of the UN World Health Organisation from 1948-1953 said:  Brock Chisholm, Director UN WHO   This certainly would explain a lot, from the vaccinations that do more harm than good to child traficking. In the 2:23 minute of the film The real and Only truth Abouth this World We hear Barack Obama asking the question “ Which passages of scripture, should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is OK? That eating shell fish is an abominaytion? Or we could go with Deuteronomy which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the sermon on the mount, a passage which is so radical, that it’s doubtful our own defence department would survive its application.” It’s from Barack Obama’s speech on June 28th 2006 on religion and politics. Here you can hear the whole speech, with that particular passage on 27:40. He says what in his opinion can not be the base of American and world wide policies. But he does not say what is. Others do seem to have answers to these questions. John Taylor Gatto argues that you need to watch out when destructive theories get junk science backing. In Holland a toxic mixture of destructive spiritual ideas, a shallow nature combined with false misanthropic beliefs is imposed on the public. Here is a list of the ingredients of the toxic cocktail, which makes Holland a heaven for criminals and a hell for families and children: When the concerns of executives and world leaders are heard, then perhaps you can conclude it may have to do with a fear of overpopulation? And a method to rid the earth of the less wanted people, or people who are seen as threats to the status quo, the racially mixed people who are seen as such a threat by Darwin’s nephew Gaulton? Mix this in with beliefs in many religions that those outside of or fallen from their group are doomed, or scapegoat thinking, and there you have the toxic cocktail which can lead to these atrocities. It seems that the incentive for this terrible policy has four levels: 1 a misunderstanding about what the needs of the earth are, 2. Financial motives, 3. Misunderstandings about what is good for children, 4. denial of what is going on. Henry Lamb says there is nothing secret about the UN’s mission. They began meeting in 1992 and published their results in a book called; “Our Global neighbourhood” 1995. Here he speaks at the Granada forum, October 10th 1996. He is talking about agenda 21 and 750 They want to end private property! The most important strength and power is in the local government. Regionalism takes away the local control of the development of the property. The regionalist decides what happens instead of the local representatives. They want one centralized government. Local officials get a lot of money to hand over their authority. Agenda 21 is 351 pages long. The future plan for transportation is under seven fifty. Travel will be limited to mass rail travel.2016 all cars will have to be 35 miles to the gallon. Safety standards will be lowered. 222 additional deaths a year are predicted because cars will become less safe. Electruic docking stations, cars are getting smaller. Gas tax will be lowered. More people will be forced to live in sustainable communities. Seven fifty is part of a very big plan. Conceived in 1982, the agenda for 21st century. Clinton began to implement it. Completed in 2002. The idea is that the current lifestyle of middle class are not sustainable. A quote of Maurice Strong, founder of the UN environment plan says: “ Isn’t the only hope for the world for the whole middle class to collapse?” And so agenda 21 is filled with many more quotes along these lines, done by professors It’s to be implemented world wide to control all human beings. It is a total control system. This is being done by non elected bureaucrats. Visit the website for more information. So here you see the mixing of racial prejudice with religious prejudice with the excuse of environmental necessity. Because of course it’s not the elite that have to be moved to these suffocating cities, no, it’s the impoverished people. And in Europe they are impoverished by stealing the children, and in the US they are impoverished by taxes and job loss. Ironically, the pollution is caused by the very same companies that are now carrying out these plans to impoverish and decimate and  most of the world’s population. In the mean time they are actively sabotaging any renewable energy efforts. And this while the earth can easily support many, many more human beings, and the total amount of humans on earth today is not enough to fill the grand canyon half way. So if it seems like families and children are being treated like criminals, that’s because that’s exactly what having children is considered to be, a crime against humanity. And this is all based on a misunderstanding, because according to distinguished economists, there is no overpopulation, and the environmentally friendly solutions are being actively sabotaged by those who profit from trade in fossil fuels and other environmentally unfriendly methods. Of course there is nothing wrong with adopting a more environmentally friendly life style. But everything is wrong with this being imposed violently by the very same people who cause this pollution. And the fact that those causing the pollution themselves enrich themselves with the extermination of those that they shift the blame to for these problems is shocking. The poverty the slave classes are driven to is brought as if it is innovative and a privilege, while in fact citizens are stripped of all heir securities while being forced to pay exorbitant taxes.

How do these factors work together to form the astronomical abuse of children that has been going on for ages, and the ending of which is not in sight?

The above factors contribute to a system that leaves the door wide open for those who care very little for families and children, or if they do have a very strange way of showing it Here you hear Erik Gerritsen, the head of the youth care Amsterdam. He believes brothers and sisters of young criminals should be mandatory under surveillance, and that if mother’s who are addicted to drug addicts get pregnant their babies should immediately placed outside of the home and he wants all mentally challenged people on mandatory birth control. And May 25th 2015 it was announced that this man will now become Secretary General of the Ministry of Health in the Netherlands, as can be heard here! The Netherlands has a a record of promoting people with very dubious reputations to high positions. Think of Finkensieper, and the secretary general of the ministry of Justice in 2002.  For ten years he has been the one upon whose advice the head of state has appointed judges, and many complain about the large number of paedophiles among high officials. On April 20th of 1998, a documentary was aired by Netwerk, a respectable news channel about child prostitution  in which tapes are heard of a Dutchman with the same first name is ordering a children from a pimp. It was generally believed this was this Dutch secretary general of justice to be, and no convincing attempts were made to explain to the public what was going on. Instead journalists who said anything about it were fired,or died suddenly, programs discussing these subjects stopped or their entire staff was fired and replaced, and the programs were taken off the air. Luckily I found the three parts again. Here is part 1 Here is part 2 And here is part 3. He is now on trial on the accusation of molesting two Turkish boys. They wrongly asses the gravity of the situation as being that it is terrible for the democracy if high officials are not respected. But justice is not forced on people from above. It is an inner need which should be served by those who have authority. And if they fail to serve this inner need, there should be a possibility for the people to fire someone, just as any one should be able to be fired when he or she does not do his or her job correctly. But sadly such a possibility is absent in the Dutch legal system, and the Dutch government goes far in violating fundamental human rights. Whether the allegations made against him are true or not, the contempt with which the understandable discomfort of a nation with the choice of such a person to fulfil this very high position is equally disturbing. There is no empathy with the understandable concerns the general public has at the high number of deaths involving people who dare voice their doubts about his integrity, ranging from his chauffeur to politicians who are said to have his dossier. Investigations about him are leaked out or stopped mid way, as concerned police officers say. Journalists who dare criticize him are jailed and/or fired, and papers who say things about him he is not happy with face huge fines, and television programs which discuss his conduct disappear from the screen. And what is he doing now? You would expect some one who is accused of such monstrosities without his proving the opposite to lay low. But instead he is making speeches to propagate cooperation between the ministry of defence and private corporations for more internet control. So if he is indeed innocent of all the accusations, then he could not do a better job of appearing very guilty and facilitating governmental fraud cover ups even more effectively.

But then how can Unicef say that Dutch children are the happiest children in the world?

And how can the UN be so serious about a folk celebration for children when children are really being stolen from their parents? And how can everyone believe that the Netherlands is so ideal, when they know how much prostitution and drug abuse there is in that country? Dutch learn to be quiet about suffering, The government has ears and eyes everywhere, and any admission to weakness can mean children are taken away or other measures are taken to make life miserable. Keep that in mind when reading articles like this and this. Also, the criteria of the Unicef research are pretty trivial, or down right wrong. A higher vaccination percentage is not exactly something to be proud of.   I’m sure most children find being allowed to live with their parents more important than anything, but things like number of children robbed from families were not on the Unicef survey. Otherwise the outcome of the test would certainly be very different, since the Netherlands has the highest percentage in Europe of children placed outside of their home.

Turn around

John Taylor Gatto explains the true origin of our schooling and adoption system, and from the point of view of some in power who think there is a limited amount of space on earth and in heaven, it is understandable that they want to reserve these places for themselves and their off spring. That over the years they have arranged it so that the ones ensuring their lives of leisure have no way of finding them out and keep themselves and each other occupied by making each others lives impossible. Thus all research is used to pay half of the population to bully the other half to death. The judicial vacuums ensure criminals filling up the paid positions where they can execute their bestialities and be paid for it. Thus the children in Youth Care in the Netherlands are not treated as humans, but as property. They have fewer rights than criminals. It is all very logical from the perspective of those who view people as pests, and think that humankind must be destroyed in order for earth to survive. This may be their excuse for allowing perverted behaviour, and performing medical experiments on children in homes, like these, and finding it OK to lock up healthy children This horrible way of thinking may be what leads people  to think it’s OK to lock up these children so that they can pay their bills.

Many are worried that children in homes are used for these proposed medical experiments. But the idea that people are pests for the world is not scientifically proven or universally accepted. Julian Simon argues that people are potentially good for the world. It is the companies themselves that are polluting the earth. There is more than enough room on earth for all of us. And if we start living as we were supposed to, we are even good for the world. The documentary schooling the world shows how schooling has torn people away from their own cultures and natural habitats, and added to the distress the world is in today. Neil de Grasse Tyson says we are stardust. He says it from 21:25 in this interview with Stephen Colbert, So the same forces are working within our bodies that are working in the farthest ever expanding corner of the universe. So there are no excuses for scapegoating anyone.

We are more alike than different. We are the universe’s way of experiencing itself, so there is no excuse for seeing some as worthy, and some as worthless, or for seeing people as worthless as a whole, because we are no different from the universe.

The child with the potential to be the next Albert Einstein, Steven Hawkins, Leonardo Davinci, Florence Nightingale, Amelia Earhart may well be crying his- or herself to sleep every night in a Youth Care facility. May well be one of the suicides, drug addicts or prostitutes created by these homes. May well be one of the children being tortured and abused by the criminals getting free range there. What if the one with the genius who will have the answer for deflecting apophis, the huge asteroid expected too come near the earth April 13th 2029, and if it comes through a key hole will hit the earth seven years later is one of these ill treated children? The price payed for not letting children reach their full potential is unimaginably high.

Sugata Mitra’s studies on which he based his school in a cloud show that genius is abundant in children, also those who are considered under privileged because of their background. Notice also how surprised he is that children in poor area’s are just as gifted as rich children.. This should no be a surprise. People should realise we are all more alike than different when it comes to understanding and we thus all deserve the utmost respect, but that a the same time each of us is completely unique and has a completely unique truth to tell. The most amazing lesson often is that what we have to bring is often something we find so simple that we do not understand why we need to explain it to others. And at the same time others have truths to tell that would be unattainable for us if they would not take the trouble to teach us. Finding your talent, and being open to other’s unique messages is one of the very exciting ventures life can offer us. Children normally want to learn. Schools usually stand in the way of children’s natural learning needs. But if people let children be, and they facilitate learning instead of sabotaging it, miracles can happen.

An example of this is Amira Willighaven, who taught herself to sing, through watching you tube films! And she sings better than most who have finished extensive music studies. You can find her and some others of the very few children who do get the freedom to develop their talents as they choose here. Studies, like  this one , keep showing that  home schooled children are better off intellectually, socially and emotionally that their school going peers. Experts agree that home schooling is superior to mass schooling. There are many alternatives to the mass schooling that is destroying the world and cultures and people.

Who do we turn to?

It is very curious that the same Euro parliamentarians that heard Iljaś case would claim a few months later when hearing about the same kind of abuse in England that these situations are unique to England. Along with the strange conclusions UNICEF makes, it makes you wonder if they are pretending or if they really suffer from Amnesia. March 22nd 2014 Sabine Mc Neill brought  the disaster of the out of home placements in England to the attention of the  European Parliament. (see below) In England 11000 children are forcibly adopted each year. http://mckenzie-friends.co.uk/2015/02/08/its-official-via-bbcnews-thousands-of-children-forciblyadopted/ http://victims-unite.net/2015/02/12/innocence-destroyed-whistleblower-kids-threatened-to-be-killed-film-maker-killed/ November 11th 2014 she was there again. As always she was told that the European Parliament could do nothing. (see https://www.youtube.com/watch?v=xLEFMHId9Nw) Listen how the Dutch charade is repeated with talk about further investigations. Those have already taken place, but  though the evidence is overwhelming, the efforts are geared towards masking the results rather than solving the problem. The European Court of Human Rights is mentioned as a place where these issues can be presented http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home And also the  Citizen’s Advice Bureau (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_Advice_Bureau) is mentioneed as a place where parents can file complaints about social workers. (Interesting detail , at two hours on https://www.youtube.com/watch?v=xLEFMHId9Nw  a petition is presented about the European Schools, you know, the ones only children of high officials may attend. Appears they cannot even run the elite schools for their own children properly, so what hope is their they can do any good for the rest of us?) I Here is the petition by the way: https://www.change.org/p/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent Remarkable, that they do not seem to be aware that this happens in other countries as well. It is high time the communication between countries on these matters is improved. Other initiatives are: J.K Rowling’s Lumos It does not make sense to conclude that the Dutch government and the Dutch youth care facilities have proven to be incapable of humane action , and then to expect solutions from them. The Russians are appalled at Dutch policy towards families and children in the Netherlands, and made this documentary. In France people are  also shocked to hear how children are torn away from families in the Netherlands. It would be wonderful if families could find asylum from Youth Care in countries where families and children’s fundamental human rights are respected/ Thanks to article 51 of the European Charter the European Parliament has no power to do anything about human rights violations of member states, and judging from the writing some Euro parliamentarians seem to do as a hobby, they seem to have little interest in fundamental human rights for children and families. Unicef and the UDHR seem pretty clueless as to what is going on.   It’s hard to figure out how sincere this oblivion is and to which category they belong. Fion’s number, which was shown on the documentary about unwed women who’s children were taken away is 0031(0)8812549800 And the person who used to be the Dutch secretary general of justice and on whose advice the head of State has appointed the judges for ten years from 2002 until 2012 is now on trial for raping two Turkish boys, and had a relationship with a porn actor . His name is mentioned in one paedophilia related scandal after the other, so there it is understandable that many find it logical that not much cooperation is to be expected there where restoring fundamental human rights for children and families in the Netherlands is concerned. So probably the best thing is to turn to the ones already pitching in and doing marvellous work, such as the werkgroep Morkhoven. Who are already providing category A FAHV (First Aid for Human rights violations) Thanks to them criminals like Robert M and Dutroux have been caught. Perhaps it would be a good idea to call every institution for children’s rights,   such as Unicef, defence for childrenUNHR, and tell them what is going on and see what they can do. Perhaps the NCCPR They did the study proving that keeping children at home was better than foster care. Or DAU, Direct Action Unit in Canada. There is also a philanthropist England, who helps mothers flee to France. Defence for Children

 • 071 – 516 09 80 – Kinderrechtenhelpdesk
 • info@defenceforchildren.nl

http://www.defenceforchildren.nl/help-mee# And the many groups mentioned earlier which voice their disapproval of the current policies are likely to have answers as well. See http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306713 All these initiatives prove that justice and peace do not need to be forced on us from above as some people seem to believe and use as a justification for oppression. People do not need to be oppressed in order for there to be peace, but that peace and justice are inner needs, and the governments task is to serve those needs. Most of the time when people are very violent, a grave disturbance in the normal way to grow up can be detected, which is in a loving family of their own. Not even necessarily a traditional one, as long as they are nurtured and safe. Thus the serial killers in the United States and Great Britain all were adopted children or people who were deformed by secret government funded and organised spy programs. Normally people are peaceful and peace loving.

Full circle

It is not hard to see the parallels between the systematic way in which Jews in the Netherlands were persecuted in the Second World War, and the systematic way in which children in the Netherlands are now being robbed from their families . Or the parallels in which families are being targeted, and the way countries are set up and targeted when they have a chance of becoming a little more independent than the super powers would like them to be. Sixty years of succumbing to these youth care agencies has proved to bring disaster to all involved.

This has all been well researched, well documented, and is there for everyone to read and see. And still there are people who give this ridiculous advice, and dare scold those who openly oppose these terrible institutions. There are still those who dare say these institutions are good for some, while they are not good for anyone. For over sixty years family life has been attacked.

Freud started this with his morbid view on women and children, and even though his theories were proven to be based on false data, and they were proved to be untrue many times after, they still are used on a large scale to explain the human psyche. So I encourage everyone to really get to know your parents, your grand parents,  families, and to get to know about your ancestors. The common denominator in all these instances , whether it’s about Nazi’s persecuting Jews , the Netherlands singling out families and institutionalising children, or the United States targeting and demonising some country which just happens to have oil and wants to stop using Dollars, or if it is about bullying a child in school, or if it’s about speciism, or if it’s abou Catholics rejecting non- Catholics or Protestants rejecting non Protestants, whites rejecting blacks or vice versa, or any race, belief system , family or clan is scapegoating Scapegoating is deciding that someone or some group of people is not worthy of humane treatment. This used to happen to Catholic mothers  and their children born out of wedlock as can be seen here, a practice which can be seen as the roots of the forced adoption system in youth care today. You can even see the parallels between theories of hybridism between humans and non humans or human races which are considered less sophisticated and the ones being bullied at schools or singled out by youth care. Thus there is also with rhesus negative blood are less human. They are said to have reptilian traits, like aliens, which in fact comes from their alien nature. Among these are higher intelligence higher psychic abilities, so even positive traits are being used to define people as less human. Thus calling thin intellectual people nerds can easily be traced back to this theory. The ridiculousness of these theories can easily be detected. For instance when they say rhesus negatives are less fertile, while the Basques and Jews are believed to be mainly rhesus negative. Obviously they are just as fertile as anyone else.

Considering how much fraud there is in traditional medicine it would probably be wise to reassess the necessity of the injection rhesus negative pregnant women get when their partner is rhesus positive.

Red haired people are believed to come from Neanderthals. Also a completely ridiculous theory, but also an explanation of their being singled out and bullied at schools.

The fertility theory is also helpful in dismantling any nonsense about blacks being less human, since there are no problems with child bearing between whites and blacks, or between any human race for that matter.

Suggestions for Solutions

Often in youth care and in other area’s of Dutch society, the whole concept of the law being an instrument to make sure everyone’s human rights are respected is lost, and instead the law is used to make life impossible for everyone. Examples are the ridiculously high fines for parking and speeding, imprisoning people for not being able to pay them, while everything is done to make parking spaces scarce and the speed limit impossible to keep because it keeps changing every few hundred meters without saying so. Thus petty, forced violations are punished harshly, and serious violations to human rights are hardly punished at all, or even obligated! Thus reluctant apologies from the minister of justice were seen as appropriate compensation for proven sixty years of government obligated sexual abuse. However parents trying to protect their children from these very same institutions, are thrown in jails! Houses are searched even outside of the borders searching for these children who run away from institutions that have no right to exist in the first place because of the horrible way in which they treat children. How to restore justice in a country where human rights have been pushed entirely to the background is by making fundamental human rights dominant again. In the Netherlands Femke Halsema from the political party Groen Links in the Netherlands (Green Left) was very far in the process of doing something about the fundamental human rights blocking law, article 120 of the Dutch Constitution. Eight years of meetings have already given the majority of votes, and the only thing that is needed now is that the one who has initiated the bill answers the questions posed by the parties. Since Femke Halsema is no longer politically active, first Jolande Sap and now Liesbeth van Tongeren has taken over this process, and she has answered the questions on August 20th 2014, to  which the House of Representatives given its reaction on March 5th 2015. Look here for details. The Dutch mentality mentioned earlier clearly surfaces, especially in the arguments the VVD speaker Taverne gives for why judges should not have this authority in the debate of March 5th 2015. In it the contempt for the people, and a fairy tale like belief in the superiority of rulers can be found. A same arrogance which is found in the lectures of Hans Konstapel, a guru for bankers. People are considered as unable to see the big picture, and politicians are considered superior. Of course,  people are more alike than different, and that in spite of all the toxins through medication, vaccinations  and food, all the indoctrination and dumbing down by schools, people are still very capable of understanding when their fundamental human rights are being violated. And it is not politicians laying down the law which is the problem, it is companies breaking laws for profit, and judges following advice of youth care workers who have never seen the children they are talking about, and demanding measures to be taken which are proven to be bad for children. And the ultimate purpose of laws, politics and governments should always be that all people’s fundamental human rights are respected. No matter how well laws are formulated, it will always be up to individuals how they can keep them best, and judges will always be needed when laws are broken which cause people’s human rights to be violated. For example, itś an excellent law that people are not allowed to damage other people’s houses,  but what if a house is on fire? It would be ridiculous to arrest a fire man for putting out a fire, and accusing him of having broken a window while saving a child from the flames, but this is exactly what is happening now.

