Gewoonten kunnen alleen veranderen door goede informatie

Geweten en Gewoonten

De milieucrisis schijnt veroorzaakt te worden door foute gewoonten van ons mensen.  Niet alleen als het gaat om het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen, plastic, pesticiden, giffen voor de reiniging en verzorging van lijf en huis, maar vooral ook als het gaat om voeding.[1] Onmogelijk te veranderen, wordt door sommigen beweerd. De bevolkingsaantallen laten afnemen wordt door bepaalde mensen als de enige oplossing gezien, [2] en dit is heel vaak ook beleidsbepalend, [3] wat de meest ondenkbare gevolgen heeft. Zo worden allerlei invalshoeken gebruikt om bevolkingsgroei te laten afnemen, en worden oplossingen voor energie- en gezondheidsproblemen verzwegen en gesaboteerd.

Maar is de mens per definitie schadelijk voor de aarde en zijn gewoonten wel zo onveranderlijk? Welke gewoonten moeten we dan veranderen, en hoe doen we dat? Wat is het verband tussen geweten en gewoonten? Is er echt wel sprake van overbevolking?[4] Of worden we met zijn allen voor de gek gehouden?[5] In veel landen is er immers sprake van een bevolkingsafname. [6]Waarom is dat dan? En hoe zit het dan wel?

Hoe het ook zij, als onze zogenaamd onveranderlijke gewoonten de reden zijn dat de ene na de andere onmenselijke maatregel wordt genomen om de bevolkingsaantallen te drukken, is het heel nuttig om te beginnen met kijken hoe onveranderlijk onze gewoonten werkelijk zijn, en wat er moet veranderen om mensen van milieuvervuilend, milieubevorderend te maken.

Gewoonten als het gaat om hoe mensen eten worden beïnvloed door de gebruiken van hun cultuur, overtuigingen of van het gebied waar ze opgegroeid zijn, waar ze op dat moment wonen , waar ze ooit geweest zijn, van gehoord hebben, recepten die ze ontwikkeld of overgenomen hebben van anderen, en ook door wat ze denken dat goed is. Goed voor hun gezondheid en goed voor het milieu. En zo worden gewoonten ook bepaald door het geweten.

Bij eten met geweten kun je, behalve aan de geweldige blog  van Hanneke van Veghel  [7]  aan heel veel denken. Het kan gaan om het je houden aan een dieet voor je eigen gezondheid. Maar eten met geweten heeft ook andere aspecten. Eten is immers ook een sociale bezigheid, en daardoor doortrokken van geschreven en ongeschreven regels. Als kind in Nederland leer je bijvoorbeeld netjes je bord leeg te eten wat er ook op ligt, met vaak een geëmotioneerde uitleg  van hoe gelukkig je wel niet moet zijn dat je iets te eten hebt, omdat er landen  in de wereld zijn waar kindjes omkomen van de honger. Je mag dan ook nooit zeggen dat je honger hebt, want dat hebben alleen kinderen in arme landen. Wij hebben hooguit “trek.” Dan krijg je dus ook een morele druk erbij om kritiekloos alles te eten wat je voorgeschoteld krijgt.

Tenminste als het geen traktatie is. Dan krijg je weer een hele andere druk, van juist niet te veel eten, en ook het kleinste stukje taart nemen wanneer je als eerste mag kiezen, anders ben je onbescheiden. En als je voor je gezondheid een bepaald dieet moet volgen, dan komen zware termen als “zondigen”snel om de hoek kijken wanneer je een keertje iets eet wat niet mag volgens dat dieet.

Eten en geweten zijn dus continu op vele manieren met elkaar verbonden, en geweten heeft alles te maken met het goed willen doen. En hoe dat goed doen dan ingevuld wordt is weer afhankelijk van kennis en overtuiging. Overtuiging is aangenomen informatie en  kennis is zowel doorleefde overtuiging als doordachte ervaring. Als het goed is heeft dit dus invloed op je overtuigingen. Immers, als de ervaring leert dat een overtuiging niet klopt, dan laat je het vallen, en laat je jouw overtuiging beïnvloeden door je ervaring.

Geweten  wat eten betreft heeft dus te maken met wat als beleefd wordt gezien, wat gezond is, wat goed is voor de aarde, wat het minste milieu druk geeft, en wat het minste leed geeft aan mens en dier. En wat dat dan is heeft alles te maken met overtuiging, en dat is weer afhankelijk van de informatie die je krijgt.Goede informatie, en handelen naar je eigen ervaringen en kennis zijn logische elementen van gewetensvol handelen, en dus ook van eten met geweten. Daarmee vorm je de juiste overtuigingen en verzamel je de juiste kennis om te handelen in het belang van je gezondheid en dat van de planeet.

