Fundamentele mensenrechten voor kinderen en gezinnen in Nederland

Actie moet zo!

“Actie moet, maar hoe?” Zo heette mijn laatste artikel bij uvrm.wordpress.com.

Dat er misstanden zijn in Nederland, dat is inmiddels tot de meeste van ons  wel doorgedrongen. En er komen al veel mensen in actie.

Steeds vaker hoor je mensen het hebben over de elite als een duistere groep die allerlei satanische rituelen zou uitvoeren om kinderen te misbruiken.

De rijken hebben gewonnen! klinkt het dan vol overtuiging, uit de mond van iemand die je zelf als elite zou kunnen bestempelen.

Dat er een eerlijkere verdeling moet komen is zeker zo, helemaal als je dit schema bekijkt.

Maar die eerlijkere verdeling zou al gerealiseerd kunnen worden door te stoppen met arme mensen dwars te zitten, zodat ze hun aandacht aan hun werk kunnen geven in plaats te moeten vechten tegen allerlei onrechtvaardige fundamentele mensenrechtenschendende maatregelen die hun levens nog meer saboteren.

En hoe bepaal je dan die scheidslijn tussen DE ELITE, en de gewone mens? Door geld? Er zijn genoeg gewone mensen die elke maand een staatslot kopen. Mochten die de hoofdprijs winnen, zijn ze dan opeens elite, en dus slecht geworden?

Oprecht of onoprecht, dat is een keus die mensen van moment tot moment kunnen maken, en het enige onderscheid wat er toe doet. Een onderscheid wat dwars door alle rangen, standen, rassen, welvaart, armoede, geloofsovertuigingen, filosofieën en families heen loopt.

Dat dit iets is waar mensen het lastig mee hebben blijkt ook uit het overigens uitstekende boek van Door Frankema, “Vaccin Vrij” Daarin trekt zij de door vele vooraanstaande wetenschappers gedeelde conclusie dat de grote epidemieën helemaal niet gestopt zijn vanwege vaccinaties, maar vanwege grotere hygiëne. In haar verhaal gingen er opeens allemaal hygiënisten in Amsterdam langs de deuren om mensen te leren hoe hygiënischer te leven.

Dat stukje van die elitaire mensen die wel even ervoor gezorgd hebben dat er schoon drinkwater in de stad was, en dat die hygienististes echt niet spontaan langs die deuren gingen, maar in opdracht van diezelfde elite die voor dat schone drinkwater zorgde, dat wordt gemakshalve even niet vermeld, want dat past niet in de beeldvorming waarin de elite alleen maar slecht is.

Evenmin als dat er iemand is die weet van de katholieke schuilkerken die deze mensen op hun landgoed hadden  toen de katholieken vervolgd werden terwijl ze zelf helemaal niet katholiek waren. Noch van de 10.000 Joodse kinderen die een verzetsgroep van een ander lid van deze zelfde elite  familie gered had.

Het feit dat er verdeeldheid is onder de elite, en dat de elite die wel menslievend is wordt verworpen door het gedeelte dat dit niet is, dat wordt ook maar even vergeten.

Dus wie mensen om de stand waarin ze geboren zijn afkraakt of afkeurt is net zo racistisch bezig als wie mensen afkeurt vanwege hun huidskleur.

Over Christiaan X leert ook niemand iets meer, en op de Hollandse wikipedia wordt het verhaal dat deze de Jodenvervolging in Denemarken afgewend had naar het rijk der fabelen verwezen.

Niet zo hard hoor, dat gaat veel subtieler. Ze vertellen het verhaal met verkeerde details en zelfs verkeerde namen, benoemen dat dan als onwaar, en zeggen dan niet wat er wel is gebeurd, terwijl dat eigenlijk nog veel indrukwekkender is, en bewijst hoe een kleine inzichtvolle actie van een invloedrijk persoon gigantisch veel leed kan voorkomen.

Niet Koning Hakon, maar zijn neef Koning Christiaan X van Denemarken, had niet aan zijn hele volk opgedragen een Jodenster, te dragen, maar had gedreigd er zelf één op te doen als Hitler zou eisen dat alle Deense Joden een Jodenster op zouden moeten spelden. Gevolg?  Hitler heeft nooit van Denemarken geëist dat de Joden daar een ster zouden dragen. Bovendien heeft Koning Christiaan X  de vlucht van alle in Denemarken  wonende Joden  naar het neutrale Zweden geregeld en betaald. Resultaat? Er is helemaal geen Jodenvervolging van Deense Joden van de grond gekomen. Kijk, zo kan het ook.

