De onverdraagzaamheid naar Nederlandse kinderen en gezinnen die alleen maar goed onderwijs willen staat in schril contrast tot de vergevingsgezindheid naar bureau jeugdzorg voor 60 jaar kindermisbruik

Brief aan Minister Opstelten die ik wel zou willen sturen

Zal ik hem sturen?

Maandag 12 augustus 2013

Geachte Minister Opstelten,

Met lede ogen zien we aan hoe hard bevochten vrijheden ons één voor één worden ontnomen.

De onderliggende boodschap lijkt wel te zijn dat de overheid in alle gevallen beter voor burgers kan zorgen dan burgers  dat voor zichzelf kunnen en dat de overheid beter weet  wat conclusies van onderzoeken moeten zijn dan door haarzelf aangestelde onderzoekers.

Maar eerlijk gezegd merk ik daar niet veel van.

We worden door voeding en verzorging en medicatie vergiftigd.

Er worden subsidies voor giftige bouwmaterialen gegeven, die dan ook nog eens als milieuvriendelijk worden verkocht. Die giftige bouwmaterialen worden gebruikt voor kinderspeelplaatsen, terwijl bekend is dat mensen daar kanker van krijgen en er steriel van worden.

Onze kinderen worden gedwongen naar scholen te gaan waar hun fundamentele mensenrechten  en  dat van hun ouders niet worden gewaarborgd.

Kinderen worden als zorggevallen gezien bij scholen als ouders conform onderzoeken hun kinderen de best mogelijke opvoeding geven, en scholen doen zelf helemaal niet wat het beste is voor kinderen.  Maar ze kunnen wel als ouders niet willen meewerken met hun slechte adviezen ouders bij bureau jeugdzorg aanmelden, waardoor de kans bestaat dat kinderen zonder waarheidsvinding door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis geplaatst.

Terwijl criminele bendes hun gang mogen gaan, en in het ergste geval ze af en toe een autootje wordt afgepakt wat nog geen fractie van de waarde is van wat brave gezinnen aan belasting betalen, worden wij brave gezinnen met een vergrootglas bekeken en voor het minste of geringste hoog beboet en moeten wij continu bang zijn dat onze kinderen van ons afgepakt worden.

We mogen onze kinderen geen lesgeven, we mogen ze niet opvoeden naar eigen inzicht, we mogen helemaal niks.

Als we een geneesmiddel voor kanker zeggen te hebben kunnen we een boete van 30500 Euro krijgen, terwijl ziekenhuizen ongestraft kankerverwekkende giffen in onze aderen mogen spuiten waarvan al bekend is dat het meer kwaad doet dan goed.

Vaccinaties zijn bewezen slecht te zijn voor kinderen, toch moeten we ze laten geven aan onze kinderen.

De regering regeert zonder enig respect voor wetenschap of fundamentele mensenrechten en zonder enig vertrouwen in de burger.

Ik wil u een voorstel doen

Als u nou burgers eens wel de vrijheid zou geven om voor zichzelf en hun eigen kinderen te zorgen zoals zij dat goed vinden, mits ze natuurlijk geen fundamentele mensenrechten schenden. en u onderzoeksresultaten niet zou wijzigen. Als u zich als overheid eens zou gaan houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dan hoeft u nergens extra geld in te steken, en dan zijn wij vrij om voor onszelf te zorgen. Van twee kanten een verademing lijkt me.

Ook de excuses die u aan de slachtoffers van structurele misbruik bij bureau jeugdzorg kwamen niet erg geloofwaardig over. Meteen al bij de formulering niet, opdat u zei “als”de overheid hier verantwoordelijk voor is.

Het woordje “als”is daar niet op zijn plaats. De overheid is verantwoordelijk. Verantwoordelijk ervoor dat Nederland relatief het hoogste aantal uithuisplaatsingen per jaar ter wereld  heeft.  Verantwoordelijk ervoor dat een pedofiel secretaris  generaal van justitie is. Verantwoordelijk ervoor dat mensen gedwongen worden hoge zorgpremies te betalen voor bewezen ziekmakende zorg. Verantwoordelijk ervoor dat gezinnen niet zelf mogen bepalen hoe zij de scholing voor hun kinderen inrichten.