What we are also seeing now ,  is that the laws are human rights violations in themselves! An example is obligatory schooling, which often times stands in the way of the giving children the best chances in life.

Even though study after study proves this, children are still being taken away from their parents if parents try to protect them from bullying at schools.

The dangers of bullying at schools is also recognised widely, as is the outdatedness and harmfulness of the school system as is. The declaration of human rights is very clear in cases like this. In article 30 it states clearly that when none of the articles in it is allowed to be used to violate any of the other articles.

Obligatory schooling means a violation of so many articles of the declaration of human rights, it makes your head spin. Now, even if the intentions of lawmakers are what they should be, which is to safeguard every ones fundamental human rights to health, happiness, knowledge and justice.

it is nearly impossible to write laws so perfect that exceptions are never needed. It’s up to individuals how they can best secure these rights for themselves and those they love, and its up to judges to decide who is right when there is a conflict. Take for instance, the law that no one should damage any one else’s  property. This is a fine law, but what if there is a fire, and a firemen save the inhabitants and pt the fire out? No one in their right mind would sue them for damaging a carpet while putting out the fire, or for having to break the window in order te reach and save a child. So with every law, the possibility for exceptions is needed. Just like you cannot say roads don’t need traffic signs because there are maps. The law without the purpose of safeguarding fundamental human rights takes the whole purpose out of having a legal system, and it becomes an instrument of oppression instead of one for enduring fairness.

But what we are seeing now, is that laws don’t  have the intention, or even the obligation, to ensure every ones fundamental human rights.

Companies are providing the politicians to push legislation which best suit the en richening of the company, at the cost of human rights, the environment, the public health! The so called revolving door between politics and the health industry, the schools, the mental health care and banks  is well known. If as a politician, people make laws that are favourable for the company, they can count on  high paying jobs after their political office. This is something to keep in mind when you hear politicians defend ridiculous ideas.

Look at their past, look at side jobs or interests, relationships they have, and  look at where they go after their political office. They might be serving other interests, or motivated by other beliefs or theories than what is best for all.

Thus a strong lobby for fundamental human rights is needed, from the people. We cannot leave it to industrials with other interests. There needs to be a counter balance.

Behind that there is the very large and powerful group who seriously believe that not the careless way industries treat the world is the problem, but  who actually believe they are doing a good thing when they are violating fundamental human rights and exterminating people like pests.

This can be motivated by all sorts of misunderstandings, like about what faith is, or what families and children are. Let us call them category A. It helps to know how people are motivated to understand what you are dealing with when facts don’t seem to effect them and they seem to bulldozer on in a very destructive manner, The most effective method to try to help authorities change their destructive behaviour towards families and children depends on their motivation. Thus  need to learn a scapegoat way of thinking.

Here is a schedule with possible motivations and the best way to approach authorities with this behaviour.

Motivation authorities may have for violating fundamental human rights of families and children Remedy
A.Spiritually lost : they may have a belief system that allows scapegoatism, like eugenics. Show a scapegoat free way of thinking, try to understand their confusion and help them understand why it does not make sense that any good can come from harming others.
B.Intellectually lost: they may believe the earth is over populated and that people can only be bad for the earth. Show an environmentally friendly way of living and help them understand why there is more than enough space on earth for even the biggest population explosions, because all people need is 400 square meters a person for all their needs to be met, and there is more than 20 times that amount of space per person on the land surface, and even then more than 2/3ds of the land surface is free for wildlife. People can actually be good for the earth.
C.Fear based Calm them down and make them understand there is more than enough room on earth for all to thrive, and calm them down that even though it becoming clear how terrible their behaviour was, you are not out fro revenge, you just want a good life and to be left alone.
D. Possessed by greed: Take away financial incentives for violating families and children’s fundamental human rights and have legislation forbidding child traficking
E.Paedophiles themselves Expose and have legislation which ensures fundamental human rights for families and children, and all who live.
F.Just a Job: Have legislation where jobs that require people to do harmful things to innocent people are illegal
G. Actually seriously convinced they are doing something good for families when they are violating children’s and parents fundamental human rights Confront with facts and figures. Throw in the A/ E arguments just in case someone is pretending to be G., but is actually one of the others.
Non authorities Ways to help
H. Masses who have no idea and can become victims them selves Awareness: Inform them
i. Victims: Parents whose children have been abducted by authorities, children who have been robbed of their loving family and their total support system by youth care and authorities, people who’s child was bullied to death at school and who have to deal with schools insensitive reactions, and with the fact their children’s brains and intestines were thrown out with the hospital rubbish and they can do nothing about it, because that;s legal in the Nether;lands, .Liberation and Protection  for those whose fundamental human rights are being violated. A number which can be reached 24/7 should be available and give help on the spot. People should be ready 24/7 who are able to help everyone who’s fundamental human rights are being violated. This can vary from victims of governmental child abduction to people being bullied at work. But it can also be about ensuring elections being done fairly. The Geen Stijl action of counting votes proved that elections are unfair in the Netherlands, since he knew for sure a party should have two votes , but the outcome was zero, Evidence that the elections were not held fairly.
Authorities and non authorities How to cooperate for making  fundamental human rights
J. Those who are aware of the fundamental human rights violations. Evaluate if your motivations, methods, means and goals are aligned so you can collaborate constructively, peacefully and legally to help bring about the change necessaryin your  to install and safeguard fundamental human rights in society. Below there is a schedule which you can use to see if you are on the same page with how you want to achieve fundamental human rights protection. It goes without saying that people should be ready to achieve their goals legally and peacefully, and should be striving for happiness for all, not just a few, otherwise they are still in the phase of having to heal and not ready for action.

So depending on what category you are dealing with, you need to determine which strategy to use. Since violation of the fundamental human rights stems from misunderstanding on the level of the policy makers resulting on misguidance and abuse of the policy executers and oppression of the people, the struggle to ensure human rights needs to take place on seven  levels:

G.Awareness for those who do not know what is going on in the Dutch policy towards children and families. C. Informationfor those who are indoctrinated to believe that the barbaric methods which children are subjected to are in any way good for anyone. Social workers, teachers and most government officials are in this category. They need get the correct information about children’s need for parents so they can let go of their false ideas.

A. Convincing the level of those controlling these processes that there is no such thing as a human being that does not matter. That each person has a right to fairness, truth, love and health, and that there is enough room for each of us on earth and in heaven. Which means that there is no excuse for the genocidal processes and moneymaking on the way, and that they do not need to exterminate people in order to save the earth. And that destroying the earth is not the way to a new earth. Because these are the sick ideas from which these people operate.

Heads of major companies, rulers will generally be in categories A and B.  So there is enough room for all of us and more. There is not enough room for the pollution big companies cause. Their excuse for doing so is not valid. There are other ways of surviving. All the government needs to do is to stop sabotaging people to find their own way to live decent lives, and to allow for people to pitch in to help secure every person’s fundamental human rights. Awareness of these five levels of needs is crucial for solutions to be found.

Those in category B need to be convinced that the earth is not overpopulated at all, and that all that is needed is that people should be allowed to live as they want, close to nature. They should be shown the work of Julian Simon, and the e4dc, to be convinced that there is a way for people to live without destroying the earth. It is useless approaching someone in level A as if they were in level G. They already know how terrible the methods being used are for people. That’s the whole idea of using them and that’s why they don’t subject their own children to them. Telling them how terrible the methods are will only make them happy, and research is used to see how genocidal practices can be brought more subtly.

Often times the people in category A or B may pretend they are in category G.  so when confronted with a category person, it never hurts to throw in some category B arguments, convincing them over population is not the problem, and A arguments, about the backwardness of scapegoating.

In order for the world to become a safe and pleasant place scapegoating needs to be abolished on every level, since people are always coming up with excuses why certain people or beings are not entitled to be treated decently.

There is never a spiritual or intellectual excuse for scapegoating. It always stems from misunderstanding. The truth is that all people are more alike then different, and we all need the same things. We are perfectly capable of taking care of ourselves, but sometimes structures are needed to ensure these needs are met.

That’s what governments are for. However, when they turn against innocent people, they are not doing their job, and should be able to be fired like anyone else who is not doing their job well.

Unfortunately, the Universal declaration of human rights has no such clause, a clear and sad oversight, since predecessors of the Universal Declaration of Human Rights, such as the Act of Abjuration of 1581 as well as the Declaration of Independence of 1776   do have a clause saying that rulers who violate people’s freedoms and rights lose their right to rule a nation. In the Act of Abjuration this was geared towards one certain ruler, Filips the II, but in the Declaration of Independence it was general clause directed to all leaders. There it says: “ We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.” During World War II, the Allies adopted the Four Freedomsfreedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, and freedom from want—as their basic war aims. The United Nations Charter “reaffirmed faith in fundamental human rights, and dignity and worth of the human person” and committed all member states to promote “universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”.[3] When the atrocities committed by Nazi Germany became apparent after the war, the consensus within the world community was that the United Nations Charter did not sufficiently define the rights to which it referred.[4][5] A universal declaration that specified the rights of individuals was necessary to give effect to the Charter’s provisions on human rights.[6] According to the Universal Declaration of Human Rights, the document that was signed on December 10th 1948 by the heads of 48 countries, governments exist to serve people’s innate needs for health, happiness, truth and justice. It should provide the services when wanted, in service of the people. Never dominating. The way the Dutch government is functioning now is not even up to standards with the Magna Charta of 1215, which states that legal officials should know the law and sincerely strive to follow the law. The Nuremberg priciples are also not being followed. They state

Principle I

“Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefore and liable to punishment.”

Principle II

“The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law.”

Principle III

“The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible government official does not relieve him from responsibility under international law.”

Principle IV

Main article: Superior Orders

“The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”. This principle could be paraphrased as follows: “It is not an acceptable excuse to say ‘I was just following my superior’s orders'”. Previous to the time of the Nuremberg Trials, this excuse was known in common parlance as “Superior Orders“. After the prominent, high profile event of the Nuremberg Trials, that excuse is now referred to by many as the “Nuremberg Defense“. In recent times, a third term, “lawful orders” has become common parlance for some people. All three terms are in use today, and they all have slightly different nuances of meaning, depending on the context in which they are used. Nuremberg Principle IV is legally supported by the jurisprudence found in certain articles in the Universal Declaration of Human Rights which deal indirectly with conscientious objection. It is also supported by the principles found in paragraph 171 of the Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status which was issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Those principles deal with the conditions under which conscientious objectors can apply for refugee status in another country if they face persecution in their own country for refusing to participate in an illegal war.

Principle V

“Any person charged with a crime under international law has the right to a fair trial on the facts and law.”

Principle VI

“The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international law:

(a) Crimes against peace:
(i) Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances;
(ii) Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts mentioned under (i).
(b) War crimes:
Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory; murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the Seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity.
(c) Crimes against humanity:
Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhumane acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial, or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war crime.”

Principle VII

“Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as set forth in Principle VI is a crime under international law.”

How can this work now?

1. Identify what it is that is stopping human rights from being safeguarded in your country, and look at what is being done about it.

2. Connect with and support people, movements, parties and bills  that are

3.Start communities for safeguarding fundamental human rights. Companies will not do it for us, and that’s all most politicians are: representatives of companies, whose job after their political office depends on how well they represented their company. So securing fundamental human rights is really up to the people.

4. Support and  lobby for human-, animal-, and environmental rights locally, nationally and world wide.

5. Obligating fundamental human rights violating countries to make the necessary political reforms to ensure fundamental human rights for families and children.

6.Starting and. or supporting democratic political parties with fundamental human rights high on the agenda

7. Public check if elections are being held fairly

8.Setting up a first aid for maintaining human-(animal and environmental) rights (FAH) with a number that can be reached 24/7

9. Have all government officials promise to safe guard all fundamental human rights of citizens as a part of their installation oath.

10. Make sure no one benefits from hurting other people, and make sure that funds for children’s development are given to those who care most for the children, the parents when the children are minors, and the children themselves when they are of age. And give the choice what to spend it on, education or care, so there is no advantage in faking ailments or diseases.

11.The right to check public officials and report them if they are violating fundamental human rights  should be given to each person from birth.

12.Everyone should have the right to check if laws and regulations and the way they are enforced is in accordance with the fundamental human rights, and all laws and regulations that violate fundamental human rights should be abolished immediately.

13. All government, whether national or international, should be public at all times.

14. Family law should be evidence based

15 Forced adoptions should be stopped immediately, and

16. All forcefully adopted children should be allowed to return to their natural parents. On the face book page OOR4U  all human rights initiatives are mentioned.

So in  lawless countries, like the Dutch one and all the others in which governments have forsaken their own constitutions, or where they have faulty ones to begin with, it is the people who will have to instate law and order. Possibly by working with the few political parties that also have fundamental human rights high on the agenda, like the Green Left with the Bill to change article 120 of the Constitution.

Here is a schedule to help figure out who you can work with for positive change, and who needs to heal first, what misunderstandings can arise and how to prevent them so fruitful cooperation is possible:

chart of motivation, attitudes, means, methods and goals

If this chart is hard to read, it can be found here as well.

https://www.dropbox.com/s/7hu2q8vjqyu4k2z/chart%20of%20motivation%2C%20attitudes%2C%20means%2C%20methods%20and%20goals.png?dl=0

You may recognise this chart from the earlier chapter, but now numbers have been added.as well as 3 more categories. which are means, method and goal.

It goes without saying that you should try to work with aware people, and actively  strive and work  for happiness for all, using legal and peaceful means. Unlike the Dutch say, the goal does not sanctify the means, on the contrary. With the wrong means, the goal is destroyed, and with right means and goals, the goal is reached even when you are still on the way.

And beware of misunderstandings about attitude. Someone in the brown circle (11, i.e. people who want to heal the wrongs in society without ending any traditions ) may easily mistaken for someone in the black circle (2, i.e. The people who don’t want any change since the system works for them), just because they don’t reject tradition but are willing to build upon old values. And those wanting to heal world with positive peaceful action are very far from those who think everything must break down before anything new can be begun.

So in fact the law is on the side of the ones who wish for human rights to be dominant! It is the government who is breaking one law after the other with it’s lopsided politics!

So who benefits from a violent revolution? Who benefit from chaos? Not the ones seeking justice, but those who have something to hide. And who benefits if national governments fall? The ones wanting undemocratic global rule, kind of like is now being installed by TTIP.

The possibility should also not be ruled out that the choosing high government officials of very dubious reputation to say the least was a deliberate one, so that people would gladly give up national governments and gladly succumb to non democratic rule. So the reaction to these atrocities should be solid democratic organisation and support of all political initiatives that are for safeguarding everyone’s fundamental human rights , so that the corrupt rule slides off like an old skin while a fresh, honest government that truly serves the needs of people, animals and earth can take over.

It is also quite bewildering when people say that the government consists solely of incompetent rulers, but to then learn they are members of political parties themselves, and they want huge protests to demand change from the very same politicians who drove the Netherlands to ruins by not obeying the law! That makes no sense at all.

Civil disobedience is not only allowed, it is obligated when a government turns against its own citizens. In the United States putting the government out of office is even required in such cases. Following the law means being civilly disobedient, since the government has strayed so far from it.

The best motivation is also the altruistic one. People who are working from a survival mode may be vulnerable. Also watch out for hidden agenda’s or ulterior motives. They are usually easily spotted when people are most fanatical about criticizing those trying to make positive changes while making propaganda for institutions or political parties who care nothing about human rights.

Also it is very possible for people to be frustrated and altruistic at the same time, so frustration is not by definition a handicap. But the danger exists that frustration leads to blind spots of other sides of the problem, thus causing new ones with the suggested solutions.

Conclusion

In the course of writing this essay , I have had to stop several times to process the shock of how far and deep the human rights violations of children and families go, and how spread out over the world it is.

Each time it’s like pulling what you think is a single hair out of a sink, and more and more coming up, until you can fill a sewer with the filth you find.

From head masters singling out and bullying children, to corrupted child protection services who have deals with child traffickers, to pedophile rings involving government officials, to judges profiting from the prisons and institutions they send juveniles  to murders of even senators who expose this, to institutions that do not even know how to take care of children who really need help, and chain them to walls year after year, to bullied to death children being buried without their brains and intestines as a routine procedure and schools not even apologizing, the list goes on, and there are no light spots. Just when you think there is one because the Secretary General says that home schooling is allowed and is supposed to be paid by the schools, you hear another story of a mother  who is not allowed to home-school her child, even though she is a teacher herself, confirming the gap between theory and practice in those rare cases where the law is reasonable.

I hope this essay makes absolutely clear that Dutch children are not the happiest in the world. Dutch families and children are being seriously oppressed. Dutch youth care has The Netherlands in a tyrannical grip, and keeps children hostage, usually with court orders from judges who sometimes profit from the institutions where the children are put at shockingly high rates. But even when court orders demand children to be placed back in the home, youth care is known to simply ignore those orders, and no one can do anything about it. Those who try are harassed by the police, and sometimes jailed. Human rights are not only ignored in the Netherlands, judges are actually forbidden to make sure they are being followed!

How sad, that civilized and technologically advanced as we are, most countries in the world are not even meeting the standards of the very first known document that was written to make societies fair, the English Magna Carta of 1215. It had statements like: “ No free citizens may  be arrested or incarcerated unless they have been convicted according to the laws of the country” and “ only those who know the laws of the country and who genuinely try to live by them shall be judges and legal advisors” .

Now,  800 years later, in 2015 in the Netherlands, any child can be placed outside of the home at any time, parents can be jailed under false convictions without being tried by a criminal court , and it is possible for those practising law to not know the first thing about the Universal Declaration of Human Rights.

Many other countries that dare call themselves civilized have the same problem.

From the beginning of time bits of freedom were traded in for safety. Deals were made between people and later between countries where they made sure each other’s needs were fulfilled. Unfortunately, scapegoatism has never been completely banned from the world, and there were always groups of people who were considered the exception to the rule, and who did not need to be treated decently. Now we see this outcasting is going on towards families. Life itself is being attacked by people mislead into believing that the world is over populated.