Maar juist dat goede informatie krijgen over gezond en goed eten is zo ontzettend lastig. Je kan er meer dan vijfentwintig jaar lang mee bezig zijn om het kaf van het koren te scheiden, en nog regelmatig op nieuwe informatie stuiten. Je moet ook bij blijven, want met elke nieuwe ontwikkeling kunnen de feiten weer net even anders liggen, en daaraan zal je je dan ook weer aan moeten passen.

Geweten is  dus afhankelijk van informatie en ervaring, en kan door misinformatie gemanipuleerd worden. Het is daarom belangrijk om je steeds bewust te zijn van de bron van de informatie, en of ze het hele verhaal vertellen. Als de opdrachtgever van een onderzoek groot financieel belang heeft bij een bepaalde uitkomst van dat onderzoek, dan kun je ervan uit gaan dat de conclusies gemanipuleerd gaan worden in de richting van wat gunstig is voor de opdrachtgever. Financiële belangen kunnen dus een kink in de kabel geven als het gaat om het verband tussen geweten en gewoonte.

Bijna altijd is het een kwestie van overal de lokaasjes van waarheid vandaan halen zonder in de haak van leugen te bijten. Op die manier kun je tot ontdekkingen komen die zelfs de specialisten op wiens onderzoeken je jouw conclusies baseert kennelijk ontgaan zijn, omdat ze meer bezig waren met hun product promoten dan met zoeken naar oplossingen voor het probleem waar jij de oplossing voor zocht.

Zo kreeg ik het voor elkaar om een dieet – en verzorgingssysteem te vinden wat tegen de meest uiteenlopende kwalen en zelfs tegen levensbedreigende ziektes werkt, simpelweg door giffen te mijden en het lichaam te voorzien van de voedingsstoffen die nodig zijn in combinaties waardoor het lichaam de voedingsstoffen op kan nemen. Het heet de g4dv en is gratis en voor niks, volledig en zonder verplichtingen te  vinden op https://uvrm.wordpress.com/2013/07/22/gewoon-genietend-gifvrij-gezond-dieet-en-verzorging-g4dv/[8]

Het is bekeken en goed bevonden door verschillende artsen, en het is me uitgelegd door één van hen waarom het niet heel verbazend is als een leek die zich in voeding en verzorging verdiept snel meer weet dan artsen of diëtisten. Een arts krijgt in de hele studie maar zoń drie uur college over voeding en de opleiding van diëtisten wordt beïnvloedt door bedrijven met eigen belangen,[9] zoals de junkfood industrie.[10]

Maar waarom is de g4dv dan niet beroemd en wordt het niet alom toegepast? Dat kan je je afvragen. Ik was eerlijk gezegd ook verbaasd over de ontkennende reacties die ik kreeg van mensen die zelf  na het opvolgen van de adviezen razendsnel van zorgelijke knobbels waar voor kanker gevreesd werd afgekomen waren, en van anderen die ook met eigen ogen gezien hadden hoe goed het werkt. Te eenvoudig? Te voor de hand liggend? Gewoon laten staan wat giftig is en eten wat je lichaam nodig heeft, en wat ook nog eens goed is voor het milieu? En voor artsen te griezelig om hun naam aan te verbinden, ook al zien ze dat het werkt, vanwege het keurslijf waarin ze gehouden worden door verzekeringsmaatschappijen en de farmaceutische industrie, met de continue dreiging van hun licentie verliezen,  [11] of erger?[12]

Loop je misschien tegen de Calvinistische resten van onze samenleving aan? Dat het leven lijden moet zijn, en dat je niet logisch na mag denken? En breek je misschien allerlei onbewust nog in het Nederlands collectief geweten ronddolende regels, en vinden mensen dat je een aansteller bent en het hoog in je bol hebt als je zelfs maar probeert iets positiefs te doen? En dat ook nog eens zonder afzien?

