Niet thuisonderwijs maar schoolplicht is gebaseerd op sprookjes

Wie geloven er nou eigenlijk echt in Sprookjes?

Wie geloven er nou echt in sprookjes?
Niet Thuisonderwijs, maar Schoolplicht is op sprookjes gebaseerd

Inleiding    2
I.De wetenschap waar thuisonderwijs op is gebaseerd en de bewezen onware sprookjes waar schoolplicht voorstanders aan vast blijven houden    5
John Taylor Gatto    5
II. Naar wetenschap wordt niet geluisterd door degenen die het misantropisch mensbeeld in stand willen houden om de onderdrukking te rechtvaardigen.    6
Schoolplicht wordt door irrationele angsten in stand gehouden    6
Leren en dwang gaan net zo min samen als kinderfeesten en wapens    7
III. Aantasting van de democratie en schending van fundamentele mensenrechten door schoolplicht waar slachtoffers bij vallen, ook dodelijke    11
Gezinscoach    16
IV. De sprookjes die verteld worden om te doen alsof er geen fundamentele mensenrechten geschonden worden door de schoolplicht    17
Het is niet waar dat ouders zelf scholen op kunnen richten    17
Er wordt gedaan alsof er manieren zijn om onder schoolplicht ut te komen, maar de waarheid is dat daar zware labels voor nodig zijn, die later weer ernstige consequenties kunnen hebben    17
Gruwelijk achterhaalde ideeën die zeer schadelijk zijn    18
V. De sprookjes waarop schoolplicht gebaseerd lijkt te zijn    26
VI. Gargamel een verhaal uit de praktijk van opgesloten zijn in schools gekonkel om zich te verrijken aan je kind.    31
VII. Helden    37
VIII Verzet heeft zin    42
Conclusie    43
Achterste voetnoten met uitleg    44

Inleiding
De krantenkoppen stonden er vol mee. Op grond van de meest bizarre geloven zou thuisonderwijs verleend worden.[1]*
Thuisonderwijzers zouden de vreemdste geloofsovertuigingen aandragen, zelfs beweren in kabouters te geloven, dus eigenlijk in sprookjes te geloven om maar toestemming voor thuisonderwijs voor hun kinderen te krijgen, en daar zou een stokje voor gestoken moeten worden.
Maar wat wordt dan verstaan onder bizarre geloofsovertuigingen?Is het geloof van de één niet een als waanzin klinkend sprookje voor de ander?En is respect niet dat je iemand niet veroordeeld om waar  die geloof  aan hecht, mits diegene geen gedrag vertoont wat schadelijk is voor anderen of diegene zelf?We weten geen van allen met zekerheid te zeggen waar we voor onze conceptie waren, en waar we na onze dood naar toe zullen gaan. Elke theorie daarover is per definitie onbewijsbaar.Degenen die beweren het wel zeker te weten worden afhankelijk van wat ze verder laten zien als fantasten of geestelijken beschouwd.
Maar als het om deze onbewijsbare terreinen gaat, dan zijn het voor de meesten van ons onbewijsbare theorieën.Er zijn dan sprookjes die boven het verstand uit gaan, die noch ontkend noch bevestigd (kunnen) worden door wetenschap,  en er zijn er die er tegen het verstand in gaan, maar niet bewezen (kunnen )worden.  Er zijn ook bewezen onware sprookjes.
Geloof hechten aan  mensenrechten respecterende boven het verstand uitgaande onbewijsbaarheden om  het onbewijsbare  te verklaren kan niemand een ander aanrekenen. Aan tegen het verstand ingaande bewezen onware spookjes vast houden ondanks wetenschap is wel vreemd. Bewezen onware sprookjes opdringen en mensen die leven naar bewezen wetenschap strafrechtelijk vervolgen is onverdedigbaar.

Toch is dit wat Nederland doet wanneer het schoolplicht strafrechtelijk afdwingt. Dat heeft vele ellendige gevolgen. Daarnaast wordt er ook nog eens aan geschiedvervalsing gedaan om heldendaden te verhullen zodat het sprookje in stand gehouden kan worden dat verzet zinloos is en we deze schadelijke onzin maar moeten accepteren.
Om zeker te weten dat er nooit verzet zal komen wordt ons een soort kleren van de keizer wat je zegt ben je zelf gelijkend sprookje opgedrongen dat je alleen ziet wat in jezelf aanwezig is, en dat voor de reinen van hart alles rein is,  waardoor niet degenen die wanstaltigheden met kinderen uithalen aangepakt worden, maar degenen die er wat van zeggen als de kwade pier worden gezien.
Als een schurk in een politieserie tegen een detective zou zeggen dat het feit dat de detective zag wat voor misdaden de schurk deed betekende dat de misdaad in de detective zelf zat zou iedereen lachen en weten dat het gewoon een viezerik is die met een moord weg wil komen.Maar als mensen die beweren verlicht te zijn dit soort ellende verkondigen wordt het als zoete koek geslikt, en zo wordt elke mogelijkheid om kwaad aan te pakken in de kiem gesmoord.
Dus wie jouw noodkreten beantwoordt met een “ikkuh niet snappuh” is daarmee niet zijn gebrek aan intellect aan het demonstreren, maar zijn puurheid. Zo puur dat hij of zij  geen kwaad ziet en dus ook jouw nood niet. En hieruit blijkt dus hoe gevaarlijk deze denkbeelden zijn.Mensen kunnen ook in wanstaltig gedrag verzanden om hun reinheid van hart te tonen . De wereld wordt dus letterlijk op zijn kop gezet.
De mogelijkheid om kwaad aan te pakken in de kiem te smoren gebeurt ook nog eens vanuit de psychiatrie. Was het niet het kind dat door had dat de keizer zonder kleren liep? En was het niet omdat in de onschuld van kinderen geloofd werd dat mensen door hadden dat het lariekoek was wat de bedriegers zeiden , en dat daarom iedereen zijn mond open durfde doen?
Vandaar dat nu kinderen ook maar vast verdacht gemaakt zijn. Freud begon er al mee, en het labelen aangemoedigd doordat het zich verrijken aan neuroleptica voor kinderen sinds 1995 vrijgegeven is voor alle zorgverleners, erkend of niet,   maakt dat het extra hard gaat.

I.De wetenschap waar thuisonderwijs op is gebaseerd en de bewezen onware sprookjes waar schoolplicht voorstanders aan vast blijven houden
John Taylor Gatto
Met de citaten van de betreffende geschiedkundige werken erbij  heeft voormalig leraar van het jaar uit New York  die na vijf en twintig jaar gestopt is omdat hij  het niet meer over zijn hart kon verkrijgen om zijn geld te verdienen kinderen pijn te doen, John Taylor Gatto van het aller eerste begin uitgelegd dat schoolplicht nooit bedoeld is voor de optimale ontwikkeling van kinderen, maar dat het puur als onderdrukkingsmiddel in het leven is geroepen. [48] Heel dat verlies aan creativiteit, fantasie en levenslust wat school te weeg brengt  is dus een bewuste strategie.
En nog blijft het geloof in het sprookje dat met dertig kinderen gedwongen in een klas zitten het beste is voor de ontwikkeling hardnekkig standhouden en worden de bewijzen van de schadelijkheid genegeerd, evenals de onderzoeken die de gunstigheid van thuisonderwijs aantonen.
Want al zou thuisonderwijs in de ogen van de overheid wel eens op grond van bizarre geloven aangevraagd worden, het is geen sprookje dat het gunstig is voor de ontwikkeling van het kind. Dat toont onderzoek op onderzoek aan, en deskundigen zijn het erover eens. Zowel intellectueel als sociaal emotioneel levert thuisonderwijs voordelen op boven schoolonderwijs, zelfs meer naarmate het langer gevolgd is.[ 50]
II. Naar wetenschap wordt niet geluisterd door degenen die het misantropisch mensbeeld in stand willen houden om de onderdrukking te rechtvaardigen.
Dat  sprookjes zich niet laten corrigeren door de realiteit blijkt wel uit de lange lijst onderzoeken en artikelen van deskundigen die allemaal zeggen dat schoolplicht leerrecht nogal eens  in de weg staat[51] en de lange rij succesvolle mensen die hun school niet hebben afgemaakt  of die thuisonderwijs hebben gehad. [52]
Dus het nut van thuisonderwijs is wetenschappelijk onderbouwd  en het is juist de schoolplicht die op tegen het verstand ingaande, vaak ook nog bewezen onware sprookjes is gebaseerd.

Schoolplicht wordt door irrationele angsten in stand gehouden
De angst bestaat dat als je thuisonderwijs zou toestaan er geen enkel kind meer naar school zou gaan. Maar op het moment dat de schoolplicht losgelaten zou worden kunnen scholen ook weer meer service gericht werken waardoor ze wel aantrekkelijk worden, dus dan komen de leerlingen ook vanzelf. In landen waar thuisonderwijs toegestaan is gaat ook het merendeel naar school. [60] Thuisonderwijs is een goedkope oplossing voor de te grote druk op scholen, waar anders volgens sommigen miljarden in gepompt zouden moeten worden. [61]

Leren en dwang gaan niet samen
Denken dat schoolplicht  onder dwang strafrechtelijk handhaven goed zou zijn  [62]lijkt een beetje op de krampachtige manier waarbij gedaan werd alsof een Sinterklaasintocht met bewapende kogelvrije vesten dragende Pieten gezellig zou zijn.[63] Leren en dwang gaan net zo min samen als kinderfeesten en wapens.[64]
Bureau jeugdzorg negeert ook zowel wetenschap als de wet.
Wetenschappelijk onderzoek  heeft wel aangetoond dat de fysieke nabijheid van de ouders een gunstige invloed  heeft op de ontwikkeling van de hersens van baby’s en peuters, en dat hun afwezigheid een blijvende schadelijke invloed op de hersens heeft.  [27]
Toch worden babies weggenomen van hun ouders door bureau jeugdzorg.  Zelfs als aangetoond is dat dit ongegrond is negeert bureau jeugdzorg gerechtelijke bevelen en geeft dan nog steeds kinderen niet terug aan de ouders.
Het idee dat er kinderen bestaan die baat hebben bij opname in een jeugdzorginstelling is ook een tegen het verstand ingaand bewezen onwaar sprookje. Jeugdzorginstellingen zijn een soort gevangenissen waar kinderen afschuwelijk behandeld worden. [39]
Het idee dat je zonder waarheidsvinding en zonder deskundigen aan het woord te laten goede beslissingen kunt nemen wat betreft het uit huisplaatsen van kinderen  [40] is ook een sprookjet Maar zo gaat het wel in Nederland, het land wat niet klaar is voor waarheidsvinding [41], het land met het hoogste percentage uit huis geplaatste kinderen van Europa.[42]
Het idee dat het niet schadelijk zou zijn om bureau jeugdzorg nog macht in scholen te laten hebben na onweerlegbaar bewezen zestig jaar structureel misbruik is ook een sprookje.  [43] Toch gebeurt dit.
Dat één kind veilig zou zijn zolang bureau jeugdzorg in scholen zit is natuurlijk ook een  sprookje.
En dat mensen het er allemaal naar gemaakt zouden hebben is ook niet waar. Het zijn vaak de keurigsten die gepakt worden en de grofsten die op handen gedragen worden door scholen.  Geen pijl op te trekken dus. [44]Wat dat betreft is de overheid net een jagende wezel. Die maakt ook de raarste capriolen, en als je erop reageert, wordt dat de reden om je te pakken.[ 45]
Nog meer voorbeelden van bewezen onware sprookjes die ondanks hun bewezen schadelijkheid handelingsbepalend blijven
Of Leon Eisenberg, de arts die ADHD ontdekt had,   [10]nou werkelijk gezegd heeft dat ADHD een fictieve ziekte is, daarover zijn de meningen verdeeld.  [11] Wel vond hij dat er te los met de diagnose om werd gegaan en dat men veel te snel was met medicatie voorschrijven. [12] Zou dit komen doordat sinds 1995 anderen dan artsen de recepten voor medicatie mogen uitschrijven?  [13]Alles behalve onschuldige medicatie overigens, de lijst bijwerkingen liegt er niet om. Daarover zijn de meningen niet verdeeld.   [14]
En dat terwijl de verschijnselen van ADHD vaak met wat eenvoudige dieetmaatregelen bestreden kunnen worden.  [15]
Maar doe je dat, dan word je verdacht van Orthorexia Nervosa, een grap van alternatief genezer Steven Bratman om zijn vrienden een hak te zetten is in Nederland tot heuse aandoening benoemd. [16]
Dit heeft nog een extra naar tintje als je beseft dat onder invloed van bepaalde E-nummers kinderen plotselinge hevige stemmingswisselingen van geraffineerde suiker kunnen krijgen. In Nederland schijnen ze te denken dat onze kinderen immuun zijn voor slecht voedsel. De voor Nederland bedoelde voeding staat stijf van de E-nummers die landen voor hun eigen bevolking achterwege laten.  [17]
Dat plotselinge hevige stemmingswisselingen door het nuttigen van geraffineerde suiker zouden kunnen worden veroorzaakt  werd lange tijd ontkend, en dergelijke reacties werden geweten aan mishandeling.
Een opeenstapeling van tegen het verstand ingaande, zelfs bewezen onware sprookjes dus, met uiterst nare consequenties voor gezinnen die hiermee te kampen hebben. Het is niet eenvoudig om achter de details van suikerstofwisseling te komen, maar aangezien adrenaline daar een rol bij speelt zijn stemmingswisselingen bij kinderen  bij wie de suikerstofwisseling door E-nummers verstoord wordt alleszins begrijpelijk.   [18]
Een simpel op te lossen ongemak, wat door leugens, bedrog en onwetendheid verhuld wordt en daardoor reputaties en levens vernielt.  [19]
Alsof de les van de tweede wereld oorlog is: laat dat wapengekletter maar achterwege, en sluit mensen niet op in kampen. Knuffel ze dood met nep zorg en giftig eten voor hun kinderen, dan kan je een volk uitroeien zonder bloedvergieten, en zonder dat iemand ook maar in de gaten heeft dat er een oorlog woedt tegen kinderen en gezinnen.
En maak de leugen zo groot dat degenen die hem ontmaskeren niet geloofd worden en als gekken worden gezien. Maak zien tot een ziekte. Mensen zijn schapen. Als een autoriteit iets zegt geloven ze alles. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of ze hobbelen er wel achteraan, dus verzin maar raak!