They bring misinformation  into study books for those who work with children, and teachers bring this misinformation into classrooms. This seems to be done because of a misguided belief that the world is overpopulated. But it isn’t. It is merely being exploited by the same one’s who blame overpopulation.

While big companies have forced people off the land and forced  obligatory schooling on them to make them fit for working in factories and governments, but which estranged them from the land and their culture, they are now blaming the consequences of this disrespectful tearing away people from their cultural and environmental roots on over population. And as they enriched themselves with their labour, they now enrich themselves with their destruction. And the very same people who exploit the world and blame over population , are now enriching themselves with depopulating the world along very sneaky roots, like poisoning food, calling poisons medicine, poisoning playgrounds and robbing children from families. People were forcibly taken from the land to work for the same companies that have destroyed the world now blame the destruction they caused on over population. But the answer is just setting people free to come up with their own solutions again, and not stopping progress of the whole  for the sake of profit of a few at the cost of the world as a whole. July 26th 1581 the act of abjuration was signed in The Hague. It states that a ruler should protect it’s people against repression and violence like a herdsman protects his sheep, and that if a ruler no longer acts like a protector but like a tyrant the people are free to choose a new ruler This right , which is also stated in the declaration of independence of 1776, and which was an example for the Declaration of the Rights of man and of the Citizen, from the French Revolution in 1789, is not repeated in the Declaration of Human Rights of 1948, but should have been.

The ways in which fundamental human rights are violated are horrifying, diverse and worldwide, but the advice given how to counter it is the same everywhere: strong public action to defend fundamental human rights. If  institutions can reek havoc, and there is no way to hold them accountable, it is high time for a change in the system.

The institutions speak as if they are victims, and so they are. Victims of their own selfishness, their own greed, their own misguidedness, which gets free reign because we think politics should be left to others.

Politics are to a country what the CPU is to a computer or the machine room to a factory. One transistor or wire in the wrong place ruins everything.  The House of representatives, the Senate, that is where the policies are decided and the laws and regulations are made  are made that influence everyone. The Netherlands have reached a pivotal moment right now. At the moment the Green Left is the party defending fundamental human rights in the House of Representatives and the Senate.  May 26th 2015 the elections for the Senate are taking place, a very important democratic power in the Netherlands, that has a stopped measures the House of Representatives wanted to take that go against fundamental human rights. Tomorrow, May 27th 2015, The Convention for Children’s Rights in Geneva treats the complaint about Children’s Rights violations in The Netherlands. And at this moment the amendment of article 120 of the Dutch constitution, the law that forbids judges to check if laws and regulations are in accord with the Constitution, is being treated in the House of Representatives. More about that here,

We should all be watching these processes like hawks, because if the amendment of article 120 of the Dutch constitution takes place, that would mean the atrocities happening in youth care in The Netherlands  could end overnight. The complaints with which the joined children’s rights groups  are going to Geneva are listed here. Hopefully good will come out if it, and it is not just for getting more   money to go to youth care again,, since the perverted incentives to abduct children for the money is one of the the main problems in youth care.

See if the laws in your country are better , and if they can give asylum to these children and their families while the countries that abuse children’s and family’s fundamental human rights work to get their act together. Because children and families  will need safe places.. Every second in horrible youth care is one too many and can damage children for a life time, so there is no time to waste in freeing them as quickly as possible.

So for constructive cooperation for securing fundamental human rights for families and children, see where you place yourself and your country on the subject of fundamental human rights. If you find there is oppression and agree this should stop, please take action. Connect with others who try to do the same, don’t be fooled and support politicians who are fighting for fundamental human rights in your country, and if there are none, do what is legally possible and within your possibilities to assure that elections are held honestly and fairly and votes are counted correctly and, if you are able,  start political parties to secure fundamental human rights  your self! Like the face book page for the amendment of article 120 here, sign the petitions against governmental; child abduction , and support the parents, children and groups pleading to governments to stop robbing children and make the world humane!

OOR4U

Standard
Er is legale intelligente organisatie nodig voor het opvullen van de rechtsvacuüms als het gaat om fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen

Swaen

Vrijdag 31 oktober 2014 was voor ons de engste Halloween die we ooit meegemaakt hebben. Na twee uur lang een tuin en een huis vol gendarmerie gehad te hebben, waarna mijn man en ik ieder zo’n vier uur, dus in totaal acht uur ondervraagd zijn, en meer dan een week met maagpijn van de spanning gelopen te hebben, is het moeilijk je te blijven realiseren dat de aanleiding van deze invasie een verdenking is van iets wat naar elke menselijke maatstaf helemaal geen misdaad is. Integendeel!

Wij werden verdacht van het onderdak geven aan een elf jarige jongen, die gevlucht is uit een jeugdzorginstelling waar hij mishandeld werd  en die ergens een schuiladres gevonden heeft. Schijnbaar veilig, want hij heeft zelfs vanuit zijn schuilplaats een interview aan de krant gegeven, met foto’s en al, wat 29 september 2014 gepubliceerd werd. En daarnaast verschijnen er regelmatig videoberichten van hem waar hij vrolijk op staat, en vertelt waarom hij gevlucht is.

Hier staan de video’s en feiten rond zijn vlucht  op een rijtje. Als dit de eerste keer is dat je hiervan verneemt zal je wel denken dat het de ellendige instelling is waar hij mishandeld werd waar deze razzia’s plaatsvinden. Maar nee, dat is niet het geval. Met de aangifte van mishandeling in de instelling waar hij zat is niets gedaan, al liegen de foto’s van de wonden die hij daarbij opliep er niet om.Er hoeft ook geen onderzoek naar gedaan te worden, want dergelijke mishandelingen zijn protocol in jeugdzorginstellingen.

Mishandeling in jeugdzorginstellingen is iets wat altijd al schering en inslag is geweest, zoals ook de documentaire Alexandra laat zien.Dit zijn dan de plekken waar kinderen met geweld door politie agenten naar toe gevoerd worden, omdat er gedacht wordt dat ze thuis niet veilig zijn. Vaak niet eens op grond van feiten, maar op grond van vermoedens. Vermoedens verrezen door bijvoorbeeld een anoniem telefoontje, wat om wat voor reden dan ook gepleegd kan zijn door wie dan ook. Dat wordt dan vervolgens door ondeskundigen onderzocht, en op grond van hun bevindingen schrijven weer andere ondeskundigen die de kinderen vaak niet eens ooit gezien hebben, hun rapporten. Op grond van deze rapporten plaatsen kinderrechters deze kinderen dan uit huis. Degenen op grond van wiens verklaringen kinderen uit huis worden geplaatst staan ook niet onder ede.Nederland heeft het hoogste percentage uithuisgeplaatste kinderen ter wereld. Hier staat het ook weer.

Slodderwetenschap, zo worden de principes volgens welke jeugdzorginstellingen werken ook weleens genoemd. De rechercheur trok na het zien van mijn facebookpagina “Laat Sylvano bij zijn moeder mogen wonen!”  en mijn petitie https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/ al snel de conclusie dat ik een activiste ben, en noemde me gekscherend de volgende Nobelprijswinnares.

De houding van de agenten veranderde ook snel van paraat naar ontspannen, en hun ogen werden zacht en vriendelijk. Een van de agenten vertelde dat hij vijf kinderen heeft, in de leeftijd van acht tot drie en twintig. Ze vroegen toch wel een aantal keer of hij bij ons was, of hij ooit bij ons geweest was. Alsof dat een misdaad zou zijn. Terwijl het toch juist een misdaad zou zijn een kind in zo’n verschrikkelijke situatie niet op te vangen? Waar moet hij naar toe als niemand hem helpt? Zijn moeder is al in de gevangenis geweest, en heeft nu een taakstraf vanwege het hem opvangen bij een vorige vluchtpoging. Een taakstraf vanwege “het recht in eigen handen nemen.”

Ze waren het ermee eens dat het onwaarschijnlijk zou zijn dat een groep activisten hem naar een adres zouden brengen van iemand die publiekelijk onder de eigen naam haar afkeer van het Nederlandse beleid jegens kinderen en gezinnen uit.Natuurlijk zou dit het eerste adres zijn waar gezocht zou worden, dus dat zou wel een erg domme zet zijn.

Ik blijf me verzetten tegen die vreemde termen. Is een kind in nood opvangen opeens een criminele daad geworden? Iemand die dat doet redt een kind niet, maar die onttrekt een kind aan het wettelijk gezag? En doet iemand dat, dan is diegene lid van een criminele organisatie? Zelfs het praten met mensen die zulke dingen doen is crimineel, dus ik moet maar snel van facebook af. Wachtwoord inleveren van facebook en gmail, anders worden alle computers meegenomen. Ik heb met mijn facebook pagina crimineel gedrag aangemoedigd, en ben daarmee de fout ingegaan, zo moet mij duidelijk worden.

Maar ik ben juist enorm blij met facebook. Je krijgt goede informatie, blijft overal van op de hoogte, kunt gelijkgestemden vinden die je anders nooit zou ontmoeten.

Wij waren al een hele tijd in de gaten gehouden, kreeg ik te horen, en al onze telefoons, computers, alles, zou de komende tijd afgetapt blijven worden.

De gendarmerie leden zijn geen naarlingen. Ze zijn echt aardig. Zo had de majoor van de rechter de opdracht gekregen ons te arresteren. Zonder enig bewijs. Dat mag in Frankrijk. Zonder enig bewijs drie dagen hechtenis genomen worden. Omdat er geen tolk was kon hij de rechter overhalen om ons thuis te laten blijven in plaats van ons mee te nemen.

De majoor had zijn best gedaan een tolk te vinden. Zijn buurvrouw. We mochten zelf bepalen wanneer we verhoord werden. Mijn man wilde dat zo snel mogelijk zodat we dit achter ons konden laten. Zaterdag kon niet, zondag wel, en mijn man zou na mij gaan zodat onze zoon niet alleen thuis hoefde te zijn. Van buurtgenoten hoorden we dat er zes busjes waren geweest. Er waren eerst agenten de tuin in gelopen, en anderen hadden toen hard op de deur gebonkt. Daarvoor hadden zij gebeld op mijn mobiele telefoon die ik thuis had gelaten voor onze zoon. Niet dat hij niet met een vaste telefoon om kan gaan, maar daar stond het nummer van mijn man bovenaan zodat hij alleen maar op een knopje zou hoeven drukken als hij ons thuis wilde hebben en dan zouden we er meteen weer zijn.Mijn man heeft bij het verhoor een verklaring getekend dat hij toestemming had gegeven voor de huiszoeking. Ik had dezelfde verklaring voorgelegd gekregen om te tekenen. Ik vroeg me af of ik dat wel kon doen. Ik was er immers niet bij geweest. Maar het zou beter zijn als ik tekende, want een kind van tien mag niet alleen thuis zijn terwijl de ouders even boodschappen doen. Daar zouden we problemen mee krijgen.

Mag van mij ook gewoon een boze droom zijn hoor. Je huis ’s avonds na even boodschappen doen als je kind thuis is aantreffen met een colonne van politie auto’s is een nachtmerrie die je maar liever heel snel vergeet. Af en toe werd er een grapje gemaakt tijdens mijn verhoor zondag 1 november. Dat mijn man was gearresteerd, dat de majoor ons huis mooi vond en het wel zou willen hebben. Midden in het gesprek werd mijn laptop gepakt en de nummers die ik in het geopende bestand had staan overgenomen. Excuses aan degenen die ik daarmee in de problemen bracht, ik had dit echt niet aan zien komen en had ze gewoon bij me voor het geval ik gearresteerd zou worden en iemand moest bellen. Ook mijn telefoon werd gepakt om te kijken of er foto’s op stonden. Allemaal heel vriendelijk en correct.

De tolk was aan de telefoon 31 oktober die de majoor tijdens de inval aan mij gaf om een afspraak te maken erg aardig en vol begrip. Een Nederlandse die uit eigen ervaring wist hoe schandalig jeugdzorg bezig was. Maar tijdens het verhoor was ze afstandelijker. Waarom zou de verdenking juist op mij rusten? was steeds hun vraag. Misschien omdat ik mijn kritiek op en oplossingen voor het Nederlandse beleid rond kinderen en gezinnen onder mijn eigen naam uit en de acties onder mijn eigen naam doe? Misschien omdat ons adres zo te vinden is, en we zo een makkelijk doelwit zijn? Misschien omdat mijn benadering van de crisis in Nederland niet spannend is? Niet de flitsende daden en directe hulp waar behoefte aan is bij slachtoffers van kinderroof, niet de mooipraat en kop in het zand stekerij heeft van de groep die er niet mee te maken heeft. Politieke duurzame oplossingen, regels veranderen, petities, wie wacht daar nou op? Niet degenen die flitsende acties willen, niet degenen die de maatschappij op zijn kop willen zetten, niet degenen die nu in de regering zitten.

Degenen die uit ervaring weten hoe vreselijk jeugdzorg is hebben vaak nergens vertrouwen meer in, en degenen die het niet hebben meegemaakt kunnen zich er geen voorstelling van maken en willen er ook niets van weten. Dus dan blijft er maar een hele kleine grioep  over die open staat voor duurzame oplossingen die ik voorstel voor deze verschrikkingen. En ze pakken natuurlijk iedereen op die naar buiten treedt met een kritisch geluid. Vrijheid van meningsuiting is er wel, maar met een prijs, namelijk dat je bovenaan het lijstje verdachten staat als er iets gebeurt wat de overheid niet fijn vindt en wat iets is wat jij aan de kaak hebt gesteld.

Ik had graag in het Engels voor de gendarmerie overzichtelijk op een rij gezet wat de situatie is in Nederland maar voelde me onthand zonder OORvoorU, wat voor mij ook een data base is.Ik durfde ook niet met een ander account te gaan kijken. Tijdens het verhoor kreeg ik van de majoor de gewoonlijke clichés om de oren waar je de vooroordelen omheen hoorde. Twee kinderen afgepakt van dezelfde moeder, dan moet er toch wat met haar aan de hand zijn, was hun redernering. Dus dan vertel je van de vele onterechte uithuisplaatsingen op grond van anonieme telefoontjes, de ondeskundigheid van jeugdzorg, het niet onder ede staan van de gezinsvoogden in rechtszaken, het preventief uit huis plaatsen van broers en zusjes van op deze manier valselijk uithuisgeplaatste kinderen, de inzet van Professor Heertje voor humanisering van de jeugdzorg, ook speciaal voor Sylvano. Hij roept zelfs op te stoppen met de razzia’s. En hier, in de blog van 10 november worden de feiten rond Sylvano’s vlucht op de website van Professor Heertje nog eens helder op een rij gezet. Er zijn er meer die het volgen, zoals Gina Vodegel.

Ik vertelde dat het deskundigenadvies van de Raad van de Kinderbescherming was dat Sylvano gewoon bij zijn moeder zou mogen wonen, maar dat jeugdzorg hem desondanks niet alleen zijn toch al onterechte uithuisplaatsing weer met een jaar wilde verlengen, maar dat het hem ook nog eens  in een gesloten instelling wilde plaatsen! Terwijl hem helemaal niets mankeert en er zelfs berichten zijn dat hij hoogebgaafd zou zijn! Ik vertelde van de vele onterechte uithuisplaatsingen die jeugdzorg doet, en dat bureau jeugdzorg zowel deskundigeadviezen als  gerechtelijk bevelen voor terugplaatsing van kinderen bij ouders negeert in het heel enkele geval dat een rechter niet slaafs doet wat bureau jeugdzorg zegt. Ik zei hoe opvallend het was dat er dan helemaal niemand ingreep. Dan zijn er geen razzias of politie helikopters, nee, dan gebeurt er helemaal niets. Bureau jeugdzorg trekt zich van geen deskundige of wet iets aan en sloopt gezinnen met heiloze op niets gebaseerde zorgtrajecten en sloopt kinderen door ze zonder reden van ouders te roven en in instituten te gooien waar martelen tot het protocol behoort.Er is ook een documentaire gemaakt over een pleeggezin waarvan bekend was dat kinderen er verkracht werden door de pleegvader,  maar waar  toch kinderen toch naar toe gestuurd bleven worden door jeugdzorginstellingen.

Ik ben niet eens toegekomen aan het noemen van meisjes van 10 die al aan de prikpil worden gedaan in jeugdzorg. Of de medische experimenten die met kinderen in instellingen worden gedaan. Of aan het feit dat lege cellen inkomstenderving voor jeugdzorg betekent, dus dat het koste wat het kost die cellen blijven vullen eerder een prioriteit lijkt dan kinderen helpen.

Ik kreeg nog het rapport van 22 oktober te zien op grond waarvan de verlenging van de  uithuisplaatsing van Sylvano beslist was. Ik vroeg nog of dit wel voor mijn ogen bestemd was, maar ze vonden het belangrijk dat ik het zag, dus ik las het door. Alinealoze wollige taal waar ik meer zag over dat vooral de belangen van de stichting hoog in het vaandel werden gedragen, en waar ik bijzonder weinig inzicht in moeder of kind in kon vinden. Ik vertelde hoe het toeging in de Nederlandse jeugdzorg. Hoe de jeugdzorg medewerkers op grond van wiens rapporten kinderrechters blindelings kinderen uit huis plaatsen de gezinnen vaak zelfs nooit ontmoet hebben en niet onder ede staan tijdens de rechtszittingen.Dat de kinderrechters niet doen aan waarheidsvinding, of aan hoor of wederhoor, en dat als één kind uit huis geplaatst worden ze maar gelijk alle volgende kinderen meenemen, en dan later ook weer de kinderen worden afgepakt van die tien procent die niet tot de negentig procent hoort wiens leven totaal vermangeld wordt door de instellingen en die niet drugsverslaafd zijn geworden of in de prostitutie terecht zijn gekomen of niet behoort de grote aantallen die zelfmoord plegen voor ze zelf aan kinderen krijgen toekomen of echt verdwijnen uit instellingen, want dat gebeurt met grote regelmaat, en dan zijn ouders wel bezorgd, maar dan doet de politie niets om de kinderen weer te vinden.

Waarom zo de nadruk op Sylvano? Ik vertelde dat ik aandacht gaf aan alle onterecht uithuisgeplaatste kinderen waar een noodkreet voor geuit wordt en alle ouders of andere familie leden die dat doen. Zoals het broertje en zusje van Ilja, Irme’s zoon Hans, Remzi Cavdar, Paolo en Benilda Baretta, Arlette Heskes , Mikey Max , Auxilia Silva Dos Santos en vele vele anderen. En steeds komen er weer horrorverhalen over kinderroof bij, zoals dat van Nora Yörükseven, die ook voorkomt in het Russische programma.  Alle betrouwbare informatie over deze misstanden deel ik.

De monden van de gendarmerie vielen geregeld open toen ze hoorden hoe het in Nederland toeging. In Frankrijk is het normaal dat kinderen bij de ouders opgroeien, en zitten er alleen kinderen in pleegzorg die door de ouders uit eigen beweging daar gebracht worden. Een kind weghalen bij ouders als noch ouders, noch de kinderen in kwestie dat willen, is in Frankrijk ongehoord.