Een verhaal wat de RVD  vast liever niet verspreid ziet worden, want dan komen ons koningshuis en regering er natuurlijk bekaaid vanaf, met hun vlucht naar Engeland en Canada na een week oorlog met Duitsland, waardoor er ook nog eens een Duitse regering kwam. En laten we het maar helemaal niet hebben over de Joodse raad, die zorgde voor een zeer efficiënte Jodenvervolging in Nederland, en wiens nazaten nog in de Nederlandse regering zitten.

En  zien we nu datzelfde tafereel zich niet herhalen? Alleen nu zijn het geen Duitsers die de invasie uitvoeren en het land bedreigen, maar zijn het wat verwarde bureaus, die werkend vanuit allerlei achterhaalde methodes dwangmaatregelen  waar ze zelf niet eens in geloven opleggen aan gezinnen.

Vergeleken met zijn voorloper  Willem van Oranje heeft Koning Willem Alexander hier een makkie aan. Op grond van zijn ambtseed zou hij het volste recht hebben nu in te grijpen en te eisen dat Nederland gaat leven naar de UVRM. Daarmee zou hij zelfs de meest vervente anti Monarchist koningsgezind kunnen maken.

Want een samengaan  van oprechte mensen van alle rangen en standen is altijd de sleutel tot succes geweest, en klassenstrijd een garantie tot mislukking.

Kijk maar naar Rusland. Na de revolutie kwam er in plaats van communisme  zo’n ijzingwekkende dictatuur dat kapitalisme als een verademing werd gezien, want zo kwam er tenminste wat vrijheid.

En  niet alles is beter dan wat we nu hebben. Het kan nog altijd slechter.

Iedereen is toch blij dat er water, elektriciteit en internet is, en dat rust de norm is, niet de uitzondering. Het kan alleen allemaal beter. Maar alles wat anti dit systeem is, is niet persé beter. Daar zitten er ook tussen, die niet eens geloven in democratie, of in fundamentele mensenrechten. Als die het voor het zeggen krijgen zijn we dus nog steeds even ver van huis als nu, en misschien zelfs nog verder.

Mijns inziens moet er dus gewoon gegaan worden naar een nuchter handhaven van de fundamentele mensenrechten, wat met een paar hele simpele wetswijzigingen gerealiseerd kan worden Gewoon ervoor zorgen dat de regels van de democratie eindelijk eens gevolgd gaan worden. Dat is alles wat nodig is.

Dus de oplossing is erg eenvoudig, en is uiteengezet in de petitie https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

Maar als we deze kans laten gaan moet er straks van voren af aan begonnen worden, mocht het geluk bestaan dat die mogelijkheid nog open is.Want onder degenen die tegen de misstanden zijn zitten er ook die helemaal niet blij zijn met oplossingen. Die zitten als een soort Jona’s met hun armen over elkaar te wachten op het spektakel en beschouwen mensen die met echte oplossingen komen als spelbrekers. Diep in hun hart geloven ze ook nog dat alles kapot moet voordat er iets nieuwers en beters kan komen. In plaats van als een waarschuwing zien ze de Bijbel als een draaiboek wat ze af moeten lopen.

Jammer genoeg lezen ze de Bijbel dan erg selectief, want daar zouden ze ook kunnen lezen wat er gezegd wordt dat er gebeurt met mensen die op deze manier denken. Logisch toch ook? Als jij een prachtig cadeau aan iemand geeft, en iemand gaat er slecht mee om, of doet er geen moeite voor om te voorkomen dat het stuk gaat, dan ga je diegene daarna toch niet een nog mooier cadeau geven?

Dus van welke kant je dit alles ook benadert, vanuit religieus of verstandelijk perspectief, het zinnigste is de democratie doorvoeren zoals die bedoeld is, op een eerlijke manier, scheiding en evenwicht van machten, zodat ieders stem wordt gehoord, in plaats van dat democratie wordt uitgelegd als tirannie van de helft plus één over alles wat kleiner is dan die groep.

Het is een erg vies spel wat nu gespeeld wordt, waarvan de geschiedenis door John Taylor Gatto goed uitgelegd wordt , en waar de schoolplicht een belangrijke rol vervult.

Iedereen bepaalt op elk moment  zijn eigen waarde, en die mogelijkheid moet er ook zijn.Zelfs geboren zijn als kind van iemand met foute ideeën is geen garantie dat zo iemand dezelfde ideeën heeft.

Doordat de UVRM niet wordt nagevolgd zijn er allerlei rechtsvacuüms, vooral als het gaat om het beleid rond kinderen en gezinnen.