III. Aantasting van de democratie en schending van fundamentele mensenrechten door schoolplicht waar slachtoffers bij vallen, ook dodelijke

In Nederland heeft elk regeringslid plechtig beloofd zich aan de grondwet te houden, maar dit gebeurt niet. Er wordt beweerd dat we ons aan de UVRM houden,  maar ook dit gebeurt niet.
Internationale scholen, waar de elite naar toe gaat, hebben hele andere regels dan nationale. Zij hebben de toetsen niet,ze hebben het strakke onderscheid tussen niveaus niet. Zij hebben wel de doorlopende leerlijn van vier tot achttien jaar en kunnen naar de universiteit na het behalen van een baccalaureaat.
Wat we in Nederland nu zien gebeuren is dat democratie geïnterpreteerd wordt als tirannie van de meerderheid. Het is een kleine gekke groep die thuisonderwijs geeft, dus die moet zich maar aanpassen aan de meerderheid, dat lijkt de redenering te zijn.
Maar democratie gaat juist om scheiding en evenwicht van machten.   [29] Om plaats maken voor iedereen, mits niemands fundamentele mensenrechten worden aangetast.
Thuisonderwijs geven tast niemands fundamentele mensenrechten aan. Het verbieden wel, en van veel meer mensen dan alleen het handje vol wat nu thuisonderwijs geeft. Schoolplicht met strafrechtelijke vervolging afdwingen zet iedereen onder druk, en komt niemand ten goede.
Het idee dat er rechtvaardigheid kan bestaan zonder scheiding en evenwicht van machten, wat je zegt als deskundigen de mond gesnoerd wordt, ouders niks in te brengen hebben over de scholing en zorg van hun eigen kinderen, en degenen die verdienen aan de zorgtrajecten en scholen de noodzaak en de uitvoering ervan bepalen,  is nog zo’n voorbeeld van een  hardnekkig sprookje wat door gezond verstand, praktijk en wetenschap ontkend wordt. Heel wat schadelijker dan een geloof in kabouters.
En dat je een land wat geen vrijheid van onderwijs kent en alleen daardoor al fundamentele mensenrechten schendt nog een democratie zou kunnen noemen is natuurlijk het meest onzinnige sprookje van allemaal.
En dit hardnekkige geloof in de schoolplicht, is nou geen onschuldig sprookje. Het is bewezen dat pesten levenslange schade oplevert,   [56]en er vallen zelfs doden door. [57]Versoepeling van de schoolplicht zou dat op kunnen lossen. Maar nu kan  je als ouder je kind niet eens  thuishouden vanwege pesten zonder strafrechtelijke vervolging, boetes, AMK meldingen, aanmeldingen bij bureau jeugdzorg en uiteindelijk uithuisplaatsing te riskeren.  [58]
Dat er iets goeds zou zijn aan het strafrechtelijk afdwingen van schoolplicht zelfs als kinderen bewust  thuisonderwijs kiezen om zich beter op hun toekomst voor te bereiden,  [53] of zelfs als deskundigen zeggen dat het beter is voor het kind als het thuisonderwijs krijgt. [54] is weer zo’n schadelijk sprookje.  [55]
Zelfs via thuisonderwijs een opleiding doen die beter aansluit op de toekomstplannen is verboden in Nederland en wordt strafrechtelijk vervolgd! (zie http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/proces-verbaal-voor-16-jarige-yolanda-uit-roswinkel-voor-ontduiken-leerplicht#.Ul53a8O70Y8.facebook [59]
Je schendt fundamentele mensenrechten ook als je goed onderwijs alleen maar beschikbaar stelt aan de elite  [65] en alle verscheidenheid in onderwijsaanbod met absurde regels uitroeit.
Nu word ik natuurlijk blij van signalen dat staatssecretaris van OCW scholen meer ruimte wil geven om aanpassingen te maken om aan de leerbehoefte van alle leerlingen te voldoen.   [66] Maar zo lang dat niet vergezeld gaat met berichten dat ook de onterecht uithuis geplaatste kinderen weer terug naar hun ouders mogen,   [67]en dat scholen open mogen blijven ook al hebben ze weinig leerlingen en ook al voldoen ze niet aan de starre, eenzijdige regels, ,  [68] maar is het alleen maar belangrijk dat kinderen en ouders er blij mee zijn,  dat thuisonderwijs wordt toegestaan, dat school en zorg gescheiden worden, dat er alsnog een schadevergoeding komt voor de slachtoffers van de commissie Samson,  [69] dat ellendige jeugdzorg instellingen gesloten worden, dat bureau jeugdzorg de scholen uitgaat, dat van pedofilie beschuldigde personen geen enkele macht meer hebben over kinderen en gezinnen, [70] en dat de plannen voor de gezinscoach geschrapt worden en ouders met hun eigen verzekering zorg voor de kinderen regelen en school en zorg gescheiden worden, heb ik weinig hoop dat er iets zal veranderen.
De echt hoogbegaafde leerlingen zal hij zonder deze maatregelen namelijk niet te zien krijgen. Alleen de strebers.  [71] Echte hoogbegaafde kinderen kunnen zich niet afsluiten van leed van anderen en zijn juist gepreoccupeerd met rechtvaardigheid, en zo lang die er niet is zullen die zich of ellendig voelen als zij niet in de gaten hebben dat dit aan de hand is, of zich alleen nog maar ervoor inzetten om daar verandering in te brengen als ze het wel merken.
Hoogbegaafden krijg je te zien in tijden van nood. Als er niemand anders is die het kan oplossen, dan laten ze zich noodgedwongen zien, om als het klaar is zich weer terug te trekken en zich verscholen met andere oplossingen bezig te houden om de wereld te verbeteren.  [72]
Tot ieder kind vrijheid van onderwijs krijgt en goed behandeld wordt zullen hoogbegaafden vluchten of vechten. [73]
Dus wil Sander Dekker de hoogbegaafden zien presteren op kennisgebied, dan zit er niets anders op dan iedereen koninklijk te behandelen.   [74]
Anders is hij net als iemand die een ongebakken taart versiert. De versieringen zullen wegzinken in het deeg, en als de taart gebakken wordt verdwijnen ze alsnog. Eerst de taart af, dan de versieringen.
Socialiseren zou je op school leren. Ook weer zo’n  hardnekkig sprookje.
Ik hoor het hoongelach van de hele klas  nog toen op de lagere school gevraagd werd wat we zouden doen als we een miljoen gulden wonnen, en ik zei dat ik een deel in zou zetten voor liefdadigheid.
Op scholen kan het voorkomen dat al het gevoel en alle goedheid genadeloos de grond in wordt geboord en weggehoond. Het kan voorkomen dat je gedwongen wordt tussen de pestende, spugende, duwende, sleurende, scheldende, vechtende, spottende kinderen en nu ook nog voor eigen gewin pestende label plakkende leerkrachten aangestuurd door het bezoedelde bureau jeugdzorg te zitten en je dromen één voor één te zien verdampen omdat er niets van je zelfbeeld overblijft. Wat je moet aanleren om te overleven op school moet je vaak weer afleren om te overleven in de maatschappij, en omgekeerd.
En hoe verzinnen ze het om in groep vier kinderen seksuele voorlichting te geven? Geen wonder dat jongens en meisjes vanaf dat moment een hekel aan elkaar gaan krijgen. Maar dat verband wordt natuurlijk nooit gelegd door scholen. Ongetwijfeld wel door degenen die dit zo geregisseerd hebben.  [46] Er moeten immers in hun verschrikkelijke mening niet te veel van die lage klasse mensen komen, dus hoe beter voortplanting voorkomen door zo jong mogelijk een afkeer tussen de verschillende seksen te bewerkstelligen? Weer zo’n ellendige maatregel ingeblazen door het bewezen onware sprookje van de overbevolking. Professor Julian Lincoln Simon   schreef  The Ultimate Resource   waarin hij aantoont dat er steeds pessimistisch werd gedaan over het opraken van natuurlijke bronnen, maar steeds vonden mensen nieuwe manieren van overleven. Ook nu zijn er allang milieuvriendelijke alternatieven voor elk mogelijk probleem, die vanwege miljarden belangen kunstmatig worden tegengehouden.
Vraagt een kind of mensen dat echt moeten doen om kinderen te krijgen raad ik aan om “Nee hoor” te zeggen. In deze tijd is dat nog waar ook. Reken maar dat  ze dan “Gelukkig maar”zeggen, en zichtbaar opgelucht zijn.
Wij kregen op school pas in wat nu groep zeven heet seksuele voorlichting, en ik heb dat als onprettig ervaren om die dingen van een schoolmeester te horen. Kinderen van die leeftijd met informatie opschepen waar ze helemaal niet om vragen kan een afkeer te weeg brengen.
Gezinscoach
Het idee dat er iets goeds zou kunnen voortkomen uit ieder gezin een gezinscoach die kinderen zonder tussenkomst van de rechter je kind uit huis kan plaatsen is ook weer zo’n dood eng tegen het verstand ingaand  sprookje. Eén die voor 2015 in Nederland op de planning staat.
In Schotland werd het idee van de gezinscoach als fundamentele mensenrechten schendend van tafel geschoven dus in Nederland, het afvoerputje van Europa,  heeft het dan een kans.  [37] Dit is echt ongrondwettelijk. Dwangzorg mag immers niet als er geen sprake is van gevaar.
Zo’n gezinscoach zou in theorie op grond van tegen je kinderen vaccineren zijn al kunnen besluiten dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden. En dat terwijl de bewijzen zich opstapelen dat vaccineren helemaal niet zo goed is voor kinderen.  [38]
Het lijkt wel of Nederland sinds het Stanford gevangenis experiment het testland is voor hoe ver overheden kunnen gaan voordat mensen in opstand komen.( zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment)

IV. De sprookjes die verteld worden om te doen alsof er geen fundamentele mensenrechten geschonden worden door de schoolplicht