Ik vertelde van de commissie Samson,, en hoe dit onderzoek door de Nederlandse overheid verhuld wordt en hoe er ruis wordt gecreëerd door absurde tegenonderzoeken te doen, waar het zeer exacte begrip seksueel misbruik zoals die in de commissie Samson werd gebruikt, namelijk langdurige verkrachting door een gezaghebbende, wordt verruimd tot een ongewenst zoen van een opdringerig vriendje krijgen, waardoor er cijfers rond worden geslingerd die moeten verhullen wat de commissie Samson onweerlegbaar naar boven bracht, en dat is dat kinderen in jeugdzorg vele malen onveiliger zijn dan bij hun eigen gezinnen. De keiharde feiten die de commissie Samson naar boven bracht zijn dat kinderen vier keer zoveel kans hebben misbruikt te worden in een pleegsetting dan thuis. Alleen al het feit van het uithuisplaatsen zorgt voor schade. Dat daarbij de omstandigheden nog zo beroerd zijn maakt het nog erger. Ik haalde ook de ervaringen aan van mensen die zelf gevlucht en ondergedoken waren voor jeugdzorginstellingen of fascistische overheersers in de tweede wereldoorlog, en daar met goede herinneringen aan terugdenken, en de cijfers en feiten, dat zelfs kinderen die opgroeien in eigen probleemgezinnen beter af zijn dan kinderen die in pleegzorg opgroeien.Van de martelingen die protocol zijn in jeugdzorginstellingen, zoals de isoleercellen, het kinderen tegen de grond drukken, het kinderen op blote voeten door de sneeuw laten lopen totdat ze zich willoos onderwerpen aan het gezag. Over hoe degenen die beslissen over de zorgtrajecten niet alleen niet deskundig zijn, maar ook nog eens grote financiële belangen hebben bij het uithuisplaatsen en in zorgtrajecten stoppen van kinderen, en dat deskundigenadviezen niet eens meegenomen mogen worden in rechtszaken. €͐90.000,- per jaar per uithuisgeplaatst kind vangt jeugdzorg. Hier vindt je de cijfers.

Het feit dat kinderen gebracht blijven worden naar instellingen waar kinderen misbruikt worden door hulpverleners en pleeggezinnen waarvan bekend is dat de pleegvader ze verkracht, en dat politieagenten die tijdens hun werk kinderen molesteren gewoon weer in dienst genomen moeten worden als ze hun straf uitgezeten hebben, zoals hier te lezen is, dat maakte niet zo’n indruk. Pedofielen heb je immers overal werd me verteld. Maar als je in een facebookgroep zit met mensen die mogelijk meewerken aan een kind vluchten, dan maak je je ook schuldig aan de misdaad van een kind onttrekken aan het wettelijk gezag, en daar staat in Frankrijk vijftien jaar celstraf op. Als ik maar zou stoppen met facebook zouden we rust hebben zei een agente die na het gesprek begonnen was erbij kwam staan, en af en toe zei dat ze dacht dat ik meer wist dan ik vertelde. Hoe ze daarbij kwam wilde ze me niet vertellen.

Het maakte wel indruk dat de Russische televisie ook aandacht besteedt aan de misstanden in Nederland. In dit Russische programma zie je Sylvano zelfs. Hier zie je hem nog een keer. En hier weer En hier het ondertitelde  Russische programma met Sylvano, Ilja, Renada en een Turkse van haar kind beroofde vrouw. Daar schrokken ze echt van.Rusland staat nou niet bepaald bekend om zijn respect voor fundamentele mensenrechten, en dan wordt het natuurlijk een internationale zaak. De geschiedenis leert immers dat de landen die van discriminatie en mishandeling vluchtende gezinnen opvang bieden grote economische bloei kunnen verwachten, zoals Amerika en Zweden die Joden opvingen in de Tweede Wereldoorlog een grote bloei kenden daarna, en zoals wij onze gouden eeuw kregen na het opvangen van de uit Frankrijk vluchtende hugenoten. Nederland ziet kennelijk zelf ook in dat het met zijn thuisonderwijsverbod waardevolle gezinnen de grens over jaagt. Dat zijn immers, gezinnen bij wie de optimale ontwikkeling van hun kinderen hen boven alles gaat. Het is ook van internationaal belang dat Nederland niet verder afzakt in dictatoriaal gedrag, omdat democratieën minder snel oorlog voeren met elkaar. D

De majoor had hele goede ideeën waar ik ook al mee gespeeld heb. Een internationale organisatie die toeziet op de kwaliteit van jeugdzorginstellingen. Ik zou het graag een stap verder willen brengen. Het invoeren van een EHBM, Eerste Hulp bij fundamentele Mensenrechtenschendingen. Een nummer wat 24 uur per dag bereikbaar is, en waar per direct daadwerkelijk mensen komen om je te helpen als je fundamentele mensenrechten waar dan ook hoe dan ook geschonden worden. Iedereen die daarbij is moet een eed afleggen dat het doel van zijn of haar inzet is ieder’s fundamentele mensenrechten te waarborgen, altijd en overal. Dus of het nou gaat om kinderen die mishandeld worden in jeugdzorginstellingen of op scholen, of om mensen die gepest worden op hun werk. Als ze dat nummer bellen krijgen ze gratis en onmiddellijk alle hulp die nodig is om de fundamentele mensenrechtenschendingen te laten stoppen. Of dat nu gaat om juridische bijstand, lichamelijke bescherming, het moet werkelijke, directe hulp zijn. En een U-team, die net zo hard voor mensenrechten gaat lobbyen overal in de politiek als bedrijven doen om hun giffen aan de man te brengen, en die erop toeziet dat verkiezingen eerlijk verlopen, want het is ook aan alle kanten duidelijk dat dit niet het geval is in Nederland. En dan natuurlijk  OOR4U,  een politieke partij die opgericht zou moeten worden waar de vierde macht ingevoerd wordt, de controlerende macht, die elk mens vanaf de geboorte zou moeten hebben. De macht namelijk om fundamentele mensenrechten schendingen hoe dan ook, waar dan ook aan de kaak te stellen. Geef je like als je ook vindt dat fundamentele mensenrechten waarborgen geen delict maar een plicht is.

Spanje leek de majoor het beste land voor kinderen. En als Sylvano  in Frankrijk gevonden zou worden zou hij onder het Franse jeugdzorgsysteem komen. Daar wordt wel naar deskundigen, en ouders en kinderen geluisterd, zo verzekerde hij me. De majoor stelde ook voor dat wij “famille d’ acceuille” zouden worden. Dus zelf een pleeggezin voor Nederlandse kinderen,Ik zou daar onderzoek naar moeten doen. Dat bekeken we thuis, maar Wim zag dat je dan perfect Frans moet kunnen, en dat kunnen wij nog lang niet. Hij zei ook dat als Sylvano goed en gezond terecht zou komen, degene die hem bracht naar het politiebureau niet berecht gesteld zou worden en niet de gevangenis in zou hoeven.

Ik weet te weinig van hoe het allemaal justitieel zit om te weten of de plaatselijke politie die interpol inschakelt om onderzoek te doen of je daar helemaal zeker van kan zijn. Er is mij ook iets te vaak met die vijftien jaar gevangenisstraf geschermd om daarvan uit te durven gaan. Maar het zou wel geweldig zijn als Frankrijk een bondgenoot wordt in de strijd voor een humaan beleid rond kinderen en gezinnen in Nederland. Tegen mijn man, die de volgende dag kwam omdat de tolk naar huis moest, waren ze een stuk aardiger. Hij had ook de tegenwoordigheid van geest een van de vele krantenartikelen erbij te halen. Mijn man heeft meer de vragen gesteld over wie de opdracht heeft gegeven voor deze huiszoeking.

Zou dit dan het antwoord zijn van mijn brieven aan de Nederlandse minister van Justitie? Of heeft het daar niets mee te maken? Tijdens het verhoor van mijn man schijnt de majoor gebeld te zijn door de minister van binnenlandse zaken om hem te vertellen dat wij, ondanks dat ons Frans verre van toereikend is, toch een aanvraag mogen doen om famille d’acceuil te worden voor Nederlandse gezinnen. Dan maakt het niet zo goed Frans spreken kennelijk minder uit.

Ook zou de majoor woensdag samen met een andere agent hier zijn excuses aanbieden aan onze zoon. Hij was meteen al erg gerustgesteld door een hele lieve agente, maar zei wel dat het huis heel anders aanvoelde sinds deze inval. De rust was weg. We doen wat we kunnen om dat weer te voelen, maar ik snap wat hij   bedoelt.

De vraag die de rechercheur tijdens de huiszoeking stelde heeft de majoor niet meer herhaald. Waarom ben ik activiste geworden? Wij hebben immers nooit met jeugdzorg te maken gehad, en zitten hier geweldig. Hij zei zich ook te verheugen op mijn blog. Je probeert gewoon te doen wat je kan tegen onrecht, en van jongs af aan. Tegen onrecht wat jezelf overkomt, tegen onrecht wat anderen overkomt. En elke keer gebeurt dan hetzelfde. Jij wordt even hard uitgekotst door de bullies als degenen die ze pesten. Maar toch heb ik geen enkele spijt van welke keer dan ook dat ik het voor een ander opgenomen heb. Ik schaam me alleen maar voor de heel enkele keren dat ik mijn rechtvaardigheidsgevoel onderdrukte uit angst voor de represailles als ik dat niet deed.

Wat is het dan geweldig als mensen je blijven steunen, ook al kan ze dat alles kosten. Want als zoiets je overkomt ga je je als uitschot voelen, dat is een menselijke reactie. Je wordt dan extra gevoelig voor elke vriendelijkheid, voor elk negeren, voor elke steun. Dus dankjewel jullie, die openlijk mijn naam bleven noemen met vriendelijkheid en respect. Dat is me heel veel waard. Ik kon niet reageren, maar het gelukkig wel zien via mijn gmail inbox. Ondanks dat ze mijn gmail wachtwoord hadden, lijkt het erop dat ze daar niets mee gedaan hebben. Ik moet zeggen dat ze respectvol zijn geweest.

Vrijdag 7 november kreeg ik mijn wachtwoord terug, waardoor ik eindelijk bij alles kon komen. Je komt wel in een staat dat je bang wordt ze te ergeren. Het gaat nergens om wetten of rechten, maar alleen maar om hoe mensen met gezag die wetten en rechten interpreteren. Zo werd bij de discussie rond de invoering van artikel 279 en 280 in de Eerste Kamer duidelijk een uitzondering gemaakt voor kinderen die vluchten voor mishandeling. Dan gaat het met name om deze passage : Volledige pdf van citaat uit eerste kamer ivm Citaat (blz 56); “niet strafbaar is hij die een minderjarige verbergt in het kader van een zorgvuldige hulpverlening.” (daarbij staan drie categorieën waaronder ook particulieren, onderaan eerste kolom). “Vaak lopen zij weg naar familieleden of bekenden. Soms zijn de ouders op de hoogte, vaak ook niet. Deze vorm van particuliere hulpverlening – dit uithuiladres – hebben wij bewust bij dit wetsvoorstel betrokken. Als deze hulpverlener weet aan te tonen dat de belangen van het kind bij haar of hem in goede handen waren, dan is er voor ons geen reden om haar of hem een principieel andere behandeling toe te kennen dan de professionele werker.” (3e kolom, 2e alinea).

Hier een paar van de posts die hebben me diep geraakt , zoals deze  ” Afschuwelijk, mijn maag draait om. Nooit heeft Anna zich ongenuanceerd uitgelaten, altijd zocht zij de dialoog. Mijn keel knijpt zich samen en ik word terug geslingerd naar mijn jeugd. Alle beelden komen weer naar boven. Hoe ik heb weten te vluchten en ondergedoken heb gezeten op een geheim adres van het AID te Nijmegen. Dat ik, vanwege onderhandelingen toch weer terug moest naar dezelfde instelling om opnieuw verkracht en mishandeld te worden en weer wist te ontsnappen. Het is dat mijn zaak bij de kinderbescherming nog niet helemaal rond was dat ik ditmaal ondergedoken kon blijven bij een vrouw, die werkelijk mijn leven heeft gered. Alternatieve hulpverlening (JAC) heeft toen een plek voor mij geregeld bij jeugd-therapeutisch centrum de Viersprong. Deze mensen hebben hard gevochten tegen jeugdzorg om mij daar te houden en dat is gelukt. Zij hadden het voordeel zeer professioneel te zijn. Ook deze mensen ben ik nog steeds dankbaar. En uiteindelijk, nadat ik keurig mijn behandeling had afgerond, heeft de sociale dienst mij op mijn 15e jaar (terwijl daar geen regeling of wet voor bestond) een uitkering gegeven en kon ik op kamers wonen en heb mijn Havo afgemaakt. De kinderbescherming had mij echter thuis willen onderbrengen waar ik door mijn stiefvader werd misbruikt. Gelukkig is 1 man van de instelling uiteindelijk, na honderden slachtoffers te hebben gemaakt, veroordeeld: Finkensieper. Er ging een zucht van verlichting door mijn lijf, omdat hij eindelijk gestopt was…..maar triest dat alleen hij gestopt was. Al jaren heb ik nu PTSS en al jaren zet ik mij in voor lotgenoten. Mijn breekpunt, als wij nu wederom, lastig gevallen en geïntimideerd worden, omdat wij met onze verhalen naar buiten komen en anderen in dezelfde situatie een spreekbuis willen geven. Het is nou precies de reden waarom ik mij gemeld heb bij commissie Samson en mee heb gewerkt aan diverse vragen van journalisten. Dat, wat mij is overkomen, niet ook anderen overkomt.https://www.youtube.com/watch?v=puWu0Tok_Sc” En deze ” Het houdt niet op…..niet vanzelf. Dank aan Anna en Yvonne en alle anderen die misstanden aan de kaak blijven stellen;http://tkmnieuws.nl/opgegroeid-in-jeugdzorginstellingen/https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/?fref=ts Dat was een reactie op deze ‪” #‎Razzia in opdracht van de Nederlandse overheid bij Anna De Geus-de Heer van https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/?fref=ts Anna heeft een internetverbod en heeft haar wachtwoorden van faceboek en gmail af moeten staan. (en gewijzigd) Kennelijk is het netjes en respectvol uiten van je mening over de mensenrechtenschendingen van de Nederlandse overheid jegens kinderen en gezinnen en proberen te komen tot constructieve oplossingen geen garantie dat je niet bloot gesteld word aan razzia’s. In opdracht van Nederlandse overheid heeft Interpol de Franse gerdarmie opdracht gegeven om met 11 man haar huis te door zoeken opzoek naar Sylvano, die daar uiteraard niet was. Geef een like voor Anna en haar gezin en onderteken haar petitie stop de kinderroof https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/ Morgen moeten Anna en haar man op het politiebureau komen. En dat allemaal vanwege het opkomen voor gezinnen en hun kinderen in Nederland!”

 Deze was ook zo lief:

” 2 november om 1:55 Stop Jeugdzorg Leugens heeft in mijn eer dit stukje geplaatst, zo bijzonder lief, dat ontroert me echt: Door Anna De Geus-de Heer Ja, dat is zo bizar, dat er mensen zijn die niet lijken te beseffen dat het in een democratie juist gaat om de discussie. Om plaats voor iedereen. Ruimte voor ieders mening. Die schijnen te denken dat je door aan die discussie deel te nemen verzet pleegt en de democratie ondermijnt. Maar slaafse onderwerping aan autoriteit zonder discussie, dat saboteert de democratie, de rechtsstaat en het leven juist. Bizar dat er mensen zijn die dat niet lijken te begrijpen. Hoe gaan we deze impasse nou doorbreken? Met 6065 likes op de pagina moet deze petitie een succes worden. Iedereen graag even tekenen?” https://secure.avaaz.org/…/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en…/ https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/?fref=ts

Deze was ook geweldig 5 november om 11:34 · ” De wijsheid van mama An: mensen moeten naar zichzelf kijken, pas dan weet je hoe met kinderen om te gaan. I totally agree! Vanuit verbinding met jezelf is er ware verbinding met ALLES inclusief (jouw) kinderen! Mama An vertelt: Ik heb Syl zonder dwang opgevoed, dus hij heeft alleen respect als je hem goed behandelt. En hij corrigeert als hij vindt dat je geen respect hebt voor hem. Dat deed hij ook bij mij en ik leer daar van. Wow, wat een échte liefde van deze mama voor haar kind(eren): kinderen volledig in hun (eigen)waarde laten, volledig in eigen stroming laten, volledig zichzelf laten Zijn, zodat ze volledig kunnen uitgroeien tot de prachtige bloem die ze Zijn. Dankjewel mama An voor het Zijn van de bedding van jouw Next Generations. Eenieder die dit niet ziet, heeft een dikke plaat voor zijn of haar kop. The Source of Love This is one of the most incredible pieces of spoken word I’ve ever heard, the words, his voice, the marriage of the two is pure magic, shivers and tears But the smile upon your lips And the light about your face Tell the story of the earth And that story Is a story of life and wonder That story is written on our bones For us to read Again and again As we drop into the peace of the world And the light of remembrance Unfolds in hearts Crafted from the dark, sweet soil and sung into life by the endless voice Of the source of love Marcel Vervloesem, An DersVia VonMike EgginkAnna De Geus-de Heer,Rene Voogt” Met een link naar deze pagina

Deze vond ik ook mooi Mascha Roedelof heeft een foto van An Ders gedeeld.