Zou dat de reden zijn dat een Wim Hof [13]wel aandacht krijgt met de kwellingen waar die hij kankerpatiënten laat doorstaan? Of zou het zijn omdat zijn methode geen enkele financiële reus tot verandering oproept?  Weer deed er een bekende Nederlander aan mee,[14] zelfs nadat Wubbo Ockels overleed.[15] Mark Bos[16] is helaas ook al overleden.[17]  [18] Laat Wim Hof mensen toch helpen aan een gifvrij gezond dieet. Daar is ook inzet en doorzettingsvermogen voor nodig. Het is immers gewoon bekend hoe schadelijk  de giffen die aan eten worden toegevoegd zijn voor de gezondheid en voor het milieu[19]  Maar misschien krijgt hij dan wel minder vrij spel. Immers, als het gaat om kankerremedies zijn de echte remedies verboden en juist de schadelijke nonremedies verplicht gesteld. [20]

Zo worden bij chemotherapie juist kankerverwekkende stoffen ingespoten om mensen zogenaamd beter te maken.[21] De bijwerkingen van chemotherapie liegen er niet om.[22] Foto’s van wat die stoffen doen met de huid zijn niet voldoende om mensen ervan te overtuigen te stoppen met chemotherapie.[23] De gewoonte is dan toch sterker dan de feiten. Wat dat betreft zijn de evenzeer  onlogische alternatieve therapieën waar mensen  in schijnen te trappen[24] nog onschuldig vergeleken met de reguliere vergiftigingen.

Wat zou erachter zitten? Dat is wat je je afvraagt als overtuiging niet beïnvloedt wordt door informatie en zelfs niet door ervaring. De lobby van grote bedrijven die de schadelijke werking van toevoegingen in het eten ontkent? Big pharma, [25] die achter elkaar echte genezingen verbiedt en saboteert? [26] De junkfood industrie?[27] De psychiatrische industrie? [28] De olie industrie?[29] De palmolie industrie?[30] De nucleaire industrie? [31] Of de vleesindustrie, zoals Cowspiracy[32] ons wil doen geloven? Als doordachte, wetenschappelijk onderzochte, door de ervaring bevestigde methodes die werkelijk genezing brengen achter elkaar genegeerd worden[33] besef je des te beter dat het niet gaat om genezing, en dat dit voort kan komen uit de overtuiging  dat de mens per definitie schadelijk zou zijn voor de natuur, en elke invalshoek wordt gebruikt om de  mensheid te decimeren,[34]  of het nou gaat om nep ziektes met dure nepremedies, vaccinaties[35], giffen in voeding of andere vormen van onderdrukking. De reuzen vechten met elkaar en proberen elkaar de zwarte piet toe te schuiven, zodat hun eigen bijdrage gerelativeerd wordt. Aan ons om de waarde te bepalen van wat ze vertellen , de reden te vinden van wat ze verzwijgen, en wie er baat hebben bij wat ze wel en niet zeggen.[36]

Zo is het bijvoorbeeld prima dat een documentaire als Cowspiracy[37] aangeeft dat de intensieve veehouderij voor ongehoord veel milieudruk zorgt, en op te merken dat het opvallend is dat milieu organisaties niets zeggen erover. Die nemen we dan ook weer mee, en ik zal vast één dezer dagen alleen de waterkefir optie van het omega 3-6-9 mengsel geven. En voor de rest is er ook veel nuttige informatie over overbevissing te vinden. En het feit dat in de gebieden waar hongersnood is vaak wel veevoer voor rijke landen wordt verbouwd is ook schrijnend. Andere cijfers die genoemd worden, zoals dat als er zo doorgegaan wordt de oceanen in 2048 visloos zullen, zijn, en dat de intensieve veehouderij voor 51% van de CO2 uitstoot en voor 91% van de kap van oerwouden zorgt tonen aan dat er echt niets moet veranderen, en de reacties van de milieu organisaties zijn verbazend. De 1100 anti intensieve veeteelt activisten die in de laatste twintig jaar vermoord zouden zijn in Brazilië geven ook te denken. [38]Hoe zou dat gaan? Controlled opposition, waar mensen eerst gepest, geïsoleerd en dan vermoord worden? Te afschuwelijk voor woorden.

Maar waarom dan niets over de grote hoeveelheden voedsel die weggegooid worden, [39] het voedsel dat in arme landen wordt verbouwd, en de grond die door de enorme vraag wordt uitgeput? Vaak ook met zelfs voor de biologische landbouw verboden giffen.[40] Dat werpt weer een heel nieuw perspectief  op het bord moeten leeg eten vanwege de hongersnood in andere delen van de wereld.

En waarom niets over Monsanto,[41] en genetische manipulatie?[42] En waarom niets over de nuttige kanten van mest, en van de gunstige energie ratio van eieren? Is het zodat wie een eigen moestuintje wil beginnen minder kans van slagen heeft? Alle grote bedrijven hebben immers baat bij een volledig van hun afhankelijke mensheid, en zelfvoorzienendheid , op welk terrein dan ook, geeft een onafhankelijkheid waar ze niet op zitten te wachten.