Dat het met de vrijheid van onderwijs prima in orde is, omdat ouders zelf scholen op zouden kunnen richten is ook een leugen. De regels zijn onmogelijk, en zelfs volleerde leerkrachten die een gebouw en een brinnumer hebben en subsidie krijgen, worden nog door gemeentes kapot gesaboteerd.
Er wordt gedaan alsof er manieren zijn om onder schoolplicht uit te komen, maar de waarheid is dat daar zware labels voor nodig zijn, die later weer ernstige consequenties kunnen hebben
Ook het miep ziek contract is een illusie.  [98] Ja, je kan vrijstelling krijgen, maar dan moet je wel de zwaarste labels voor je kind accepteren,  [99]waardoor de kans bestaat dat niet alleen het betreffende kind, maar ook de broertjes en zusjes preventief onder toezicht worden gesteld,  [100] en het later kan zijn dat er uitbuikplaatsing wordt geëist als je kinderen zelf kinderen wil krijgen.  [101]
Gruwelijk achterhaalde ideeën die zeer schadelijk zijn
Het preventief onder toezicht willen stellen van broertjes en zusjes van kinderen die volgens bureau jeugdzorg  problemen hebben, omdat ervan uit gegaan wordt dat als één van het gezin problemen heeft de anderen dat ook wel zullen hebben is een zeer schadelijk onzinnig sprookje.  [75]
Systeem therapie is achterhaald, broertjes en zusjes kunnen compleet verschillende genetische structuren hebben en zelfs eeneiige tweelingen kunnen tegengestelde karakters hebben.
Een heel gezin behandelen omdat één van de kinderen psychische problemen heeft is net zo zinloos,  ineffectief en schadelijk als de blinde darm verwijderen bij een volkomen gezond kind omdat zijn broer appendicitis heeft.
Familieleden van mensen met problemen hebben het al zwaar genoeg met hun hulpbehoevende familielid helpen. Als ze dan ook nog eens door hulpverleners belaagd worden die niet helpen met het hulpbehoevende familielid, maar nog meer tijd opeisen, kan dat net de druppel zijn waardoor een normale carrière hebben onmogelijk wordt gemaakt, wat met alleen een ziek familielid zonder overheidssabotage wel zou lukken.
Het idee dat je zinnig onderzoek kan doen als je veroordeelde pedofielen aan het woord laat als deskundigen is eveneens een schadelijk onzinnig sprookje.  [76] Toch is dit gebeurd bij de commissie Samson.  [77]
Het idee dat je door deskundigen en ouders de mond te snoeren en amateurs die financieel belang hebben bij falen het belang van kinderen dient is nog een voorbeeld van een zeer schadelijk onzinnig sprookje. Toch gebeurt dit overal, ook in scholen.   [78]
Het idee dat er iets goeds kan voortkomen uit ouders niet eens meer een stem te geven in welke scholen hun kind naar toe gaan, en degenen die financieel gewin hebben bij de zorgtrajecten laat bepalen welke school een kind naar toe gaat en of en welk zorgtraject het volgt te rijmen is met een democratie is ook weer een huivering wekkend onzinnig schadelijk sprookje. Passend onderwijs heet dat. Het wordt in 2014 in Nederland ingevoerd, zo is de bedoeling.  [79]
Er zijn wel meer sprookjes in omloop, zoals dat overheden hun taken helemaal niet aan het verzaken zijn, ze dansen slechts hun dans over de grijze massa. Zou hij u en mij daarmee bedoelen?  [83]Scholen lijken ook gebaseerd te zijn op het sprookje dat er een grijze massa zou bestaan die onderdrukt moet worden.  Een ontkenning van dat ieder kind uniek en de moeite waard is.
In sprookjes geloven is dus geen probleem als ze alleen boven het verstand uitgaan, maar dat wordt het wel als ze tegen het verstand in gaan, en helemaal als ze bewezen onwaar zijn en aanzetten tot fundamentele mensenrechten schendingen.
In elk tegen het verstand ingaand  sprookje wordt iedereen die niet, of volgens de gezaghebbers niet genoeg in dat sprookje gelooft gezien als een buitenstaander voor wie fatsoensnormen niet opgaan. Dus worden bij gelijkgestemden nog wel fundamentele mensenrechten nageleefd, dan hoeft dat bij buitenstaanders helemaal niet. Dus als dan alleen mensen bij elkaar gaan zitten die in hetzelfde sprookje geloven, dan gaat alles wel goed.
Maar sommigen gaan dan naarstig op zoek naar afvalligen, en dan wordt de mate waarin in het tegen het verstand ingaande sprookje gelooft wordt bepalend voor de mate van respect die mensen ontvangen.
Je ziet in dit soort scholen een continue klopjacht plaatsvinden naar afvalligen. Die worden dan als een gevaar gezien, en honds behandeld.
Maar zoals eerder gezegd, dit kan ook veel verborgener gebeuren.
En dan zijn er binnen veel tegen het verstand ingaande sprookjes fundamentele mensenrechtenschendingen gaande, waarbij geloofd wordt in een minderwaardig zijn van vrouwen aan mannen, van kinderen aan volwassenen, van jongsten aan oudsten, van zwakken aan sterken.
Er moet dus een beschaving zijn bij de leerkrachten waardoor ze ieder kind als een koning behandelen.
Helaas is zoiets een zeldzaamheid in scholen.  Het zijn ook nog eens juist die scholen die belaagd, gecontroleerd, onder toezicht gesteld en gesloten worden.  [84]
En dus in plaats van gesocialiseerd te worden, worden kinderen continu herinnerd aan het er niet bij horen. Openbare scholen vormen daar geen uitzondering op. Dat kan dan al gaan om de verkeerde schoenen dragen.
Dan voelen kinderen zich niet meer allemaal als de unieke, prachtige wezens die ze zijn, het enige uitgangspunt wat bijdraagt tot een optimale ontwikkeling. Ze gaan zich minderwaardig en uitgestoten voelen. Uitgestoten zijn ze ook, en dat is een waardeloze grond voor ontwikkeling.
Dit zondebokdenken wordt niet alleen niet weersproken door de meeste geloven en denkstromingen, het is er zelfs onderdeel van!
En geloof afzweren helpt daar ook niet tegen, omdat het een menselijk en dierlijk op oer niveau aanwezig fenomeen is wat zelfs in werking treedt in testsituaties onder beschaafde volwassenen.   [84a] Zoek de zwakste, en iedereen die het in zijn hoofd haalt het voor diegene op te nemen (vaak juist talentvolsten, aardigsten, zachtsten), projecteer daar al je frustraties op en straf ze en stoot ze uit, en de gemeenschap is gereinigd van kwaad. Een diep ziek fenomeen.
Alleen al de machteloosheid  van ouders en kinderen en de almacht van schoolleiding en leerkrachten team is genoeg om deze processen in werking te laten treden. Mensen zijn geen wolven ze zijn schapen, met kudde gedrag, en ze zijn van nature één van de minder agressieve soorten.
Het is dus een risicoloze operatie, en één waar in een klasse maatschappij zoals Nederland zeker problemen mee komen.
Problemen waar zeer veel mensen zeer veel geld mee verdienen. Met het creëren, met het in stand houden, met het zogenaamd oplappen van de slachtoffers, met het alternatieven bedenken en uitvoeren, welke kant je ook kijkt, er zijn mensen die er schatrijk van worden dat onze kinderen moedwillig kapot worden gemaakt, mits ze niets doen wat echt in het belang van kinderen en gezinnen is. Dan wordt ze genadeloos de nek omgedraaid.
Daar gaan de plusklassen niet aan veranderen. Vrijheid van onderwijs kan dat alleen doen.
Want als kinderen vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen zullen scholen wel moeten zorgen voor een goeie sfeer om kinderen vast te houden.
Nu verdienen ze alleen maar aan ellende, doordat weer een zorgtraject een verschil bkan etekenen van alles tussen de €5000, – voor een kind zonder labels tot meer dan €20.000, – voor een kind met labels.  [85]De verdenkingen over justitie en bureaujeugdzorgmedewerkers en de plannen voor passend onderwijs en een gezinscoach die straks op eigen gezag kinderen uit huis kan plaatsen samen met bekende kindermisbruikers op de lijst van gastgezinnen waar uit huis geplaatste kinderen terecht kunnen komen en het feit dat de commissie Morkhoven 96000 kinderen uit tehuizen (Let op de 15de minuut: Kinderen op  tapes waar kinderen misbruikt en vermoord werden bleken kinderen uit tehuizen te zijn.  Later noemt hij het aantal. 96000.
 https://www.youtube.com/watch?v=pC3aEReQ-V4&t=31)  helpen niet om het idee te verdrijven dat het om pure, van overheidswege gefaciliteerde kinderhandel gaat.  [86]
Als zelfs gerechtelijke bevelen zelfs ten onrechte uit huis geplaatste kinderen niet weer thuis kunnen krijgen, heeft de overheid de boel niet onder controle, en is het volkomen onverantwoord ouders te verplichten hun kinderen naar scholen te sturen waar kinderrovers rond lopen.
Na vijf jaar hebben Arlette Heskes en haar man hun  kind nog niet terug, ook al zijn er gerechtelijke bevelen voor uitgegaan is en is erkend dat haar kind nooit van ze afgepakt had mogen worden door bureau jeugdzorg.    [86a]
Het is eigenlijk van de gekke dat er nog over iets anders dat dit gepraat of gedacht wordt voordat deze rampen zijn opgelost!   [87] Het idee dat je maar heel hard met andere dingen bezig moet zijn en dat het dan vanzelf wel over zal gaan lijkt niet alleen bij Sander Dekker, maar bij iedereen te leven. En dat maakt dat het zo respectloos overkomt naar degenen die lijden.
Je zou denken dat bureau jeugdzorg directies zich de oren van hun hoofd zouden schamen en bezig zouden zijn met schoon schip maken onder de medewerkers. Niets is minder waar. Geen woord wordt erover gerept, er lijkt geen enkele schaamte te zijn.  [88]
En ondertussen blijven ouders en kinderen die alleen maar goed onderwijs willen maar dat buiten hun schuld nergens kunnen krijgen strafrechtelijk vervolgd worden, blijven de uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen door bureau jeugdzorg onverminderd doorgaan, krijgen kinderen onder dwang labels van scholen waar scholen fors aan kunnen verdienen, en dan kunnen die kinderen door die labels later weer verboden worden om kinderen te krijgen en te maken krijgen met uitbuikplaatsing.  [ 89]
Waar wel  over gepraat wordt is excellentie, over participatie van ouders, alsof dat zin heeft in een omgeving waar je als ouder rechteloos bent.
Wat nodig is, is een stevig antigif tegen zondebokdenken. [90] Misschien dat dan de gezonde sfeer in scholen kunnen ontstaan waar Staatssecretaris van OCW Sander Dekker zo in gelooft.
Maar dan nog zou die verpest worden als de dwang niet verdwijnt, als schoolbezoek nog onder strafrecht valt, want dwang en een gezonde ontwikkeling gaan niet samen. Dat dit wel zou kunnen is het zoveelste sprookje, wat op geen enkele manier stand kan houden.
Er zit dus niets anders op dan alle kinderen en families koninklijk behandelen en de dwang loslaten. Alleen dan zal de rechtvaardigheid ontstaan die nodig is voor talent om zich ten volle te ontplooien.
Thuisonderwijs mag immers ook in al die landen waar Nederland zo likkebaardend naar kijkt omdat het onderwijs daar zo goed gaat.  [91] Waarom dat dan niet hier ook de legale grondslag geven die het in die landen heeft?
En hoe durft iemand mensen die verder zinnig bezig zijn het geloven in sprookjes op oncontroleerbare gebieden aan te rekenen, als die zelf in bewezen onware  sprookjes blijft geloven?
Immers, thuisonderwijs is bewezen intellectueel en sociaal emotioneel beter te zijn dan schoolonderwijs,   [92] terwijl de schoolplicht jaarlijks vele slachtoffers eist.
Livia van Beelen overleed na maandenlang gepest te zijn op school. Scholen reageren hier over het algemeen erg bot op.  De reactie van school op de dood van Fleur Bloemen was er ook één van n d e verdediging schieten in plaats van empathie tonen.   Scholen zien het ook nooit aankomen ,  [, 92a]
Dus zo lang iedereen in sprookjes gelooft, laat dan alsjeblieft degenen die in onschadelijke, zinnige sprookjes, die niet alleen niet tegen de realiteit ingaan, maar ook nog eens door wetenschappelijk onderzoek bevestigd worden, en dus strict genomen het niveau van sprookje ontstegen zijn en kennis zijn geworden,  alsjeblieft hun gang gaan!
Het bewezen onware sprookje dan verplicht stellen en de wetenschap negeren, is onverdedigbaar.
Sander Dekker lijkt het toch oprecht goed te menen, en misschien weet hij werkelijk niet wat er allemaal speelt in het onderwijs, en hoe de fundamentele mensenrechten van kinderen en gezinnen continu worden geschonden, en hoe de scholen die de diversiteit bieden die hij propageert worden gesaboteerd. Of misschien weet hij dat wel, en is dit zijn briljante plan om via die insteek vrijheid van onderwijs te bewerkstelligen,
Hij lijkt wel te geloven in het cliché dat waar je aandacht aan besteedt groter wordt.
Maar dat is natuurlijk maar beperkt naar de fysieke werkelijkheid te vertalen. Als het gaat om een grasveld met een drol en in bloem, en je hebt het over waar je het liefst met je neus boven gaat hangen, ja, dan gaat het op. Maar als je het verhaal veranderd in een drol in een kamer, dan blijft er natuurlijk weinig van over. Dan zal dat toch echt opgeruimd moeten worden voordat het weer leefbaar wordt, en hoe hard je dan ook werkt om leuke slingers in de kamer op te hangen, de stank blijft zo onverdraaglijk dat die slingers er ook voor niks hangen. Eerst het onrecht uit scholen, eerst vrijheid van onderwijs en thuisonderwijs toestaan, dan krijgen kinderen , ouders en scholen de ademruimte die nodig is en dan komt het wel goed met die excellentie.
Ik ging een jaar geleden ook nog vol vertrouwen aan de slag voor bekostiging voor onder meer hoogbegaafden in particulier onderwijs, wat goedkoper is dan het laagste  bedrag wat per jaar per kind beschikbaar wordt gesteld voor onderwijs denkend dat daarmee alles opgelost zou zijn.  [93] Het heeft mij een jaar gekost om erachter te komen wat er allemaal speelde, en als ik tel vanaf het eerste moment dat ik me in scholen verdiepte, zeven jaar.
Het is net zo’n draadje in een verstopte wasbak, en dan komt er meer en meer.
Het eerste wat je opvat is de grove bejegening die je als ouder krijgt van scholen en hoe ontzettend slecht er met kinderen wordt omgegaan. Dan word je je bewust van de machteloosheid van ouders.  Dan van de onlogische verdeling van het geld, dat er wel geld is voor zorgtrajecten die gedoemd zijn te mislukken, maar niet voor goedkopere oplossingen die wel goed zijn. Dan kom je achter de enorme geldbedragen die verdiend worden met labelen, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, gecombineerd met het feit dat de ontvangers van het geld de zorg bepalen, gecombineerd met de machteloosheid van ouders en kinderen, gecombineerd met het verbod op kinderen beschermen en  de strafrechtelijke maatregelen die dan genomen worden, gecombineerd met dat ontereht uituisgplaatste kinderen ondanks gerechtelijke bevelen niet teruggegeven worden, gecombineerd met bureau jeugdzorg die ondanks 60 jaar bewezen misbruik door mag gaan, gecombineerd met kinderen die zonder  waarheidsvinding uit huis geplaatst worden gecombineerd met de van pedofielie beschuldigde ex- top ambtenaren, de doden die vallen onder degenen die dit aan het licht brengen,  laten een beeld zien waardoor het onbegrijpelijk is dat Nederland nog over iets anders praat dan hoe het land weer veilig te maken voor gezinnen en kinderen.
Dit is dus de bittere praktijk van kinderen krijgen ontmoedigen, gebaseerd op het sprookje van de overbevolking. We worden als ongedierte behandeld. Zoals wij kijken naar een pest, naar kakkerlakken en ratten, zo kijken ze naar ons, en zo behandelen ze ons, en zo proberen ze ons uit te roeien. Te vergiftigen met eten en vaccinaties, te pesten op scholen, en ondertussen een leuk zakcentje te verdienen. €650,- per avond is een dure grap. Nu krijgen ze geld toe als ze zich wilen vermaken met onze kinderen, goed geregeld toch?