5 november om 11:39 · Bewerkt · Marcel Vervloesem vraagt zich af of een jochie van 11 staatsgevaarlijk kan zijn, omdat hij als zodanig behandeld wordt. Natuurlijk is zijn antwoord NEEN! Wie dan wel staatsgevaarlijk zijn? Nou lees de tekst maar en huiver om zoveel liefdeloosheid en onmenselijkheid ten opzichte van de échte liefde van Syl en zijn mama. Hoe groot moet de angst voor échte liefde zijn om deze zo te verkrachten? ———————————————————————————————————- Nederland . De zaak Sylvano kritisch bekeken . De jacht op de kleine Sylvano loopt op volle toeren door . Het jongetje sloeg op de vlucht nadat hij bijzonder slechte ervaringen opliep in de zorgverstrekking van Jeugdzorg . Van die zorg viel bitter weinig waar te nemen . Nochtans heeft het knaapje een familie die om hem geeft en al die jaren liefdevol liet opgroeien . Nu leeft Sylvano ondergedoken wat een scherpe doorn in het oog van Jeugdzorg is . Men kan zich de terechte vraag stellen wat Jeugdzorg drijft om er alles aan te doen om de knaap in een gesloten gesticht te laten onderbrengen . Jeugdzorg is er tenslotte om voor de Jeugd te zorgen en zeker niet om een kind naar de vernieling toe te drijven.In tal van middens is al herhaaldelijk gewezen op het vele geld dat per geplaatst kind kan verdiend worden door Jeugdzorg . Mogelijk ligt juist daar het antwoord waarom Sylvano niet in de huiselijke kring mag opgroeien van Jeugdzorg . Het lijkt er sterk op dat de jongen beschouwd wordt als staatsgevaarlijk ondanks zijn leeftijd van 11 . Is het zulk een zwaar misdrijf om een paar keer niet naar school te gaan of is het een zwaar misdrijf omdat hij een inrichting ontvlucht waar hij slecht behandeld werd ? . Het antwoord is simpel ! . Neen ! . Toch vind Justitie die opgepept wordt door verschillende lieden binnen Jeugdzorg dat de kleine Sylvano ten alle koste moet gevonden en opgesloten worden . Een tegenspraak inzake het belang van het kind. Men kan zich de vraag stellen wat er met het knaapje zal gebeuren wanneer hij gevonden wordt en weg mag kwijnen in een gesloten inrichting . Wie garandeert er immers dat hij goed zal worden behandeld en er uiteindelijk zal gewerkt worden aan een terug keer naar huis ?. Niemand !. De middelen die thans worden aangewend om de knaap te vatten samen met het netwerk dat de jongen een warme opvang bied , staat buiten alle proportie . Het lijkt wel of we terug in de oorlogsjaren terecht zijn gekomen ,arrestaties , huiszoekingen , verhoren tot in het buitenland toe , waarom ?. Omdat Jeugdzorg faalt in dit dossier !. Dit alles staat in schril contrast met de vele andere slachtoffers van Jeugdzorg die de instellingen ontvluchten op zoek naar datgene waarop zijn tenslotte recht hebben . Een thuis . Men kan dan ook geen goed woord opbrengen voor diegenen die binnen Justitie en Jeugdzorg zo hard in de fout gaan in dit dossier .Blijkbaar weten ze zelfs niet eens wat een kind zo hard nodig heeft . Dit dossier dient in Nederland dan ook sterk opgevolgd te worden . Marcel. An Ders liefde pure vorm https://www.facebook.com/mascha.roedelof/posts/834928823195136 En Anne Boer was ook zo aardig om me terug te bellen, en heeft dit artikel in de Stentor geschreven over wat ons overkomen was. Op dezelfde dag was er een bericht van de moeder van Sylvano Stop Jeugdzorg Leugens Door An Ders de moeder van Sylvano; Geweldig hoe politie nauw samenwerkt met jeugdzorg alles uit de kast haalt hem op te sporen op te jagen als een wild dier maar als hij wegloopt bang is en schreeuwt dat hij niet veilig is brengt politie hem zo weer terug. Aangifte mishandeling word door het OM in de prullenbak gesmeten, dat lijkt me een erger feit dan dat hij terecht wegloopt en tegen bevoegd gezag in gaat. Maar nee, dan staat heel NL in licht en laaie, normen en waarden doen er niet toe geen prijs te hoog voor het vinden van een jongen die niet gehoord word die ze niet willen beschermen. Maar monddood moet en als beloning voor zijn eigen wil vechtlust naar de gevangenis mag. Hoe moet hij ooit nog autoriteiten vertrouwen? Mensen jullie hebben hopelijk nu wel door, dat dit niet om mijn zoon gaat dat het belang van hem niet telt! Dat dit de wereld op zijn kop is, ware onrecht ik ben in shock tranen over mijn wangen. Lieve Syl, je bent mijn kracht ik geloof in jou en sta 500% achter je daar kan niemand wat aan veranderen. Hou van je kus mams https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/?fref=ts

En deze van 6 november Laat Sylvano bij zijn moeder mogen wonen heeft de status van Stop Jeugdzorg Leugens gedeeld.

6 november Door Tj W Strubbe De bevindingen van de commissie Samson zijn nu al ˊvergetenˊ. Uit cijfers blijkt dat de kans op seksueel misbruik onder toezicht van de gezinsvoogdij (BJZ) ruim 100 x groter is dan thuis. Uit ander onderzoek (Joseph J. Doyle jr. 2007 maart) en in Zeelands onderzoek door prof. Jo Hermanns bleek dat de opgroeienden beter af zijn thuis met (diagnostisch passende) hulp, dan weggezet te worden in een pleegsetting, als gevolg van het UitHuisPlaats-beleid van de laag-opgeleide jeugdzorg en jeugdhulp. Daar zullen de brede, qua kennis ˊondiepeˊ, wijkteams niets aan verbeteren, want de meeste gemeenten hebben gewoontegetrouw ˊjeugdzorgˊ ingekocht, en daar zal naar worden doorverwezen, en…. als jeugdzorg met een fax voor OTS+Uithuisplaatsing heeft gezorgd, kan de gemeente er niets tegen doen dat er heel duur en ineffectief een kind uithuis wordt geplaatst, vanwege de trias politica: Jeugdzorg verschuilt zich immers achter “de rechter heeft beslist”, en dan mag de politiek niets zeggen. Dat de rechter gewoon de wil van jeugdzorg opvolgt zonder diagnostische meting of afweging hoe die dwangmaatregel in de psyche van het kind werkt en of dat ˊt meest optimale is voor een opgroeiende, ook in latere behoeften, wordt als schandalig ervaren, en blijkt dus traumatiserend te werken. Overigens… de meeste signalen die gezinsleden afgeven richting gezinsvoogdij worden niet (diagnostisch) onderzocht; de inspectie doet enkel aan meta-analyse, en ziet niet in detail en diagnostisch of 1 kind misbruikt of onpedagogisch mishandeld wordt. Een voorbeeld daarvan is de zaak Sylvano, waar hij mishandeld werd in de UHP-setting van d egezinsvoogdij, en daarvan is weggelopen; en nu hij is ondergedoken in een pedagogisch veiligere pleegsetting, een ander soort UHP, wordt zowel hij als zijn moeder bedreigd en beschuldigd door de jeugdzorg BJzFr.. De gezinsvoogdij werkt met loyaliteisconflict aandoen en bedreigen met gesloten setting en straffen van moeder!!! Dat werkt uiteraard niet heel ergn pedagogisch en vertrouwen-opwekkend. Dat is nu de mentaliteit van jeugdzorg dat gemeenten ingekocht hebben. Die jeugdwet is zo lek als een rieten mandje. Toch hebben de politici ondanks waarschuwingen van wetenschappers e.d. voor deze mooipraatwet gestemd. Gemakzucht, lobbypraat gaven de doorslag. Het kind staat in de politiek (met zijn kind-ouderbanden) niet centraal, en evenmin bij jeugdzorg/jeugdhulp. De mooipraat ten spijt. https://www.facebook.com/pages/Laat-Sylvano-bij-zijn-moeder-mogen-wonen/1499650286960379?fref=ts En deze , Door Kik de Jong Ik heb nog geen enkele menselijkheid bij jeugdzorg gezien. Het is verbijsterend hoe ze door kunnen en WILLEN gaan met hun wreedheden. Maar de jeugdzorgwerkers, kinderrechters, gezinsvoogden, politiemensen en iedereen die meewerkt aan deze schandelijke praktijken, beseffen niet, dat hieraan meewerken uiteindelijk vooral henzelf treft. Ben je wreed en liefdeloos in je werk, dan ben je ook wreed en liefdeloos buiten het werk. Dat is niet te scheiden. https://www.facebook.com/pages/Laat-Sylvano-bij-zijn-moeder-mogen-wonen/1499650286960379?fref=ts

Deze is ook heel mooi

3 november om 13:08 Stop Jeugdzorg Leugens Het Verzet De Duitse verzetsgroep “Die Weiße Rose” koos een moeilijke weg in 1943. In plaats van zoals de meerderheid van het Duitse volk te zwijgen, kozen de leden voor het openlijke protest en noemden de misdaden van de regering Hitler bij de naam. In hun ogen maakte ieder zich medeschuldig door niet tegen het bestaande onrecht in te gaan. Handelen tegen onrecht was voor hen een verplichting, die zij veel persoonlijke risico’s lopend zijn aangegaan. De leden van “Die Weiße Rose” zijn tijdens en na de oorlog voorbeelden voor burgermoed en verzet, niet alleen in politieke zin maar ook in het leven van alledag. “Die Weiße Rose” verspreidde pamfletten onder de bevolking, om hen wakker te schudden en op te roepen tot verzet. Het eerste pamflet verscheen in juni 1943. Ik las daarin het volgende: Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique “regieren” zu lassen. Ist es nicht so, daß sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt, und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten? Wenn das deutsche Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, daß es, ohne eine Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung unterzuordnen – wenn die Deutschen, so jeder Individualität bar, schon so sehr zur geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja dann verdienen sie den Untergang. Niets is een beschaafde samenleving onwaardiger dan zich zonder verzet te laten ‘regeren’ door een onverantwoordelijke en door duistere instincten gedreven heersers kliek. Is het niet zo dat iedere eerlijke Duitser zich vandaag schaamt voor zijn regering, en wie van ons heeft enig besef van de enorme schande, die over ons en onze kinderen zal komen, als eenmaal de sluier van onze ogen gevallen is en de afschuwelijke, buitensporige misdaden aan het licht komen? Als het Duitse volk in diepste wezen al zo gecorrumpeerd en in verval geraakt is, dat het, zonder een hand uit te steken – roekeloos vertrouwend op een twijfelachtige historische wetmatigheid – het hoogste prijsgeeft dat een mens bezit, en dat hem verheft boven ieder ander schepsel, namelijk de vrije wil, de vrijheid van de mens prijsgeeft, om zelf in te grijpen in de loop van de geschiedenis en het ondergeschikt te maken aan zijn rationele beslissing – als de Duitsers, zo zonder enige vorm van eigenheid, al zo zeer verworden zijn tot een geestloze en laffe massa, dan, ja, dan verdienen ze de ondergang. Oorlog het is verschrikkelijk. Ik heb alleen weet van ‘oorlog’ uit verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Verhalen van de Tweede Wereldoorlog, verhalen van mensen die in Nederland asiel zoeken, verhalen van Nederlandse soldaten in huidige oorlogsgebieden. Oorlog is geen natuurverschijnsel. Oorlog wordt gemaakt door mensen. Oorlog maakt mensen kapot. In ons land heerst vrede, zegt men. Klopt, er worden geen bommen gegooid, mensen hebben geen honger en de meeste hebben gelukkig nog een dak boven hun hoofd. Toch woedt er een strijdt. Kinderen worden uit huizen gehaald, ouders worden onder druk gezet en monddood gemaakt. Families uit elkaar gereten. De Jeugdzorgbrigade, de door duistere instincten gedreven heersers kliek, rukt op in scholen en wetten lappen ze aan hun laars. Roekeloos vertrouwend op een twijfelachtige wetgeving, lijkt het of het Nederlandse volk als een geestloze en laffe massa zijn vrije wil, zijn kinderen en zijn vrijheid prijsgeeft, (nog) niet wetend wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Het verzet tegen het jeugdzorgonrecht waar veel ouders en kinderen mee te maken hebben moet gehoord blijven worden o.a. op ‘Jeugdzorg Dark horse’ plus. http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/ Y.B. “En zo je een despoot wilt onttronen, zie dan eerst toe dat zijn troon, die je in je staat opgericht vernietigd wordt. Want hoe kan een tiran heersen over de vrije en de trotse dan door tirannie in hun eigen vrijheid en een schaamte in hun eigen trots?” Kahlil Gibran Uit De Profeet http://nl.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/?fref=ts Deze was ook erg lief: Anna gesproken: haar zoon is zeer geschrokken van dit bizarre vethaal wat op haar pad is gekomen….er is geen vrijheid van meningsuiting!!! Er is dictatuur omdat je op basis van een vermoeden zomaar weggehaald kan worden bij je kind,…waardoor jz een reden heeft om je kind bij weg te halen. Krankzinnig is dit. Natuurlijk is Silvano daar niet gevonden….maar daar gaat het hier ook niet om…het gaat erom dat de zaak omtrent deze jongen….bjz en Nederland te kakken zet…. Ze krijgen geen grip op deze jongen…en dus moet iedereen die een mening heeft de mond gesnoerd worden. Ik ben benieuwd wanneer ze bij mij aanbellen! Anna maakt het vooralsnog goed en haar zoon ook. Toch is hij wel angstig en vind het maar vreemd. Logisch want Anna is een fantastische moeder en dat weet hij….en wij ook https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/?fref=ts En deze was ook treffend Indeed! Instead of actually working for the welfare of Sylvano, Youth Care seems only interested in displaying its power and control. They seem to be saying “How dare a young boy say ‘ouch, you are hurting me’ to them! How dare he be clear enough in his intent to KNOW that what they are doing is wrong and take steps to protect himself! How dare others recognize this extreme bullying to aid him! How dare supporters stand up and say ‘NO’!” And if you dare, Youth Care seems to be pulling out all the stops to ensure you will be frightened back into your learned helplessness! When someone is forced against their will into situations, it is called VIOLATION! When it is sexually based, it is called RAPE. Maybe we should be outraged what is truly being done to this child and many more like him. What do you call it when an agency is violating a child and a family to such an extent? Maybe we should label it as it is, the RAPING of the mind and soul of a child! It is an abomination! =========== Inderdaad ! In plaats van het daadwerkelijk werken voor het welzijn van Sylvano , Jeugd lijkt haar macht en controle alleen geïnteresseerd te tonen . Ze lijken te zeggen: ” Hoe durft een jonge jongen te zeggen” ow , je doet me pijn ‘ Hoe durft hij hen duidelijk genoeg in zijn voornemen om te weten dat wat ze doen verkeerd is en stappen te ondernemen om zichzelf te beschermen Hoe ! durft te erkennen anderen extreme pesten om hem te helpen ! Hoe durft supporters te staan en te zeggen ‘NEE’ ! ” En als je durft , jeugd lijkt te trekken alles uit de kast om ervoor dat u terug knal in je aangeleerde hulpeloosheid ! Wanneer iemand tegen zijn wil wordt gedwongen in situaties VIOLATION heet ! Als het seksueel gebaseerd is , heet het verkrachting . Misschien we moeten verontwaardigd wat er eigenlijk gedaan om dit kind en nog veel meer zoals hij. Wat noem je het als een agentschap wordt het overtreden van een kind en het gezin in dit opzicht? Misschien moeten we het bestempelen als het is, de verkrachting van de geest en de ziel van een kind! Het is een gruwel ! https://www.facebook.com/groups/OORvoorU/ Deze is ook bijzonder

So, a child preferred to run away from an agency that:- – has on and off for 1/5 of his life forced his separation from his mother and brother, – subjected him to abuse and trauma, and if you listen to the recordings of him being removed from her, there can be no doubt the amount of trauma they were inflicting, – went after his mother the last time he ran away from it because she knew not what else to do to protect him from the abuse and thus tried to keep him away from that agency – is using its might to put him in a locked institution until he is 18 – is continuing to hunt down, send police, now the Interpol, to interrogate, jail, anyone suspected of hiding him or aiding him – is using its might, its connections, its expertise in the courts to wield that power to, essentially, have him returned to anonymity and be allowed to basically incarcerate him until he is 18 without reason, unless being willing to continually voice “ouch” is a reason… and so he found what his mother, her family, including us overseas, never dared hoped would be possible, but a group of people willing to give him a voice, to keep him safe in hiding, to keep him from being just another statistic. A group willing to operate under a very fine line of defense that in protecting him from this abuse, of which they are aware of hundreds of similar cases that have destroyed children and families over the years, not only is it their duty to do so, but that law, both statutory and natural law, defends their actions. So, a woman who calls for and has tried to help petition for changes in laws that would no longer allow this agency to operate in silence, without proper oversight, who would require this agency to be subject to the courts (unlike its present state) rather than just be able to use the courts (and therefore the police and now Interpol) as their strong arm against families and children, has now been arrested/brought in for interrogation/questioning for suspicion in the hiding of Sylvano. This article is about her. It appears to me that this agency is so ‘powerful’ as to be able to tread upon free speech. To my mind, to have such display of ‘power’ be exercised speaks to me of them having far too much power. I can only imagine how many families have been forced to merely give up, continue on with their ruined lives as best they could, because these families, on their own, could not ‘fight’ such ‘power’. If these are the tactics used by this agency to ‘uphold’ its power, I can only imagine how many families have been affected by them, all in silence. And if you choose not to remain silent? Well, for the rest of us unwilling to be silent, perhaps we should expect Interpol at our doors?!

Ik had hartverwarmende gesprekken, verbazende gesprekken, zoals met iemand die beweerde dat mensen die Sylvano lieten onderduiken wisten waar ze aan begonnen en hoe strafbaar het was. Ik vroeg me af hoe iemand dat had kunnen weten. Als OORvoorU beheerder kreeg ik toch ook berichten van wanhopige ouders wiens kinderen echt verdwenen waren uit instellingen, en die dolgraag wilden dat de politie iets deed, maar die weigerden in die gevallen zelfs een amberalert af te geven. Dus als de ouders echt ongerust zijn dan doet de politie niets. Maar nu de moeder zegt er gerust op te zijn worden politiehelikopters ingezet en worden er razzia’s uitgevoerd, tot in het buitenland toe? Wie kan daar de logica van ontdekken? Zeker gezien de onderzoeken die juist vertraagd worden. En als Jet Bussemaker zelf vraagt om creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers, dan kun je toch ook niet raden dat een onschuldige daad van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een barbaars systeem zo keihard afgestraft wordt? Professor heertje vroeg me contact te houden en ging zijn strategie niet vertellen aangezien er meegeluisterd werd. Kik de Jong schreef mooie stukken. Aan stichting KOG had ik niets. En ja, dan heb je natuurlijk de mensen uit de buurt die hartverwarmend reageerden. In nood leer je je vrienden kennen, en dat hebben wij ook ervaren, dus dank aan iedereen die ons een hart onder de riem gestoken heeft! Dit alles brengt natuurlijk wel de strijd om Nederland humaan te maken op een nieuw niveau. We hebben inmiddels genoeg feiten verzameld dat we weten dat Nederland nergens van staat te kijken. De cijfers zijn openbaar. Hier de bedragen van zorgtrajecten per persoon, waar je ook die negentigduizend euro per jaar voor een uithuis geplaatst kind ziet terugkomen. En hier de landelijke cijfers. Het zijn astronomische bedragen die er omgaan, en de resultaten zijn bewezen slecht. 3 tot 9 van de 318 onderzochte uithuisplaatsing waren gegrond. Een honderdste dus. Maar volgens mij is dat ook nog een hoge inschatting. Voor welk kind kan het goed zijn, om op een plek te komen waar het weg van zijn of haar ouders is en waar martelen deel uitmaakt van het protocol? Als je constateert dat een emmer geen bodem heeft, heeft het geen zin om te kijken hoe je de emmer kan vullen als je het niet eerst herstelt. Radicalisatie, het wordt hier mooi omschreven. Het gaat niet zozeer om fanatisme, maar om het naar de wortel gaan. We hebben al genoeg vreselijke verhalen over de niet aflatende stroom mensenrechtenschendingen in Nederland. Het is nu tijd om iets nieuws neer te zetten. Voor burgerlijke ongehoorzaamheid is geen ruimte als zelfs het noemen van misstanden al tot verhoren, huiszoekingen en arrestaties kunnen leiden. En dan wordt het daardoor ook slecht voor de vluchteling. Dat was ook een besef waar ik van schrok. Namelijk dat ze het toch heel anders aan zouden pakken als ze echt de jongen terug wilden krijgen. Jeugdzorg weet immers dat alles wat het hoeft te doen is het deskundigen advies opvolgen wat de Raad van de Kinderbescherming gegeven heeft. Die heeft namelijk gezegd dat Sylvano het beste bij zijn moeder kan wonen. Maar nee, wat doet jeugdzorg? Het blijft hameren op een gesloten inrichting, en blijft de deuren daarvoor op een kier houden, en als moeder zo toegefelijk is dat ze een netwerkgezin accepteert, dan blijven ze daar ook over dralen en uitstellen. Vandaar dat het woord kidnapping ook geheel niet op zijn plaats is. Dan wordt iemand met geweld zijn huis gehaald en wordt er een losgeld gevraagd. Sylvano is zelf gevlucht voor zijn mishandelaars, en vraagt gewoon of het deskundigen advies wat door de Raad van de Kinderbescherming voor hem gegeven is opgevolgd mag worden. Waarom doet jeugdzorg dat niet gewoon? Opeens had ik het. Jeugdzorg is juist bang dat Sylvano happier en gezonder dan ooit weer opduikt, want dan zou des te meer bewezen worden hoe slecht jeugdzorg is voor kinderen! Dus hopelijk is Sylvano ergens vrij en blij omdat de aandacht zo keihard gaat naar plekken waar het onwaarschijnlijk is dat hij is. En ondertussen wil ik met de anderen die net als ik gegrepen zijn doorn het leed wat jeugdzorg heet werken aan duurzame oplossingen.Hopelijk zijn OOR4U, de EHBM em het U-team snel feiten. Ik hoop iedereen op de hoogte te kunnen houden. En dan niet zoals ik het steeds doe, onder mijn eigen naam. Dat zou als provocatief beschouwd kunnen worden, en niet iedereen van mijn facebookvrienden is even gesteld op mijn activistische activiteiten. Ik denk dat het maar eens tijd wordt voor Swaen om het stokje over te nemen, zodat ik de boodschap met minder gevaar voor eigen huis en haard over kunnen brengen. Jullie kunnen haar een vriendschapsverzoek sturen, of zij zal jullie er één sturen.