Zou de angst voor overbevolking toch een rol spelen, en zou er daarom bewust toegewerkt worden naar een genocide? In Cowspiracy wordt gezegd dat  er plaats genoeg voor alle mensen, maar de intensieve veehouderij en overbevissing moeten stoppen, en er moet gestopt worden met milieuvriendelijke oplossingen voor energievoorziening tegenhouden.

Bij Cowspiracy hoef je niet ver te zoeken als je ziet wie de hand boven het hoofd gehouden wordt. Ze geven het zelf aan.  Bill Gates en Monsanto zijn twee handen op één buik.[43] Bill Gates streeft naar het omlaag brengen van de bevolkingsaantallen [44], en ook Monsanto gebruikt overbevolking als excuus waarom het niet zo’n ramp zou zijn dat het giffen verkoopt alsof het eetbare producten zouden zijn.[45]

Hoe zit het dan eigenlijk met die bevolkingsaantallen? Als je de cijfers erbij haalt, hoeveel vierkante meter heb je dan per persoon? [46]  De oppervlakte van de aarde is 510 miljoen vierkante kilometer. Als je dat in land en water oppervlakten verdeeld kom je op 149 miljoen vierkante kilometer land, en 361 miljoen vierkante kilometer water. [47] Daar zitten ook bergketens en andere onherbergzame gebieden bij, dus als we dan voor het gemak uitgaan van 100 miljoen vierkante kilometer, oftewel 100 biljoen vierkante meter , kom je bij de huidige bevolkingsaantallen van tegen de 750 miljard inwoners[48] op een oppervlakte van meer dan 13000 vierkante meter per persoon, en bij de gevreesde 9 miljard tot een oppervlakte van meer dan 11000 vierkante meter per persoon. [49]Dat is nog altijd een stuk meer dan de 675 vierkante meter per persoon die met de door Cowspiracy beoogde veganisme.[50] En met die 400 vierkante meter tuin die nodig zou zijn om zelfvoorzienend te leven lukt het dan ook wel.[51] De meer dan 12150[52] vierkante meter die nodig zijn per persoon die elke dag vlees eet op worden bij een bevolking van 9 miljard wel een probleem, alleen al vanwege ruimte gebrek.[53] Dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele andere nadelen van vlees eten, zowel voor het milieu[54] als voor de gezondheid, als over het feit dat de mens van nature 100% herbivoor is[55], zoals Gary Yourovsky[56] van PETA zegt. [57]  Goed punt, maar ik heb hem daarnaast ook wel eens voorverpakte producten horen promoten met soja,[58] en dat is echt niet goed voor je gezondheid, [59]en gemanipuleerde soja geeft ook grote milieudruk.

Het argument dat mensen gewoonten niet zouden kunnen veranderen is niet helemaal waar. Mensen passen zich voortdurend aan. Dat is juist één van onze sterke kanten. [60]  Als mensen overtuigd zijn van de schadelijke effecten van bepaalde als voeding verkochte producten zowel voor hun gezondheid als het milieu, zoals door intensieve veehouderij gekweekt vlees,  en als ze op de hoogte zijn van wat er werkelijk in junkfood zit, dan stoppen ze daar meestal onmiddellijk mee.[61] Nu  de WHO officieel rood vlees als kankerverwekkend heeft bestempeld zal dat alleen maar sneller gaan. [62]Gezonde mens-, milieu-, en diervriendelijke alternatieven zijn er ook al bedacht.[63] De zorg is dus waarschijnlijk niet om de verwarrende invloed van die informatie, maar omdat het opbloeien van de mensheid niet werkelijk is waar het om gaat, en vaak zelfs bewust wordt tegengewerkt. Op het moment dat de waarheid toch aan het licht komt, dan wordt er nog geprobeerd om via andere wegen de waarheid een draai te geven, zoals met overdrijving, alsof elk dierlijk product slecht voor het milieu zou zijn en dierenleed zou geven. Dat is natuurlijk niet waar. Mits kleinschalig zijn dieren juist onontbeerlijk voor het laten slagen van een moestuin. Ze houden de grond gezond vanwege hun gewoel erin, eten onkruid op waardoor je minder hoeft te maaien en dus ook weer brandstof bespaart, ze houden de grond vruchtbaar door hun mest, en kunnen ingezet worden om ongedierte weg te houden. Zo word je dus alsnog het bos in gestuurd als privé persoon die het goed wil doen.