V. De sprookjes waarop schoolplicht gebaseerd lijkt te zijn
De beroemde psycholoog William James  zei  dat je een gezonde psyche eraan kon herkennen dat er geen breuken waren maar dat elke nieuwe ontwikkeling voortkomt uit de vorige in een ononderbroken lijn.
Hetzelfde zou je kunnen zeggen van gezonde geestelijke theorieën. Ook daarbij vormt de onzichtbare werkelijkheid een ononderbroken lijn met de zichtbare. Zelfs zodanig dat het zichtbare als model kan dienen voor het onzichtbare.  Daardoor gaat het onzichtbare wel eens boven het verstand uit, maar het gaat er nooit tegen in.
In Christus leer hield de uitleg over het onzichtbare een direct en logisch verband met het zichtbare en tastbare. Dat was iets wat hij ook continu benadrukte. Hij moedigde mensen ook aan om zelf die verbanden te zien. Dat hij  over wonderbaarlijke krachten beschikte die hij belangeloos inzette om indien gevraagd mensen te genezen en hij doden waar men veel verdriet om had opwekte   [3] hielp ook om zijn geloofwaardigheid te vergroten.
Helaas is hij in de naar hem vernoemde religie verworden tot niet meer dan een stille mascotte, en zijn de Christus’ tegensprekende uitingen van Paulus, die met onnavolgbare theorieën kwam, slaafse navolging van autoriteiten eiste en die ongevraagd een beetje nare wonderen deed de boventoon gaan voeren, met alle ellendige gevolgen van dien.  [4]
Op dit Paulussprookje is veel van het overheidshandelen al dan niet bewust gebaseerd.  Denk maar aan de “hulp” die bureau jeugdzorg tot veler woede ongevraagd verleend, en nogal eens ongevraagd doorzet, ondanks gerechtelijke bevelen kinderen terug te geven aan de ouders waar ze ten onrechte bij weggehaald zijn, zoals gebeurde met Arlette Heskes en haar man. [5] Uithuisplaatsingen leveren bureau jugdzorg €90.000,- op en bonussen voor de medewerkers.  Zulke dingen komen vaker voor, ook bij de kinderbescherming.
De kritiekloze acceptatie van gezag is te herleiden naar Paulus’ bewering dat alle autoriteit van God komt, en dus goed is. [6]
Onbegrijpelijk dat dit tegen het verstand ingaande sprookje zelfs na het Nazi tijdperk en alle andere corrupte regimes zo onverzettelijk stand blijft houden. Maar dat is één van de kenmerken van tegen het verstand ingaande sprookjes: ze zijn door geen enkele realiteit te beïnvloeden. In tegenstelling tot Christus leer is elk verband met de realiteit los gelaten, en is er een angst voor ratio.
Dat de mens van nature slecht zou zijn, en dat deze verdorven natuur bedwongen moet worden, en  dat de kindertijd iets is wat je af moet leggen, zijn ook allemaal Paulus ideeën die tot diep in het reguliere schoolsysteem zijn doorgedrongen.  [7] In Christus’ leer  hebben kinderen juist een hele hoge plaats, en is als een kind zijn zelfs een vereiste om in de hemel te komen.  [8]
Mensen die je na staan dwaas noemen is echter uit den boze in Christus’ leer, dus dan kom je met al dat labelen natuurlijk op heel glad ijs. Want in feite zeg je dan tegen kinderen dat ze niet voldoen. Ook nog eens een heel slecht uitgangspunt om kinderen iets te leren. Bij Paulusdom past labelen prima, misantropie hoort daar helemaal bij.
De Freudiaanse leer zou je met zijn vrouwenhaat en minachting voor kinderen als Paulinistisch bij uitstek kunnen zien. Het heeft de Aaronistische Paulinistische anti Christelijke ideeën nog eens handen en voeten gegeven door zijn weerzinwekkende kijk op de kinder- en vrouwennatuur te doorspekken met akelige termen.
Dit tegen het verstand ingaande sprookje hield stand, ook nadat ontdekt was dat Freud had gelogen over zijn resultaten.  [9]
Er zijn er meer die de vernietigende invloed ervan zien.
In al deze tegen het verstand ingaande sprookjes hoor je de echo van de Paulinistische Aaronistische misantropie. [23]
In de Christen-Mozaische leer zijn volgens het eerste scheppingsverhaal zowel man als vrouw in Gods evenbeeld geschapen, volkomen gelijkwaardig dus, en is de ratio een belangrijk instrument voor overleving en redding.   [24] In de Paulinistische Aaronistische leer is de man uit stof en de vrouw uit zijn rib geschapen, is de vrouw de nederige dienaar van de man, en is de ratio gevaarlijk.
Het vreemde is nu, dat de pot de ketel verwijt dat die zwart ziet wanneer het de thuisonderwijzers zijn die worden beschuldigd van bizarre godsdiensten hebben.
Wat is erger? In kabouters geloven (wat trouwens nimmer voorkomt bij thuisonderwijzers, het zijn altijd veelvoorkomende geloven, en vaak ook opvoedmethoden die als argument worden aangegeven, goed onderbouwd met wetenschappelijke feiten, anders wordt het niet toegekend), of tegen wetenschappelijk onderzoek ingaand blijven geloven in de gunstige effecten van iets wat alleen als onderdrukkingsmiddel ingesteld is en waar fundamentele mensenrechten mee geschonden worden en wat mensenlevens kost?
Het eerste is bizar, maar ik denk toch onschuldiger dan het tweede.
En het eerste zou in het licht van de kwantummechanica ook nog eens een denkbaar model kunnen zijn. Bewustzijn in de allerkleinste deeltjes zou immers een verklaring kunnen zijn waarom deeltjes zich anders gedragen op het moment dat ze geobserveerd worden. [28]
Het sprookje dat kankerverwekkende chemicaliën door je aderen spuiten kanker zou genezen zou ook als een uitvloeisel van Paulinistisch denken kunnen worden gezien, waarin goed tegen giffen kunnen als bewijs van spiritualiteit wordt gezien.  [20] Chemotherapie en bestraling worden vergoed, maar zeggen dat je een natuurlijke remedie voor kanker hebt gevonden wordt beboet.  .  [21]
Het lijkt wel wat op hoe er met thuisonderwijs omgegaan wordt binnen het schoolplichtsprookje. Want ook dat wordt beboet ook al bevestigen alle onderzoeken dat het loslaten van de schoolplicht gunstig is voor de ontwikkeling van kinderen. [22]
Je proeft de Paulinistische Freudiaanse misantropie ook helemaal in  de gezinscoach plannen.  [34]Alsof ouders niet zelf in staat zijn kinderen op te voeden. Ondanks de overvloedige bewijzen van Freud’s bedrog   [35] en alle bewijzen van de gunstige invloed van ouders op hun kinderen blijft diskwalificatie van ouders als beste opvoeders van kinderen in Nederland standhouden.
Dus  wantrouwen tegen ratio en een overtuiging dat alle overheden van God zouden komen, dat is het hardnekkige, Calvinistische, bewezen onware schadelijke  Paulussprookje waarop dit onzinnige onderdrukkende schadelijke beleid al dan niet bewust te herleiden is.   [36]
Het sprookje dat  de wereld kapot zou gaan aan overbevolking in plaats van door de volkomen onnodige vervuiling en plundering van de aarde door grote bedrijven terwijl milieu vriendelijke oplossing allang voorhanden zijn[80] is nog zo een zeer schadelijk en onzinnig sprookje, wat waarschijnlijk ten grondslag ligt aan de actieve vergiftiging van de mensheid. Het tegen elk gezond verstand indruisende sprookje dat daaraan al dan niet bewust ten grondslag zou kunnen zijn is het idee dat er na deze wereld een nieuwe, betere zou komen, en dat dit proces bespoedigd zou kunnen worden door deze wereld actief te vernietigen.
Wie maar even nadenkt begrijpt dat er geen kans is dat als je wat je hebt veronachtzaamd, laat staan kapot maakt, je ooit iets beters zult krijgen, en Christus heeft mensen ook ondubbelzinnig voor deze drogredenering gewaarschuwd.[81]
Dat idee van dat er maar weinigen gered zouden kunnen worden is ook op Paulinistische Bijbel passages te herleiden.[82]Christus zei niet anders dan dat er plaats genoeg was in de hemel, en wetenschappers bevestigen dat dit op aarde ook het geval is. Immers, waar meer mensen zijn is er meer vindingrijkheid, zegt Julian Simon in zijn boek The Ultimate Resource.[82a] De gevreesde bevolkingsgroei kunnen we makkelijk aan, mits de grote bedrijven stoppen met de oplossingen voor milieu waar leken op komen tegen te houden, en als mensen maar niet meer in hun vrijheid om constructieve oplossingen te vinden beknot worden, zoals nu gebeurt.
Paulusdom kent ook verlammende uitspraken als dat alles rein is voor de reinen van hart, waardoor mensen zouden kunnen gaan laten zien hoe rein ze zijn door de meest wanstaltige dingen uit te halen.
Het klopt natuurlijk van geen kanten. Gewetensvol leven maakt je gevoeliger en fijn besnaarder, en hoe gewetenlozer mensen zijn hoe ongevoeliger ze worden.
Dat alles wat je ziet een reflectie zou zijn van je eigen innerlijk lijkt wel een beetje op het sprookje waar de bedriegers de keizer mee te pakken namen. Kwaad zien betekent kwaad zijn, een beetje op het niveaus van”wat je zegt ben je zelf”, maar dan nu “wat je ziet ben je zelf”. Op alle niveaus niet vol te houden, juist wat het meest contrasteert zie je het scherpst.
Is overigens ook een verschil tussen Christus’ leer en Paulusdom. Bij Christus leer is vreedzaam en standvastig opkomen voor recht een plicht, bij Paulusdom is slaafse onderwerping aan gezag de norm.
Dus terwijl thuisonderwijs als bizar afgeschilderd wordt, blijkt dat in tegenstelling tot schoolplicht wetenschappelijk te onderbouwen te zijn.
En daarnaast blijkt dat het de schoolplicht zelf is die op bizarre, secte actige ideeën is gebaseerd.
Vroeger werd je altijd gewaarschuwd om niet met vreemden op vliegvelden te praten, want dat zouden wel eens Moonies kunnen zijn, rare sekteleden, die je leven afpakken.  Moonies kon je ontwijken. Bureau jeugdzorg medewerkers zitten in scholen, en die ontwijken is strafbaar, dus je bent altijd de klos.
“Ze zijn niet allemaal slecht”wordt wel eens beweerd, maar het feit dat we hieraan onderworpen worden is een schending van fundamentele mensenrechten en daarom per definitie al slecht, nog afgezien van de slachtoffers die het eist.

VI. Gargamel, een verhaal uit de praktijk van opgesloten zijn in schools gekonkel om zich te verrijken aan je kind.

Volgens James Taylor Gatto wordt de onderdrukking dor middel van scholen centraal geregisseerd. De vraag is dan hoe dat plaatsvindt. Hoe krijg je al die schoolleiders, leerkrachten en internbegeleiders zo ver dat ze Gaultons en  Darwin’s rassenleer volgen, en zorgen dat de rassen zich niet mengen, en degenen waarvan ze het onwenselijk vinden dat die zich voortplanten labelen en uitsluiten?

Dat gaat heel simpel via de geldstromen.

Door heel veel geld te betalen voor labelen krijgen ze vanzelf wel de lagere klassen te pakken, en degenen die zwak staan gaan eraan onder door.

Scholen doen vaak aardig wat moeite om te kijken hoe mensen precies zitten. Als ouder denk je dat ze interesse in je kind hebben. Hebben ze ook, zoals een roofdier interesse heeft in zijn prooi. Ze kijken alleen hoe kwetsbaar het kind is en hoe ver ze kunnen gaan met het uitbuiten. Tien minuten gesprekken kunnen gebruikt worden om te checken hoe ouders liggen bij de andere ouders, hoe kinderen liggen bij andere ouders, en aan de hand daarvan schatten ze in hoe ver ze kunnen gaan.

Roofscholen hebben dan ook moeite met ouders die het goed met elkaar kunnen vinden en voelen zich daardoor bedreigd. Die schoolleiders hoor je dan nogal eens klagen over ouders die naar hun zin te lang blijven kletsen met elkaar.