Nu kunnen we wel op heksenjacht gaan naar wie die roet in het eten gooiende elite nou is, maar we kunnen het probleem ook bij de bron aanpakken en zorgen dat wie zulke dingen wil doen geen poot meer aan de grond krijgt.

Dat kan door te eisen dat de fundamentele mensenrechten, zoals in 1948 in de UVRM opgesteld, worden nageleefd. Dan pak je de zaken bij de kern aan. Want zolang dat niet gebeurt, zal iedere nieuwe groep fouten tegen de menselijkheid blijven maken. Misschien andere, maar nog steeds fouten,terwijl de grondbeginselen voor een volmaakt systeem er al liggen. Ze moeten alleen nagevolgd worden.

Het is dan wel zaak de focus te leggen op de UVRM van 1948, want dat is het verdrag dat door zo goed als alle landen ter wereld is ondertekend, en waar alle belangrijke vrijheden worden genoemd: vrijheid van informatie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs.

De twee jaar later opgestelde  EVRM stelt al dat opstanden een legitieme reden voor levensberoving zijn, dus dat is al in onverenigbare tegenspraak met de UVRM.

Als alle tegen de UVRM gaande regels en wetten van alle verdragen nou opgeheven worden, en het toetsingsverbod van artikel 120 van onze grondwet, wat rechters verbiedt wetten te toetsen aan de grondwet en de internationale verdragen te toetsen wordt opgeheven, dan is er geen ruimte meer om mensen te onderdrukken. Niet op scholen, want schoolplicht is er dan ook niet meer. Ook dat is een schending van vele mensenrechten,  en een ultiem onderdrukkingswapen, aangezien er niets makkelijker is dan slimme kindjes  van de op die school ongewenste groep achter te stellen, om te voorkomen dat die groep ooit macht krijgt. Dat zullen op een katholieke school de protestantse kindjes zijn, op een protestantse school de Joodse kindjes, en zo zijn scholen door de schoolplaats een groot onderdrukkingsfestijn voor kwaadwillenden, met als ultieme triomf kinderen wegpesten waardoor uithuisplaatsingen kunnen volgen en gezinnen voorgoed geruïneerd zijn.

Schoolplicht wordt elke keer strenger gehandhaafd op de momenten dat de mogelijkheid van gratis goed onderwijs dichterbij komt. Het werd ingevoerd in 1969, toen de tv opgang maakte, en wordt nu, met de opkomst van internet, belachelijk streng gehandhaafd.

Wat wordt er ook hard geprobeerd het vrije internet op te heffen. Want daarmee hoeven mensen geen elite te zijn om invloedrijk te zijn. Daarmee kan iedereen invloedrijk zijn en belangrijke maatschappelijke veranderingen doorvoeren. Internet zorgt dus voor werkelijke gelijke kansen en voor werkelijke democratie.

Dus als we met deze vrijheden in handen een blijvende, wettelijke vrijheid tot stand brengen, dan bereiken we meer dan als we degenen die nu misbruik maken van de gaten in het rechtstelsel zijn aanpakken, zonder die gaten te dichten.

Dus teken alsjeblieft deze petitie https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

Redenen om hem niet te tekenen:

1. Ik ben tegen het koningshuis.

-Dat doet nu niet ter zake. Het gaat erom dat Koning Willem Alexander de enige is die in zijn ambtseed heeft toegezegd in te staan voor de vrijheden van alle burgers. We kunnen hem aan die belofte houden. En het gaat erom dat de kinderroof nu stopt. Daarna kunnen we wel kijken welke bestuursvorm het handigst is. Waarschijnlijk kan er dan gezellig met een biertje in de hand besproken worden of koning Willem Alexander wel koning wil blijven. Waarschijnlijk geeft hij dat zo op. Zo leuk is  al dat lintjes knippen niet. Persoonlijk ben ik wel dankbaar dat we een koningshuis hebben. Wel handig om een familie te hebben die vanaf de geboorte is opgevoed met de manieren van wereldleiders. Moet je toch niet aan denken, dat je dat allemaal op latere leeftijd nog moet leren? Daar heb je een dagtaak aan. Het is goed voor onze PR, en waarschijnlijk de enige reden dat zo’n mini land als Nederland bestaat, want het heeft nauwelijks de grote van een stad .

Wat betreft het argument dat ons koningshuis helemaal geen familie is van Willem van Oranje omdat Koning Willem de IIIde onvruchtbaar zou zijn, degenen die dat aanvoeren vergeten dat Koningin Emma eveneens een nakomeling was van Willem van Oranje. Dus dan zijn Wilhelmina, Juliana Beatrix en Willem Alexander weldegelijk ook nkomelingen van Willem van Oranje.