Ze willen juist een sfeer creëren waar degenen die het goed proberen te doen als de outcasts worden neergezet. Dat wordt tot in het onhoudbare volgehouden, en zodra dat niet meer lukt wordt de informatie op een ongenuanceerde manier gebracht waardoor je nog steeds niet uitkomt bij wat het beste is.  Politiek en grote bedrijven zijn zich dus  juist enorm bewust van de invloed van informatie op gewoonten. Waarom geweld gebruiken om volken te onderdrukken, als je door wat misinformatie ervoor kan zorgen dat mensen zichzelf de das om doen? Zou dat een rol spelen bij export producten wel vol additieven gooien, terwijl dat met producten voor eigen volk niet gebeurt?[64] Vandaar dat overheden en multinationals informatie steeds proberen te controleren en manipuleren. Geen toeval, dat in 2014 de hele wetenschappelijke redactie van de VPRO ontslagen werd. [65] Op kritische vragen zitten informatiemanipuleerders immers niet te wachten. Ze zijn daarin echter erg kortzichtig. Al zouden ze erin slagen de wereldbevolking te verminderen, hoe fijn is het leven als je genocide op je geweten hebt? En de aarde die ze verzieken is wel dezelfde waarop ze hopen dat hun kinderen en verdere nakomelingen later leven.

Je ziet elke keer die koppeling gemaakt worden tussen vervuiling en de mens, maar daar zit een schakel tussen, namelijk de grote industrieën.[66]

Milieuvervuilend zijn is niet onlosmakelijk verbonden met  het menszijn. De mens kan in perfecte harmonie met de natuur leven, en het is mogelijk dat de natuur beter af is met de mens dan zonder. Vele samenlevingen zijn daar in het verleden al in geslaagd. Groot industriëlen en overheden hebben met het schoolsysteem mensen kunstmatig en vaak gepaard met geweld uit die harmonie gerukt om ze op te leiden tot arbeiders en ambtenaren,[67] en ze saboteren nu ook geregeld schone oplossingen voor de milieu en energie problemen. [68]

En nu diezelfde grote industrieën en overheden voor het voldongen feit van de door hun veroorzaakte vernietiging van het milieu staan wijten ze dat aan overbevolking, terwijl met de moderne middelen die we nu tot onze beschikking hebben de kennis om in harmonie met de natuur te leven makkelijker dan ooit te verkrijgen en te verspreiden is.

Zo jammer dat er van mensen accepteren als alles overheersende en het recht op alles vernietigende wezens  nogal eens naadloos overgegaan wordt naar mensen als onderaan staand met populatievermindering als enige oplossing. Waarom geen tussenweg, waarin mensen goddelijk en belangrijk zijn, en juist daarom zich goed moeten verzorgen en zich goed  moeten gedragen naar andere mensen en alle andere levensvormen toe? Samenwerken voor grote dreigingen voor de mensheid  is echt een must, en volgens Neil de Grasse Tyson  om nog meer redenen belangrijk, ook om dit op technisch zeer hoogstaande wijze te doen[69]. [70] Het hele Apophis verhaal zou ook nog een soort test voor de mensheid kunnen zijn of we vooruit zijn gegaan of al onze energie hebben gestopt in elkaar en de aarde en al het leven vernietigen. Dat laat ook zien dat terug gaan naar het stenen tijdperk geen optie is. We moeten  ook om de uitdagingen vanuit de ruimte aan te kunnen  ons optimaal, technologisch hoog ontwikkelen, in harmonie met elkaar en de natuur.

Velen van ons zijn opgegroeid met het misantropische mensbeeld van een aarde wat beter af is zonder de mens.[71] Maar wetenschappers  bevestigen juist de gunstige invloed van de mens op de natuur. In de oudheid waren het mensen die planten en zaden uitwisselden die bij hebben gedragen tot de grote biodiversiteit  van de oerbossen. En ze zien de mens ook als oplossing voor de ecologische crisis waarin delen van de wereld zich bevinden

Het is dus niet persé de mens, maar vooral door bepaalde overheden, instituten en grote industrieën opgedrongen levenswijze, die nu nog steeds kunstmatig in stand wordt gehouden, die gezorgd heeft en nog steeds zorgt  voor de ellende waar grote delen van de aarde nu te maken heeft.[72]

Als er opgehouden wordt  met de slechte leefgewoonten verplicht te maken, en mensen zelf hun weg terug mogen vinden naar een levenswijze die in balans is met de natuur, dan kan de aarde zeker genezen.  Er zijn vele mooie initiatieven daarvoor.[73] Als die tendens doorgang mag vinden  komt het echt wel helemaal goed met de aarde, niet ondanks maar dankzij de mens. Dat alle mensen met goede intenties zich moeten verenigen om hun dromen om te aarde te helen  waar te maken, dat is iets waar allen die zich buigen over de crisis het over eens zijn, hoe groot de problemen ook zijn. [74]