Het is geen pretje om de leugens van school gevangen te zitten wanneer ze op je kind azen.
Scholen houden ervan om zich in nevelen te hullen en de schijn tegen de gezinnen te laten zijn aan wiens kinderen ze zich willen verrijken “Waar rook is, is vuur” is een gezegde waar ze graag misbruik van maken om gezinnen te manipuleren.
Dromen blijken geen bedrog te zijn , en zijn soms het enige waar nog waarheid te vinden is binnen de nevelen van de schoolsprookjes, enkel in het leven geroepen om zich te verrijken aan kinderen.
Een jongetje had toen hij drie was gedroomd dat Gargamel ( de boze tovenaar bij de smurfen) bij hem op de kamer zat te roken, en toen met zijn sigaar een lont van een kanon aanstak die op de deur was gericht en die hun huis opblies.
In die naam zitten alle namen van peuterspeelzaalleidsters, kleuterleidsters, leerkrachten en  schoolhoofden die hem de vijf jaar die volgden het leven zuur zouden maken op scholen, en hun tactiek  was exact dit. Allemaal maakten ze een stink over zaken die ze zelf creëerden, die er nu wel uiteindelijk toe leiden dat de slachtoffers halsoverkop hun huis hebben moeten verkopen en het land uit moeten. In feite werd het hele leven  van dit gezin opgeblazen. Emigratie wordt vaak als de enige optie gezien om de optimale ontwikkeling van kinderen  mogelijk te maken.
Zo doen pestende scholen dat. Ze komen diep in je bestaan en met leugens creëren ze de rook wat je leven vernielt. Anderen zien de rook, gaan ervan uit dat je het er wel naar gemaakt zal hebben, nemen daarom afstand, of alleen maar uit angst omdat zij door contact met jou niet het volgende doelwit willen zijn, en de negatieve spiraal is ingezet.
Nu is het nog mogelijk om klaar voor ze te zijn. Als je voor elke leugen van school een deskundigenrapport wat het tegendeel bewijst kan laten zien kunnen ze niet veel. En drie jaar lang verhinderden de trucjes van school niet dat dit helder dromende jongetje alleen maar geliefder werd onder zijn klasgenootjes. Pas in groep vier toen scholhoofd, internbegeleider en leerkracht nog grover geschut in gingen zetten dan ze al gedaan hadden begon het levensgevaarlijke gepest.
Het viel op dat de zorgtrajecten die ze wilden niet alleen nergens op sloegen, maar dat de bureaus die ze aan dit gezin opdrongen met dreiging van anders van school gegooid worden soms niet eens gespecialiseerd waren  in hetgeen waarvoor ze het zorgtraject wilden. Het waren ook nog eens niet erkende zorgverleners.
De school had er de grootste lol in om exact het tegenovergestelde te doen van wat deskundigen zeiden. Zeiden die dat er werk van een jaar hoger gegeven moest worden, omdat hun zoon zich anders interesse zou verliezen , dan gaven ze hem as enige geen schrift, met elke keer een andere smoes.
Haalde hij ondanks hun sabotage toch twee A’s voor de cito toetsen, dan kwamen de ouders er later bij toeval achter dat deze niet in zijn dossier waren opgenomen. Toen moeder daarover vroeg was het antwoord dat ze het gevoel hadden dat hij voorbereid was op de test.
Dat andere kinderen vanaf hun vierde bijlessen kregen was anders geen reden om hun resultaten niet op te nemen in het dossier Maar ja, het is een school. Discrimineren mag gewoon, wie let ze? Als ze maar niet goed zijn voor kinderen, want dan krijgen ze problemen met de inspectie.
Ja en dan nog de woedende directrice, hoe moeder het in haar hoofd had gehaald met de leerkrachten te praten, dat dit zeer onprettig voor ze was geweest.
Iedereen gaf het advies weg te gaan, maar waar moet je heen? School is de hele wereld voor kinderen. Ze hebben er al hun vriendjes. En hoe wil je een goede start maken bij een nieuwe school als je een introductie krijgt van een bedriegend schoolhoofd?
Ze zouden onberispelijk zijn. Ze zouden aan al hun eisen voldoen, hoe absurd ze ook waren, mits ons kind er geen schade van ondervond.
Het was een spelletje voor ze, ze gingen de extra mijl. Bewezen we met deskundigen rapporten de waanzin van de door hun opgedrongen zorgtrajecten, dan zouden ze wel zoveel tests vragen dat we het niet meer konden betalen. Voor de meest belachelijke dingen wilden ze tests zien, en hij haalde ze allemaal met vlag en wimpel.
Maar in plaats van dat het toen normaal werd, begon het toen pas echt, en haalden internbegeleider, leerkracht en schoolhoofd alle ouders en de hele klas erbij. En het is toch zo makkelijk voor een school om een kind te pesten. En leuk ook. Wat is er nou grappiger dan kinderen vlak voor een test te vertellen dat ze alles moeten antwoorden alsof ze in de omgekeerde wereld zijn? Alleen moet je dan geen ouder hebben die werkelijk met kinderen praat, want dan komen ze erachter. Van zulke ouders moet je af.
Weet je wat ook een leuke is? Als leerkracht midden in de klas een trui omhoog trekken van een kind en dan heel erg bezorgd gaan doen alsof hij een afwijking zou hebben. Uiterste redmiddel, maar werkt altijd. Zelfs de aardigste kinderen namen dit over.
Ook leuk: als hij het beste leest van het leesgroepje met zijn vriendjes, hem toch als enige niet mee laten gaan naar het volgende niveau. En dan daarna twee niveaus laten stijgen in een parallel groepje, zonder zijn vriendjes,
Of zeggen dat de schoolzwemlessendrie maanden later beginnen, zodat de planning in de war wordt gegooid en het schoolzwemmen tegelijk is met als de al afgesproken lessen voor het B-diploma , en dan toch als enige jongen niet af laten zwemmen  voor zijn B terwijl hij gewoon minstens even goed is als de anderen. En als hij dan een maand later zijn diploma wel haalt zeggen dat het niet echt is. Hilarisch. Wat zullen ze gegild hebben van het lachen in de koffie kamer.
O, die heerlijke macht die je hebt als schoolleider. Je weet alles, kan iedereen manipuleren, kan alles beïnvloeden. Doet een lerares toch aardig? Nou, dan mag ze vanaf de volgende dag voor de kleuters staan terwijl ze altijd groep 4 gehad heeft en dat haar passie is. Zo houd je de schik er goed onder bij de andere leerkrachten en laten die het wel uit hun hoofd tegen jouw regime in te gaan.
O ja, beloften breken aar een kind. Ook grappig. Als het eindelijk gelukt is wat jongens over te halen hem te pesten zorgen dat hij altijd naast één van hen zit zodat ze hem lekker elke dag van zijn stoel trekken, zijn tafel onder krassen en zeggen dat hij het gedaan heeft, en de grote overwinning is er natuurlijk als ze hem samen voor een fiets duwen. O enig, dat theater, vooral als ouders op aanraden van de inspectie de politie hierbij halen. En dan nog steeds niet toegeven he?
Gewoon, keihard zijn. Iedereen een nieuwe plek, behalve het gedoemde kind.
En dan met groot theater een antipest programma beginnen, waarin iedereen complimentjes aan elkaar geeft en het gedoemde kind als laatste aan de beurt is. En dan de ouders duidelijk maken dat zij er niet bij horen. Triomf, triomf, triomf, als het lukt.
Ook een leuke: als ouders zeggen dat hun kind geen geraffineerde suiker mag, toch geven. De vieste, slechtste snoepjes denkbaar, zodat de ouders er niets van snappen als er cariës komt. Lachuhhh
O, de lol die je kan hebben als leerkracht of peuterleidster  die niks om kinderen geeft.
Een klacht beginnen is als ouder toch zinloos. De klachtencommissies, de vertrouwenspersoon, allemaal zijn ze dikke maatjes met het schoolhoofd en doen toch wat die ze beveelt. En al zouden ze je gelijk geven, school hoeft hun advies niet op te volgen.
Toch had dit gezin kunnen winnen, maar de strijd werd zinloos toen het deskundigenadvies werd gegeven hem een groep over te laten slaan, terwijl ze op school hem bij remedial teaching wilden hebben, en een  leerkracht die ze in groep drie het leven zuur had gemaakt dat jaar opeens leerkracht van groep zes was geworden, de groep waar hij naar toe zou moeten als hij een groep oversloeg.
Zijn vriendjes, die zelfs trouw bleven als ze straf kregen op het moment dat ze aardig tegen hem waren en beloningen als ze hem mishandelden, zouden dan een groep lager komen te zitten, dus als hij die toch zou moeten missen was het zinloos nog op die school te blijven.
Na een jaar getreiter van een andere school hebben ze eindelijk een geweldige school meer dan honderd kilometer verderop gevonden die aan alle eisen voldeed en die daarbij wel begrijpt wat respect naar kinderen en ouders betekent.
Maar ja, als je dan toch moet verhuizen, dan maar liever naar een land zonder schoolplicht, want voor nog krap anderhalf jaar school en dan weer opnieuw moeten zoeken ga je niet alles opgeven.
Of ze het ernaar gemaakt hadden? Hij gedroeg zich erg goed en zij waren de meest behulpzame ouders denkbaar. Jaar op jaar hadden leerkrachten niets over ze te klagen, totdat het schoolhoofd ze op de hielen zat om een zorgtraject af te dwingen, waar dan ook maar voor, maar hoe minder het ergens op sloeg, hoe liever natuurlijk.
Achteraf wisten ze wat ze hadden gedaan om de negatieve aandacht op zich te vestigen: zonder rapport van de peuterspeelzaal beginnen.
Hij was daar niet zo heel lang of vaak geweest,  de beste beschikbare optie van de velen die zijn moeder had bekeken, maar toch, de peuterspeelzaalleidster was een luide vrouw waar ze niet gelukkig mee was en ze had er geen zin in dat haar mening bepalend zou worden voor de mening van school. Hij hoefde van haar alleen maar te gaan als hij wilde. Wat voor de ontwikkeling van een kind goed is, wordt door de regering afgekraakt  [30] en is voor school een reden tot zorg.
Daarnaast mogen deskundigenadviezen straks helemaal niet meer, en mag je als ouders niet eens meer zelf een school voor je eigen kinderen uitzoeken.   [31] Dan komt ook de gezinscoach, en kan je de van zestig jaar misbruik beschuldigde jeugdzorg   [32]helemaal op geen enkele manier meer buiten de deur houden, zelfs niet door onberispelijk te zijn. [33] Dan ben je helemaal overgeleverd aan amateurs die alles gaan bepalen voor je kind.