Niet dat ik vind dat dit er heel veel toe doen. Op zich is het gewoon handig  dat er een familie is die van generatie op generatie deze taak op zich neemt. Dat scheelt een heleboel gedoe. Maar nogaals, dat is mijn mening, daar mag iedereen het zijne van denken.

2, Ik geloof dat mensen die dit overkomt het er zelf naar gemaakt hebben.

-Nou, dan vraag ik me af wat dat er zelf naar maken dan is. Want ik zie onder degenen wiens fundamentele mensenrechten geschonden worden allerlei types voorbij komen, van nederig tot trots, van laag- tot hooggeschoold, arm, rijk. Het ligt niet aan de mensen, het ligt aan de perverse prikkels die uit gaan van het systeem. Dat geven de bureaus jeugdzorg zelf toe , en zij zitten er ook mee. De bureaus verdienen hun geld met de uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen, niet met ze voorkomen. Bureaus die ze voorkomen komen onmiddellijk in geldnood.

3,Ik geloof dat de opstellers van de uvrm een new world order nastreefden.

-Ik weet niet of dat zo is, maar als dat wel het geval is, wat is er dan mooier dan ze met hun eigen wapens verslaan? Je kan geen dictatuur instellen zonder regels van de UVRM te breken. Als de UVRM strak wordt nageleefd is democratie gegarandeerd en kan er geen dictatuur ingesteld worden.

4. Ik ben niet voor democratie.

– Tja, in dat geval zal je alles ook wel prima vinden zoals het nu is? Misschien omdat je zelf geld verdient aan de ellende? Bedenk dan wel dat mensen moeten leven als jij je ten koste van hen wit verrijken. Als er o doorgegaan wordt zijn er geen mensen en is er geen wereld meer voor jouw kinderen en kleinkinderen om zich aan te verrijken. Dus zelfs voor mensen als jij,  is het beter als de UVRM gehandhaafd gaat worden.

5. Het is zo saai van vorm.

-Ja, sorry, dat het niet zo flitsend is als de Pietitie, en dat het onderwerp niet wat onbenulliger is. Dan had ik misschien nu ook wel een miljoen likes voor de pagina https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/ gehad. Maar ik doe mijn best om het allemaal zo flitsend en aantrekkelijk te maken dat mensen het zullen willen tekenen.

6. Ik ken jullie niet. Wat is OOR4U eigenlijk?

– OORvoorU is een  website, een open facebook groep. Er is er ook één op linked in, maar die is momenteel  minder actief.Het is ontstaan vanuit de roep vanuit de politiek om draagvlakvoor mijn ideeën en om een eensluidend geluid van onderwijsvernieuwingsgroeperingen te laten horen waarop beleid gemaakt kan worden. In OORvoorU zitten een hoop beheerders van groepen, en die komen samen in OOR4U. Een aantal van die beheerders zijn medeondertekenaars van de petitie Stop de Kinderroof. Niet allemaal, want niet iedereen ziet een brief aan het staatshoofd als de weg om te gaan. Ze staan dus wel achter de inhoud, en ondersteunen de actie van harte, maar ze staan niet achter vorm. OOR4U Wenst is dan de naam van de groep beheerders  die achter deze petitie zitten.

7. Ik ben zo iemand die gelooft dat je  met alle stromingen mee moet gaan, dat alle autoriteit van God komt, en dat je God’s wil doet als je je willoos aan elke autoriteit onderwerpt.

– Dat is een Paulus redenering. Argumenten daartegen kun je hier vinden. Maar al denk je zo, wat zeg je dan van de uitspraken van Minister van OCW Jet Bussemaker  in dit stuk. Daarin staat dat ze op zoek is naar “creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers ,  ‘competente rebellen’ en de mensen die durven tegendenken en tegenspreken.” Dus hiermee hebben ook de meest volgzame autoriteitsvolgers toestemming om oplossingen te zoeken voor het beleid wat nu gevoerd wordt.

8. Ik ben tegen Avaaz.

– Avaaz is een hele betrouwbare prettig werkende site. De motivatie van Ricken Patel om Avaaz te beginnen is ook een sympathieke. Dat is hier te lezen.

Ik heb een andere reden om niet te tekenen.

– Die hoor ik dan graag! Zet maar in de reacties hieronder

Dan hoop ik dat  iedereen de petitie za willen ondertekenen op  https://secure.avaaz.org/en/petition/Nederland_Stop_de_Kinderroof_en_Maak_Nederland_Humaan/

Back to top

Index UVRM website

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s