Robin L. Chazdon Professor aan de Universiteit van Connecticut[75] zegt “Restoration of soil fertility may be a prerequisite for forest recovery on sites with severely degraded soils. Despite evidence of rapid forest recovery following large-scale deforestation, many degraded areas of today’s tropics will require human assistance to recover forest structure, species composition, and species interactions typical of mature tropical forests.”[76]

Met de mens wordt dan natuurlijk wel wat anders dan de grote industrieën die nu juist voor de ontbossing en voor de mono culturen en de genetische manipulatie zorgen. Dat zijn bedrijven, die elke menselijkheid op alle manieren uit de werknemers stampen. Ook een logisch gevolg van de minachting voor individualiteit. Gewetenloze winstbejag is funest voor mens en natuur, en liefde voor de natuur heeft ooit de oerbossen helpen vormen en is ook de sleutel voor herstel van de natuur en de mensheid nu.

Mensen als Marc van Roosmalen[77], en Jane Goodall[78],  en de talloze initiatieven om dieren en natuur te beschermen, ecologisch verantwoorde levenswijzen erop na  te houden, [79]zijn levende bewijzen van de kracht van individuen die vanuit eer en geweten handelen.

We kunnen dus ons voordeel doen met de elkaar bevechtende reuzen, mits we ook blijven opletten wat ze niet vertellen, en onze eigen conclusies trekken. En het is ook fijn dat gestopt is met de natuur zelf verwijten wat door bedrijven gedaan wordt. Eerst was de zon de grote boosdoener, maar toen een twintig jarig onderzoek onder 30.000 vrouwen aantoonde dat vrouwen die de zon opzochten langer leefden dan wie de zon meden, moest er weer een nieuwe gezocht worden.[80]

Uiteindelijk hangt het allemaal samen. Wat slecht voor de aarde is meestal ook slecht voor ons. Wij zijn immers ook een stukje aarde. En wat slecht voor ons is, is uiteindelijk ook slecht voor de kinderen en kleinkinderen van de financiële reuzen. Misschien kan dat als argument erin gegooid worden mochten TTIP, TPP, CETA en IFDF er ondanks de massale protesten toch komen en mensen gearresteerd worden voor goede informatie geven. Fundamentele mensenrechten gaan dan nog minder betekenen dan nu, en informatie mag dan niet meer openbaar zijn.[81] De recente overwinning van Geen Peil[82] en de overwinningen op Monsanto[83] en Shell[84] geven  reden tot optimisme dat TTIP, TPP, CETA en IFDF er niet door zullen komen en dat er hoop voor onze aarde is. Ze zullen zich best achter de oren krabben waarom er hiertegen opeens wel protest is. Bedrijven en overheden zijn immers millennia met kinderroof[85] en genocide weggekomen zonder overweldigende protesten die groot genoeg waren om het tegen te gaan.

Nu TTIP. TPP, CETA en IFDF er nog niet zijn en informatie nog vrij toegankelijk is kan je nog kijken welke groente- en fruitsoorten het minste gif hebben[86], maar je moet daarbij er rekening mee houden dat ook biologische boeren giffen mogen gebruiken. [87] Ongeveer de helft van de biologische boeren gebruikt echt geen gif. [88] Het wordt aangeraden om zelf bij biologische boeren te kijken en te kopen om er zeker van te zijn dat ze geen gif gebruiken. [89] Maar zelf verbouwen is dus het beste, en zonder vleesconsumptie is daar dus niet eens zoveel land voor nodig. [90] Zo is er meer dan genoeg land voor elk van ons, zelfs bij de meest de grootst mogelijke nu voorziene bevolkingsexplosies, zoals ook voorgerekend in de g4dv.[91]

De morele druk van alles eten wat je voorgeschoteld krijgt is er één die volwassenen overigens niet opgelegd krijgen door een kind wat met een zandtaartje naar ze toe komt. Het kind is wat dat betreft verstandiger dan de meeste volwassenen, want het verwacht geen moment van de ander dat die zijn of haar zandtaartje op eet, en is zich er volledig van bewust dat het geen werkelijk eetbaar product is, ook al heeft het precies de vorm ervan. Want veel meer voedingswaarde dan een hap zand heeft de rotzooi wat voedsel genoemd wordt vaak niet, en het is misschien wel nog veel giftiger door alle genetische manipulaties,  bestrijdingsmiddelen en toevoegingen. En hetzelfde geldt voor alle misinformatie die ons van alle kanten wordt opgediend, en alle ruis om alle goede informatie heen. Het onderscheid maken is veel werk, maar, zolang TTIP en CETA niet doorgedrukt worden,  zeker niet ondoenlijk.