VII. Helden

Je leert niets over helden die onze vrijheden bevochten hebben, je leert alleen dat verzet zinloos is.
De geschiedenis bewijst echter dat er bewuste actie voor nodig is om negatieve processen te keren. Vanzelf gaat het alleen maar verder.
Kijk maar naar het verschil in lot van negers in Amerika en de Joden in WO-II en Europa. Hadden die maar een Martin Luther King gehad, dan was het vast beter met ze afgelopen.
Maar wacht eens even. Europa had wel degelijk  zijn Martin Luther Kings voor de Joden, en die hebben velen gered.
Zoals Koning Christiaan X  van Denemarken. Hij had gezegd dat als Hitler zou eisen dat de Joden in Denemarken een ster moesten dragen, hij er zelf één op zou doen. Daardoor is in Denemarken de Jodenster nooit ingevoerd en heeft de Jodenvervolging daar nooit voet aan de grond gekregen.  [103] Christiaan X heeft daarnaast ook de vlucht van de Joden naar het neutrale Zweden gefinancierd, zodat ze de hele oorlog veilig waren.
Beschamend natuurlijk voor Nederland, die met zijn Joodse Raad het braafste jongetje van de klas was en voorop liep met het Joden vervolging faciliteren. In de geschiedenisverhalen die we nu te horen krijgen wordt er dan een overdreven, eigenlijk minder indrukwekkende versie verteld, en gezegd dat dit niet waar is, zonder te melden wat er dan wel gebeurd is.  [104] Want wat is nou indrukwekkender, actie op een later tijdstip, of door het juiste woord op het juiste moment voorkomen ellende voorkomen, en zorgen dat actie niet meer nodig is?
Op Nederlandse sites wordt gezegd er niets van waar is dat Koning Christiaan X van Denemarken een Jodenster had opgespeld.
Maar als hij het heeft voorkomen dat Deense Joden ooit een ster op hoefden te spelden door te dreigen het te dragen is dat toch eigenlijk veel knapper? Waaarom wordt dat in de nederlandse artikelen dan niet genoemd?   Zijn naam wordt ook verkeerd gespeld, Ze hebben het over koning Haakon, terwijl zijn broer, de koning van Noorwegen Haakon heette.
Als je bij de Nederlandse vertaling van de in de vorige voetnoot genoemde artikel kijkt, dan zie je ook staan dat er niets van waar is. Een overdrijving. Het is een beetje anders gegaan, eigenlijk veel indrukwekkender.
Zo wordt geschiedenis herschreven om heldendaden te verhullen en het misantropische mensbeeld waarop zo grof verdiend wordt staande te houden . Verdiend ten koste van ons bewustzijn,  onze kinderen, ons geluk en hun toekomst.
Natuurlijk moet dit ook verzwegen worden, omdat het het levende bewijs is dat Hitler zonder medewerking van regeringen lang niet zoveel voor elkaar kon krijgen.
Voor helden moeten Nederlanders vaak diep in genealogie boeken graven, want zelfs in de eigen families worden ze vergeten, zo actief wordt moet het misantropie sprookje worden vastgehouden.
In tegenstelling tot wat er beweerd wordt, heeft verzet niet alleen zin, het is het enige wat ellende ooit gestopt heeft.
Waarschijnlijk heeft iedereen stapels heldenverhalen in de familie die het tegendeel bewijzen van dat de mens bij crisis laf is en tot een beest verwordt.
Verhalen van grootvaders die heldhaftige verzetsdaden pleegden en grootmoeders die toen ze in Japanse kampen met een brievenweger voor alle vrouwen en kinderen het eten afwoog zodat iedereen precies evenveel kreeg geven toch een ander beeld dan dat wat ons opgedrongen wordt van mensen die liegen en vechten en zelfs lijken eten als de nood hoog wordt.
Verhalen van achternichten, die in de aanloop van de tweede wereld oorlog zo’n 10.000 Joodse kinderen, en tijdens  nog honderden gered hebben van de vervolging.[105]
Van het misantropische mensbeeld van de mens als beestachtig wezen dat in nood  tot de gruwelijkste dingen in staat is blijft bijzonder weinig over, en het blijkt dat mensen die naar zijn in goede tijden dat ook zijn in kwade, en mensen die zich goed gedragen in weelde dat ook doen in gebrek.
Een andere manier waarop het misantropische mensbeeld in stand wordt gehouden is door helden belachelijk te maken, ze uit te lachen terwijl ze hun heldendaden uitvoeren, en als het even kan achter af de eer opeisen voor de heldendaden waar ze eerst om gehoond waren dat ze het zelfs maar bedachten.
Denk maar aan hoe Micky Nijboer uit Bildtzijl, die in 2006 een heldhaftige reddingsactie opzette om 150 paarden in Marrum van een wisse verdrinkingsdood te redden.  Terwijl  het hele land machteloos toekeek hoe het water steeg om het eilandje waar de paarden hopeloos op vast zaten,  heeft zij met 6 amazones de 150 paarden gered.  [106]
Ze werd weggehoond  bij Pauw en Witteman,   [107] en werd weliswaar dierenheld van het jaar 2007, maar in Hart van Nederland waar hiervan verslag werd gedaan, werd haar naam niet genoemd en zelfs Marrum werd verkeerd gespeld terwijl de namen van de nummers twee en drie wel genoemd werden.   [108]  De namen van de 5 amazones die haar hielpen horen we helemaal nooit. Een geraffineerde manier van pesten dus.
In Nederland praat je niet over heldendaden. Waarom eigenlijk niet? Is het, omdat de autoriteiten er dan zo bekaaid vanaf komen? Omdat er dan duidelijk wordt dat al die onderdrukking helemaal niet dient om ons te beschermen van onze eigen zogenaamde slechte natuur, maar om de portemonnees te spekken van een kleine groep mensen die laf zijn in nood, beestachtig in gebrek en corrupt in weelde.
Waar zijn de standbeelden van Jacob van Lennep?  Van hem is alleen algemeen bekend is dat hij dichter was, en dat hij een buiten echtelijk kind had, waarbij niet verteld wordt dat die van voor zijn huwelijk was. Maar nauwelijks iemand weet dat hij samen met zijn vader  (ook Jacob van Lennep) ervoor gezorgd had dat Amsterdam water kreeg uit de duinen, van het landgoed van zijn vader, wat hij voor dat doel aan Amsterdam verkocht had, nadat zij met buitenlandse investeerders voor elkaar hadden gekregen waar geen enkele Nederlander aan mee wilde werken, en daarmee in Nederland in 1866 de verspreiding van een cholera epidemie naar Amsterdam voorkomen werd.
Waren de Amsterdammers blij? Nee, de adel was boos, omdat dezelfden die niet mee hadden werken met de realisatie van de Amsterdamse waterleiding niet als eersten leidingen in hun huis kregen, maar arme mensen wel.
Hier wordt de rol van Jacob van Lennep bij het realiseren van duinwater n Amsterdam ontkend   [109]
In het stadsarchief van Amsterdam wordt de naam van Lennep niet eens genoemd bij de duinwatermaatschappij:   Hier wordt wel erkend dat hij de duinwatermaatschappij oprichtte, maar wordt niets over  zijn rol in de totstandkoming van de Max Havelaar verteld   Hier vind je een iets vollediger omschrijving van zijn betekenis voor Amsterdam en Nederland, maar daar staat nog steeds niet zou rol bij de ontwikkeling van de Max Havelaar bij: Hier wordt alles gortdroog opgesomd, met wel erg veel nadruk op de buitenechtelijke relaties die hij zou hebben gehad  ,
Hier wordt wel zijn invloed bij de totstandkoming van de Max Havelaar genoemd.
Dit wordt gezien als wraakactie van de van Lennepen, maar waarschijnlijk hebben ze gewoon iedereen die het eerst op route lag het eerst bediend, en aan de rand van de stad woonden nou eenmaal de arme mensen, die in hun ogen net zo belangrijk waren, wat ze ook in hun daden lieten zien door in tijden van vervolging van katholieke schuilkerken op hun landgoederen toe te staan, terwijl ze zelf niet katholiek waren, maar gewoon, omdat ze geloofden in vrijheid van godsdienst.
Is het zo belangrijk om helden te eren? Ja dat is het. Want ze brengen grote offers, en verliezen huizen, kinderen, echtgenoten, voor onze vrijheid . En ze zien dingen eerder. Dus als ze als gekken worden gezien terwijl ze hun missies uitvoeren, en de eer niet krijgen als ze desondanks slagen, dan worden ze een volgende keer ook niet gesteund, en krijgen ze niet datgene voor elkaar wat de maatschappij nodig heeft om uit de ellende te komen, en leren anderen ook nooit dat verzet weldegelijk zin heeft.
Een prettige boodschap voor degenen die nu tegen de verdrukking in thuisonderwijs geven  of degenen die ondanks alle onderdrukking toch scholen op proberen te zetten en staande te houden die wel voor het belang van kinderen gaan en met respect met ouders omgaan.  [110]
De verraders hadden hun families, hun huizen, alles nog, en zij hebben de sporen gewist van de helden, en de geschiedenis zo goed als ze konden verborgen. Hun onverschilligheid voor leed verandert niet.   Leed dat voorkomen had kunnen worden als de helden geëerd zouden worden en invloed zouden mogen hebben.
Jammer dat machthebbers niet schijnen te begrijpen dat mensen helemaal de macht niet hebben omdat ze als helden worden gezien, maar omdat en nou eenmaal iemand moet regeren. De echte helden ambiëren die macht meestal helemaal niet, die willen gewoon met rust gelaten worden en hun gang kunnen gaan.
En wat regeren machtshebbers nou liever? Een slap kneuzenvolk of een heldhaftig volk?
En wat te denken van Amira Willighagen, het wonderbaarlijk mooi zingende meisje uit Nijmegen?  [111] Zonder coaching, op eigen houtje, met wat hulp van haar muzikale ouders en broer als ze daarom vroeg. De Nederlandse media wist zich er duidelijk geen raad mee. Het hele filmpje van de Holland’s got talent werd vlug van het internet gehaald zodat er een spin kon worden gemaakt dat het een soort circus act was dat een meisje van 9 zong als een volleerd top opera zangeres, maar gelukkig waren er nog buitenlandse sites met genoeg materiaal om te zien hoe stralend en ongedwongen ze is en er zelfs met de grootste moeite niets zieks van gemaakt kan worden.
Wat voor zin heeft de miljarden onderdrukkingsindustrie, als de menselijke natuur helemaal niet slecht is? Als eenlingen niet gevaarlijk zijn, maar de mooiste dingen tot stand brengen? Als gezinnen zichzelf prima redden zonder opgedrongen hulp van buiten af?
Daarom wordt het sprookje van de misantropie manipulerend, liegend en feitenverhullend in stand gehouden. Het sprookje dat de schoolplicht rechtvaardigt, dat bureau jeugdzorg onmisbaar maakt, en zonder welk duidelijk wordt hoe weerzinwekkend deze regels en instellingen zijn.

VIII Verzet heeft zin
Dat je ongestraft ermee weg kan komen de andere kant op te kijken als het de kinderen van een ander overkomt is  ook een tegen het verstand ingaand sprookje. Want dan kijken anderen ook de andere kant op als jij en jouw kinderen aan de beurt zijn.
De waarschuwing is  niet dat het gebrek aan geloof waar het volk door verloren, maar gebrek aan kennis. En dat gebrek aan kennis is overal schrikbarend. Of het nou gaat om medische kennis, mensenkennis, historische kennis. Alles is in nevelen gehuld, naar deskundigen wordt nauwelijks geluisterd, en daardoor  worden de domste beslissingen genomen en de mooiste dingen tegen gehouden.
Uiteindelijk kunnen we allemaal de klos zijn, en dan kun je beter alvast in actie komen voor het jouw kinderen zijn waar ze op azen, want als dat het geval is dan ben je te kapot om wat te doen.
Waar fundamentele mensenrechten worden geschonden gaat dat ons allemaal aan, en kan niemand zich veroorloven om te doen alsof er niets aan de hand is. Iedereen is verplicht zijn steentje bij te dragen om Nederland weer veilig te krijgen voor kinderen en gezinnen die alleen maar goed onderwijs willen. Al is het maar door wel die kinderen te blijven uitnodigen, en wel die ouders te blijven groeten die doelwit zijn geworden van treiterijen van de overheid.
En al is het maar door onbevangen te blijven luisteren naar ouders die hun verhaal doen, en niet meteen te denken dat er wel  wat mis zal zijn. Denk maar aan Gargamel. En help mee hem bij die ander weg te krijgen voordat hij zit te roken in de kamer van jouw kind.
Ga dus zelf ook op zoek naar de verzwegen helden, en laat ze je inspireren wat aan de ellende te doen. Trap niet meer in het sprookje van de misantropie.
Als iedereen zich daarvoor inzet  zal  deze inmiddels meer dan vier en veertig jaar durende nachtmerrie wat de schoolplicht betreft en de eenenzestig jaren durende nachtmerrie wat bureau jeugdzorg betreft hopelijk snel kunnen eindigen met een ophouden met het strafrechtelijk afdwingen van schoolplicht, een ten allen tijde  toestaan en faciliteren van thuisonderwijs, een handhaving van fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen en een “En zij leefden nog lang en gelukkig” voor iedereen, zoals dat hoort bij alle sprookjes.
Conclusie

Het heeft geen pas dat het de thuisonderwijzers zijn die beschuldigd worden van bizarre geloven terwijl het de schoolplicht zelf is die op bewezen onware sprookjes is gebaseerd, ongrondwettelijk is, dodelijke slachtoffers eist en alle schijn heeft gebaseerd te zijn op sektarisch denken wat onverenigbaar is met de UVRM, terwijl thuisonderwijs wel wetenschappelijk gefundeerd is, geen enkel mensenrecht schaadt en bewezen is goed te zijn voor kinderen.

Behalve dat wetenschap genegeerd wordt, wordt er ook nog eens aan geschiedvervalsing gedaan om het te laten lijken of verzet zinloos is.

De geschiedenis bewijst dat onderdrukking nooit vanzelf over gaat, mar dat er verzet moet komen vanuit de bevolking. Het is te hopen dat dit snel gebeurt, anders s het voor goed te laat.

Mocht Sander Dekker niet op de hoogte zijn, misschien dat deze stukjes met de vele bronverwijzingen ooit bij hem terechtkomen, en er wat  verandert aan de grove mensenrechten schendingen van kinderen en gezinnen in Nederland. Zonder dat op te lossen, is alles zinloos. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. We hebben de UVRM. Als daar maar aan gehouden wordt komt het goed. Geloof afschaffen lost het zondebok denken niet op. De UVRM handhaven zorgt ervoor dat mensen er wat tegen kunnen beginnen.
Hopelijk gaat Nederland naar zijn gezonde verstand luisteren  in plaats van vast te houden aan bewezen onware sprookjes als dat schoolplicht goed is,[94] terwijl het bedacht is als onderdrukkingsmiddel, het bekend is dat absolute macht corrumpeert, tests laten zien dat het onderdrukkend is, ook zonder de extra onderdrukkingsmaatregelen [95]van geld voor zorgtrajecten en beloningen voor falen van leerkrachten, de schooluitval en de zelfmoorden er niet om liegen. Het  doet dus precies waar het voor bedacht is, dat tonen de resultaten, en de onderzoeken aan. Geld geven betekent labelen, geld niet geven betekent leerlingen weigeren.[96] Je kunt ook niet verwachten dat scholen net zoveel om kinderen geven as ouders. Elk soort corruptie wat te verwachten is bij de machtsverhoudingen zoals die in scholen zijn komt voor, en goeie onderwijzers verlaten het onderwijs massaal. [97].  Scheid school en zorg, sta thuisonderwijs toe, handhaaf de UVRM en alles is opgelost.

Voetnoten met uitleg
[1] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3539971/2013/11/06/Steeds-vaker-thuisonderwijs-wegens-geloof.dhtml
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22032997/__Thuis_les_dankzij_obscure_religies__.
htm,http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3539971/2013/11/06/Steeds-vaker-thuisonderwijs-wegens-geloof.dhtml
[2]Idem 1  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3539971/2013/11/06/Steeds-vaker-thuisonderwijs-wegens-geloof.dhtmlhttp://www.telegraaf.nl/binnenland/22032997/__Thuis_les_dankzij_obscure_religies__.htm,http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3539971/2013/11/06/Steeds-vaker-thuisonderwijs-wegens-geloof.dhtml
[3] Intelligente Devotie, Christus’ Leer zonder Paulusdom, Verfijnd Christendom. Christus’ Leer zonder Zondebokdenken: https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[4] https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[5] Haar kerngezonde, vijf maanden oude baby werd  ten onrechte met geweld van deze vrouw geroofd, en is ondanks gerechtelijke bevelen zelfs na vijf jaar niet thuis gebracht. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kROpX08lbJg
[6] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[7] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[8] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[9] Freud had gelogen over zijn onderzoeksresultaten: http://skepp.be/nl/psychologie-coaching/de-weense-kwakzalver#.UpD7J8Q2ZdI
[10]http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg
[11] Artikelen die beweren dat Leon Eisenberg op zijn sterfbed toegegeven had dat ADHD een verzonnen ziekte was: http://www.ahealthylife.nl/adhd-fictieve-ziekte/, http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/09/psychiater-geeft-op-stefbed-toe-dat-adhd-een-verzonnen-ziekte-is-2/#.UpH5tMQ2ZdI, http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bedenker-van-de-adhd-diagnose-adhd-is-fictie/
[12]Volgens deze artikelen ging het hem erom dat de diagnose te vaak onterecht gesteld werd en er te gauw medicatie werd gegeven, ook als het helemaal niet nodig was. http://www.hoaxorfact.com/Health/inventor-of-adhd-called-it-a-fictitious-disease-facts-analysis.html
http://vanbaardwijk.com/?page_id=5733
[13] http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1336179#0
[14] Bijwerkingen ADHD medicijn methylfenidaat: http://www.apotheek.nl/Medische_informatie/Medicijnen/Producten/Ritalin.aspx?mId=10704&rId=760
[15] https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/
[16] Hoe sprookjes in Nederland ontstaan: toegegeven grap van alternatief genezer Steven Bratman:http://www.beyondveg.com/bratman-s/hfj/hf-junkie-1a.shtml,  http://www.orthorexia.com/?page_id=2   is in Nederland tot heuse aandoening uitgegroeid wat zelfs bij voedingscentrum staat: http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/orthorexia.aspx en bij wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Orthorexia http://en.wikipedia.org/wiki/Orthorexia_nervosa
[17] Duits kaviaar: in Duitsland zonder, in Nederland met E-nummers waar kinderen gedragsreacties op kunnen krijgen http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/07-11-2013
[18] http://scentses.isgezond.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=297064
[19] Geraffineerde suikergevoeligheid http://scentses.isgezond.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=297064
Dieet wat werkt bij geraffineerdesuikergevoeligheid: https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/
[20] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[21] https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/
[22] http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf
http://kindercoachblog.nl/2010/05/10/is-thuisonderwijs-in-strijd-met-het-belang-van-het-kind/?goback=%2Egde_5043452_member_5798074368491798529#%21