Zwaan met jongen

Ben je immoreel bezig als je dingen aan de kaak stelt die je niet direct aangaan waardoor jij of je omgeving mogelijk gevaar lopen? Ik denk dan altijd aan het volgende: First they came for the Socialists, and I did not speak out— Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out— Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out— Because I was not a Jew. Then they came for me—and there was no one left to speak for me. Martin Niemöller  Martin Vrijland maakte de volgende vrije vertaling hiervan, die meer van toepassing is op de toestanden nu, wat hier te vinden is: Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen; ik was immers geen syndicalist. Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; ik was immers geen Jood. Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen katholiek. Toen ze mij(n kinderen) kwamen halen …was er niemand meer die nog kon protesteren. Als je kinderen afgepakt worden ben je te kapot om iets te doen, dus het is aan degenen die kunnen om hun mond open te doen.

Ik was verbaasd dat ik zo hard werd aangepakt, omdat ik juist probeer om mijn mening mild en genuanceerd te geven. Ik dacht eigenlijk dat de overheid blij was met mij, omdat ik me altijd genuanceerd en respectvol uit. Iedere zinnige ouder wil dat het leven goed is en blijft voor zijn kinderen, en de generaties die volgen, en dat betekent opkomen voor onderdrukten ook al betreft het niet direct jezelf of je eigen kinderen, en actief werken aan een maatschappij waar fundamentele mensenrechten gewaarborgd worden. Degenen die zelf direct met kinderroof te maken hebben kunnen niet anders dan doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet meer aan dagelijkse martelingen van instellingen  blootstaan. Het is schandalig dat de enige weg daarvoor illegaal genoemd wordt en er met zulke hooge gevangenisstraffen gedreigd wordt. Dat betekent dat er extra energie gestopt moet worden in samenwerking en zoeken naar wegen om tot internationale legale oplossingen van dit kinderleed te komen. Bijvoorbeeld door krachtenbundeling van degenen die nu kinderen redden  en zorgen dat die erkenning en de ruimte krijgen hun goede werk te doen in plaats van de bedreigingen en vervolgingen waar ze nu mee te maken krijgen en die meer op hun plaats zouden zijn bij de instellingen die de kinderen roven en martelen. Onze voorouders hebben heel hard gewerkt om de vrijheden te verwerven die wij zo vanzelfsprekend vonden dat we niet genoeg moeite hebben genomen om ze te bewaken waardoor ze ons  een voor een werden ontnomen. Tijd om daar wat aan te doen.

Ik hoop dat iedereen mee doet aan de fluwelen revolutie, zodat er eerlijke verkiezingen kunnen komen, zodat de nodige wetswijzigingen kunnen komen om fundamentele mensenrechten tot leidraad te maken, zodat de draak krimpt tot het hagedisje wat hij hoort te zijn, en de gebrokenen kunnen herstellen en iedereen  het leven kan leiden zoals het bedoeld wa in vrijheid en vrede met respect voor de aarde en al wat is. En tot het zover is hoop ik dat overheden ertoe over zullen gaan om in elk geval degenen die werkelijk doen wat jeugdzorginstellingen pretenderen te doen, namelijk kinderen beschermen tegen mishandeling, niet meer vervolgen en bedreigen, maar erkenning en de ruimte geven hun goede werk te doen! En eigenlijk is zelfs fluwelen revolutie nog steeds een te activistisch woord voor wat mijns inziens nodig is om de ellende te stoppen. Want het vreemdste van dit alles is dat het de overheid zelf is die steeds wetten breekt wanneer zij mensen vervolgt die zich aan de wet houden. Want  volgens de Nederlandse wet mag je kinderen die vluchten voor mishandelaars niet alleen  beschermen, het moet zelfs! Met de wet is dus niet zoveel mis, en daar hoeft ook niet zoveel aan te veranderen. Wat moet veranderen is het verbod om in te springen als overheden erin falen fundamentele mensenrechten te waarborgen. Dat inspringen moet niet verboden, maar toegejuichd worden. Dat is wat ik bedoel met controlerende macht die elke burger vanaf de geboorte zou moeten hebben. Anna

Alles in de rechtszaak tegen sympathisanten van Sylvano’s actie[1] is de wereld op zijn kop.

 

Dat niet degenen die hem mishandeld hebben, en die een slimme, moedige, mondige jongen  gesloten hebben willen plaatsen terechtstaan, maar dat er nu een rechtszaak loopt tegen een aantal  mensen die sympathie hebben geuit voor zijn actie, dat is de eerste onbegrijpelijke omkering. Dat de Trias Politica geschonden wordt door een rechter te hebben die zelf bij jeugdzorg in dienst is geweest , en nu bij de klachtencommissie van de kinderbescherming[2] is een tweede omkering. Waarom wordt deze rechter niet direct gewraakt?

 

Vervolgens heb je de repliek van de officier van justitie[3] op het ongetwijfeld hartverscheurende betoog van de advocaat, want de kranten stonden vol van de blunders  van jeugdzorg en justitie.[4] Maar blijkbaar zijn fouten alleen maar erg als het gaat om criminelen, want dan is een enkele vormfout al genoeg om ze vrijuit te laten gaan.[5]

 

Gespeend van elk gevoel, zich hardop afvragende of hij wel een antwoord moet geven, of hij jeugdzorg moet verdedigen. Dan onwaarheden uitend over van alles en nog wat, zoals  de zogenaamde successen van jeugdzorg, de zogenaamde zorg als er kinderen uit instellingen verdwijnen, doen alsof Sylvano in het niets verdwenen was terwijl hij nota bene in de krant uitleg heeft gegeven,[6] stralend op een foto, een enorm contrast met de trieste berichten van daarvoor[7], terwijl er ook kinderen zijn die echt verdwijnen en waar de ouders om smeken dat daar naar gezocht wordt.[8] Maar dan doet de politie over het algemeen helemaal niets.

 

Dan  proberen te doen of het om een onbetekenend, op zichzelf staand  incident gaat, en in plaats van in dat geval excuses aan te bieden, mishandeling goedpraten, en de beschuldiging in duiken tegen mensen die sympathie uiten voor de actie van Sylvano, alsof zij degenen  die hem wat aan doen. Beschuldigingen naar de moeder van Sylvano, alsof zij had moeten  weten dat zij hem niet had mogen helpen.[9]

 

Ze krijgen almacht van de Nederlandse staat, en ze handelen daar ook naar en voelen niet dat verantwoording verschuldigd is.

 

Maar dit is geen jeugdzorg zaak, dit is een strafzaak. Kan deze Officier van Justitie dan niet aangeklaagd worden wegens meineed?  Want in tegenstelling tot 90% succes, is volgens onderzoek 100% van de gedwongen uithuis geplaatste kinderen slechter af. 90% komt echt slecht terecht (verslaving, gevangenis, prostitutie, zelfmoord) en de overige 10% was ook beter af geweest als die gewoon thuis had kunnen blijven wonen.[10]

 

En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor, dat wetten en regels bedoeld om kinderen en gezinnen te beschermen, gebruikt worden om ze te mishandelen? Dat zie je ook aan de discussie bij de  totstandkoming van artikel 279  en artikel 280 in de Eerste Kamer. [11]Op pagina 56 zie je dat deze artikelen niet bedoeld zijn voor een kind wat vlucht voor mishandeling.

 

Vandaar dat deze officier van justitie probeert te bepleiten dat het helemaal niet om een mishandeling gaat. Hij bedoelt dan  waarschijnlijk deze wond die Sylvano opliep bij één van de keren dat hij tegen de grond werd gedrukt door jeugdzorgwerkers.[12]

 

Maar documentaires en gedegen onderzoeken laten zien dat alles in jeugdzorg mishandeling is, met name omdat ze niet voldoen aan de vraag. Ze plegen ongewenste interventies, en waar er wel echt hulp nodig is, doen ze niets, of ze doen het slecht. De informatie  in “No more turning away”[13] is gebaseerd op feiten, niet op meningen. Grondig onderzochte feiten die aantonen hoe slecht jeugdzorg is voor kinderen, en hoeveel beter het is als ze gewoon bij hun ouders kunnen blijven.

 

Volgens de officier van justitie was de moeder van Sylvano fout omdat zij had moeten weten dat wat zij deed niet mocht. Maar van wie mocht het niet? Volgens de wet mag wat zij deed wel, en mag wat jeugdzorg doet niet. Zij gebruiken wetten en regels voor het tegenovergestelde van waar ze voor bedoeld zijn.

 

Het probleem is dat daar geen enkel toezicht op is, omdat blijkbaar zelfs politici niet weten wat er met scheiding en evenwicht van machten, de zogenaamde “Trias Politica” bedoeld wordt, zoals hier ook te zien is.[14] Scheiding en evenwicht van machten betekent juist dat de uitvoerende macht niet ook mag rechtspreken, precies wat er bij jeugdzorg gebeurt dus.

 

Wie houdt daar een oog op? Waar kan je dat aankaarten? Ten onrechte leggen politici Trias Politica uit alsof zij niet zouden mogen ingrijpen als wetten en regels anders worden toegepast dan ze bedoeld zijn. Er moet dan juist ingegrepen worden![15]

Maar juist dat ingrijpen wordt dus verboden,, en zelfs sympathiseren met wie voor zijn eigen fundamentele mensenrechten opkomt kan je in de problemen brengen.

 

Naast het ontbreken van een constitutioneel hof heeft Nederland ook nog het toetsingsverbod[16], wat het tegenovergestelde van artikel 30 van de universele rechten van de mens is[17]. Daar staat namelijk in dat wetten en regels niet gebruikt mogen worden om andere wetten en regels te schenden, en dat is natuurlijk in deze zaak op vele punten het geval.

 

Een constitutioneel hof[18], afschaffing van het toetsingsverbod[19], wat is de oplossing?

 

Meer consequentheid in de dwaasheid zou ook al een stap in de goede richting zijn. Want als er in een ziekenhuis echte fouten worden gemaakt, wordt niemand aangepakt, omdat er te veel mensen bij betrokken zijn.[20] Zo ook als er bij een misdrijf geen 100% duidelijkheid is wie het gepleegd heeft, omdat er meerdere bij betrokken waren.[21]

 

Maar hier is het dan maar een reden om iedereen aan te pakken?

 

Donderdag 10 maart 2016 komt de uitspraak. Als het vrijspraak is, is er tenminste iets consequent. Laten we hopen dat de dag ooit komt dat sympathiseren met kinderen in nood je geen verdachte meer maakt!


 

 

Standard
Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland

Actie moet zo!

“Actie moet, maar hoe?” Zo heette mijn laatste artikel bij uvrm.wordpress.com.

Dat er misstanden zijn in Nederland, dat is inmiddels tot de meeste van ons  wel doorgedrongen. En er komen al veel mensen in actie.

Steeds vaker hoor je mensen het hebben over de elite als een duistere groep die allerlei satanische rituelen zou uitvoeren om kinderen te misbruiken.

De rijken hebben gewonnen! klinkt het dan vol overtuiging, uit de mond van iemand die je zelf als elite zou kunnen bestempelen.

Dat er een eerlijkere verdeling moet komen is zeker zo, helemaal als je dit schema bekijkt.

Maar die eerlijkere verdeling zou al gerealiseerd kunnen worden door te stoppen met arme mensen dwars te zitten, zodat ze hun aandacht aan hun werk kunnen geven in plaats te moeten vechten tegen allerlei onrechtvaardige fundamentele mensenrechtenschendende maatregelen die hun levens nog meer saboteren.

En hoe bepaal je dan die scheidslijn tussen DE ELITE, en de gewone mens? Door geld? Er zijn genoeg gewone mensen die elke maand een staatslot kopen. Mochten die de hoofdprijs winnen, zijn ze dan opeens elite, en dus slecht geworden?

Oprecht of onoprecht, dat is een keus die mensen van moment tot moment kunnen maken, en het enige onderscheid wat er toe doet. Een onderscheid wat dwars door alle rangen, standen, rassen, welvaart, armoede, geloofsovertuigingen, filosofieën en families heen loopt.

Dat dit iets is waar mensen het lastig mee hebben blijkt ook uit het overigens uitstekende boek van Door Frankema, “Vaccin Vrij” Daarin trekt zij de door vele vooraanstaande wetenschappers gedeelde conclusie dat de grote epidemieën helemaal niet gestopt zijn vanwege vaccinaties, maar vanwege grotere hygiëne. In haar verhaal gingen er opeens allemaal hygiënisten in Amsterdam langs de deuren om mensen te leren hoe hygiënischer te leven.

Dat stukje van die elitaire mensen die wel even ervoor gezorgd hebben dat er schoon drinkwater in de stad was, en dat die hygienististes echt niet spontaan langs die deuren gingen, maar in opdracht van diezelfde elite die voor dat schone drinkwater zorgde, dat wordt gemakshalve even niet vermeld, want dat past niet in de beeldvorming waarin de elite alleen maar slecht is.

Evenmin als dat er iemand is die weet van de katholieke schuilkerken die deze mensen op hun landgoed hadden  toen de katholieken vervolgd werden terwijl ze zelf helemaal niet katholiek waren. Noch van de 10.000 Joodse kinderen die een verzetsgroep van een ander lid van deze zelfde elite  familie gered had.

Het feit dat er verdeeldheid is onder de elite, en dat de elite die wel menslievend is wordt verworpen door het gedeelte dat dit niet is, dat wordt ook maar even vergeten.

Dus wie mensen om de stand waarin ze geboren zijn afkraakt of afkeurt is net zo racistisch bezig als wie mensen afkeurt vanwege hun huidskleur.

Over Christiaan X leert ook niemand iets meer, en op de Hollandse wikipedia wordt het verhaal dat deze de Jodenvervolging in Denemarken afgewend had naar het rijk der fabelen verwezen.

Niet zo hard hoor, dat gaat veel subtieler. Ze vertellen het verhaal met verkeerde details en zelfs verkeerde namen, benoemen dat dan als onwaar, en zeggen dan niet wat er wel is gebeurd, terwijl dat eigenlijk nog veel indrukwekkender is, en bewijst hoe een kleine inzichtvolle actie van een invloedrijk persoon gigantisch veel leed kan voorkomen.

Niet Koning Hakon, maar zijn neef Koning Christiaan X van Denemarken, had niet aan zijn hele volk opgedragen een Jodenster, te dragen, maar had gedreigd er zelf één op te doen als Hitler zou eisen dat alle Deense Joden een Jodenster op zouden moeten spelden. Gevolg?  Hitler heeft nooit van Denemarken geëist dat de Joden daar een ster zouden dragen. Bovendien heeft Koning Christiaan X  de vlucht van alle in Denemarken  wonende Joden  naar het neutrale Zweden geregeld en betaald. Resultaat? Er is helemaal geen Jodenvervolging van Deense Joden van de grond gekomen. Kijk, zo kan het ook.

Een verhaal wat de RVD  vast liever niet verspreid ziet worden, want dan komen ons koningshuis en regering er natuurlijk bekaaid vanaf, met hun vlucht naar Engeland en Canada na een week oorlog met Duitsland, waardoor er ook nog eens een Duitse regering kwam. En laten we het maar helemaal niet hebben over de Joodse raad, die zorgde voor een zeer efficiënte Jodenvervolging in Nederland, en wiens nazaten nog in de Nederlandse regering zitten.

En  zien we nu datzelfde tafereel zich niet herhalen? Alleen nu zijn het geen Duitsers die de invasie uitvoeren en het land bedreigen, maar zijn het wat verwarde bureaus, die werkend vanuit allerlei achterhaalde methodes dwangmaatregelen  waar ze zelf niet eens in geloven opleggen aan gezinnen.

Vergeleken met zijn voorloper  Willem van Oranje heeft Koning Willem Alexander hier een makkie aan. Op grond van zijn ambtseed zou hij het volste recht hebben nu in te grijpen en te eisen dat Nederland gaat leven naar de UVRM. Daarmee zou hij zelfs de meest vervente anti Monarchist koningsgezind kunnen maken.

Want een samengaan  van oprechte mensen van alle rangen en standen is altijd de sleutel tot succes geweest, en klassenstrijd een garantie tot mislukking.

Kijk maar naar Rusland. Na de revolutie kwam er in plaats van communisme  zo’n ijzingwekkende dictatuur dat kapitalisme als een verademing werd gezien, want zo kwam er tenminste wat vrijheid.

En  niet alles is beter dan wat we nu hebben. Het kan nog altijd slechter.

Iedereen is toch blij dat er water, elektriciteit en internet is, en dat rust de norm is, niet de uitzondering. Het kan alleen allemaal beter. Maar alles wat anti dit systeem is, is niet persé beter. Daar zitten er ook tussen, die niet eens geloven in democratie, of in fundamentele mensenrechten. Als die het voor het zeggen krijgen zijn we dus nog steeds even ver van huis als nu, en misschien zelfs nog verder.

Mijns inziens moet er dus gewoon gegaan worden naar een nuchter handhaven van de fundamentele mensenrechten, wat met een paar hele simpele wetswijzigingen gerealiseerd kan worden Gewoon ervoor zorgen dat de regels van de democratie eindelijk eens gevolgd gaan worden. Dat is alles wat nodig is.

Dus de oplossing is erg eenvoudig, en is uiteengezet in de petitie https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

Maar als we deze kans laten gaan moet er straks van voren af aan begonnen worden, mocht het geluk bestaan dat die mogelijkheid nog open is.Want onder degenen die tegen de misstanden zijn zitten er ook die helemaal niet blij zijn met oplossingen. Die zitten als een soort Jona’s met hun armen over elkaar te wachten op het spektakel en beschouwen mensen die met echte oplossingen komen als spelbrekers. Diep in hun hart geloven ze ook nog dat alles kapot moet voordat er iets nieuwers en beters kan komen. In plaats van als een waarschuwing zien ze de Bijbel als een draaiboek wat ze af moeten lopen.