De kunst is om zondebokloos[92] over te gaan van mens-, dier en milieuvernietigende gewoonten naar mens-, dier,- en milieuvriendelijke gewoonten. Ook die intensieve veehouders, varkensboeren, overbevissers, oliegiganten, palmolie exploitanten  zullen immers een mens-, dier,- en milieuvriendelijke manier moeten vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Het heeft geen zin om te gaan praten over middeleeuwse methodes als het gaat om de berechting en beoordeling van wie die deze gigantische milieudruk op hun geweten hebben. Een eerlijke berechting zal moeten bepalen in hoeverre het willens en wetens is gebeurd. Fundamentele mensenrechten gelden ook voor wie dit op hun geweten hebben.

En degenen die hun geld verdienen met zaken die de wereld en de mensheid slopen zouden zich misschien af kunnen gaan vragen of dit nu echt wel is wat ze willen. Wat dat betreft denk ik dat de rondvliegende ledematen bij de welbekende tekst van Christus niets te maken hadden met zelfmutilatie, maar met de onkreukbare houding die je geacht wordt te hebben als de keus moet worden gemaakt tussen je portemonnee en je geweten, met daarbij nog de garantie dat als je naar je geweten leeft je niets te kort zal komen ook, terwijl als je je geweten blijft negeren je je altijd leeg zal voelen, hoeveel je ook denkt te bereiken. [93]

En misschien heb je als ziekenhuisdirectie wel al voor tien jaar apparaten gekocht voor een methode om kanker te bestrijden die niet blijkt te werken. Dat is nog geen reden om te gaan liegen erover en natuurlijke remedies die wel werken tegen te houden. Apparaten kunnen altijd voor iets ingezet worden wat wel goed is. Zelfs kernwapens zouden ingezet kunnen worden om eventuele op aarde afvliegende meteorieten van hun koers te brengen. Dus alles kan best nog een nuttige functie hebben, en te ver een bepaalde route opgegaan zijn hoeft geen reden te zijn om geen ommekeer te maken.

Maar het kan niet zo zijn dat de wereld op zijn kop blijft staan, en de straffen uitgedeeld blijven worden aan wie goed doen terwijl wie kwaad doen ongebreideld door mogen gaan, en ook nog eens wetten blijven aanpassen op hun roekeloze omgang met de natuur en hun medemens, en de informatiestromen zo blijven manipuleren dat onduidelijk blijft wat de weg naar een gelukkig gezond leven voor iedereen is.

Alle informatie over deze zaken gaat ons allemaal aan en dient vrijelijk toegankelijk  en vrijelijk deelbaar te blijven dan wordt het geweten overeenkomstig de werkelijkheid, en de gewoontes bevorderlijk voor mens, dier en milieu in plaats van schadelijk. En vrijheid van informatie en van meningsuiting zal nodig blijven, want wat vandaag waar is kan morgen al weer niet kloppen, omdat omstandigheden steeds veranderen. Als een maatregel iedereen betreft, moet iedereen ook inspraak hebben. Zo zijn fundamentele mensenrechten ook onlosmakelijk verbonden met gezondheid en milieu. Om een goed project te laten mislukken hoeft er maar één klein onderdeeltje niet te kloppen. En een dieet hoeft maar op één punt niet gezond te zijn, en je hebt er last van. Kom er dan maar eens achter welk punt dat is. Dat is steeds opnieuw een hele zoektocht, en je wordt langzamerhand een detective om steeds dat ene te vinden wat niet goed is. Ieders alertheid is dus vereist om tot steeds weer tot het optimaal goede en gezonde te komen, en er voor te waken dat er gedaan wordt alsof er een keus gemaakt moet worden tussen gezondheid, menslievendheid en milieu, en dat om de aarde te redden mensen en /of dieren opgeofferd moeten worden. Dat hoeft nooit.  Keer op keer blijkt weer dat de gezondste oplossing ook de mens-, dier- en milieuvriendelijkste is. Zelf uit ijdelheid kan je komen op het milieu vriendelijkste, aangezien de g4dv ook keer op keer blijkt te werken tegen huidproblemen, haaruitval en zelfs kaalheid terug te draaien.[94] Je kan er rustig van uit gaan dat de missende puzzelstukjes steeds zullen komen uit onverwachte hoek. Als er weer zondebokken ergens worden gecreëerd, zou het zomaar kunnen dat juist zij degenen zullen zijn met de antwoorden.