Click to access thuisonderwijs%20heeft%20ook%20in%20nederland%20recht%20van%20bestaan.pdf


[23] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[24] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[25] John Taylor  Gatto: The Ultimate History Lesson: Met allerlei citaten van beroemde denkers en ontwikkelaars van het huidige schoolsysteem toont John Taylor Gatto onomstotelijk aan dat het schoolsysteem niet is bedacht voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Integendeel. Hij was zelf ooit leraar van het jaar in New York, maar is na 25 jaar gestopt, omdat hij hoe scholen werken niet kon rijmen met het belang van kinderen. http://www.youtube.com/watch?v=YQiW_l848t8&list=TLR2J2hJYK2E6GrKAaO0v5iJQHRj2B0Msb
[26] Ondanks onderzoeken en ervaringen die het tegendeel bewijzen, blijft de overtuiging dat de dagelijkse schoolgang verplicht moet blijven hardnekkig bestaan http://www.thuisonderwijs.nl/staatssecretaris-wil-thuisonderwijs-gaan-verbieden/
[27] http://research.nd.edu/news/36692-modern-parenting-may-hinder-brain-development-research-shows/
[28] snaartheorie http://nl.wikipedia.org/wiki/Snaartheorie
[29] Trias politica http://www.parlement.com/id/vhnnmt7lidzx/trias_politica_machtenscheiding_en
[30] Minister van OCW Jet Bussemaker pleit voor kinderen zo vlug mogelijk na de geboorte in de kinderdagverblijf doen. http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/11/bussemaker-in-emancipatienota-te-veel-vrouwen-teren-op-man/#!
[31] Straks met passend onderwijs mag je als ouder niet meer zelf de school voor je eigen kinderen uitzoeken. http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschemas-helpen-scholen-bij-uitvoeren-zorgplicht-2/
[32] https://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/
[33] De gezinscoach, in Schotland werd dat afgewezen als fundamentele mensenrechten schendend. Dus in Nederland wordt het ingevoerd.  http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorg-medewerkers/
[34] idem 22 http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorg-medewerkers/
[35] Idem 8 http://skepp.be/nl/psychologie-coaching/de-weense-kwakzalver#.UpD7J8Q2ZdI
[36] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[37] Idem 22 http://martinvrijland.com/2013/09/19/oostblok-spionagemethoden-nu-gedoceerd-aan-toekomstige-jeugdzorg-medewerkers/
Dwangzorg mag niet als er geen sprake is van onmiddellijk gevaar: http://www.leefwijzer.nl/wet-zorg-dwang-schendt-mensenrechten/
[38] http://scentses.isgezond.nl/ kopje  Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding
[39] Jeugdzorginstellingen zijn gevangenissen, waar kinderen opgesloten en mishandel worden http://martinvrijland.com/2013/09/09/verborgen-beeld-en-geluidopnames-binnen-jeugdzorg/?goback=%2Egmp_5043452#%21
[40] kinderen worden door BJZ zonder waarheidsvinding uit huis geplaatst http://loketbjz.nl/blog/2012/07/20/ontbreken-waarheidsvinding-bjz-onwettig
[41] http://vitalifeiten.com/?p=1039&fb_action_ids=614480498612661&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22614480498612661%22%3A225406617635150%7D&action_type_map=%7B%22614480498612661%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
[42]  Nederland heft het hoogste  percentage uit huis geplaatste kinderen van Europa http://www.jeugdzorgnederland.nl/nieuws/nieuws/aantal-kinderen-in-gezinshuizen-sterk-gestegen/

Click to access (310472)-Opgroeien-van-langdurig-uithuisgeplaatste-kinderen.pdf


[43] Onbegriijpelijk dat bureau Jeugdzorg zich nog met Scholen mag bemoeien https://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/
[44]  Rechtszaak tegen ouders de Koers http://www.oorvooru.wenst.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=306683
https://uvrm.wordpress.com/2013/08/29/the-lack-of-educational-freedom-is-a-national-disaster-in-the-netherlands/
[45]Jagende wezel  http://www.youtube.com/watch?v=xsGs6oEGxJM
In de rechtszaak in dit filmpje wordt deze vrouw haar kinderen afgenomen omdat jeugdzorg zo vaak bij haar komt http://www.youtube.com/watch?v=D_NZ2KReEkg
Arlette Heskens , de vrouw die beroofd werd van haar vijf maanden oude baby die na vijf jaar ondanks gerechtelijke bevelen niet teruggeven is legt uit dat er niet aan jeugdzorg te ontkomen is. Als je niet meewerkt is dat de reden om je kind af te pakken. En als je wel meewerkt dan verdraaien ze je woorden om daar een reden in te vinden dat ze je kind mee nemen. Als je zegt gespannen te worden door hun (niet zo gek lijkt me als ze je kind hebben geroofd) is dat de reden om je kind af te pakken.Gruwelijk. http://www.youtube.com/watch?v=oTr8tW3IYC0
[46] John Taylor Gatto: http://www.youtube.com/watch?v=YQiW_l848t8&list=TLR2J2hJYK2E6GrKAaO0v5iJQHRj2B0Msb
[47] Professor Julian Lincoln Simon http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Simon schreef  The Ultimate Resource http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ultimate_Resource waarin hij aantoont dat er steeds pessimistisch werd gedaan over het opraken van natuurlijke bronnen, maar steeds vond de mensen nieuwe manieren van overleven. Ook nu zijn er allang milieuvriendelijke alternatieven voor elk mogelijk probleem, die vanwege miljarden belangen kunstmatig worden tegengehouden.
[48] John Taylor Gatto: http://www.visionair.nl/wetenschap/john-taylor-gatto-de-waarheid-over-ons-onderwijssysteem/#!
[49] idem:  http://www.visionair.nl/wetenschap/john-taylor-gatto-de-waarheid-over-ons-onderwijssysteem/#!
[50] http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf
http://kindercoachblog.nl/2010/05/10/is-thuisonderwijs-in-strijd-met-het-belang-van-het-kind/?goback=%2Egde_5043452_member_5798074368491798529#%21

Click to access thuisonderwijs%20heeft%20ook%20in%20nederland%20recht%20van%20bestaan.pdf


[51] Onderzoeken die pleiten voor versoepeling leerplichtwet 1969, den onderzoeken die aantonen dat thuisonderwijs gunstig is voor de intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf
http://kindercoachblog.nl/2010/05/10/is-thuisonderwijs-in-strijd-met-het-belang-van-het-kind/?goback=%2Egde_5043452_member_5798074368491798529#%21

Click to access thuisonderwijs%20heeft%20ook%20in%20nederland%20recht%20van%20bestaan.pdf


[52] Albert Einstein was tegen klassikaal onderwijshttp://www.vrijspreker.nl/wp/2013/09/echt-wijs-met-thuisonderwijs/
Thomas Edison, Woodrow Wilson, Florence Nightingals, Wolfgang Amadeus Mozart, Graham Bell, Theodore Roosevelt, Winston Churchill, hebben allemaal as kind thuisonderwijs gehad.http://www.hln.be/hln/nl/9096/Belgie/photoalbum/detail/1697086/1309590/9/10-succesvolle-en-bekende-personen-die-thuisonderwijs-kregen.dhtml
[53] Dit meisje werd strafrechtelijk vervolgd en beboet voor het  zich via thuisonderwijs voorbereiden op de toekomst die ze wilde. Ze had HAVO nodig om naar het conservatorium maar moest van onze overheid naar het VMBO. Schoolplicht staat keerrecht wel vaker in de weg.http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/proces-verbaal-voor-16-jarige-yolanda-uit-roswinkel-voor-ontduiken-leerplicht#.Ul53a8O70Y8.facebook
[54] https://www.facebook.com/events/1418546128365815/
http://biancafensmens.blogspot.nl/2013/10/als-het-speciaal-onderwijs-niet-past.html?spref=fb Deze vader en zoon werden ondanks gepest op school bij onderwijs dat niet paste strafrechtelijk vervolgd en schuldig bevonden voor thuisonderwijs geven.
https://www.dropbox.com/s/t9925nppajjpi47/Geanonimiseerde%20Pleitnota%20zitting%20tegen%20vader%20en%20zoon%20van%2016%20die%20veroordeeld%20werden%20vanwege%20thuisonderwijs%20geven%20na%20van%20school%20gepest%20te%20zijn..docx
[55] http://www.thuisonderwijs.nl/staatssecretaris-wil-thuisonderwijs-gaan-verbieden/
[56] Pesten erg schadelijk, de gevolgen houden tot lang n de volwassenheid stand: http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/far-from-being-harmless-the-effects-of-bullying-last-long-into-adulthood.html
[57] Er vallen doden door pesten op school: http://www.omroepwest.nl/nieuws/08-05-2012/school-reageert-niet-op-doodpesten-livia
Reactie van school op de dood van Fleur Bloemenhttp://nos.nl/op3/artikel/519611-zelfmoord-fleur-bloemen-kwam-niet-door-pesten.html
Scholen zien het nooit aankomen http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/11/onderzoek_naar_zelfdoding_tien.html
Tim Ribberink, een meisje i Staphorst en nog een zelfmoord door pesterij op school http://www.nu.nl/binnenland/2981555/onderzoek-pestgedrag-zelfmoord-scholiere.html
[58] https://www.facebook.com/events/1418546128365815/
http://biancafensmens.blogspot.nl/2013/10/als-het-speciaal-onderwijs-niet-past.html?spref=fb Deze vader en zoon werden ondanks gepest op school bij onderwijs dat niet paste strafrechtelijk vervolgd en schuldig bevonden voor thuisonderwijs geven.
https://www.dropbox.com/s/t9925nppajjpi47/Geanonimiseerde%20Pleitnota%20zitting%20tegen%20vader%20en%20zoon%20van%2016%20die%20veroordeeld%20werden%20vanwege%20thuisonderwijs%20geven%20na%20van%20school%20gepest%20te%20zijn..docx
[59] Dit meisje werd strafrechtelijk vervolgd en beboet voor het  zich via thuisonderwijs voorbereiden op de toekomst die ze wilde. Ze had HAVO nodig om naar het conservatorium maar moest van onze overheid naar het VMBO. Schoolplicht staat keerrecht wel vaker in de weg.http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/proces-verbaal-voor-16-jarige-yolanda-uit-roswinkel-voor-ontduiken-leerplicht#.Ul53a8O70Y8.facebook
[60] http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling_international_status_and_statistics
[61] Alexander Pechtold wil miljarden voor kenniseconomie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1374758
[62] Dit advies gaat werkelijk tegen alle wetenschappelijke bewijzen in: http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/21842169/___Ouders__geef_niet_toe_aan_schoolangst___.html
[63] Wapens horen net zo min bij kinderfeestjes als dwang bij leren: http://www.nujij.nl/algemeen/gewapende-pieten-met-vesten-tijdens.25921797.lynkx
http://www.nieuws.nl/algemeen/20131117/Gewapende-Zwarte-Pieten-in-Groningen
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22064099/__Zwarte_Pieten_gewapend__.html
http://nos.nl/artikel/576175-gewapende-pieten-bij-intocht.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/17/sinterklaasintocht-gewapende-pieten-al-jazeera-maar-ook-groot-feest/
[64] Schoolplicht is wat anders dan leerplicht. Leerplicht is de plicht om je kind een bepaald ontwikkelingsniveau te laten bereiken. Eigenlijk zou dat een recht moeten zijn, want dat wil elke weldenkende ouder. Schoolplicht is de plicht minimaal een bepaald aantal uren in een schoolgebouw aanwezig te zijn, afgezien of dit gunstig is voor de ontwikkeling van een kind Dit kan ellendige gevolgen hebben. http://www.oorvooru.wenst.nl/
[65] http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Internationaal+onderwijs/Europese+scholen
[66] Staatssecretaris van OCW Sander Dekker wil meer aandacht voor excellente leerlingen: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22060876/__Dekker__Leerling_met_talent_verwaarloosd__.html
http://pauwenwitteman.vara.nl/media/304284
[67] Idem 3 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kROpX08lbJg
[68] http://www.oorvooru.wenst.nl/ kopje Gesloten scholen en kopje Afgekeurde scholen
[69] http://www.oorvooru.wenst.nl/ kopje Brandbrief van lotgenoten van de Commissie Samson
[70] Er zijn geruchten dat bij de lijst adressen waar uithuisgeplaatste kinderen geplaatst worden, het adres van top ambtenaren staan over wie gezegd wordt dat ze pedofiele neigingen hebben: https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/demmink-rapport-onderzoeksjournalist-micha-kat.html#reacties Ook dat moet aan de kaak worden gesteld, openlijk en eerlijk. Het doodzwijgen helpt niet op de gemoederen te bedaren, dat voedt de geruchten juist.
[51] Als zoiets de media ingaat hoort dat hoofdonderwerp te worden, krantenkoppen te krijgen en openlijk uitgelegd te worden. https://www.youtube.com/watch?v=QYa4dn0dcM8 Netwerk 20 april   1998 deel1
https://www.youtube.com/watch?v=5Rn9A46dQpE Netwerk 20 april 1998 deel 2 http://www.youtube.com/watch?v=dmg9WbmcU5k  Netwerk 20 april 1998 deel 3
[71] Zonder rechtvaardigheid geen excellentie http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/09/echt-wijs-met-thuisonderwijs/
[72] De hoogbegaafden zullen waarschijnlijk niet gekozen worden voor de excellentieprogramma’s. Leerkrachten herkennen ze zelden of nooit. http://www.ieku.nl/2011/03/uitzonderlijk-begaafd/
[73] http://www.ieku.nl/2011/03/3-mythes-rond-hoogbegaafdheid/
[74] https://uvrm.wordpress.com/2013/09/04/mijn-vragen-voor-staatsecreatris-van-ocw-sander-dekker/
[75] Hoofd Bureau jeugdzorg Amsterdam pleit voor achterhaalde methodes om nog meer kinderen onder toezicht te stellen. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xu3xmMgD5CM
[76] Pedofiele pedagoog als getuige gehoord in Commissie Samson http://www.klokkenluideronline.is/2013/05/samson-voert-pedo-op-als-deskundige/
[77] De commissie Samson toonde 60 jaar structureel misbruik van kinderen aan door bureau jeugdzorg. Toch blijft bureau jeugdzorg onverminderd macht houden over kinderen en gezinnen. https://uvrm.wordpress.com/2013/08/14/vervolg-brief-aan-minister-opstelten/
[78] http://www.oorvooru.wenst.nl/ kopje Informatieve links  en Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geëist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind
[79] Bij passend onderwijs hebben ouder en deskundigen niets meer in te brengen.http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/stroomschemas-helpen-scholen-bij-uitvoeren-zorgplicht-2/
[80] Milieuvriendelijke gezonde oplossingen zijn allang voorhanden.https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/
[81] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[82] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[82a Julian Simon, PhD, laatzien hoe door de geschiedenis heen er altijd angst is geweest dat grondstoffen op zouden raken, maar de mens heeft steeds oplossingen gevonden. ]http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ultimate_Resource
[83] Hans Konstapel, adviseur ABN, lezing bij COT (Community of Talents) 16 november 2010 http://vimeo.com/16945970
[84] Al deze zaken komen ook ter sprake in de open brief naar Verene Shepherd op https://uvrm.wordpress.com/2013/11/17/my-letter-to-verene-shepherd/. Daar zijn ook de bronvermeldingen te vinden. Voor deze  http://oorvooru.wenst.nl/ kopje  Afgekeurde scholen
[84a] De omstandigheden hier waren heel wat minder schrijnend dan op scholen met strafrechtelijk afgedwongen schoolplicht. Toch was het zo vreselijk dat het eerder afgebroken moest worden.http://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment
[85] http://oorvooru.wenst.nl/ Tweede mislukte ouderinitiatiefKOOG, conceptpetitie
[86] http://www.oorvooru.wenst.nl/  kopje Werkverschaffing binnen de jeugdzorg, hoe gaat dat?
http://goedenieuws.nl/vandaag/jeugdzorg-misbruikt-babys Waar of niet? Door hoe er met mensen omgegaan wordt zijn het wel begrijpelijke angsten.
[86a] Na vijf jaar heeft Arlette Heskes en haar man hun  kind nog niet terug, ook al zijn er gerechtelijke bevelen voor uitgegaan is en is erkend dat haar kind nooit van ze afgepakt had mogen worden door bureau jeugdzorg.  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/04/het-verhaal-van-arlette-heskes.html
[87] In de open brief aan Verene Shepherd zijn deze zaken allemaal op een rijtje gezet. Onvoorstelbaar dat Nederland zich nog met is anders bezig houdt voordat dit is opgelost! https://uvrm.wordpress.com/2013/11/17/my-letter-to-verene-shepherd/
[88] Blogs van hoofd bureau jeugdzorg Amsterdam http://www.binnenlandsbestuur.nl/columnisten/erik-gerritsen.607310.lynkx
[89] uitbuikplaatsing http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6gUO74CtAd8
[90] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[91] Staatssecretaris van OCW Sander Dekker bij Pauw en Witteman: pleit voor versoepeling van de schoolplicht regels http://pauwenwitteman.vara.nl/media/304284
[92] Deskundigen zijn het eens over de voordelen van versoepelen leerplichtwet, en over de gunstige effecten van thuisonderwijs: http://kindercoachblog.nl/2010/05/10/is-thuisonderwijs-in-strijd-met-het-belang-van-het-kind/?goback=%2Egde_5043452_member_5798074368491798529#%21