Jammer genoeg lezen ze de Bijbel dan erg selectief, want daar zouden ze ook kunnen lezen wat er gezegd wordt dat er gebeurt met mensen die op deze manier denken. Logisch toch ook? Als jij een prachtig cadeau aan iemand geeft, en iemand gaat er slecht mee om, of doet er geen moeite voor om te voorkomen dat het stuk gaat, dan ga je diegene daarna toch niet een nog mooier cadeau geven?

Dus van welke kant je dit alles ook benadert, vanuit religieus of verstandelijk perspectief, het zinnigste is de democratie doorvoeren zoals die bedoeld is, op een eerlijke manier, scheiding en evenwicht van machten, zodat ieders stem wordt gehoord, in plaats van dat democratie wordt uitgelegd als tirannie van de helft plus één over alles wat kleiner is dan die groep.

Het is een erg vies spel wat nu gespeeld wordt, waarvan de geschiedenis door John Taylor Gatto goed uitgelegd wordt , en waar de schoolplicht een belangrijke rol vervult.

Iedereen bepaalt op elk moment  zijn eigen waarde, en die mogelijkheid moet er ook zijn.Zelfs geboren zijn als kind van iemand met foute ideeën is geen garantie dat zo iemand dezelfde ideeën heeft.

Doordat de UVRM niet wordt nagevolgd zijn er allerlei rechtsvacuüms, vooral als het gaat om het beleid rond kinderen en gezinnen.

Nu kunnen we wel op heksenjacht gaan naar wie die roet in het eten gooiende elite nou is, maar we kunnen het probleem ook bij de bron aanpakken en zorgen dat wie zulke dingen wil doen geen poot meer aan de grond krijgt.

Dat kan door te eisen dat de fundamentele mensenrechten, zoals in 1948 in de UVRM opgesteld, worden nageleefd. Dan pak je de zaken bij de kern aan. Want zolang dat niet gebeurt, zal iedere nieuwe groep fouten tegen de menselijkheid blijven maken. Misschien andere, maar nog steeds fouten,terwijl de grondbeginselen voor een volmaakt systeem er al liggen. Ze moeten alleen nagevolgd worden.

Het is dan wel zaak de focus te leggen op de UVRM van 1948, want dat is het verdrag dat door zo goed als alle landen ter wereld is ondertekend, en waar alle belangrijke vrijheden worden genoemd: vrijheid van informatie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs.

De twee jaar later opgestelde  EVRM stelt al dat opstanden een legitieme reden voor levensberoving zijn, dus dat is al in onverenigbare tegenspraak met de UVRM.

Als alle tegen de UVRM gaande regels en wetten van alle verdragen nou opgeheven worden, en het toetsingsverbod van artikel 120 van onze grondwet, wat rechters verbiedt wetten te toetsen aan de grondwet en de internationale verdragen te toetsen wordt opgeheven, dan is er geen ruimte meer om mensen te onderdrukken. Niet op scholen, want schoolplicht is er dan ook niet meer. Ook dat is een schending van vele mensenrechten,  en een ultiem onderdrukkingswapen, aangezien er niets makkelijker is dan slimme kindjes  van de op die school ongewenste groep achter te stellen, om te voorkomen dat die groep ooit macht krijgt. Dat zullen op een katholieke school de protestantse kindjes zijn, op een protestantse school de Joodse kindjes, en zo zijn scholen door de schoolplaats een groot onderdrukkingsfestijn voor kwaadwillenden, met als ultieme triomf kinderen wegpesten waardoor uithuisplaatsingen kunnen volgen en gezinnen voorgoed geruïneerd zijn.

Schoolplicht wordt elke keer strenger gehandhaafd op de momenten dat de mogelijkheid van gratis goed onderwijs dichterbij komt. Het werd ingevoerd in 1969, toen de tv opgang maakte, en wordt nu, met de opkomst van internet, belachelijk streng gehandhaafd.

Wat wordt er ook hard geprobeerd het vrije internet op te heffen. Want daarmee hoeven mensen geen elite te zijn om invloedrijk te zijn. Daarmee kan iedereen invloedrijk zijn en belangrijke maatschappelijke veranderingen doorvoeren. Internet zorgt dus voor werkelijke gellijke kansen en voor werkelijke democratie.

Dus als we met deze vrijheden in handen een blijvende, wettelijke vrijheid tot stand brengen, dan bereiken we meer dan als we degenen die nu misbruik maken van de gaten in het rechtstelsel zijn aanpakken, zonder die gaten te dichten.

Dus teken alsjeblieft deze petitie https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

Redenen om hem niet te tekenen:

1. Ik ben tegen het koningshuis.

-Dat doet nu niet ter zake. Het gaat erom dat Koning Willem Alexander de enige is die in zijn ambtseed heeft toegezegd in te staan voor de vrijheden van alle burgers. We kunnen hem aan die belofte houden. En het gaat erom dat de kinderroof nu stopt. Daarna kunnen we wel kijken welke bestuursvorm het handigst is. Waarschijnlijk kan er dan gezellig met een biertje in de hand besproken worden of koning Willem Alexander wel koning wil blijven. Waarschijnlijk geeft hij dat zo op. Zo leuk is  al dat lintjes knippen niet. Persoonlijk ben ik wel dankbaar dat we een koningshuis hebben. Wel handig om een familie te hebben die vanaf de geboorte is opgevoed met de manieren van wereldleiders. Moet je toch niet aan denken, dat je dat allemaal op latere leeftijd nog moet leren? Daar heb je een dagtaak aan. Het is goed voor onze PR, en waarschijnlijk de enige reden dat zo’n mini land als Nederland bestaat, want het heeft nauwelijks de grote van een stad .

Wat betreft het argument dat ons koningshuis helemaal geen familie is van Willem van Oranje omdat Koning Willem de IIIde onvruchtbaar zou zijn, degenen die dat aanvoeren vergeten dat Koningin Emma eveneens een nakomeling was van Willem van Oranje. Dus dan zijn Wilhelmina, Juliana Beatrix en Willem Alexander weldegelijk ook nkomelingen van Willem van Oranje.

Niet dat ik vind dat dit er heel veel toe doen. Op zich is het gewoon handig  dat er een familie is die van generatie op generatie deze taak op zich neemt. Dat scheelt een heleboel gedoe. Maar nogaals, dat is mijn mening, daar mag iedereen het zijne van denken.

2, Ik geloof dat mensen die dit overkomt het er zelf naar gemaakt hebben.

-Nou, dan vraag ik me af wat dat er zelf naar maken dan is. Want ik zie onder degenen wiens fundamentele mensenrechten geschonden worden allerlei types voorbij komen, van nederig tot trots, van laag- tot hooggeschoold, arm, rijk. Het ligt niet aan de mensen, het ligt aan de perverse prikkels die uit gaan van het systeem. Dat geven de bureaus jeugdzorg zelf toe , en zij zitten er ook mee. De bureaus verdienen hun geld met de uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen, niet met ze voorkomen. Bureaus die ze voorkomen komen onmiddellijk in geldnood.

 

3,Ik geloof dat de opstellers van de uvrm een new world order nastreefden.

-Ik weet niet of dat zo is, maar als dat wel het geval is, wat is er dan mooier dan ze met hun eigen wapens verslaan? Je kan geen dictatuur instellen zonder regels van de UVRM te breken. Als de UVRM strak wordt nageleefd is democratie gegarandeerd en kan er geen dictatuur ingesteld worden.

 

4. Ik ben niet voor democratie.

– Tja, in dat geval zal je alles ook wel prima vinden zoals het nu is? Misschien omdat je zelf geld verdient aan de ellende? Bedenk dan wel dat mensen moeten leven als jij je ten koste van hen wit verrijken. Als er o doorgegaan wordt zijn er geen mensen en is er geen wereld meer voor jouw kinderen en kleinkinderen om zich aan te verrijken. Dus zelfs voor mensen als jij,  is het beter als de UVRM gehandhaafd gaat worden.

 

5. Het is zo saai van vorm.

-Ja, sorry, dat het niet zo flitsend is als de Pietitie, en dat het onderwerp niet wat onbenulliger is. Dan had ik misschien nu ook wel een miljoen likes voor de pagina https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/ gehad. Maar ik doe mijn best om het allemaal zo flitsend en aantrekkelijk te maken dat mensen het zullen willen tekenen.

 

6. Ik ken jullie niet. Wat is OOR4U eigenlijk?

– OORvoorU is een  website, een open facebook groep. Er is er ook één op linked in, maar die is momenteel  minder actief.Het is ontstaan vanuit de roep vanuit de politiek om draagvlakvoor mijn ideeën en om een eensluidend geluid van onderwijsvernieuwingsgroeperingen te laten horen waarop beleid gemaakt kan worden. In OORvoorU zitten een hoop beheerders van groepen, en die komen samen in OOR4U. Een aantal van die beheerders zijn medeondertekenaars van de petitie Stop de Kinderroof. Niet allemaal, want niet iedereen ziet een brief aan het staatshoofd als de weg om te gaan. Ze staan dus wel achter de inhoud, en ondersteunen de actie van harte, maar ze staan niet achter vorm. OOR4U Wenst is dan de naam van de groep beheerders  die achter deze petitie zitten.

 

7. Ik ben zo iemand die gelooft dat je  met alle stromingen mee moet gaan, dat alle autoriteit van God komt, en dat je God’s wil doet als je je willoos aan elke autoriteit onderwerpt.

– Dat is een Paulus redenering. Argumenten daartegen kun je hier vinden. Maar al denk je zo, wat zeg je dan van de uitspraken van Minister van OCW Jet Bussemaker  in dit stuk. Daarin staat dat ze op zoek is naar “creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers ,  ‘competente rebellen’ en de mensen die durven tegendenken en tegenspreken.” Dus hiermee hebben ook de meest volgzame autoriteitsvolgers toestemming om oplossingen te zoeken voor het beleid wat nu gevoerd wordt.

8. Ik ben tegen Avaaz.

– Avaaz is een hele betrouwbare prettig werkende site. De motivatie van Ricken Patel om Avaaz te beginnen is ook een sympathieke. Dat is hier te lezen.

Ik heb een andere reden om niet te tekenen.

– Die hoor ik dan graag! Zet maar in de reacties hieronder

Dan hoop ik dat  iedereen de petitie za willen ondertekenen op  https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/edit/

 

 

 

Standard
Dat iedereen een ander idee heeft over hoe vrijheid van onderwijs in te vullen is juist de reden dat het zo nodig is dat het bestaat!

Actie moet, maar hoe?

Het onrechtvaardige beleid van de overheid als het gaat om onderwijs is een thema van vele discussies op internetfora. Dat de fundamentele rechten van kinderen en gezinnen in Nederland consequent geschonden worden, daarover is iedereen in die discussies het wel eens, en de meesten ondervinden het aan den lijve. Waarom komen grootschalige acties hiertegen dan nauwelijks van de grond? En wat wil ik eigenlijk met mijn inzet bereiken?

Er zijn vele initiatieven, maar allen stuiten op het onverzettelijke overheidsbeleid, dat tegen de grondwet en tegen de UVRM ingaat.

Dat je zelf een school op zou kunnen zetten of dat je onder de schoolplicht uit zou kunnen via een Miep Ziek contract blijken leugens te zijn.

Voor een Miep Ziek contact moet je via artikel 5 schoolplicht vrijstelling krijgen, en dat houdt zware medische labels in, wat met de jeugdzorg zoals die nu bezig is ronduit gevaarlijk kan zijn. Dat kan immers uitlopen op dwangverpleging van niet alleen het kind, maar van het hele gezin, met alle onherstelbare schade voor heden en toekomst van dien. Het kan zelfs leiden tot  gedwongen uitbuikplaatsing  mochten gelabelde kinderen ooit zelf kinderen willen krijgen.

Dat grootschalige acties uitblijven is niet alleen vanwege overheidssabotage en censuur. Dat is ook omdat niet iedereen die het eens is over de onhoudbaarheid van het huidige overheidsbeleid het ook eens is over of vrijheid van onderwijs wel mag bestaan, en degenen die het daar wel over eens zijn  het niet allemaal eens zijn over hoe dat bereikt moet worden, en  het restant dat het over al die zaken eens is,  het weer niet eens is over de invulling van die vrijheden, en daar een reden in ziet om niet tot een samenwerking te komen.

In deze verdeeldheid is de overheid de lachende derde, die gebruik maakt van de zwakheid en verdeeldheid van ouders om scholen en gezinnen steeds verdergaande onderdrukkende regels op te leggen. In 2014 geen schoolkeus meer. In 2015 elk gezin een gezinscoach, die zonder tussenkomst van rechters kinderen uit huis mag plaatsen.

Mijn oproep was, is en blijft: zoals te lezen is op mijn website op www.oorvooru.wenst.nl en op zo goed als al mijn blogs op www.uvrm.wordpress.com: “Mensen sta op! Sta voor het recht op vrijheid van onderwijs! Sta op je fundamentele mensenrechten zoals opgesteld in de UVRM.”Ook in discussies op linkedin en facebook blijf ik dit roepen.

Reacties daarop zijn dat de VN corrupt zouden zijn, en dat daarom de UVRM ook afgedaan hebben. Ook wordt er gedaan of mensen geleerden zouden moeten zijn en eindeloze verhandelingen gelezen zouden moeten hebben om iets te mogen zeggen

Als je het met het ieder bekende sprookje vergelijkt zou het slot van “De Nieuwe Kleren van de Keizer” niet zijn dat iedereen durfde toe te geven dat de keizer naakt was nadat het kind het zei, maar dat het kind tot zwijgen werd gebracht want hij was geen kleermaker en zou daarom niet kunnen beoordelen hoe de keizer erbij liep, en dat er geroepen werd dat kleren hadden afgedaan omdat de keizer er geen droeg!

Net als het kind geen kleermaker hoefde te zijn om te zien dat de keizer niets droeg, hoef je ook geen politicoloog, rechtsgeleerde of geschiedkundige te zijn om te zien dat het zwaar mis is met het overheidsbeleid voor kinderen en gezinnen in Nederland. Net zomin als dat je elektricien hoeft te zijn om op te merken dat een lichtknop niet werkt.

De UVRM doet niets anders dan de oer rechten die wij allen voelen dat we hebben onder woorden brengen. We zullen ze altijd nodig hebben. Een beetje zoals Denzel Washington in zijn rol als advocaat Joe Miller in Philadalphia zegt: “Justice is what you feel in your bones.”

Het maakt dus helemaal niets uit wie ze heeft opgesteld, of hoe integer de instantie is die ze al of niet met goed resultaat handhaaft, dit zijn de rechten die we nodig hebben voor vrijheid en rechtvaardigheid, even grote eerste levensbehoeften als eten, drinken en slapen.

“Explain it to me like I am a four year old,”is ook een uitspraak wat vaak terug komt in de eerder genoemde film.

Er wordt gedaan alsof er hele ingewikkelde verborgen processen bezig zijn binnen grote organisaties als de VN en de EU waar je heel lang op moet studeren voordat je begrijpt waar we mee te maken hebben en welke krachten achter de onderdrukking van kinderen en gezinnen zitten. En pas als je dat allemaal in de gaten zou hebben zou je je mond open mogen doen.

Maar er wordt helemaal niet geheimzinnig gedaan over de zorgen die er zijn binnen de VN en de EU, en als je daar kennis van neemt zijn één en één erg makkelijk op te tellen.

John Taylor Gatto heeft het al over de verbinding tussen Galton en Darwin waardoor de invloed van de door Galton uitgewerkte rassenleer van het Anglicanisme ongekende vormen aannam toen het  door de evolutieleer van Darwin werd voorzien van een wetenschappelijk sausje.

Hij heeft het echter niet over een soortgelijk proces dat zich afspeelt bij de  Paulinistische ideeën dat er maar een beperkt aantal plaatsen in de hemel zou zijn, wat ook tot wetenschap verheven werd toen wetenschappers de vervuiling van grote bedrijven als onlosmakelijk verbonden zagen met het bestaan van mensen en met een gelijk aantal mensen  wat de aarde zou mogen bevolken.

De zieke consequenties van deze geestelijke en wetenschappelijke dwalingen zijn natuurlijk makkelijk te voorspellen. Wat doet immers een persoon met macht op het moment dat hij door zulke ideeën beïnvloed wordt? Precies, zijn eigen nageslacht veilig stellen. En dat is dus ook exact wat je ziet gebeuren als je opmerkt dat Europese en internationale scholen gevrijwaard zijn van de absurde, tegen elk gezond verstand en tegen elk onderzoek ingaande-, kind beschadigende- en gezinsontwrichtende regels waaraan normale scholen onderworpen zijn.

En wat doen gewetenloze geldwolven met macht als ze denken dat er verdoemde mensen op deze wereld zijn die eigenlijk niet hadden moeten bestaan,  en voor wie geen plek op de aarde en in de hemel is? Precies, er zoveel mogelijk geld aan proberen te verdienen. Eerst door ze ziek te maken met giftig nep eten, en dan die ziektes behandelen met giftige nep medicijnen, en in elk geval ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk de pijp uitgaan na hun pensioen, als ze dus niet meer gebruikt kunnen worden om zich mee te verrijken en ze alleen maar geld kosten. Dat wordt dan met giffen tegen nep aandoeningen gedaan. Heel platvloers, heel simpel, heel fantasieloos eigenlijk.

De belachelijk slechte scholing die onze kinderen opgedrongen krijgen is gewoon om ervoor te zorgen dat ze nooit de mentale vaardigheden ontwikkelen om dit alles te doorgronden, en mocht er toch iemand zijn die het wel ziet, elke lust en mogelijkheid tot verzet ontbreekt. Het liefst moeten we ons ook niet fatsoenlijk uit weten te drukken. Een beetje zoals vee dat  zich mak  en willoos moet laten melken en slachten en blij moet zijn met de jaren die het gegund is, zo is de ideale burger.

Vee dat niet in het gareel loopt, of dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen het intellect lijkt te hebben om alles te doorgronden wordt meteen als een pest aangepakt. Net als pestverdelgers de nesten opzoeken om daar de bronnen van meer pesten te verdelgen, zo worden de scholen die wel fatsoenlijke opleidingen geven en normale burgers en kinderen niet breken het hardst aangepakt, evenals mensen die de meeste zwakken en zieken helpen, of de thuisscholvers, die intacte kinderen afleveren die wel zelfstandig kunnen denken, en dus een gevaar zijn van de status quo.

Het beroerde is dat er geen formule is om te ontkomen aan de negatieve aandacht van scholen die andere prioriteiten hebben dan alle kinderen de beste kansen geven. Er zijn manieren dat je zeker de pineut bent, zoals enige kwetsbaarheid laten zien. Maar alles goed en volgens de regeltjes doen is ook geen verzekering dat je niet gepakt word. Er is dus geen enkele manier om zekerheid te hebben dat je veilig bent, omdat er geen enkele van scholen of zorginstellingen onafhankelijke instantie bestaat die het voor kinderen en gezinnen opneemt wiens fundamentele mensenrechten geschonden worden. Zelfs rechtbanken werken in opdracht van zorginstellingen en scholen, en in het enkele geval dat die wat anders beslissen lappen zorginstellingen die uitspraak aan hun laars en worden zelfs bewezen onterecht uit huis geplaatste kinderen niet teruggegeven aan de ouders.

Vandaar dat mijn inzet drieledig is.