Ook kwamen de excuses niet erg geloofwaardig over doordat de verantwoordelijken  voor het structurele misbruik gewoon op hun plek mochten blijven zitten. Met als argument dat kinderen zonder bureau jeugdzorg nergens terecht kunnen.

U zou ook kunnen overwegen instanties als bureau jeugdzorg en het AMK op vraag van ouders en kinderen te laten werken in plaats van hun “hulp”opdringen op plaatsen waar het niet gewenst is en meer kapot maken dan helpten. Zijn zij ontlast, en het scheelt de overheid weer probleemgevallen waar wat aan gedaan moet worden. Wat niet kapot gemaakt wordt hoeft immers niet gerepareerd te worden.

Schooluitval en het thuiszittersprobleem worden vergeleken met collateral damage en dan is 5% acceptabel wordt beweerd. Nu is 40000 geen 5% maar meer dan 10%. Er is waarschijnlijk vergeten rekening te houden met vroegtijdig schoolverlaters. Kan gebeuren. Men probeert de cijfers continu te bagatelliseren.

Nu vind ik 5% ook niet acceptabel, en vind ik dat elk kind telt en volle inzet verdient. Maar ik wil best meegaan in deze lijn van denken, en dan nog vraag ik me af welke fabriek een werknemer die willens en wetens alles kapot maakt  door laat gaan.

Uw excuses komen ook niet geloofwaardig over door wat daarna met Rieke Samson, de conclusies verdraaiende leider van het onderzoeksteam naar misbruik bij Bureau Jeugdzorg, is gebeurd, namelijk dat zij per januari 2013 Euro Commissaris is geworden.

Ik wil helemaal niet geloven dat Bureau jeugdzorg aan kinderhandel doet, maar zulke zaken maken het mij wel bijzonder lastig dergelijke verdenkingen te pareren.

U komt op mij over als iemand die het erg goed bedoelt, en daadkrachtig wil optreden, zoals bijvoorbeeld ook met het afpakken van auto’s van criminelen.

Als u het nou eens anders zou aanpakken.

Als u nou die mildheid zou betrachten bij de hardwerkende huisvader die met 5 kinderen naar het zwembad is geweest en 4 minuten te laat bij de parkeerautomaat komt ook “sorry”laat zeggen in plaats van dat hij onherroepelijk die boete van €85,- laat betalen.

Als u nou eens zo hard zou optreden tegen sjoemelende overheden als de overheid nu doet tegen welwillende burgers, en u zou dezelfde mildheid betrachten naar welwillende burgers als wat u nu betracht naar kindermisbruikfaciliterende instanties, dan komt het volgens mij helemaal goed.

Mochten er ideeën meespelen dat er overbevolking is, en  is dit de manier om het kinderen krijgen te ontmoedigen, weet dan dat het met dat overbevolkingsverhaal wel mee valt. Wat aan overbevolking wordt geweten ligt veelal aan vervuiling en onverantwoordelijk met de planeet omgaan door dezelfde grote bedrijven die nu hun zakken vullen met ons de schuld geven en vergiftigen vanwege de overbevolking. Dus u kunt ons rustig laten bestaan. Ik heb ook een dieet en verzorgingsplan gemaakt waardoor mensen absoluut milieuvriendelijk kunnen leven.

Dus alstublieft, ga u ervoor inzetten dat de fundamentele mensenrechten zoals vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden gehandhaafd. En als overheden integriteitscursussen moeten doen vanwege het geld verduisteren, laat ze daar dan ook lekker de tijd voor krijgen, en laat mensen op hun plek komen die zo’n cursus niet nodig hebben, omdat ze al integer zijn.

Ik hoop dat u deze brief serieus neemt, en de hierin gesuggereerde wijzigingen toepast Dan hoef ik me misschien wat minder voor Nederland te schamen.

Tot die tijd neem ik aan dat we geen boetes meer hoeven te betalen en ook een consequentieloos briefje met excuses kunnen sturen in plaats van hoge boetes te betalen voor niemand kwaaddoende zogenaamde vergrijpen, zoals fietsen zonder licht uit overmacht of andere pietluttigheden waarmee dezelfde overheid die zich alles permitteert ons het leven onmogelijk maakt.

Vriendelijke groeten,

OOR4U

Standard

One thought on “Brief aan Minister Opstelten die ik wel zou willen sturen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s