Click to access KOM2.2013.OnderwijsThuiszitters.pdf


Click to access thuisonderwijs%20heeft%20ook%20in%20nederland%20recht%20van%20bestaan.pdf


[92a] Livia van Beelen overleed na maandenlang gepest te zijn op school. Scholen reageren hier over het algemeen erg bot op: http://www.omroepwest.nl/nieuws/08-05-2012/school-reageert-niet-op-doodpesten-livia
Reactie van school op de dood van Fleur Bloemenhttp://nos.nl/op3/artikel/519611-zelfmoord-fleur-bloemen-kwam-niet-door-pesten.html
Scholen zien het nooit aankomen http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/11/onderzoek_naar_zelfdoding_tien.html
Tim Ribberink, een meisje i Staphorst en nog een zelfmoord door pesterij op school http://www.nu.nl/binnenland/2981555/onderzoek-pestgedrag-zelfmoord-scholiere.html
[93] http://www.oorvooru.wenst.nl/ kopje Ouderinitiatieven worden de grond in geboord door besturen , een voorbeeld: School Zoekt ZUS
[94] Link naar kamerbrief Staatssecretaris van OCW Sander Dekker 13 juli 2013 http://www.thuisonderwijs.nl/staatssecretaris-wil-thuisonderwijs-gaan-verbieden/
[95] In andere landen werd direct na dit experiment de schoolplicht afgeschaft. Maar Nederland handelt niet naar onderzoeken. Integendeel http://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment
[96]  Geld geven voor afwijken betekent (vals) labelen, dat niet geven betekent leerlingen weigeren: Je kunt ook niet van scholen dezelfde zorg als van ouders verwachten: http://onzekinderenzijndetoekomst.nl/nl/nieuws/item/281-geen-plaats-op-school-helft-basisscholen-weigert-kinderen-met-leer-en-gedragsproblemen?goback=.gde_3578272_member_5806762287389769729#!
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-van-Hintum/article/detail/3489668/2013/08/09/School-die-zich-goed-in-de-kijker-wil-spelen-zit-niet-te-wachten-op-zwakke-leerling.dhtml#!
http://www.nu.nl/binnenland/3545154/tientallen-autistische-leerlingen-geweigerd.html#!
http://www.ed.nl/extra/onderwijs/rapport-scholen-geven-valse-redenen-bij-weigeren-autist-1.4064227
[97]Elke corruptie die te verwachten is bij de machtsstructuren komen voor  http://www.oorvooru.wenst.nl/ kopje Informatieve links  en Leerkrachten stappen massaal uit het gangbare onderwijs, omdat ze datgene wat van overheidswege van ze geëist wordt niet kunnen rijmen met het beste belang van het kind
[98] miephttps://www.dropbox.com/s/ghuc5ojet6jjrlv/beantwoording-kamervragen-over-artikel-thuisonderwijs-via-geheime-constructies.pdf ziek contract http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/07/constructies-voor-illegaal-thuisonderwijs-ministerie-ontkent-ontduiking-wet/
[99] Kamervragen over miep ziek contract https://www.dropbox.com/s/ghuc5ojet6jjrlv/beantwoording-kamervragen-over-artikel-thuisonderwijs-via-geheime-constructies.pdf
[100] Hoofd Bureau jeugdzorg Amsterdam pleit voor achterhaalde methodes om nog meer kinderen onder toezicht te stellen. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xu3xmMgD5CM
[101] uitbuikplaatsing http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6gUO74CtAd8
[102] Idem 3 https://uvrm.wordpress.com/2013/07/20/wat-is-intelligente-devotie-2/
[103] Christiaan X van Denemarken (van het huis Glucksberg) had gedreigd zelf een Jodenster op te doen als de Deense Joden daartoe gedwongen zouden worden, daardoor heeft de Jodenvervolging nimmer voet gekregen in Denemarken. http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_X_of_Denmark
[104] Op Nederlandse sites wordt gezegd het niet waar is dat Koning Christiaan X van Denemarken een Jodenster had opgespeld, Was ook niet waar, hij had het vooromen dat Deense Joden ooit een ster ophoefden te spelden door te dreigen het te dragen, wat nog veel knapper is, maar dat wordt in Nederlandse artikelen niet genoemd. http://www.isgeschiedenis.nl/jarig/september-jarig/christiaan-x-van-denemarken/ Zijn naam wordt ook verkeerd gespeld, Ze hebben het over koning Haakon, terwijl zijn broer, de koning van Norwegen Haakon heette. Als je bij de Nederlandse vertaling van de in de vorige voetnoot genoemde artikel kijkt, dan zie je ook staan dat er niets van waar is. Een overdrijving. Het is een beetje anders gegaan, eigenlijk veel indrukwekkender. Zo wordt geschiedenis herschreven om heldendaden te verhullen en het misantropische mensbeeld waarop zo grof verdiend wordt staande te houden . Verdiend ten koste van ons bewustzijn,  onze kinderen, ons geluk en onze toekomst.http://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_X_van_Denemarken
[105] Adrienne Minette Boissevain van Lennep , haar zus Hester van Lennep en haar vriendin Truus Wijsmuller –Meijer redden met hun vrouwenbeweging  in de aanloop van en tijdens de tweede wereld oorlog meer  dan 10000 joodse kinderen. http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/lennepam In Amerika waren ze gehuldigd, en waren er Hollywood films over gemaakt> hier heeft zelfs hun eigen familie nooit van ze gehoord.
[106] Micky Nijboer redde met 6 amazones, brandweer en politie 150 paarden van de verdrinkingsdood: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1648664/2007/01/02/rsquo-De-maatschappij-is-dus-toch-niet-zo-keihard-rsquo.dhtml, http://www.mickynijboer.webs.com/
[107] Paardenredster van Marrum werd weggehoond bij Pauw en Wittemanhttp://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/vara/pauwenwitteman/bb.20061106.asf
[108] Micky Nijboer en de amazones dierenheld van het jaar, maar wel de enigen wiens namen niet zijn genoemd http://www.care2.com/c2c/people/profile.html?pid=902925894
[109]Hier wordt de rol van Jacob van Lennep bij het realiseren van duinwater n Amsterdam ontkend. http://www.kraanwater.nu/Geschiedenis_van_ons_kraanwater/Pages/default.aspx
In het stadsarchief van Amsterdam wordt de naam van Lennep niet eens genoemd bij de duinwatermaatschappij: http://stadsarchief.amsterdam.nl/presentaties/amsterdamse_schatten/water/duinwaterleiding/index.nl.html Hier wordt wel erkend dat hij de duinwatermaatschappij oprichten, maar wordt niets over  zijn rol in de totstandkoming van de Max Havelaar verteld http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19016.html Hier vind je een iets vollediger omschrijving van zijn betekenis voor Amsterdam en Nederland, maar daar staat nog steeds niet zou rol bij de ontwikkeling van de Max Havelaar bij: Hier wordt alles gortdroog opgesomd, met wel erg veel nadruk op de buitenechtelijke relaties die hij zou hebben gehad http://www.bibliotheek.nl/pagina/9664.jacob-van-lennep-biografie.html http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/dossiers/2031-een-patricier-onder-het-volk
Hier wordt wel zijn invloed bij de totstandkoming van de Max Havelaar genoemd: http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/literatuurgeschiedenis/lg19009.html
[110] Mensen die zich inzetten om scholen op te zetten  die in het belang van kinderen zijn en respect voor ouders hebben zijn ook helden in deze tijd: http://www.oorvooru.wenst.nl/ kopje Scholen die goed bezig zijn en schoolconcepten die in ontwikkeling zijn
[111] The spin begins. 28 oktober, had ik het filmpje gedeeld van het optreden van Amira Willighagen, de 9 jarige opera ster van de Holland’s got talent aflevering van 26 oktober? Ik wilde dat op mijn http://www.OORvoorU.wenst.nl “Gezellige Gezinnen”pagina delen, toen ik zag dat mijn hele bericht verdwenen was, en ook het filmpje is van you tube verdwenen. Bij iedereen is trouwens het facebook bericht verwijderd wat verwees naar deze link! Gelukkig vond ik nog één you tube filmpje , waar je haar hoort praten,zodat je kunt zien dat er niets geforceerds of gekunstelds aan haar is. Voor de rest waren het alleen slechte opnames van alleen haar zang. Gezinnen afkrakend coachpushende Nederland is natuurlijk totaal in paniek. Als zoiets van nature kan, waarop is het hele gezinsvijandige, coachpromotende beleid dan op gebaseerd? Gelukkig is Nederland nog steeds nauwelijks groter dan een stad in Amerika, en is de buitenlandse pers nog niet in de greep van de gefrustreerde Nederlandse zorgmaffia. Hier het filmpje waar je Amira nog hoort praten. Ben benieuwd hoe lang het duurt voordat dit ook van you tube geplukt is.https://www.youtube.com/watch?v=pkLthKYqxyQ Hier een stukje uit de Engelse Daily Mail met foto’s die niets anders laten zien dan een normaal meisje uit een leuk gezin http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2483493/Simon-Cowell-gushes-Amira-Willighagen-9-wows-Hollands-Got-Talent-panel.html En hier de Nederlandse zure regendruppelhttp://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3539230/2013/11/05/Holland-s-Got-Talents-Amira-operadiva-in-de-dop-of-nare-circusact.dhtml
Voorste voetnoten

Terug naar begin

Terug naar Index

Standard

4 thoughts on “Wie geloven er nou eigenlijk echt in Sprookjes?

  1. Pingback: Actie moet zo! | uvrm

  2. Pingback: No More Turning Away | uvrm

  3. Pingback: No More Turning Away | uvrm

  4. Pingback: Jacob van Lennep | uvrm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s