In OORvoorU probeer ik mensen bewust te maken van de schending van fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen in Nederland. Als dat eenmaal lukt hoop ik dat er eindelijk wel tot grootschalige vreedzame acties gekomen kan worden, zodat het niet meer mogelijk is om deze onderdrukking voort te zetten.

Bij Scentses en met de g4dv probeer ik mensen er onder meer van bewust te maken ervan dat leven niet betekent vervuilen, en dat er manieren zijn om heel milieuvriendelijk en gifvrij te bestaan. Sterker nog, dat dit veel luxer en lekkerder is ook nog. Op die manier kan de aarde makkelijk een veelvoud van het aantal mensen aan, en hoeft niemand bang te zijn voor overbevolking. De mensheid hoeft geen last voor de natuur te zijn. Het kan zelfs een lust voor de natuur zijn.

En bij Intelligente Devotie leg ik de geestelijke dwalingen bloot die ten grondslag liggen aan de misvatting dat er woningnood in de hemel zou zijn, en maak ik duidelijk dat volgens de grondteksten van de door misverstanden verdraaide geloofsleren ieder mens van oorsprong goddelijk is, dus dat het vernietigen van de vrije wil en het mishandelen van mensen onacceptabel is.

Een verdoemde mag geminacht worden. Een hoop cellen waar niemand voor opkomt kan ook behandeld worden zoals we dan ook wil. Maar als duidelijk wordt gemaakt dat elk levend wezen goddelijk en koninklijk is, en dat er niet zoiets bestaat als een mens die er niet toe doet, dan vallen alle smoezen voor onderdrukking weg.

Zo hoop ik  op alle niveaus een golf van bewustwording te weeg te brengen zodat de burgers zich niet meer laten onderdrukken, en de overheid geen reden meer tot onderdrukking en uitroeiing ziet, en zodat degenen die zich niet bewust zijn van de problematiek zien wat er speelt.

Dan de vraag, wie ben ik dat ik dit doe? Die beantwoord ik met de wedervraag, wie ben ik om dit niet te doen? En een nog betere vraag zou zijn, waarom doet niet iedereen hier wat aan? Hoe kan iemand dit zien en het laten gaan? Dat kan en mag niet zo doorgaan. Hopelijk gaat iedereen het inzien, in actie komen, komt er  een einde aan deze ellende, en wordt Nederland weer een veilig land voor gezinnen en kinderen.

Hulde aan al degenen die doorgaan met opkomen voor kinderen en gezinnen, ondanks het grimmige overheidsverzet tegen alles wat goed is voor kinderen. Hulde aan de scholen die toch blijven gaan voor kinderen en gezinnen, al worden al hun privileges één voor één afgenomen, en wordt het ze steeds moeilijker gemaakt het onderwijs geschikt te maken voor alle kinderen. Houd vol, want hopelijk wordt de rest wakker en vecht die met jullie mee voordat de overheid jullie ook de nek omdraait net als ze heeft gedaan met alle eerdere initiatieven die het belang van kinderen en gezinnen bovenaan zetten. Hulde aan alle ouders die alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet kapot worden gemaakt door het empathieloze onderwijsbeleid. Die door het hele land verhuizen, ze op privé scholen zetten ook al kunnen ze die eigenlijk niet betalen, en die zelfs emigreren om  er maar voor te zorgen dat hun kinderen veilig zijn. We leven met jullie mee, en jullie hebben gelijk. Alles beter dan je kind zien wegkwijnen bij onderwijs dat niet bij hem of haar past of op een school waar hij of zij getreiterd wordt door schoolhoofd en leerkrachten. Hulde aan alle ouders, die blijven gaan voor hun idealen en thuisonderwijs geven tegen alle verdrukking in. Houd vol. Ooit worden jullie gezien en geprezen als profeten die inzagen hoe het zat voor de rest het zag. Hulde aan de ouders van onterecht uithuisgeplaatste kinderen die ondanks gerechtelijke bevelen niet terug worden gegeven. Ongelofelijk, dat jullie het opbrengen om je verhaal te doen en niet in duizend stukjes uit elkaar gevallen zijn. Houd vol. Nederland leeft met jullie mee, al is ze erg slecht in het laten zien daarvan. Hulde aan de ouders wiens kinderen opgesloten zitten in jeugdzorg instellingen waar ze mishandeld en misbruikt  worden. Houd vol. Ooit komen ze eruit, en zal Nederland grof moeten boeten voor wat het deze kinderen aangedaan heeft. Hulde aan de ouders wiens kinderen vermist zijn. Houd vol. Ooit gaat iedereen inzien wat jullie is aangedaan. Als Nederland wakker wordt hebben jullie en jullie kinderen niet voor niets geleden. We hopen en bidden dat al jullie kinderen terechtkomen. Hulde aan de ouders wiens kinderen zelfmoord hebben gepleegd vanwege pesterij op school. Houd vol, ondanks de botte reacties van de scholen in kwestie en het totale gebrek aan medeleven van mensen die het hadden kunnen voorkomen als ze ingegaan waren op jullie hulpkreten. Doordat jullie je verhaal blijven vertellen, worden mensen misschien wakker, en kan voorkomen worden dat dit doorgaat. Hulde aan de ouders die met stiekeme regelingen tussen de regels door zweven, carrières op hebben  moeten geven vanwege getreiter van overheden en alles opzij zetten voor het belang van hun kind. Houd vol, hopelijk komt er snel een tijd dat jullie je niet meer hoeft te verstoppen en dat het beste willen voor je kind niet meer als misdaad wordt gezien in Nederland En hulde aan de kinderen, die de moed erin houden ondanks alles. Houd vol. Het is altijd te vroeg om verbitterd te raken. Voor elke gewetenloze machtshebber zijn er duizend mensen die zich laten onderdrukken. Ooit zullen ze wakker worden en het niet meer accepteren, en worden jullie ook bevrijd.En hulde aan de ouders en kinderen die zelf niet slachtoffer zijn maar die nog wel ouders en kinderen op wie de pijlen van school gericht zijn blijven groeten en met ze om blijven gaan, ondanks dat je daarmee het risico loopt zelf het volgende slachtoffer te worden. Door niet mee te doen aan het isoleren van door school ongewensten zorg je ook voor heel veel leedverzachting. Dank voor de risico’s die jullie nemen. Als iedereen die  moed zou opbrengen voor hun vrienden en naasten zouden de pesterijen van onsympathieke scholen veel minder effect hebben.

Sterkte aan al degenen die het niet gered hebben en dank je wel dat jullie het geprobeerd hebben. Elk moment dat jullie volgehouden hebben in het kille overheidsklimaat is een moment  minder dat kinderen ontmoedigd en verziekt werden, en kan misschien net het verschil van erop of eronder betekenen. Weet dat jullie inzet niet voor niets is geweest.

Wat betreft alle ouders die zichzelf en hun principes verloochenend kruipen voor slechte schoolleiders en leerkrachten in de hoop dat zij buiten schot blijven: ik denk dat jullie wel weten dat dit korte termijn denken is. Wat baat het de mens de wereld te winnen als zijn ziel schade lijdt is de bekende uitspraak, en wat leer je je kind als jij kruipt? Precies, zelf kruipen. Dat wil je toch niet? Word wakker, en neem het niet langer! Kom op voor de verdrukten, voordat jij er zelf één van wordt. Of beter, besef dat je al verdrukt bent als je zo leeft, en maak je rug recht. Zonder meelopers zoals jullie kan een mensenrechten schendende overheid niets beginnen.

Mijn oproep aan iedereen die tegen het overheidsbeleid jegens kinderen en gezinnen is: kijk naar het grotere plaatje. Haak niet af van acties omdat je andere ideeën hebt over hoe vrijheid van onderwijs ingevuld zou moeten worden, maar ga samen voor die vrijheid van onderwijs, en besef dat het feit dat iedereen een andere invulling daaraan geeft nou juist de reden is dat het zo nodig is dat het bestaat! En degenen die een bepaald onderwijs principe willen opdringen, besef dat zolang je dat doet je precies zo bezig bent als de overheid die ook geen enkel vertrouwen erin heeft dat mensen zelf wel weten wat het beste is voor hun en hun kinderen, en zelf mogen bepalen welke professionals ze eventueel willen inhuren voor de optimale begeleiding van hun kinderen.

Voor vrijheid zullen we over de onderlinge verschillen heen moeten stappen. Alleen zo is er een vuist te maken tegen onderdrukking en voorkomen we dat onze kinderen ongestraft tot willoze slaven van een gewetenloos machtsblok  worden tot ze afgedankt en weggeworpen worden als ze niet meer voldoen.

Dat thuisonderwijs niet mag in Nederland komt door een wetswijziging die in 1969 is doorgevoerd , waarmee Nederland zich in een uitzonderingspositie heeft gezet ten opzichte van de rest van de wereld, omdat deze wetswijziging een overtreding van de UVRM  inhoudt.

Dat is een vergissing geweest met catastrofale gevolgen voor het onderwijs,omdat de in 1969 ingevoerde schoolplicht niet alleen thuisonderwijs geven zo goed als onmogelijk maakt , het maakt het scholen ook zo goed als onmogelijk hun lesprogramma en onderwijs aan te passen aan kinderen die niet bloeien bij de eenheidsworst benadering.

Deze onwettige situatie blijkt een broeinest voor verdere fundamentele mensenrechtenschendingen van kinderen en gezinnen.

De oplossing is duidelijk: die wet terugdraaien, net zoals vele deskundigen hebben geadviseerd en blijven adviseren.

En tot die tijd de slachtoffers van deze onrechtvaardigheid bijstaan. Bijvoorbeeld met een centraal meldpunt voor schoolplichtslachtoffers, waar deze dag en nacht gratis terecht kunnen, voor advies, voor getuigen bij gesprekken met zorginstanties of scholen, voor hulp bij emigreren of waar dan ook voor.

En dan moet er een onafhankelijke instantie komen die kosteloos op vraag van en dienstbaar aan de wens van gezinnen daadkrachtig opkomt voor de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen, en die kinderen die onterecht uit huis geplaatst zijn en ondanks gerechtelijke bevelen niet teruggegeven worden aan de ouders gewoon teruggehaald worden. Zodat de ouders van die kinderen die door missers van school zelfmoord hebben gepleegd de excuses krijgen die ze verdienen, en herhaling voorkomen wordt, doordat ouders wel gehoord worden, omdat scholen banger worden voor die instantie dan voor de dreigementen van overheden als hun gemiddelde cijfers niet  hoog genoeg zijn.

De kunst is onberispelijk blijven in het voeren van acties, want dan wordt het steeds genanter voor overheden om hun fundamentele mensenrechten schendende  beleid te blijven voeren.

Op mijn website staat informatie over acties en de huidige stand van zaken wat betreft de fundamentele rechtenschendingen van gezinnen en kinderen in Nederland. Het is t vinden op  www.oorvooru.wenst.nl. Vecht mee in de strijd voor vrijheid van onderwijs. Vanzelf zal het niet gaan, ieders inzet is heel hard nodig om het tij te keren!

Standard
No one standing up for fundamental human rights should ever have to stand alone!

My New Years Wish

“The love of money is the root of all evil” is one of the many Pauline clichés we have all heard so often that we tend to forget to think if this is really true.

But if you do, you may discover it’s not the root of all evil at all.

I think the root of all evil is either a wrong idea about God, hatred- or incomplete love of God, or the complete absence of awareness of divinity. Disrespect of life in general is then its evil fruit. This also explains why loving God above all else is mentioned as the first commandment by Moses and repeated as such by Jesus. Not even trying to get  to know Him can also be seen as a form of hatred.

If people are just randomly formed clumps of cells, with no one responsible and no one to answer to, what’s the big deal if one clump of cells declares itself superior to another clump of cells, and abuses it to death for nothing else but its own pleasure?

That must be the unspoken mind frame of those committing these atrocities.

Not that they will ever recognise themselves in such a description, because probably they will find themselves very sociable, because they do really care about the inferior clump of cells, and they pay a good amount of money for the abuse they perform.

They won’t even consider it abuse. To them the physical, visible reality is all there is, and in this physical, visible reality, these inferior clumps of cells have very little to say while they, the superior clumps of cells, are very influential. Thus they feel they have every right to do with these inferior clumps of cells whatever they like, and may find themselves praise worthy if they do not actively kill them on the spot.

But accusing them of crimes they did not do, robbing them blind, it’s all OK to them. Why shouldn’t they do every disgusting thing that comes to their minds with those they consider inferior? After all, they have no one to answer to.

In this line of thought scapegoatism is fine too. Usually the scapegoat will be an innocent victim who saw the other person commit a crime. That is very inconvenient for the criminal, and so the criminal will badmouth this witness, or take other measures to make sure no one believes this witness whenever he or she tells on the criminal.

Thus the measures criminals take to hide their crimes are often more horrible than the crimes themselves. Yet they do not see the horror of isolating and eliminating their victims, because they have no awareness of the importance of human contact. To them everything is just one big show, and they assume it is to everyone else as well.

Then there are those with the wrong idea of God. They think God is a racist, an idiot, a masochist, a sadist, a fraud, or a lazy bum who leaves the work to another, less magnificent god.

These false images of God cause despicable behaviour. If God sacrificed His Son, what’s wrong with parents sacrificing their kids to a ruthless system that destroys their character and takes away their innocence and joy in life? If God’s Son came on earth to be a scapegoat, what’s wrong with scapegoatism?

And thus we are so used to this ugly type of abuse that we tolerate it in comedies, cartoons, and don’t even recognise it for the horrible sin it is.

So since misunderstandings about God are where things begin going dreadfully wrong, setting the record straight is also the best place to begin cleaning up the dreadful mess the world is in today.

How foolish is it, to believe that life is a coincidence? Anyone who would think a much more simple structure than most life forms, like a watch, was made without intelligent conscious planning and execution would be considered a complete idiot. Anyone knows that even after an eternity of particles bumping into one another, a watch could never be formed out of such collisions. Yet people who believe this is how life was formed are considered scientists.

But at the same time they expect bodies to function well. Whatever for?

It wasn’t until I realized how closely God is involved in, even to the point of being completely submerged in our creation, that I expected my own body to function well. Before that I was glad I could walk around without my legs falling off. You can’t expect excellence from a non-entity or a distant or absent one.

But once you realize that God not only created you, but that He actually wants to live inside you, then you do start to expect excellence.

It’s sad that history repeats itself over and over again. That those who try to wake people up are demonised as long as they are unsuccessful, and deified as soon as they are successful, so that others are always discouraged to follow their example, and so they always stay lonely.

Nelson Mandela and Rosa Parks were certainly inspiring, unique individuals. But what was even more  unique was that when they stood up for their fundamental human rights other people stood up with them, so they were not alone anymore.

And why is it so unique for people to stand up for the oppressed? Because they either lack any divine awareness, or they have the wrong idea about God, which automatically leads to the wrong idea about just about anything.

So they think that if people have bad luck in this life, it’s some sort of punishment from God, and they should not interfere, because then they will be punished. In this way you can think of a thousand reasons why people with the wrong idea about God are harsh and uncaring towards others.

The people who lack divine awareness will see no reason whatsoever to help the oppressed.

Of course there are those with a subconscious exact right idea of God. But even they would be helped and strengthened if this would become a conscious awareness.

It is my hope that a true awareness of the preciousness of each life will become universal soon, so the government steered and funded systematic abuse of life in the world, which shows its ugly face in a different way in each country, will come to an end, and life will become the celebration it was always meant to be, for every one. I hope that those standing up for their fundamental human rights will never stand alone, but will find the whole world standing up with them. I hope my work[1] will be helpful in bringing this about.

And what about that whole “love of money”deal? I just think that that’s one of the balony sayings used to oppress people who try to do something about authorities who rob them blind. Because money is just something we need to have to survive, and lack of it makes people desperate for it, because without money you can’t buy food, and if you can’t eat, you eventually will die. So it’s nonsense to relate a basic need to sin.

Standard
Christ's Teaching

What is Intelligent Devotion?

and what is meant with Christ’s Teaching Opened?

What do Thomas Jefferson, Albert Schweitzer, Carl Jung, Isaac Newton, Lord Bolingbrook, Mahatma Gandhi, Theodore Roosevelt, Friedrich Nietzsche, Leo Tolstoy, Martin Buber, René Schickele, Robert Frost, James Baldwin, Kahlil Gibran, George Bernard Shaw, William Wrede, Jeremy Bentham, Will Durant, Soren Kierkegaard, Rudolf Bratman, Dr. High Schonfield, Rev V.A. Holmes-Gore, Ernest Renan, Helmut Koester, Ferdinand Christian and Walter Bauer have in common?

For one thing, they all noticed and commented on the irreconcilability between the messages of Christ and Paul.

Apparently Gandhi also said, that if Christians would really live as Christ told them, all Hindu’s would become Christians (Mother Teresa, No Greater Love, p.58)

The Islam says of Christians:If only they had stood by the law, the Gospel, and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have enjoyed happiness from every side.” (Soorah Al-.Maa’idah 5:66)

And while it is debated that even someone called the most important rabbi of Israël, said this, in spite of the social consequences, many Jews either overtly or covertly believe that Christ was indeed the Messiah.(See https://www.youtube.com/watch?v=H-LG_BTVuHc )

Mother Teresa said that the poverty of the areas in India where she helped the poorest of the poor was less difficult to solve than the spiritual poverty in the west, because physical hunger can be helped with a bowl of rice or a piece of bread, but that who feels defeated or unwanted, unloved, scared or rejected by society experiences a poverty which is much more painful and much deeper. (Mother Teresa, No Greater Love, p. 57)

Mother Teresa also said: “ If God finds someone who is more useless than I am, then He will probably do even greater things through her, because this is His work.” (No Greater Love, p. 66)

Of course Mother Teresa was everything but useless, so by saying this she actually said that everyone qualifies, and that’s exactly how it is.

In his speech on faith and politics, on June 28th 2006, then President Barack Obama said   “I think it’s time that we join a serious debate about how to reconcile faith with our modern, pluralistic democracy,” and also “And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would we go with James Dobson’s, or Al Sharpton’s? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is ok and that eating shellfish is an abomination? How about Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount – a passage that is so radical that it’s doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let’s read our bibles. Folks haven’t been reading their bibles.”

The speech can be found here, https://www.youtube.com/watch?v=pCZOyGIKp_E

And the text here http://www.nytimes.com/2006/06/28/us/politics/2006obamaspeech.html?pagewanted=all&_r=0

I was looking for what Christ had said exactly, which , at the same time, answers the question how to interpret the Bible. As a bonus, I found that His message is universal and is not all that impossible to do either. On the contrary. It is very natural, and built entirely on the age old golden rule , to in all things, do for others what you would wish they would do for you,which is accepted by most every religion and is also the base of the fundamental human rights and thus of democracy. Everything in Christ’s Teaching is completely compatible to the newest scientific, spiritual and psychological insights, and rules out any justification of cruelty of any kind.

Many other Biblical mysteries are explained as well, such as a system behind the colors, numbers and measurements in the building of the Tabernacle by Moses.

A shorter version has been shown to different theologians and professors to check for accuracy and uniqueness, and both were confirmed, so I feel I can safely present it to you.

Here is the link to the whole document:

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ1Ceg7Z4lNBEAhVnMSJfejYlstEtjV7nXi7

Enjoy!

© Anna Elize de Geus-de Heer

 

Standard