Of ze komen juist met meer beroerde ideeën, zoals Allan Savory. Ooit, en dat geeft hij zelf toe, verantwoordelijk voor het neerschieten van veertigduizend olifanten,[95] zogenaamd om verwoestijning tegen te gaan. Nu is hij bezig met een project om veeteelt te introduceren om verwoestijning tegen te gaan.  [96] Gelukkig zijn er dan wakkere mensen die uitleggen waarom dat een heel slecht idee is. [97]Ook daarom blijft intelligente open discussie[98] met iedereen die maar wil deel wil nemen blijft altijd belangrijk.

Het helpt ook niet om extreem vijandig te doen tegen oude gewoonten, of om middelen die voorhanden zijn te radicaal af te wijzen. Met begrip voor het oude, en dat liefdevol sturen naar het gewenste kom je veel verder dan met spiritueel snobisme.[99]We zullen het dus nog even met de oude middelen doen om de nieuwe te ontwikkelen.  Dus die vervuilende vervoersmiddelen zullen nog even gebruikt moeten worden om te helpen de niet vervuilende te ontwikkelen. Als je niet meer wil praten met wie vlees eten, hoe kan je ze ooit overtuigen van het belang van een vleesloos dieet? En als je elke vorm van vrijheid van meningsuiting afwijst, bijvoorbeeld omdat computers nu nog  soms draaien op vervuilende energie, of omdat je geen van de petitie sites vertrouwt maar ook niets onderneemt om een platform te bouwen wat je wel betrouwbaar vindt,  hoe wil je dan kennis verspreiden en actie ondernemen om tot een betere wereld te komen? Overdrijving is nooit goed, ook niet in deze zaken. Het is dus een fijne lijn tussen vastberadenheid om tot die betere wereld te komen en zowel niet zo ver gaan dat je de vooruitgang onmogelijk maakt als niet zo slap worden dat het kei hard de verkeerde kant op blijft gaan.

Dus, om terug te komen op de vragen van het begin van dit artikel: nee, er is geen overbevolking, en als we het één en ander aan onze gewoonten veranderen, dan is de hele milieu crisis ook goed onder controle te krijgen.  Dat kan met goede informatie ondersteund door goede methoden.[100] Mensen zijn er erg goed in om hun gewoonten aan te passen aan hun geweten. Dat weten de grote bedrijven en politici die beweren dat we dat niet kunnen ook wel, vandaar dat ze over elkaar heen tuimelen om ons te overtuigen van datgene wat ze denken dat in hun straatje past, ook al moeten ze de waarheid darvoor met geweld van ons weghouden, en als dat niet lukt, in ieder geval verdraaien. Dat goede gewoonten niet zo makkelijk doorgang vinden is dus niet zozeer aan apathie te wijten, maar aan het fanatisme waarmee accurate informatie en wie dat wil geven door overheden en coöperaties met andere belangen wordt tegen gehouden. Tegen alle pessimistische geluiden in blijkt keer op keer publieke opinie weldegelijk invloed te hebben op beleid, dus ware informatie blijven zoeken en delen en vredelievend en standvastig opkomen voor wat waar en goed is, is niet alleen zinvol, het is cruciaal, voor alles en iedereen.

OOR4U


[64] https://youtu.be/fFQ-FoFWP14?t=1159 . bij minuut 19:19 : de kaviaar voor Nederland zit vol toevoegingen, die voor Duitsland niet. Zou houdbaarheid het enige argument zijn om toevoegingen te gebruiken die slecht zijn voor de gezondheid en het gedrag beïnvloeden?

Back to top

Standard

5 thoughts on “Geweten en Gewoonten

  1. Pingback: The case medical doctors and PhD’s make against vaccines – Scentses

  2. Pingback: Cowspiracy – Scentses

  3. Pingback: Corona Covid 19 or 2019 n-CoV origin theories and how to handle that – Scentses

  4. Pingback: What if asymptomatic, unmasked SARS-CoV-2 infected people actually spread immunity against Covid19? – Scentses

  5. Pingback: Artsen, Wetenschappers, Juristen, Politici, Politie Agenten, Verple(e)g(st)ers, Militairen, Ambtenaren en andere Deskundigen die zich uitspreken tegen de Covidmaatregelen en voor Fundamentele Mensenrechten | uvrm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s